KPI – digitala KPI:er för marknadschefen och business managers

0

 Vad är KPI

Vad betyder kpi? KPI är en förkortning som står för key performance indicator och används av ekonomer för att mäta hur ett företag fungerar och hur bra affärerna går.

Hur används KPI:er?

KPI:er används i mellanstora och större börsnoterade företag för att få till en prestandaförbättring och ska ses som ett verktyg för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll på ett konsekvent och förutsägbart sätt och det är nödvändigt att man använder rätt mått och kommersiellt relevant information. Men med så många verktyg som finns kan det vara svårt att hitta rätt i djungeln.

Det går att använda nyckeltal för att mäta effektiviteten i den digitala marknadsföringen och för att styra ditt marknadsföringsteam både strategiskt och taktiskt. Vi tror att många marknadschefer borde intressera sig mer för analys och olika KPI:er vilket innebär att de kan följa upp marknadsinvesteringar bättre och får medarbetare att fokusera på rätt saker.

KPI är också förkortningen på Konsument Pris Index – vilket är ett helt annat begrepp som mäter inflationen.

KPIer ska vara baserade på företagsmål och vem som ska ta del i beslutsfattandet

Det finns flera digitala KPIer som du kan använda dig av för att mäta hur väl en webbplats fungerar. Ofta handlar det att få fram metoder att öka omsättningen eller förbättra resultatet på något sätt.

 • Till att börja med är det nödvändigt att basera sina digitala KPI:er baserat på företagets affärsmål och vilket syfte du har med en webbplats.– Ska syftet vara ecommerce och e-handel, att skaffa fram leads till säljkåren, vara en publiceringssajt som visar annonser eller är det en supportsajt.
 • Den andra frågan är vem som ska använda statistiken. – Vi har tagit fram statistik till en koncernchef för ett internationellt bolag som bara ville ha en siffra, ett nummer för att kunna jämföra olika länders digitala satsningar mellan varandra.
 • Den tredje fråga är vilka webbsajter som ska mätas. – Det räcker inte att använda sig av Google Analytics och dashboards i analytics utan man vill kanske ha ett mer kraftfullt BI-verktyg att koppla samman stora delar av statistiken.

När du vet mer om statistiken och vem som ska använda den kan du börja sätta upp experiment och AB-testning. Här finns det olika metoder som omfattar visuell analys när datamaterialet är omfattande men även traditionell statistik som korrelationsanalys och regressionsanalys för att se ifall det finns en korrelation mellan 2 olika variabler.

Bild: Klipfolio Dashboard som är ett verktyg får att koppla samman olika datatjänster och visa dashboards.

Digitla KPIer och verktyg

Olika typer av KPI:er som du kan använda dig av!

KPI-mått för en webbshop

ROI baseras i slutändan på konverteringar som kan komma från olika kanaler: organisk trafik, direkt trafik, email, externa webbplatser, sociala medier mm.

Värdet på en webbshop kan räknas it med följande formel:
B = V × C × L

B=Försäljning på webbplatsen
V=Unika besökare på webbplatsen
C=konverteringsgrad (andelen personer som blir kunder)
L=Lojalitetsgraden (dvs om det blir repeterande köp)

KPI:er sätter man månadsvis så man kan följa utvecklingen. För en webbshopp kan det tex handla om försäljning, återköp, ordrar och genomsnittligt snittordervärde. Andra delar i en webbshopp handlar om trafik och köpbeteende där man ser unika beökare, bounce rate, konverteringar mm.


KPI-mått för leads och ökad försäljning

 • Hur ofta din kontaktsida används på nätet
 • Hur många leads som kommer in via telefonen
 • Om ett specifikt företag som du vänt dig till besöker din webbplats
 • Genomsnittligt ordervärde och TB1 (täckningsbidrag 1)
 • Andel nya kunder
 • Hur många som konverterar för nyhetsbrev, whitepapers m

KPI-mått för att mäta varumärket

 • Andel direktbesökare på webbplatsen

– en del av dessa kommer dock från darksocial

 • Andelen sökningar på Google för varumärkesrelaterade sökningar

KPI-mått för webbplatser

En KPI-rapport kan skapas från olika system men för eller senare hamnar mycket av informationen i Excel så man kan följa resultatet månad efter månad.

