Guide: Vad är ChatGPT 4.0 och hur revolutionerar AI-verktyget marknadsföringen?

Bild på ett AI

Vad är ChatGPT och hur kan du använda tekniken i din marknadsföring?

Om du som kommunikatör inte använder ChatGPT är sannolikheten väldigt stor att du kommer tappa ditt jobb inom två år.
ChatGPT är på allas läppar men vad är det? Det är en chatt som använder en språkmodell designad för att kopiera mänskliga konversationer och de har lyckats att skapa ett mänskligt språk som lyckats generera detaljerad människoliknande text. Språkmodellen som den använder har ett holistiskt innehåll. På mindre än en vecka fick ChatGPT fler än en miljon användare och slog därmed andra nätsuccéer som Facebook och Spotify. Många tror att chattboten kan hota Googles affärsmodell och även fundamentalt förändra hur SEO fungerar.

Inom marknadsföring finns det mängder av användningsområden och du kan använda AI-verktyget som en digital assistent för att:

 • renskriva dokument
 • generera idéer och skapa informationsstruktur för webbplatser
 • skriva bättre texter än konkurrenter
 • översättning – fungerar bättre än Google translate (även på de nordiska språken)
 • få förslag på inlägg till sociala medier
 • sammanfatta teser
 • göra enklare sökordsanalyser
 • skriva en contentkalender
 • ökad kundinteraktion och försäljning
 • effektivisera marknadsföringen med hjälp av automatisering och personalisering

OpenAI är företaget som lanserade språkmodellen ChatGPT 3.5 och nästa version (GPT 4) ska vara en betydande uppdatering som sägs förvandla vatten till vin. Om du inte prövat den än bör du testa. Helt plötsligt har en ny spelplan öppnat sig på internet, där Google verkar få en tuff motståndare.

Du kan ställa frågor och ha följdfrågor till ChatGPT. Den klarar av klassiska informationsfrågor som ”vad är” och ”hur”, och precis som med Google måste vi anta att svaren är korrekta. Om du vill veta vad Steve Jobs, Elon Musk eller Bill Gates hade tycket om en produkt kan du ställa frågan som om någon av dessa hade varit mentor eller rådgivare. En stor fördel med programmet är att du slipper annonser och får svaret direkt. Google kännetecknas av söksvar och annonser medan ChatGPT är dialogbaserad och endast visar det som du söker på.

Vad är AI-chattboten ChatGPT och kan den ersätta människor?

Med rätt prompt och språkstil kan innehåll från ChatGPT verka mer empatiskt än innehåll skrivet av människor. Det nya verktyget har imponerat på experter med sin skrivförmåga, användarvänlighet och skicklighet vid komplexa uppgifter. Det har spekulerats i att yrken som är beroende av innehållsproduktion kan bli föråldrade, inklusive allt från dramatiker och professorer till programmerare och journalister. Idag uppmanar vi AI:t för att ge oss svar. I framtiden kommer vi att be dem utföra delar av våra jobb.

Sedan lanseringen av ChatGPT har akademiker genererat svar på examensfrågor för att se ifall verktyget klarar av en tentamen, medan programmerare har testat verktyget för att lösa kod med programmeringsspråk på några sekunder. I sitt nuvarande skede saknar chattboten nyanser, kritiskt tänkande och etisk beslutsförmåga som är nödvändiga för att skapa framgångsrik journalistik. Dess nuvarande data slutar vid 2021, vilket gör att vissa frågor på ny information och sökningar blir värdelösa, men det är möjligt att det kommer på sikt.

Chatgpt

Mer artiklar
Guardian: What is AI chatbot phenomenon ChatGPT and could it replace humans?

Tappar ChatGPT förmåga över tiden?

En forskningsstudie ”How Is ChatGPT’s Behavior Changing over Time?” som publicerades på arXiv, den 18 juni 2023 ifrågasätter Lingjiao Chen, Matei Zaharia och James Zou den konsekventa prestandan hos OpenAI:s stora språkmodeller (LLM), specifikt GPT-3.5 och GPT-4. Med hjälp av API-åtkomst testade de mars- och juni-versionerna av dessa modeller på uppgifter som matematisk problemlösning, svar på känsliga frågor, kodgenerering och visuell resonemang. Framförallt rapporterades att GPT-4:s förmåga att identifiera primtal dramatiskt sjönk från en träffsäkerhet på 97,6 procent i mars till endast 2,4 procent i juni. Märkligt nog visade GPT-3.5 en förbättrad prestanda under samma period. Denna studie publicerades efter att många människor har klagat över att GPT-4  har försämrats i prestanda de senaste månaderna. De försämrade resultaten kan bero på korrigeringar som gjorts av OpenAI.
Källa

Vad innebär modellen ChatGPT4?

