Vad behöver du tänka på när du gör content marketing 2023?

Content marketing

Vad är content marketing?

Definition av content marketing (innehållsmarknadsföring) är en form av digital marknadsföring som innebär skapande och delning av media och publicera innehåll i olika kanaler. Syftet är att distribuera värdefullt innehåll till kunder för att stärka sin position som den ledande aktören inom ett visst affärsområde. 

Content marketing är ett sätt att marknadsföra sitt företag som används alltmer av större företag. Huvudfokus i content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det också kallas, handlar om att sätta företaget i centrum genom att skapa redaktionellt innehåll. Genom att se på företagets behov och hjälpa dess kunder att ta till sig innehåll hittar man nya kunder och behåller även de befintliga.

Förutsättningar för effektivare content marketing

 • Se till att ha bra skribenter som är skickliga på att kommunicera
 • Har ett bra CMS (Content Management System). Vi har erfarenhet av många av de stora CMS-systemen som WordPress, Hubspot, Drupal och Adobe AEM och att implementeringen med teknisk SEO görs på rätt sätt
 • Skapa guidelines och mallar för hur redaktörer skriver innehåll
 • Utbilda redaktörer hur de skriver för webben och SEO
 • Utgå från målgruppen, exempelvis vilket språk och vilka översättningar som behöver göras. Vi jobbar till exempel med engelska, svenska, finska, norska, danska och portugisiska (Brasilien) och varje språk behöver skräddarsys efter hur sökbeteendet i just det landet ser ut
 • Definiera mål och KPI:er för innehåll
 • Gå tillbaka till gammalt innehåll och uppdatera det
 • Rapportera och följ kontinuerligt upp hur sidorna fungerar och deras ranking på Google
 • Använd dig av de senaste verktygen inom AI för att skala upp contentproduktionen för både texter, video och bilder. Kvinnan med glasögon högt upp på den här sidan finns inte i verkligheten utan är skapad av en AI-bot
 • Se till att skribenter jobbar nära SEO-specialister och de som gör mätningar av webbplatsen

Skapa redaktionellt innehåll som är läsvärt och intressant för din målgrupp

Content marketing är ett strategiskt och effektivt sätt att kommunicera med dina målgrupper och kärnan för att få den digitala marknadsföringen att flyga. Många marknadsavdelningar har stora utmaningar att publicera kvalitativt och affärskritiskt innehåll. Content marketing är en strategi som används alltmer av stora varumärken men även mindre startup bolag eftersom det är en metod som fungerar och är kostnadseffektiv. Tekniken handlar till stor del att gruppera olika informationsområden utifrån sökvolymer dvs vad besökarna söker på Google.

När du bygger en webbplats måste du ha toppkvalité på innehållet. Texterna som skapas måste vara läsbara och distribuera värdefullt och intressant innehåll till potentiella kunder. Du måste också kontinuerligt gå tillbaka till gammalt innehåll och uppdatera det så att sidorna håller bra kvalitet. I Googles algoritmer belönas att sidor är aktuella (freshness algorithm).

Hur behöver du jobba med AI och ChatGPT

 • Vi jobbar med AI för att kunna skala upp content med olika typer av prompting i ChatGPT.
 • Eftersom vi även jobbar med SEO kan vi skriva content till sidor där dina konkurrenter får sina trafik.
 • Ofta använder vi ChatGPT i Google sheet för att kunna skala upp innehållet
 • Allt innehåll går igenom flera steg. Först genereras innehåll med ChatGPT och därefter kvalitetssäkras innehållet av någon av våra copywriters

Genom storytelling och kommunikativt innehåll skapas effektiva och lönsamma kundresor

Content marketing är en metod som behåller besökare på sajten, får dem att återkomma och inspirerar till köp. 

