Varför är konverteringsoptimering viktig?

Knverteringsgraden - två kvinnor som besöker en webbshop

Vad är konverteringsoptimering?

Det räcker inte bara att driva trafik till en webbplats utan den behöver också konvertera mot de mål som sätts. Konverteringsoptimering är en viktig process för att öka antalet besökare som genomför önskade åtgärder på en webbplats, till exempel att köpa en produkt eller fylla i ett kontaktformulär. Genom att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för besökarna att uppfylla mål kan företag öka sin konverteringsgrad och därmed öka sin försäljning och intäkter.

Vad menas med konverteringsgrad?

Konverteringsgrad eller konverteringsfrekvensen (eng. conversion rate) är den procentuella andel av kunder, eller potentiella kunder, som genomför en specifik åtgärd. Den specifika åtgärden kan handla om att köpa en produkt, öppna ett e-postmeddelande, beställa en produkt eller tjänst, registrera sig för en demo, kontaktar företaget eller gör något annat. Inom e-handel pratar man även om e-konvertering som är en synonym.

Eftersom många marknadsföringsinsatser fokuserar på att tvinga en kund att ta nästa steg i försäljningstratten är konverteringsfrekvensen ett viktigt marknadsföringsmått. Som marknadsförare är det viktigt att kunna kontextualisera konverteringsgraden. Den genomsnittliga konverteringsgraden varierar kraftigt beroende på marknadsföringskanal och bransch.

Hur räknar jag ut konverteringsgraden?

Konverteringsgraden beräknas genom att dividera antalet målprestationer med det totala antalet besökare. Om till exempel 100 personer besöker en webbplats och 10 av dem slutför konverteringsmålet (som att fylla i ett kontaktformulär) är konverteringsgraden 10%.Du kan räkna konverteringsgraden på

Det går att vara ännu mera exakt i sina kampanjer genom att följa upp konverteringsgraden kring:

  • Olika kanaler exempelvis Google Ads, SEO eller social media.
  • Det går att räkna dem kring olika informationsinnehåll.
  • Desktop vs mobil – om sajten inte är mobilvänlig så blir konverteringsgraden sämre på mobilen
  • Olika typer av dagar (helger vs vardagar)
  • Dagar med fint väder
  • Remarketing kampanjer

Hur kan jag förbättra konverteringsoptimeringen?

För att genomföra en effektivare konverteringsoptimering är det viktigt att förstå användarnas beteende på webbplatsen. Genom att analysera data om besökarnas klick, scrollning och beteende kan man identifiera flaskhalsar och problemområden som hindrar användarna från att genomföra önskade åtgärder. Genom att göra förbättringar som eliminerar dessa hinder kan man öka konverteringsgraden och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Det finns flera tekniker och strategier som kan användas för att optimera konverteringar på en webbplats. En av dessa är att använda A/B-testning för att testa olika versioner av en sida och identifiera vilken sida som genererar högre konverteringsgrad.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.