Hem » Analytics och webbanalys » Vad är Google Analytics 4?

Vad är Google Analytics 4?

Business analytic with tablet pc and laptop computer

Google Analytics 4 (GA4) är Googles nya, utvecklade verktyg för digital analys. GA4 bygger vidare på grunden i Universal Analytics (UA) gällande insamlandet av data och presentationen av den. GA4 hjälper dig bland annat att titta på nyckeltal gällande engagemang och trafik på din hemsida, något som kan ge dig viktiga insikter över vad som går bra och vad som kan utvecklas och undersökas närmare. Mycket har förändrats men det har även adderats många bra funktioner som kommer kunna förenkla din analys.

OBS! Den 1 juli 2023 så kommer Universal Analytics sluta samla in data. Därför är det viktigt att redan nu sätta upp sin Google Analytics 4-egendom, särskilt i och med att du inte kan spåra data bak i tiden, utan endast från det datumet då du sätter upp din egendom.

Hur sätter jag upp GA4?

Att sätta upp sin GA egendom är i många fall väldigt enkelt, särskilt om du redan har en UA-egendom. Följ följande steg för att sätta upp din GA4-egendom:

 1. Logga in på ditt existerande Google Analytics konto.
 2. Gå längst ner till vänster och tryck på Administratör.
 3. Titta så att du har valt rätt konto och är inne på rätt egendom.
 4. Under din egendom, klicka på konfigureringsassistent för GA4.
 5. Tryck sedan på STARTA under Jag vill skapa en ny Google Analytics 4 egendom.

Tänk på! Om du använder dig av t.ex. WordPress eller Wix, så behöver du ha gtag.js installerad. Installationsassistenten fungerar endast om du har gtag.js.

Hitta och installera din GA4-onpage tagg

Du hittar din GA4-tagg under din nya GA4-egendom.

 1. Gå först till Admin nere i vänstra hörnet,
 2. Välj sedan dataströmmar under din GA4-egendom.
 3. Klicka dig sedan vidare till Webb.
 4. Din GA4 tagg hittar du nu under anvisningar för taggning och
 5. Tryck på Lägg till ny sidtagg för att visa din GA4-tagg.

Kopiera hela din GA4-tagg och lägg längst upp i din html-kod på alla sidor på din hemsida, precis efter <head>-taggen. Vissa webbutvecklingsplattformar och CMS, t.ex. WordPress och Shopify, kan automatiskt lägga in din GA4 kod på alla sidorna på webbplatsen.

Tänk på! Tänk på att inte ta bort den andra analytics.js taggen då den fortfarande samlar in data till din UA egendom. Vill du läsa mer om GA4-tag så kan du göra det här.

Vad är skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4?

Många som använt Google UA är kritiska till GA4 eftersom det är en tröskel att lära sig.

Event och sessioner
Den största skillnaden mellan GA4 och UA är att GA4 byggs på event (händelser) och inte sessioner. Det blir alltså mer fokus på vad besökaren faktiskt gör på din sida istället för användarinteraktioner inom en viss tidsram. Detta ska förenkla själva processen med att plocka och bryta ner det som faktiskt intresserar en. Google Analytics 4 har event som kan delas in i 4 typer:

Automatiska event (Automatically collected events)
Enkelt sagt event som automatiskt redan börjat tracka när du adderat GA4s baskod. Här hamnar t.ex. first_visit och ad_click.

Förbättrad mätning (Enhanced measurements)
Enhanced measurements är automatiska event som du kan aktivera för att börja samla in data. Viktigt är dock att titta på så att inte dessa automatiska event krockar med dina event i UA. Enhanced measurements gör att du kan ha fler events (händelser) utan att behöva konfigurera med Google Tag Manager eller ändra i hemsidans kodning. Dessa går lätt att själv ställa på/av under dataströmmar.

De automatiska eventen i GA4 som finns är:

 • Sidvisningar
 • Scroll
 • Utgående klick
 • Sidsök
 • Videoengagemang

Rekommenderade events (Recommended events)
Detta är event som Google rekommenderar dig att använda beroende på din verksamhet. Det finns t.ex. anpassade för e-handel, men förutom dem så verkar de andra rekommendationerna vara relativt breda.

Anpassade event (Custom events)
Element och parametrar som du kan addera och implementera själv baserat på din hemsidas krav. Just nu ligger gränsen på 500 events och du sätter upp dina anpassade event genom Google Tag Manager.

