Guide: Konkurrentanalys & konkurrentbevakning – syns du bättre än dina konkurrenter?

Vad är en konkurrentanalys?

En konkurrent analys är en metod för att granska och jämföra de företag och organisationer som konkurrerar om samma kunder och marknadsandelar. Syftet med en konkurrentanalys är att identifiera företagets styrkor och svagheter jämfört med sina konkurrenter, samt att förstå deras strategier, produkter och tjänster. Genom att utföra en konkurrentanalys kan du identifiera viktiga faktorer som kan hjälpa dig att utveckla en strategi för att förbättra din egen position på marknaden. Läs vidare för att upptäcka hur du genomför en lyckad konkurrentanalys.

Har du koll på dina konkurrenter?

Försök att svara ärligt om du har koll på vad dina konkurrenter gör på nätet? Om du inte har koll på konkurrenter kan det kosta dig väldigt mycket i minskad försäljning. En traditionell konkurrentanalys undersöker marknadsandelar, prissättning och erbjudande och sätter det i relation till deras konkurrent förmåga. Traditionellt har man ofta gjort SWOT analyser där man undersökt hot/möjligheter och styrka/svagheter.

Varför är konkurrensanalys viktig för ditt företag?

Konkurrentanalys är en viktig process för att hålla reda på konkurrenternas rörelser och anpassa din verksamhet för att förbli konkurrenskraftig. Att genomföra en konkurrentanalys är avgörande för att utveckla en strategi som hjälper dig att hålla dig före konkurrensen. Genom att undersöka dina konkurrenter kan du identifiera deras styrkor och svagheter och hitta möjligheter att förbättra din egen position på marknaden. En konkurrentanalys kan också hjälpa dig att identifiera hot som kan påverka din verksamhet negativt, så att du kan utveckla en plan för att hantera dem.

Marknadsföringsgurun Michael E. Porter skrev redan 1980 det klassiska referensverket konkurrensstrategi som handlade om hur man vinner, konkurrerar och överlever.

I den boken beskrivs:

 • Olika affärsmodeller
 • Branschstrukturanalys
 • Allmäna konkurrensstrtegier
 • Schema för konkurrentanalys
 • Marknadssignaler
 • Konkurrentåtgärder
 • Strategi gentemot köpare och leverantörer
 • Branschutveckling.

Konkurrentanalys har utvecklats oändligt inom internetmarknadsföringen sedan marknadföringsgurun Michael Porter skrev sin klassiska bok ”konkurrensstrategier” då webben inte ens var påkommen.  Men sedan den boken skrevs har de flesta företag och branscher digitaliserats vilket skapat ett helt nytt spelfält.

Undersök konkurrenterna djupare digitalt

Genom att analysera vad som händer digitalt så får du ett försprång eftersom data ofta är i realtid och du får insikter så du kan agera direkt. Det finns flera mätettal (KPI:er) som kan användas för att jämföra hur ditt företag går jämfört med konkurrenterna.  Att analysera sökresultat för kluster med sökord runt dina produkter eller tjänster kan ge en detaljerad bild av dina konkurrenter och vilka satsningar de gör. Inom diigtal marknadsföring finns det flera värden som du kan jämföra inte bara sökord men även varifrån de får sina länkar och hur deras annonsering ser ut. Det hjälper dig också att identifiera nya konkurrenter som du kanske inte känner till och som växt snabbt.

Med digitala spion-verktyg är det möjligt att se detaljerat på hur konkurrenterna presterar exempelvis deras bästa och mest effektiva sökord. Du kan också få en detaljerad information hur konkurrenterna får trafik till sin webbplats och mest besökta sidor mm. En konkurrentanalys kan hjälpa ett företag att förstå hur det ska positionera sig på marknaden och utveckla en långsiktig strategi för att hålla sig konkurrenskraftig. Det kan också hjälpa företaget att identifiera möjligheter och hot på marknaden, samt att förutse konkurrenternas framtida drag och agerande.

Steg för steg-guide: Hur du utför en konkurrensanalys

1. Bevaka vad konkurrenterna gör på nätet

Du behöver bevaka nätet för att se ifall de ägnar de sig åt att snylta på ditt varumärke, ryktesspridning på nätet – eller de kanske skrapar dina priser så du alltid har sämre pris? I starkt konkurrensutsatta nischer har vi sett konkurrenter som agerat på ett sätt som kan vara direkt farligt för dina affärer och skada din omsättning.

