Vad menar Google med EEAT-formeln? Tips hur du kan förbättra din webbplats med E-E-A-T

professor

Vad är E-A-T och E-E-A-T? En översikt för redaktörer

EEAT (tidigare EAT) är en förkortning som står står för ”erfarenhet, expertis, auktoritet, trovärdighet” (engelska: Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) och är deras sätt att visa om innehållet hjälper besökarna. Se till att följa EEAT när du skapar innehåll och se till att använda fakta, referenser och statistik för att ge tyngd åt dina inlägg. Innehåll som följer E-E-A-T-formeln kommer att ranka högre på Google. 

Sidor med hög kvalitet får en hög nivå av EEAT medan sidor med låg kvalitet får ett lägre betyg. Mycket tyder på att Google belönar webbplatser som har erfarenhet, expertis, auktoritet och trovärdighet. Google säger själva att dessa fyra aspekterna är de viktigaste faktorerna för att bedöma kvaliteten på en webbplats. Anledningen till EEAT:s betydelse är för att kunna ta bort felaktig information, propaganda och fejknyheter.

EAT blev EEAT

Den första gången Google lanserade konceptet hette det endast EAT. Det var 2014 i dokumentet som kallas Google Search Quality Guidelines. Det är en 160 sidor lång manual som beskriver hur Google uppfattar hög och låg kvalitet på webbplatser. Kvalitetsgranskare använder manualen för att definiera webbplatser, vilket troligtvis används i Googles algoritm.

Därefter kom en ny uppdaterad guide för kvalitetsgranskning, daterad den 16:e maj 2019. Där går de bort från begreppet EAT och använder istället begreppet sidkvalitet (eng. page quality och page experience) och kvalitet på webbplatsen. Här kan du läsa mer om den uppdateringen.

I slutet av 2022 uppdaterade Google konceptet så att EAT blev EEAT, eller ”Double-E-A-T” för den som föredrar det. Det extra E:et står för erfarenhet (Experience) och är tänkt att hjälpa till att få ännu högre kvalitet bland det som visas i sökresultaten. Om avsändaren har självupplevd erfarenhet av ämnet som den skriver om exempelvis att en recensent av ett resmål faktiskt har besökt platsen i fråga och demonstrerar det i texten kommer Googles algoritmer att premiera det.

 Tips hur man kan förbättra sin EEAT

 Vad som också är viktigt att tänka på:

 • Se till att du har verkliga personer med hög trovärdighet och expertis som skriver artiklar och uppdatera deras profilsidor på sajten
 • Använd fotografier på den som skrivit innehållet
 • Använd referenser som kommer från pålitliga källor
 • Se till att personerna som skriver artiklarna har CV, sina yrkestitlar och länkar till sina social media-profiler.
 • Följ Googles officiella dokument
 • Undvik att skapa autogenererat innehåll och se till att lägga ner kärlek på dina texter
 • Undvik alltför mycket annonsering
 • Undvik att vara för säljigt
 • Ta bort dåligt och tunnt innehåll
 • Bygg inte länkar till sidor eller webbplatser med dåligt innehåll
 • Undvik länkfarmar utan bygg länkar med relevant digital PR, däremot skriver Google i sina kvalitetsguider att kvalitetslänkar inte hjälper mot dåligt innehåll
 • Använd referenser om det handlar om vetenskapliga dokument, exempelvis inom hälsovård
 • Se till att det finns kundtjänst som hjälper kunder
 • Använd kodning med Schema för att se vilket innehåll du ska ha på sidan det finns olika egenskaper för person, organisation och local business
 • Gå igenom om de externa länkarna på din webbplats har hög trovärdighet och relevans
 • Undersök vad som skrivs om företaget och rykteshanteringen av företaget
 • Se om möjligt till att skribenterna har ”first-hand experience” kring ämnet som de skriver om.
 • Ha en om oss sida där du skriver bakgrunden om företaget, filosofi, etik och eventuellt nomineringar till priser

Google har visat E-E-A-T direkt i sökresultaten

Google testar med att visa EEAT direkt i sökresultaten. Under 2023 har funktionen ”Om det här resultatet” utökas i sökresultaten globalt. Det här är en funktion som låter dig lära dig mer om källan som rankas i Google, till exempel hur länge den har indexerats, biografi och varför Google valde att ranka den. I nyheter, kommer Google att lansera ”Om denna författare” enligt SEO specialister som Lilly Ray.

Vad är kvalitetsgranskning?

Kvalitetsgranskning på Google är en manuell process där Google granskar webbsidor för att bedöma dess kvalitet, användbarhet och relevans enligt sina riktlinjer för kvalitetsgranskare. Detta görs för att säkerställa att sökresultaten som visas för användarna är relevanta och av hög kvalitet. Googles kvalitetsgranskare använder EEAT för att värdera hur pass mycket trovärdighet källan har, och därmed Googles sätt att bekämpa misinformation. 

Kvalitetsgranskning påverkar mobilanvändningen

Google kommer med förändringar i riktlinjerna hur de bedömer interstitials, det vill säga en annons som läses in mellan två innehållssidor (exempelvis popup-annonser och helsidesannonser). Interstitials är speciellt vanliga inom mobil marknadsföring och mobila mellansidesannonser . För några av dem har användaren inte något annat val än att klicka på mellansidesfältet eller att lämna sidan.

Finns det kvalitetsgranskare i Sverige?

En kvalitetsgranskare är en person som granskar webbplatser manuellt, vilket används i Googles algoritmer. Runt omkring i världen finns det tusentals människor som hjälper till att granska sajter.

I Sverige jobbade jag en gång för över fem år sedan tillsammans med en person som berättade att han var den ende som jobbade med kvalitetsgranskning för Sverige och Norden på Googles Dublin-kontor. Sedan dess har de troligtvis gjort om vilka som kvalitetsgranskar och lagt ut granskningen externt.

Microsoft och Bing har till vis del outsourcat sin kvalitetsgranskning och jag har träffat personer som jobbar med att granska webbplatser i Sverige från sina hem.

Andra system för kvalitetsgranskning: Stanford Guidelines for Web Credibility

Stanford har släppt en guideline, som omfattar totalt tio punkter, för hur du ökar en webbsajts trovärdighet.

1. Gör det enkelt att verifiera informationen på din webbplats. Du kan skapa trovärdighet på webbplatsen genom att tillhandahålla stöd från andra källor genom citat, referenser och källmaterial för informationen som du presenterar – särskilt om du använder externa länkar.

2. Visa att det finns en riktig organisation bakom din webbplats. Att visa att din webbplats är för en legitim organisation ökar webbplatsens trovärdighet och därigenom dess EEAT. Det enklaste sättet att göra detta är att lista en fysisk adress. Andra funktioner kan också hjälpa, till exempel att publicera ett foto av dina kontor eller lista ett medlemskap i handelskammaren.

3. Lyft fram kompetensen i din organisation och i det innehåll och de tjänster du tillhandahåller. Har du experter i ditt team? Är dina bidragsgivare eller tjänsteleverantörer myndigheter? Var noga med att ge deras referenser. Är du ansluten till en respekterad organisation? Länka inte till externa webbplatser som inte är trovärdiga.

4. Visa att ärliga och pålitliga människor står bakom din webbplats. Den första delen av denna riktlinje är att visa att det finns riktiga människor bakom webbplatsen och i organisationen. Hitta sedan ett sätt att förmedla deras tillförlitlighet genom bilder eller text. Vissa webbplatser publicerar till exempel biografier som berättar om familj eller hobbyer.

5. Gör det enkelt att kontakta dig. Ett enkelt sätt att öka din webbplats trovärdighet är genom att göra din kontaktinformation tydlig: telefonnummer, fysisk adress och e-postadress. 

6. Designa din webbplats så att den ser professionell ut (och är lämplig för sitt ändamål). Vi upptäcker att människor snabbt utvärderar en webbplats enbart genom visuell design. När du utformar webbplatsen bör du vara uppmärksam på layout, typografi och bilder.

7. Gör din webbplats lätt att använda och användbar. Forskning visar att webbplatser vinner trovärdighetspoäng genom att vara både användarvänliga och ändamålsenliga.

8. Uppdatera webbplatsens innehåll ofta (visa åtminstone att det har granskats nyligen). Personer visar mer trovärdighet till webbplatser som visar att de nyligen har uppdaterats eller granskats. 

9. Var återhållsam med reklam som annonser och erbjudanden. Undvik om möjligt att ha annonser på din webbplats. Om du måste ha annonser skiljer du tydligt det sponsrade innehållet från ditt eget. Undvik popup-annonser, såvida du inte har något emot irriterade användare och förlorad trovärdighet. När det gäller skrivstil: försök att vara tydlig, direkt och uppriktig. 

10. Undvik fel av alla typer, oavsett hur små de verkar. Typografiska fel och trasiga länkar skadar en webbplats trovärdighet mer än de flesta tror. 

Behöver du hjälp att kvalitetsgranska din sajt?

Ladda ner Lily Rays checklista för EEAT

Vi gör EEAT-revisioner av webbplatser. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.