Sökmotoroptimering för digitala assistenter

Röstsökningar och sökmotoroptimering för digitala assistenter

Allt fler personer använder mobilen och digitala assistenter när de söker på Internet. Utvecklingen av digitala assistenter kommer innebära ny typ av optimering – voice search. Exempel på digitala assistenter är Cortana (Windows) och Siri som till viss del använder sökmotorer när de information.

De digitala assistenterna ökar i popularitet och de lyckas med mer sofistikerade och semantiska sökningar. Tidigare var felprocenten vid röstsökningar på Google 25% men nu är det bara en av 16 sökningar som är felaktiga enligt Behzadi som är direktör på Googles labb i Zurich. Röstsökning har fördelen att det går snabbt och att du kan använda det handsfree och samtidigt som du kör bil.

Enligt en undersökning från Google och Northstar använde 55% av tonåringar och 41% av vuxna röst söket på sina mobiler. Det innebär att det inte går att nonchalera denna kanal.

En viktig del för synlighet i de digitala assistenterna är att se till att affärsinformation finns lättillgängligt och att sajterna är mobilvänliga. Sökmotoroptimering för appar och ASO är en speciell nisch inom sökmotoroptimering och på sikt kommer tekniker som ”Google Now” och ”Now on Tap” som fungerar inuti en app spela stor roll för hur användarna uppfattar informationen.