 • Unika besökare, Visits och Pageviews
 • Hur lång tid de är på sajten i genomsnitt (sessionslängd)
 • Onsite optimerings mått för att mäta kvalitén på innehållet
 • Offsite optimeringsmått för att mäta länkkvalitet (ex Trustflow, domain authority mm)
 • Andel 404-or dvs sidor som är fel (finns skarpa och mjuka 404:or)
 • Digital omvandlingsfrekvens, vanligen mellan 2-3%
 • Sökmotor ranking (efter nyckelord) och klickfrekvens
 • Sidvisningar
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate)
 • Antal aktiva leads som tex fyller i ett kontaktformulär
 • Antal passiva leads
 • Trafik till leadsgenerering
 • Lead till kund ratio
 • (Shares + länkar) / 1000 besökare
 • Totalt antal besök sessioner/återvändande besökare
 • Hastigheten på sajten mätt i millisekunder
 • Trafikkällor (varifrån besökarna kommer)
 • Andel mobilanvändare
 • Konverteringsgrad landningssida
 • Organiskt sökresultat på nyckelord
 • Pagerank (har visserligen inte uppdaterats på några år men kan ändå ge viss vägledning kring en webbplats)
 • Hastigheten på sajten mätt i millisekunder och laddningstid (pageload)
 • Varumärkessökningar
 • Statistik kring varumärket och hur mycket man söker på varumärket
 • Online försäljningsintäkter
 • Andel som går med i nyhetsbrev
 • CTR – Click through rate – hur stor andel klickar på dina organiska texter kan du mäta i Google Search Control
 • Målkonverteringar för organisk trafik

Använd segment i Google Analytics

I Google Analytics finns det flera olika typer av segment som du kan använda dig av:

[fixed_column margin_top=”20px” margin_right=”20px” margin_bottom=”20px” margin_left=”20px” width=”300px”]Alla sessioner
Android trafik
Bounced sessioner
Converters
Direkt trafik
iOS trafik
Gjort ett köp
Mobil och Tablet trafik
Mobil trafik
Multi-sessioner användare
Nya användare
Non-bounce sessioner
Non-Converters
Organisk trafik
Annan trafik (Neither iOS nor Android)
Betald trafik
Gjort webbplatssökningar
Referral trafik
Återkommande användare
Sök trafik
Sessioner med konverteringar
Sessioner med transaktioner
Single session användare
Tablet och desktop trafik
Tablet trafik [/fixed_column]
adwords KPI

KPI-mått för annonsering på nätet och Google

Att spåra konverteringar och målspårningar kan du sätta upp i Google Analytics och det finns flera olika verktyg för att mäta KPI:erna direkt för Adwords. De mått som man ser på är:

 • Kostnader i totalt  värde
 • Impressions
 • Klick
 • Konverterade klick
 • PPC – Pay Per Click
 • Kostnad per lead i (Adwords, Bing, Facebook)
 • Kundvärde (värde minus TB1)
 • CTR – Click throguh rate – hur stor andel klickar på dina Adwords texter
 • Quality score dvs om dina landingssidor och Adwords annonser harmoniserar
 • RPM = mått för annonsörer (uppskattade intäkter/antal sidvisningar) × 1 000
 • Olika målkonverteringar för betald trafik
 • Hur stor andel kommer från mobilen och genererar de något värde
 • Har nya besökare samma KPI:er som returning visitors
 • Hur ser KPI:na ut för olika segment (organisk trafik, betald trafik och direkt trafik)

KPI-mått för social media

 • Sociala nätverk (Finns en del sätt att mäta det med exempelvis Kloutscore)
 • Social Media Reach
 • Andel följare för de största sociala nätverken (Facebook, Insta, Twitter, Linkedin, Pinterest)

KPI-mått för mobilapp

Appar kan mätas på hur säljtunneln ser ut (funnel).

 • Impressions
 • Klick
 • Appen installeras och öppnas
 • Man signar upp i appen
 • Olika typer av förfrågningar i appen

Sökmotoroptimering och SEO-rapport

Det finns olika rapporteringssystem och det går att använda olika rapporter till olika grupper inom företaget. SEO-rapporten innebär att man inom företaget får en process som mäter verksamheten och att utvecklare, webbbyrå och marknadsförare jobbar i samma riktning med innehållet på webbplatsen.

KPI nyckeltal för positionen på olika nyckelord

Exempel på KPI – där vi jämfört de viktigaste orden hos kunden jämfört med de 5 största konkurrent.