Avvisningsfrekvensen slutar att mätas
I GA4 har man valt att ta bort funktionen med avvisningsfrekvens (bounce rate) då man inte anser att det i sig egentligen säger så mycket om besökarna. Istället har bounceraten  bytts ut till engagemangsfrekvens, som istället ska visa vad besökarna faktiskt gör och hur de beter sig på sidan.

Hur mäts engagemangsfrekvens?
Engagement rate baseras på besökare som integrerar med sajten, och som uppfyller något av följande kriterier:

 • Besökaren besöker 2 eller flera sidor
 • Interagerar med sajten i 10 sek eller mer
 • En konverteringshändelse avfyras

Mål blir konverteringar

Mål i UA har blivit konverteringar i GA4. Mål i UA tillät mål baserade på duration, destination, events och custom set up (Event Category=), medans GA4 endast tillåter konverteringar som är baserade på ens händelser. Detta betyder att alla mål först måste vara implementerade som en händelse innan man kan sätta det som en konvertering. Gratisversionen av Google Analytics (i GA4) kommer att tillåta 30st conversions.

Vyer och filter

Vyer (views)
Under admin så låg i UA funktionen vyer, den funktionen kommer inte finnas kvar i GA4. Istället så kan man använda sig av filter och segmentering. Det är bra att kolla på sina gamla vyer man hade i UA, och försöka implementera och kopiera dem genom att skapa segment i GA4.

Filter
Filter har i GA4 flyttat från den nu icke existerande vy-nivån till egendom-nivån. Det är där man behöver lägga till filter för att t.ex. exkludera intern trafik. Man kan skapa upp till 10 filter per GA4 egendom.

Segment
Segment som varit en viktig del i UA kommer även att finnas i GA4. Segmenten kommer hjälpa dig att dela upp och skilja på din data, t.ex. om du bara vill se data från ett visst land. Skillnaden är var du hittar det. I GA4 går du in under Upptäck → Utforskningar → Skapa en utforskning. Där skapar du dina segment.

Kanalgruppering

Till skillnad från UA som har stort fokus på kanalgruppering, kommer medium bli den nya standarden i GA4, särskilt när man analyserar trafik förvärvskällor. Detta är något som uppfattats som negativt av många marknadsförare, men det finns en lösning. Man kan gå till Förvärv→ Trafikförvärv och där ändra till “Källa i session”. Detta gör att du kan se både medium och källa.

Just nu ser det inte ut som att det finns en funktion där man kan skapa egna kanalgrupperingar, men det kan förändras över tiden.

Insikter och maskin inlärning

Insikter om dåtid, nutid och framtid
Maskin inlärning och AI har förbättrats avsevärt i GA4 jämfört med UA. Detta resulterar i att de automatiska insikterna är bättre och kan ge dig viktig information utan att du själv behöver arbeta fram det. En annan skillnad är att GA4 har maskininlärning även för att se besökarnas beteende i framtiden. Allt genom förutsägbara mätvärden.

Ny funktionalitet i GA4

Ett stabilt analysverktyg
I GA4 finns nu ett verktyg som hjälper en att rapportera och analysera datan på ett mer greppbart sätt. Det hjälper dig även att visualisera data.

En mycket bättre tratt-funktion för att mäta funnels
I och med detta nya verktyg, så kommer det även bli mycket lättare att bygga trattar (funnels) i än de varit tidigare. Trattarna går att anpassa efter vad du själv vill titta närmare på t.ex. om utcheckningen i kassan är viktig för dig kan du göra en funnel om stegen i kassan. Verktyget i GA4 har bland annat fått funktioner som i UA låg bakom en betalvägg.

En framtid utan cookies 🍪
En ny funktion i GA4 är också att man börjar anpassa sig efter en framtid med allt mindre 3:e parts cookies. GA4 kommer därför att förlita sig allt mer på AI för att fylla dem data-luckor som uppstår. Detta kommer (förhoppningsvis) resultera i att man bibehåller den rapporterings-noggrannhet man har, och därmed även kan ge bättre insikter.

Bättre funktionalitet för nya lagar som GDPR och CCPA
GA4 kommer även hjälpa dig att följa dataskyddsregler som och förordningar genom olika alternativ och funktioner, något som Google tidigare fått kritik för att de haft svårt att följa. De två vanligaste dataskydds-reglerna är GDPR (General Data Protection Regulation) och CCPA (California Consumer Privacy Act) som ger användarna mer kontroll över sin personliga information.

Scroll to Top