Andreas Braun, CTO på Microsoft Tyskland, avslöjade att GPT-4, som är en uppdatering på den redan kända språkmodellen vilket lanserades i mars. Uppdateringen är multimodalt. ”Multimodal innebär att artificiell intelligens (AI) kan bearbeta information från flera olika källor, som t.ex. text, ljud, bild och video samtidigt. En multimodal AI kan använda olika modaliteter (informationskällor) för att förstå och svara på användarens frågor eller utföra olika uppgifter.

Med multimodal teknik kan AI ge mer omfattande svar eller utföra mer komplexa uppgifter än vad som tidigare varit möjligt med endast en informationskälla. Multimodalitet hyllas som ett nödvändigt nästa steg för att uppnå AGI, eller Artificial General Intelligence, huvudmålet som mänskligheten söker efter – eller snarare fruktar – avseende AI, vilket tar AI närmare hur människor lär sig.

 

Vad är ChatGPT plugins?

ChatGPT plugins kommer att lanseras i allt högre grad ett exempel är AIPRM som används för SEO. Fler utvecklare kommer lansera plugins till sina produkter vilket ger extre möjligheter. En app med tillgång till ChatGPT kommer göra en applikation extremt kraftfull. De har flera Parntners där det redan finns plugins som fungerar till ChatGPT och som öppnar upp AI:t till Internet.

 • Zapier har i sin tur 5000 appar till SalesForce mm
 • WordPress
 • Expedia
 • Shopify
 • Slack
 • Zapier
 • Sökmotorn Wolfram Alpha

Läs mer om ChatGPT plugins

Kan ChatGPT användas för SEO?

Absolut det finns stora möjligheter att använda den för SEO. Genom att använda innehåll från en URL som inspiration tillsammans med den inbyggda AI-kapaciteten i ChatGPT kan du skapa unika och användbara artiklar, som både du och dina läsare kommer att uppskatta. Däremot finns det risk för att sökmotorer upptäcker AI-plagiering, vilket i sin tur leder till att sajten kan bestraffas.

Med andra ord måste du alltid skriva om, faktagranska och kontrollera innehållet. Detta för att inte fastna i olika typer av filter som kommer för att motverka AI-skapat content. Det finns prompter och metoder för att plocka fram sökordsstrategier som fungerar som inspiration, men som inte utgår från verklig sökordsdata. Det finns också plugins som AIPRM som använder promptar för att ta fram olika typer av innehåll som att skapa en content strategi, eller en SEO artikel. Samtidigt innebär tillgängligheten av billig redaktionell text  leda till övermättnad av innehåll. Du bör redan fundera på var du kan tillämpa AI bortom redaktionellt innehåll.

AI-prm
AI PRM är ett plugin till Chrome som hjälper dig att skriva SEO optimerade texter. Inom SEO kategorin finns det flera kommandon som fungerar väldigt bra  som att outranka en artikel, skapa en FAQ eller optimera en YouTube artikel.

Hur tränades ChatGPT?

ChatGPT tränades med en teknik som kallas unsupervised learning (sv. osuperviserat lärande), vilket innebär att modellen inte lärdes upp för att svara på specifika frågor eller uppmaningar. Istället fick den tillgång till en massiv mängd text, bestående av allt från webbsidor och böcker till nyhetsartiklar och sociala medieinlägg. Genom att analysera denna text lärde sig ChatGPT att känna igen mönster och samband mellan ord och fraser, vilket gjorde att den utvecklade en förståelse för hur språk fungerar.

Träningsprocessen innebar att texten bröts ned i mindre bitar, eller tokens, som matades in i neurala nätverket. Varje token tilldelades en unik numerisk representation som modellen använde för att lära sig relationerna mellan ord och fraser.Genom att bearbeta stora mängder text på detta sätt kunde ChatGPT utveckla en sofistikerad förståelse för språk, inklusive de finesser i grammatik, satsstruktur och sammanhang.

Hur genererar ChatGPT svar?

När en användare matar in en fråga eller uppmaning i ChatGPT genomgår teknologin en komplex process för att generera ett svar. Först tokeniseras inmatningen, vilket bryter ner den i enskilda ord eller fraser. Sedan använder modellen sin stora kunskap om språk för att förutsäga den mest troliga sekvensen av tokens för att generera ett svar. Denna process kallas autoregressiv generation, eftersom modellen genererar varje token i följd baserat på de föregående tokens.