2. GAP Analyser och benchmarking av konkurrensen

Vilka faktorer ska du överväga i din konkurrensanalys? Det går att benchmarka en webbplats och plocka fram alla sökord som din konkurrent använder i sin digitala marknadsföring och annonsering. Att analysera din andel av sökningen (andelen av resultaten för en produktkategori som ägs av ditt varumärke) ger en bra uppskattning av din procentuella andel som genereras av din marknadsföring mot dina främsta rivaler.  Ett nyckeltals orienterat synsätt med KPI:er innebär att ledningen får stöd och även kan omvärdera sina marknadsföringsaktiviteter.
Läs mer om konkurrentanalys

3. Identifiera vilka konkurrenter du har på nätet och vilken som går bäst digitalt

Vilka konkurrerande aktörer har bäst lönsamhet och ser du dem ofta i sökresultatet? Det är viktigt att undersöka vilka sökord som du själv rankar på men även vilka begrepp som konkurrenterna rankar på och som de använder på sin sajt. Vi har undersökt flera konkurrents sökvolymer i flera branscher och ser ifall det finns några sökord som ni missat på er sajt som ligger i linje med er affärsplanering.

Genom Excel-ark med era sökord som mappas mot konkurrenternas sökord kan vi identifiera om det finns några sökord som saknas – vilket är en metod som kallas för GAP-analys. Genom att lägga in alla sökorden i ett Excelark och plocka fram sökvolymer och markera duplicerade värden går det att få fram var man behöver koncentrera sin content marketing.

Vi kan även ta fram konkurrenters länkar där man kan hitta leverantörer, partners och kunder. Genom analys av länkar går det att hitta samarbeten, partner och kunder och se ifall det finns något man kan göra för att öka sin egna digitala närvaro. Det är också ofta effektivt att att jämföra sig mot den bästa konkurrenten så man har något att jobba mot.

Självklart använder man AI för att identifiera konkurrensen speciellt om det är kända varumärken och utgår från specifika frågeställningar. Ofta ger det ett mervärde att prompta bilder för att förtydliga konkurrentanalysen för styrelse och ledning.

4. Ta digital trafik från dina konkurrenter

Det finns flera olika metoder att plocka trafik från dina konkurrenter. Börja med att identifiera dina konkurrenter och hur de får sin trafik. Vilka sökord driver trafik till deras webbplats och finns det sökord som har mycket sökvolym varje månad.

Checklista när du gör en digital konkurrentanalys

Det finns många faror att inte ha en digital bevakning på vad konkurrenter gör och här är några exempel som du bör kolla upp och som kan innebära stora förluster.

 • Hur mycket trafik har deras webbplatser och vilka är deras viktigaste digitala kanaler?
 • Vilka sökord använder de och rankar de på sökorden? Får de trafik på sökorden?
 • Hur starka är de på nätet och på det organiska söket?
 • Hur ser deras webbplatser ut – är de professionella och har snygg design och vilka USP:ar använder de? Är sajterna lättnavigerade?
 • Hur jobbar konkurrenterna med länkar?
 • Hur ser trenden ut för mig gentemot mina största konkurrenter?
 • Hur starka är de på de olika digitala kanalerna?
 • Finns det sökord med mycket trafik som dina konkurrenter inte använder?
 • Använder konkurrenterna negativ SEO mot er?
 • Snyltar de på ditt varumärke? Kör de Google Ads-annonsering mot mitt varumärke?  
  Om en konkurrent börjar annonsera på företagsnamnet så kan det bli riktigt jobbigt och man missar många potentiella lead.
 • Hur ser deras sociala media-satsningar ut?
 • Hur ser sökresultatet och din serp ut (SEarch Result Page)?
 • Hur kan du förbättra dina produkter eller tjänster?
 • Hur ser prissättningen ut?
 • Hur kan du särskilja dig från dina konkurrenter?
 • Finns det några bra länkar som de har som inte du har?
 • Vilka ankartexter har de i sin länkprofil (de kanske använder ditt företagsnamn)?
 • Hur omfattande är deras annonsering och hur ser deras bästa annonser ut?
 • Vilka frågeställningar tycker AI:t att du behöver jobba med?

Enkla Google-sökningar för att undersöka dina konkurrenter

Du kan själv göra enkla Google-sökningar för att få fram vad som sägs om en konkurrent eller ditt egna företag

[expandtalk -site:expandtalk.se]

visar vad som är skrivet där man utesluter det som är skrivet på webbplatsen expandtalk.se och om det finns positiva artiklar.

Det finns olika metoder att ta fram de starkaste länkarna dvs sajter som pekar mot dina konkurrenter. Ofta går det att hitta liknande länkssamarbeten.

Hur kan du använda konkurrensanalys för att förutse trender och marknadsutveckling?

Det är komplext att analysera webbplatser om man inte är specialiserad på digital marknadsföring . För större företag gör vi KPI:mätningar där vi kan jämföra resultatet gentemot branschen och konkurrenter för att hitta förbättringspotentialer. Det kan handla om att du har en webbplats som är betydligt långsammare än de främsta konkurrenterna eller hur synligheten ser ut på viktiga affärs kritiska sökord eller annonseringen ser ut.
Kontakta oss gärna ifall du vill ha hjälp att göra en digital konkurrentanalys där vi tillsammans analyserar din webbplats och får insikter om hur det ser ut.

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.