Code Interpreter – Excel på steroider

Person som ser på analys, code interpreter

Code Interpreter (kodtolken) är tillgänglig för alla som är betalande plusanvändare på ChatGPT. Med verktyget kan du på nolltid ta fram vilken data som helst – diagram, analyser och andra typer av insikter. En kodtolkare är ett datorprogram som läser och utför kod i realtid, utan att först kompilera den. När Code Interpreter är aktiverad skriver och kör ChatGPT en bit datorprogram för att hitta svaret, vilket är skillnaden gentemot att använda en språkmodell.

Vad kan du göra med verktyget?

Den vanligaste användningen av Code Interpreter är dataanalys, och det ökar möjligheterna med ChatGPT. Med verktyget kan du läsa datasets, texter och Python-kod inne i ChatGPT. Fördelen är att du kan analysera data med programmet – i praktiken är det som att få tillgång till en dataanalytiker genom programmet.

Med en uppmaning som berättar vad som är intressant med datan kan ChatGPT titta igenom dataset – som finans-, hälso- eller platsinformation – och ge en inblick i dem. Finansanalytiker och ekonomer har mängder av sätt att använda verktyget i sitt arbete, som till exempel att analysera aktiekurser. Genom att ställa frågor som ”Finns det något annat spännande samband som kan vara värt att lyfta fram?” får du fram olika analytiska metoder.

Det finns mängder av olika användningsområden för programmet:

  • göra analyser snabbt och effektivt från dataserier
  • göra komplicerade beräkningar och generera olika typer av diagram
  • lägga in marknadsföringsdata som Google Search Control och få förslag på sidor som behöver uppdateras
  • analysera aktiekurser
  • analysera en budget eller bokföringsdata
  • analysera bilder och kreativa datavisualiseringar som tredimensionella diagram
  • skapa QR-kod till en webbsida
  • omvandla bilder till video
  • omvandla PDF-dokument till bilder
  • skapa kod

Användbart för programmerare

Du kan inte bara använda Python utan också andra programmeringsspråk som Go, Rust eller till och med PHP 8.2. Även om den inte har tillgång till internet kan du fortfarande ladda upp de nödvändiga paketen, och den kommer att använda dem för att utveckla, köra, felsöka eller testa dina Go, Rust, eller till och med PHP 8.2-skript.

Exempel på analyser och diagram

I det här avsnittet går vi igenom exempel på diagram som vi har tagit fram.

Nationalekonomi

BNP per capita för olika länder 2022. Ovanför tabellerna ser man också de olika skattesatserna baserat på BNP. Sveriges totala skattesats ligger på drygt 49 procent.

BNP per capita
BNP-tillväxt Sverige från 1991 till 2024 (källa: Konjunkturinstitutet)

BNP

BNP-tillväxt för 2023 och 2024 (källa: Konjunkturinstitutet)

BNP tillväxt

Arbetslöshet per A-kassa (källa: SCB)

Arbetslöshet

Miljödata kring klimatomställningen på energin baserat på PwC rapporten
Bridging the gaps to reach energy transition goals

generation gap

Fastigheter

Fastighetsprisindex från 1980 till 2023
För att visualisera hur indexet för fastighetspris har ökat under åren, kommer jag att skapa ett linjediagram baserat på åren och indexet för varje fastighetstyp. Efter det kommer jag att beräkna värdet på en bostad som ursprungligen köptes för 500 000 kronor 1981, baserat på dagens index.

Fastighetsprisindex

Om du köpte en bostad för 500 000 kronor 1981, skulle den idag vara värd cirka 5 145 000 kronor, baserat på det senaste indexet för ”Småhus för permanentboende”.

Finans

Teknisk analys av aktier (källa: OMX 30 Stockholm)
Undersök säsongsmönster och om det finns några andra månader eller perioder under året som konsekvent presterar bra eller dåligt.
Okej, för att undersöka säsongsmönster kommer jag att göra en genomsnittlig månatlig analys av aktiekursens avkastning över de tillgängliga åren. Detta kommer att ge oss en uppfattning om det finns specifika månader då aktiekursen tenderar att stiga eller falla mer konsekvent än andra månader.
Genomsnittlig månadsavkastning på avkastning av OMX Stockholm fördelat på månader under de senaste 10 åren.

Genomsnittlig avkastning av kurser

Så här aktiverar du Code Interpreter

Du måste gå in på inställningar och aktivera betafunktioner som Code interpreter (se bild).

C

När du kör ChatGPT – välj GPT-4 och Code Interpreter.

Importera filer till Code Interpreter

Du väljer plustecknet och lägger in filen som du vill importera. Det kan vara en CSV-fil men även en Zip-fil som består av en samling filer.

Importera filer

Var kan jag hämta data att använda?

Svenska datakällor

Internationell data

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.