Sedan genereras kontextuellt relevanta svar på grund av dess användning av uppmärksamhetsmekanismer. Uppmärksamhetsmekanismer gör att modellen kan fokusera på de mest relevanta delarna av inmatningstexten, med beaktande av sammanhanget och betydelsen av orden och fraserna. Genom att uppmärksamma de relevanta delarna av inmatningen kan ChatGPT generera svar som inte bara är grammatiskt korrekta utan också kontextuellt lämpliga.

Alternativ som låter dig använda ChatGPT gratis

 • Perplexity
 • New Bing
 • Poe
 • Forefront
 • Merlin

Går det att blockera ChatGPT från att indexera min webbplats?

Det går att blockera ChatGPT från att spindla en webbplats genom det här kommandot.
User-agent: ChatGPT-User Disallow: /

Kritik och risker med ChatGPT

Det främsta problemet är att texten som ChatGPT producerar kan se korrekt ut vid en första anblick, men vid en närmare titt är faktabaserade svar ofta felaktiga. OpenAI som är företaget som ligger bakom ChatGPT betonar att det är ett researchprojekt. ChatGPT är inget crawlingverktyg och inom just SEO är trovärdighet något som har stort fokus.

Texterna skapade med ett AI-verktyg är ofta ”hitta på-texter” och kan vara svåra att kvalitetssäkra. Därför behöver någon kontrollera det som skrivs av boten. Tyvärr smyger det ofta in rena felaktigheter i svaren. Webbplatser som StackOverflow har enligt nättidningen The Verge tillfälligt förbjudit användare att publicera innehåll som är producerade av boten. MIT journal har också skrivit en artikel om varför du inte ska tro sökmotorer som drivs av AI.

 

 • Det finns inga källor var boten hittat informationen, vilket är svårare att göra för flerstegsfrågor. Att avgöra om information faktiskt är korrekt eller inte är svårt, som användare förlitar du dig på AI-modellen för att korrekt bearbeta informationen.
 • Kontextuell integritet – en princip som ofta diskuteras i rättsliga debatter om integritet. Denna princip innebär att individers information inte bör göras tillgänglig utanför miljön där den ursprungligen delades.
 • Det finns inte några mekanismer som gör det möjligt för människor att kontrollera om de finns lagrade i OpenAI:s databas eller att begära sin borttagning.
 • Risk för AI-plagiering när många börjar använda verktyget för att skapa innehåll.
 • En av de mest betydande begränsningarna är dess tendens att generera fördomsfulla eller olämpliga svar. Detta beror på att modellen tränas på text som ofta är fördomsfull eller diskriminerande och som återspeglar de fördomar och fördomar som samhället har.
 • En belgisk tidning upptäckte att ChatGPT innehöll content som låg bakom en paywall.

Våra egna tester

Även om ChatGPT är en kraftfull och imponerande teknologi är den inte utan sina begränsningar. Vi har använt ChatGPT sedan lanseringen och ser stora möjligheter i hur chattboten kan effektivisera olika delar inom marknadsföring. När vi testade verktyget och bad den att skriva en artikel om vårt företag hade den upp emot nio faktafel (se bilden nedanför). Så ifall du tänkt använda ChatGPT  behöver du kontrollera att informationen är korrekt. Översättningar från olika språk fungerar ofta bättre än Google Translate men om du vill översätta okänd information exempelvis gammal svenska från 1500-talet så behöver man gå igenom materialet manuellt får att säkerställa att det är korrekt.

Wikipedia expandtalk

Vad betyder GPT?

GPT står för ”Generative Pretrained Transformer”. Det är en typ av maskininlärningsalgoritm som använder sig av tekniken ”transformer” i syfte att generera naturligt ljudande text. GPT-modellen är tränad på stora mängder textdata för att lära sig logiska mönster i språk, och kunna föreslå rätt ord och naturligt klingande meningar därefter. GPT är vanligt i chattbotar för att generera svar på användarnas frågor eller kommentarer.

Andra AI-tjänster från OpenAI

DALL-E är en annan artificiell intelligens-tjänst utformad för att generera bilder baserat på en beskrivning från användaren. Detta verktyg från OpenAI har visat sig vara mycket kreativt i sin förmåga att skapa unika och konstnärliga bilder. DALL-E använder sig av ett neuralt nätverk som tränats med hjälp av stora mängder bilddata i syfte att generera dessa bilder.

 • Dokumentredigeraren Coda.io lanserade en integration med OpenAI där du kan använda både GPT-3 och DALL-E för att automatisera repetitiva uppgifter.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.