Hur gör man en SWOT-analys?

information

Lär dig hur du genomför en framgångsrik SWOT-analys och få värdefulla insikter för ditt företag eller projekt.

Vad är en SWOT-analys?

En SWOT-analys är en strategisk analysmetod som används för att identifiera och utvärdera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT är en förkortning som står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats.

Syftet med en SWOT-analys är att hjälpa företaget att identifiera faktorer som påverkar deras förmåga att nå sina mål och att hitta sätt att utnyttja sina styrkor, övervinna sina svagheter, utnyttja möjligheter och undvika hot. Genom att använda SWOT-analysen kan du analysera situationen och ta bättre afffärsbeslut. Genom att identifiera dessa faktorer kan företag och projektledare fatta välgrundade beslut och utveckla effektiva strategier för att nå sina mål.

Metoden går att använda för att analysera konkurrenter, priser, olika trender inom kundbeteende, digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO). Analysen presenterar de olika delarna i en tydlig och strukturerad lista, oftast i form av en fyrkantig mall indelad i fyra rutor. Swot analysens historia går tillbaka till 1960-talet och dess ursprungliga syfte var att hjälpa företag att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Den utvecklades av Albert Humphrey och hans forskargrupp på Stanford Research Institute under en studie finansierad av Fortune 500-företag. Sedan dess har Swot analys blivit en central del av strategisk planering och används av organisationer över hela världen.

Förbättra din SEO med en SWOT-analys

En SWOT-analys är ett användbart verktyg för att utvärdera din SEO-strategi och identifiera områden där du kan göra förbättringar. Nedanför följer några exempel på vad du kan inkludera i din analys för att förbättra din SEO:

Styrkor (Strengths)

Styrkor representerar de interna positiva egenskaper och fördelar som en organisation eller ett projekt har. Det kan vara saker som en stark varumärkesidentitet, välutbildad personal, patenterad teknologi eller effektiva produktionsprocesser. Genom att identifiera och förstå sina styrkor kan en organisation bygga vidare på dem och använda dem som konkurrensfördelar.

Inom SEO kan det handla om att ta reda på vilka interna faktorer i din organisation som ger den en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter. Det kan vara verktyg, produkter, tjänster, teknologi eller personal.

 • Förekomst av specialistkunskap och expertis
 • Välstrukturerade webbsidor
 • Högkvalitativt innehåll
 • Relevanta nyckelord
 • Starka interna länkar
 • Snabb sidhastighet

Svagheter (Weaknesses)

Svagheter i ett företag kan handla om de interna begränsningar och brister som påverkar organisationens eller projektets prestanda negativt. Det kan vara bristande resurser, dålig ledning, föråldrad teknologi eller brist på kompetens inom vissa områden.

När man analysera de svagheter som din SEO-strategi kan ha så handlar det om att identifiera organisationens interna faktorer som begränsar dess förmåga att konkurrera med andra. Detta kan inkludera faktorer som brister i teknisk SEO, länkar, onpage optimering

 • Sajten har lite trafik
 • Sajten går långsamt och långsamma laddningstider
 • Dålig ranking på affärskritiska sökbegrepp eller inom vissa contentområden
 • Bristfällig on-page optimering
 • Dålig användarupplevelse
 • Dåligt optimerade meta-tags.

Möjligheter (Opportunities)

Möjligheter är de externa faktorer som kan gynna organisationen eller projektet. Det kan vara en växande marknad, förändrade kundbehov, positiva förändringar i lagstiftningen eller teknologiska framsteg. Genom att identifiera och gripa möjligheter kan en organisation utvidga sin verksamhet och skapa nya intäktskällor.

Utvärdera de möjligheter som finns att förbättra din SEO.

 • Börja ranka på de 10 viktigaste affärskritiska begreppen
 • Öka upp EAT
 • Öka upp hastigheten på sajten
 • Bygg länkar till sajten
 • Annonsera på affärskritiska begrepp och se till att kvalitetsresultatet är högt
 • Se över alla tekniska fel på sajten
 • Fixa onpage optimering
 • Rikta in sig på nya nyckelord eller nischer
 • Optimera för mobil sökning
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Utöka din närvaro på sociala medier
 • Skapa samarbeten med influerare
 • Prompta  och använda ChatGPT för att skapa innehåll

Genom att identifiera och utnyttja dessa möjligheter kan du maximera din synlighet och trafik.

Hot (Threats)

Hot representerar de externa faktorer som kan påverka organisationen eller projektet negativt. Det kan vara konkurrens från nya aktörer, ekonomiska nedgångar, förändrade konsumenttrender eller politiska osäkerheter. Genom att vara medveten om hoten kan en organisation vidta åtgärder för att minska deras påverkan och skydda sin verksamhet.

Identifiera hoten som kan påverka din SEO-strategi negativt.

Fördelarna med att genomföra en SWOT-analys

Genom att vara medveten om hoten kan du vidta åtgärder för att minimera deras påverkan och skydda din SEO. En SWOT-analys innebär att du får bättre förståelse för interna och externa faktorer och använda denna information för att förbättra företagets verksamhet. Genom att genomföra en SWOT-analys kan du få en holistisk syn på din SEO-strategi och göra informerade beslut för att förbättra den. Utifrån din analys kan du formulera specifika mål och åtgärdsplaner för att förstärka dina styrkor, minimera dina svagheter, utnyttja möjligheter och hantera hot.

Det är viktigt att regelbundet utföra SWOT-analyser för att anpassa och optimera din SEO-strategi i takt med förändringar på marknaden och i sökmotorernas algoritmer. Denna metod är också användbar för att utveckla marknadsföringsstrategier och för att hjälpa en organisation att differentiera sig från konkurrenterna.

Vanliga frågor om SWOT- analys

Här är några vanliga frågor som människor har om SWOT-analys.

Vad är syftet med Swot analys?
Syftet med Swot analys är att ge en holistisk översikt över en organisations eller projekts interna och externa faktorer för att underlätta beslutsfattande och strategisk planering.

Kan Swot analys användas för små företag?
Javisst, Swot analys är lika tillämplig för små företag som det är för stora organisationer. Det hjälper små företag att identifiera sina styrkor och möjligheter för tillväxt.

Hur uppdaterar man en Swot analys över tid?
En Swot analys bör uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i verksamhetens miljö. Det rekommenderas att genomföra en ny analys årligen eller vid betydande händelser.

Vilka verktyg kan användas för att genomföra en Swot analys?
et finns olika verktyg och metoder för att genomföra en Swot analys, inklusive brainstorming-sessioner, enkäter, intervjuer och användning av analytiska verktyg.

Fråga 5: Kan Swot analys tillämpas på personlig utveckling?
Absolut! Swot analys kan användas för personlig utveckling genom att utvärdera ens egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att identifiera områden för tillväxt och förbättring.

Vad är skillnaden mellan Swot analys och Pestel analys?
Swot analys fokuserar på interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot, medan Pestel analys undersöker bredare faktorer som påverkar en organisation som politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och lagstiftningsmässiga faktorer.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.