1. Konkurrentanalys där man jämför sajten gentemot de starkaste sajterna inom nischen. Finns det några nyckeltal som man behöver bli starkare på det kan tex vara att konkurrenterna har mer texter, att sajten är långsamare, att det finns för få länkar till sajten eller att det saknas vissa element.
2. Marknadspotential – finns det några större sökord där man kan ta placeringar och inom alla sökord som du har vilka är de dominanta aktörerna
3. Site Audit – hur många tekniska fel och problem har sajten. Detta påverkar i sin tur hur sajten rankas.
4. Crawl Health och indexerar sökmotorerna på rätt sätt. Det kanske finns sidor som inte blivit indexerade i Google eller hos Bing.
5. Hastighet – hur många millisekunder tar det innan sajten laddas. Finns det några delar som fungerar långsammare – exempelvis plugins eller om sajten inte är komprimerd
6. Ranking sökord och hur trenden är för sökorden och hur många ord finns i longtailen
7. Sökord besök
8. Universal ranking dvs ranking på olika filformat som bilder och videor mm
9. Sammanfattning av rankingen
10. Ranking sökord per månad
11. Ranking konkurrenter
12. Sökordspotential, starka potentiella sökord som skulle kunna
ge siten bler besökare extra trafik.
13. Topp sidor
14. Analys av innehåll
15. Indexering i jämförelse med konkurrenter
16. Icke indexerade sidor och andel som inte indexeras
17. Sökordstäthet
18. Bild fel antal
19. Länk analys – hur starka länkarna är och om det finns någon
risk med de länkar som finns.
20. Domän analys
21. Länkar konkurrenter
22. Länk hänvisningar
23. Förlorade länkar
24. Nya länkar
25. Ingående/utgående domäner
26. Utgående Länkar
27. Länkbyggnad – hur pass stark är sajten gentemot de starkaste konkurrenterna.
28. Resultat/mål
29. Analytics Benchmark
30. SEO / PPC Besök
31. Brand / Non-brand besök
32. Organiska besök per sökmotor
33. Organisk bredd och djup


Risker med att ha ranking på konkurrensutsatta sökord som KPI:er

Att man som webbansvarig ska ha ranking är en självklarhet och att man följer sökord, landningssida och länkdata kopplade till sökorden.

Flera företag och webbansvariga använder ranking av sökord som ett av sina viktigaste KPI:er. Sökord är naturligtvis ett mått som ska följas och övervakas noggrant och det går att se hur stor marknadsandel man har på det organiska söket.

Nyckeltal som följer long-tailen
En effektiv strategi för de flesta företag är att koncentrera sig på det som kallas för long-tailen. Då använder man betydligt flera sökordskombinationer. Enskilda sökord har vanligtvis sämre konverteringsgrad än longtailen. Däremot är longtailen en funktion av rankingpositionerna på de viktigaste sökorden och man bör ranka större sökord för att se hur de presterar. SEO bör däremot främst mätas i trafik och konverteringar.

En rätt nyttig övning för de som är inbitna SEO:are är att använda Google Adwords och ta fram sökordsrapporten i Adwords och se vilka ordkombinationer som genererar trafiken till sajten.

KPI som styrmedel

Naturligtvis räcker det inte med att mäta KPI:er utan du måste också kunna analysera och sprida informationen vidare inom organisationen. KPI:er är ett utmärkt sätt att få personer delaktiga i en webbplats utveckling men även skapa engagemang hur det går för företaget.

Om du jobbar med soffor är det effektivt att jämföra sina mätvärden (KPIer) mot de starkaste varumärkena som IKEA, Mio, EM, Furniturebox och Trademax. Vi brukar välja företag som har hög vinstmarginal för att se vad de gör rätt i sin marknadsföring. Genom denna analys ser vi hur de får trafik men också vilka produkter och sökord som finns därute och vad de gör som i slutändan ger bättre lönsamhet.

När vi har tagit fram olika KPI:er med värden som synlighet, onsite optimering, länkstyrka och infrastruktur jobbar vi iterativt och kontinuerligt med de delar som ger bäst resultat och ger dig en prioriteringslista. Vi gör kontinuerligt analyser och rapportering för din webbplats.

Vill du veta mer om digitala KPI:er?

Kontakta oss om du vill veta mer om KPI:er för ditt företag och vilka mått som ni ska använda er av. Det finns en fördel att låta en utomstående göra en oberoende KPI-undersökning av er digitala närvaro. Vi har även verktyg där vi använder oss av data från Google Search Console, Google Analytics, konkurrenter och nyckelord som innebär att du får en skräddarsydd rapport hur ditt seo-arbete går. Vi har verktyg och metoder som säkerställer att utvecklingsavdelningen jobbar med rätt saker dvs synligheten på nätet.

Share.

Redaktör

Har du en fråga som du vill ha svar av en SEO expert? Daniel Larsson bloggar inom digital marknadsföring och specialist på sökmotoroptimering. Ämnen han bloggar om handlar om digitala strategier som SEO, KPI:er, webbanalys, kryptovalutor och cybersecurity. Expandtalk är en nischad webbyrå i Stockholm som är specialiserad på sökmotoroptimering och content marketing. Vi jobbar med digital marknadsföring och är specialister på att öka trafiken och konverteringar på webbplatser.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap