Guide: Vad är Google Analytics 4?

Business analytic with tablet pc and laptop computer - Google Analtycs 4

Google Analytics 4 (GA4) är Googles senaste version av webb analysverktyg för digital analys.  Det är en molnbaserad tjänst som hjälper företag och webbplatsägare att få en bättre förståelse för hur människor interagerar med deras webbplatser.  Med GA4 kan användare få insikter om sådant som hur många besökare en webbplats har, vilka sidor som är mest populära, var besökarna kommer från och hur länge de stannar på webbplatsen.  GA4 ger också möjlighet att spåra händelser på webbplatsen, till exempel klick på en knapp eller en länk, och ger användarna möjlighet att skapa anpassade rapporter för att få en djupare förståelse för deras webb analysdata.

GA4 bygger vidare på grunden i Universal Analytics (UA) gällande insamlandet av data och presentationen av den. GA4 hjälper dig bland annat att titta på nyckeltal gällande engagemang och trafik på din hemsida. Något som kan ge dig viktiga insikter över vad som går bra och vad som kan utvecklas och undersökas närmare. Mycket har förändrats men det har även adderats många bra funktioner som kommer att kunna förenkla din analys.

OBS! Den 1 juli 2023 kommer Universal Analytics sluta samla in data. Därför är det viktigt att redan nu sätta upp sin Google Analytics 4-egendom, särskilt i och med att du inte kan spåra data bakåt i tiden, utan endast från det datumet då du sätter upp din egendom.

Hur sätter jag upp Google Analytics 4?

Att sätta upp sin GA-egendom är i många fall väldigt enkelt, särskilt om du redan har en UA-egendom. Följ nedanstående steg för att sätta upp din GA4-egendom:

 1. Logga in på ditt existerande Google Analytics-konto.
 2. Gå längst ner till vänster och tryck på Administratör.
 3. Kontrollera att du har valt rätt konto och är inne på rätt egendom.
 4. Under din egendom, klicka på konfigureringsassistent för GA4.
 5. Tryck sedan på STARTA under ”Jag vill skapa en ny Google Analytics 4-egendom”.

Tänk på! Om du använder dig av exempelvis WordPress eller Wix, behöver du ha gtag.js installerad. Installationsassistenten fungerar endast om du har gtag.js.

Hitta och installera din GA4-onpage tagg

Du hittar din GA4-tagg under din nya GA4-egendom.

 1. Gå först till Admin nere i vänstra hörnet.
 2. Välj sedan dataströmmar under din GA4-egendom.
 3. Klicka dig sedan vidare till Webb.
 4. Din GA4-tagg hittar du nu under anvisningar för taggning.
 5. Tryck på Lägg till ny sidtagg för att visa din GA4-tagg.

Kopiera hela din GA4-tagg och klistra in längst upp i din html-kod på alla sidor på din hemsida, precis efter <head>-taggen. Vissa webbutvecklingsplattformar och CMS, exempelvis WordPress och Shopify, kan automatiskt lägga in din GA4-kod på alla sidorna på webbplatsen.

Tänk på! Tänk på att inte ta bort den andra analytics.js-taggen då den fortfarande samlar in data till din UA-egendom. Vill du läsa mer om GA4-tagg så kan du göra det här.

Vad är skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4?

Många som använt Google UA är kritiska till GA4 eftersom det är en tröskel att komma över. Universal Analytics och Google Analytics 4 (GA4) är två olika versioner av Google Analytics, med några viktiga skillnader.

Datastruktur: Universal Analytics använder en hierarkisk datastruktur som består av konton, egendomar och visningar. GA4 har en plattare datastruktur som bara består av ett konto och flera ”Data Streams” som samlar in data från webben, iOS från appar och Android.

Mätning av händelser: I Universal Analytics mäts händelser med hjälp av spårningskoder som skickas till Google Analytics-servern. GA4 använder istället händelsebaserad mätning, vilket gör att användare kan spåra flera händelser i en och samma begäran.

Fokus på användare: GA4 fokuserar mer på användarupplevelsen och mätning av användarbeteende över flera enheter och plattformar. Detta inkluderar också en förbättrad möjlighet att spåra användare som inte är inloggade eller som använder olika enheter.

Målgrupper

Målgrupper (audience) är en grupp användare som delar en eller flera egenskaper eller beteendemönster som du definierar. Målgrupper kan användas i segment, för remarketing och som dimensioner i rapporter.

Event och sessioner

Den största skillnaden mellan GA4 och UA är att GA4 byggs på event (händelser) och inte sessioner. En händelse (event) gör det möjligt att mäta en specifik interaktion eller händelse på din webbplats eller app. Till exempel kan du använda en händelse för att mäta när någon laddar en sida, klickar på en länk eller genomför ett köp. Du kan även mäta systembeteenden, som när en app kraschar eller en annonsvisning sker.
Det blir alltså mer fokus på vad besökaren faktiskt gör på din sida istället för användarinteraktioner inom en viss tidsram. Detta ska förenkla själva processen med att ta fram och analysera det som faktiskt intresserar en.

Google Analytics 4 har event som kan delas in i 4 typer:

Automatiska event (Automatically collected events)

Enkelt sagt event som automatiskt redan börjat tracka när du adderat GA4:s baskod. Här hamnar t.ex. first_visit och ad_click.

Förbättrad mätning (Enhanced measurements)

Enhanced measurements är automatiska event som du kan aktivera för att börja samla in data. Viktigt är dock att titta på så att inte dessa automatiska event krockar med dina event i UA. Enhanced measurements gör att du kan ha fler events (händelser) utan att behöva konfigurera med Google Tag Manager eller ändra i hemsidans kodning. Dessa går lätt att själv ställa på/av under dataströmmar.

De automatiska event som finns i GA4 är

 • Sidvisningar
 • Scroll
 • Utgående klick
 • Sidsök
 • Videoengagemang

Rekommenderade events (Recommended events)

Detta är event som Google rekommenderar dig att använda beroende på din verksamhet. Det finns bland annat anpassade events för e-handel, men förutom dem verkar de andra rekommendationerna vara relativt breda.

Anpassade event (Custom events)

Element och parametrar som du kan addera och implementera själv baserat på din hemsidas krav. Just nu ligger gränsen på 500 events och du sätter upp dina anpassade event genom Google Tag Manager.

Avvisningsfrekvensen kommer inte längre att mätas

I GA4 har man valt att ta bort funktionen med avvisningsfrekvens (bounce rate) då man inte anser att det i sig egentligen säger så mycket om besökarna. Istället har bounceraten bytts ut till engagemangsfrekvens, som istället ska visa vad besökarna faktiskt gör och hur de beter sig på sidan.

Hur mäts engagemangsfrekvens?

Engagement rate baseras på besökare som integrerar med sajten, och som uppfyller något av följande kriterier:

 • Besökaren besöker två eller flera sidor
 • Interagerar med sajten i tio sekunder eller mer
 • En konverteringshändelse inträffar

Mål blir konverteringar

Vad som tidigare var mål i UA har blivit konverteringar i GA4. Mål i UA tillät mål baserade på duration, destination, events och custom set up (Event Category=), medan GA4 endast tillåter konverteringar som är baserade på ens händelser. Detta betyder att alla mål först måste vara implementerade som en händelse innan man kan sätta det som en konvertering. Gratisversionen av Google Analytics (i GA4) kommer att tillåta 30 st conversions.

Vyer och filter

Vyer (views)
Under Admin låg i UA-funktionen Vyer, den funktionen kommer inte finnas kvar i Google Analytics 4. Istället kan man använda sig av filter och segmentering. Det är bra att kolla på sina gamla vyer man hade i UA, och försöka implementera och kopiera dem genom att skapa segment i GA4.

Filter
Filter har i GA4 flyttat från den nu icke existerande vy-nivån till nivån för egendom. Det är där man behöver lägga till filter för att till exempel exkludera intern trafik. Man kan skapa upp till tio filter per GA4-egendom.

Segment
Segment som varit en viktig del i UA kommer även att finnas i GA4. Segmenten kommer hjälpa dig att dela upp och skilja på din data, till exempel om du bara vill se data från ett visst land. Skillnaden är var du hittar detta. I GA4 går du in under Upptäck → Utforskningar → Skapa en utforskning. Där skapar du dina segment.

Kanalgruppering

Till skillnad från UA, som har stort fokus på kanalgruppering, kommer medium bli den nya standarden i Google Analytics 4. I synnerhet när man analyserar trafikförvärvskällor. Detta är något som många marknadsförare uppfattat som negativt, men det finns en lösning. Man kan gå till Förvärv→ Trafikförvärv och där ändra till “Källa i session”. Detta gör att du kan se både medium och källa.

Det finns en uppsättning digitala kanaler som ”E-post”, ”Sociala medier”, ”Display”, ”Betald sökning” osv. Kanalgrupperingar (channel grouping) gör det möjligt för dig att jämföra användarbeteende för varje kanal i gruppen.

Insikter och maskininlärning

Insikter om dåtid, nutid och framtid
Maskininlärning och AI har förbättrats avsevärt i GA4 jämfört med UA. Detta resulterar i att de automatiska insikterna är bättre och att de kan ge dig viktig information utan att du själv behöver arbeta fram den. En annan skillnad är att GA4 har maskininlärning även för att se besökarnas beteende i framtiden. Allt genom förutsägbara mätvärden.

Ny funktionalitet i Google Analytics 4

Ett stabilt analysverktyg
I GA4 finns nu ett verktyg som hjälper en att rapportera och analysera datan på ett mer greppbart sätt. Det hjälper dig även att visualisera data.

En mycket bättre trattfunktion för att mäta funnels
Med detta nya verktyg kommer det även bli mycket lättare att bygga trattar (funnels) än vad det varit tidigare. Trattarna går att anpassa efter vad du själv vill titta närmare på. Om exempelvis utcheckningen i kassan är viktig för dig kan du göra en funnel om stegen i kassan. Verktyget i GA4 har bland annat fått funktioner som i UA låg bakom en betalvägg.

En framtid utan cookies 🍪
En ny funktion i GA4 är också att man börjar anpassa sig efter en framtid med allt mindre tredjepartscookies. GA4 kommer därför att förlita sig alltmer på AI för att fylla de dataluckor som uppstår. Detta kommer (förhoppningsvis) resultera i att man bibehåller den rapporteringsnoggrannhet man har, och därmed även kan ge bättre insikter.

Bättre funktionalitet för nya lagar som GDPR och CCPA
GA4 kommer även hjälpa dig att följa dataskyddsregler och förordningar genom olika alternativ och funktioner något som Google tidigare fått kritik för att de haft svårt att följa. De två vanligaste dataskyddsreglerna är GDPR (General Data Protection Regulation) och CCPA (California Consumer Privacy Act), som båda ger användarna mer kontroll över sin personliga information.

Mer information

Hur du skapar en Google Ads rapport i GA4

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.