Tema: Innovation

InnovationAllt fler stora företag sätter upp innovationsteam som är specialiserade på den digitala förändringsresan. Genom att prioritera innovation kan företag ta sig igenom covid-19 krisen och öka sin tillväxt.

Den höga förändringstakten ställer allt högre krav att både kunna jobba operativt och strategiskt. Som marknadsstrateg är det alltmer nödvändigt att vara en digital native och samtidigt kunna vara kreativ i företagens kommunikation och marknadsföring genom att:

  • Visualisera förändningarna
  • Visa med siffror och KPI:er vilka genomslag marknadsaktiviteter fått

Artiklar som handlar om innovation och tekniker som disruptar företag

Innovation Kundresan och CXM

CXM

Vad är CXM? CXM är en affärsdisciplin och förkortning som står för Customer Experience Management.…