Syftet och målen med content marketing handlar ofta om:

 • Förstärka varumärkeskännedomen
 • En integrerad del av marknadsföringen som bygger trovärdighet
 • Driva konverteringar och ökad försäljning
 • Kostnadsminskningar
 • Ökad kundlojalitet
 • Vårda relationer

Istället för traditionell marknadsföring där du pitchar dina produkter eller tjänster genom hård försäljning arbetar man vid content marketing med att ge potentiella köpare bra service, upptäcka roliga saker genom att skapa relevant och redaktionellt innehåll. Content marketing innebär att mindre varumärken har möjlighet att dominera en nisch med bra innehåll. För att kunna skapa relevant innehåll behöver du en tydlig definierad publik som du kan nå med dina texter.

3 gånger fler leads kommer från content marketing jämfört med traditionell marknadsföring
– Jeanne Hopkins, Continum Services

Har du rätt innehåll på din webbplats?

Informationen kan presenteras i en mängd olika format, inklusive bloggar, nyheter, video, whitebooks, e-böcker, infographics, fallstudier, how-to guider etc.

Många företag bygger information inifrån och ut och tänker inte på besökarna till sajten utan strukturerar sin information utefter hur man är organiserad. En informativ webbplats ger dig mer besökare och stärker ditt varumärke. Aktuellt innehåll med kvalitet innebär att fler användare besöker sajten vilket stärker affärsmålen och affärsplaneringen.

Content marketing


Känner du till din målgrupp på djupet?

Traditionellt har marknadsförare försökt att definiera sina målgrupper och skapa innehåll utifrån målgrupper. Modern marknadsföring är att känna till målgruppen och deras sökintentioner.

Inom inbound metodiken brukar man prata om olika personas där man försöker ge målgruppen demografisk data, psykografisk data  och ibland även ett namn.  Det går att göra olika personas väldigt komplext speciellt när man börjar sprida information i social media för att skapa virtuell spridning och om man ska dela upp målgrupper i personlighetstyper.

Mer traditionell målgruppsindelning kan vara:

 • Yngre personer som studerar
 • Internationella personas
 • Föräldrar
 • Pensionärer
 • Leverantörer
 • Utvecklare

Andra populära begrepp är att marknadsföraren ser på kundresan. För att det ska göras effektivt kan det behövas mätpunkter och ibland används marketing automation verktyg.

Om du vill ha många besökare till din webbplats bör du alltid undersöka och utgå från sökvolymer och göra sökbeteendeanalyser. Genom att undersöka sökvolymerna innan du skriver innehåll blir din webbplats betydligt mer effektiv och har möjlighet att träffa  rätt och större målgrupp. Du kan identifiera konkurrenters söktrafik och även göra gap-analyser för att identifiera innehåll som inte är gjort. Genom att mäta specifika sökord hur de rankar kan du också se hur pass effektiv din marknadsföring är gentemot dina konkurrenter inom olika affärssegment.

En metod som också är extremt effektiv är att skapa innehåll och  prata med kundtjänst och de som har kundkontakter för att identifiera och svara på de vanligaste frågorna.

Marknadsföring och affärsstrategi
Bild: Vad vill du sälja och marknadsföra? I större organisationer utgår ofta det redaktionella innehållet utifrån affärsplanen.


Skapa, dela och distribuera värdefullt innehåll

En viktig aspekt är att du inte vill förstöra ditt varumärke genom att skapa dålig information utan ett klart budskap. All information börjar med språket och att ha en tonalitet som använder samma språk som målgruppen.

Vad kännetecknar välskrivet och redaktionellt innehåll?

 • Bra innehåll behöver utgå från din målgrupp som du vill nå och den brief som är uppsatt. Börja med målsättningen kring vad företaget jobbar med och vem som kommer köpa produkterna och tjänsterna genom att skriva så det syns att du förstår ämnet
 • Bra content bygger ofta på story telling och ger läsaren praktisk hjälp
 • Texter är ofta informativa och underhållande med rätt tonalitet och bransch expertis
 • Bra innehåll är grammatiskt korrekt där språknivån behöver ligga på modersmålsnivå
 • Bra innehåll och bra struktur
 • Långa texter hjälper sidor att synas på Googles sökresultat. Enligt State of Content Marketing Report 2021 så har sidor med fler än 3000 ord tre gånger fler trafik och fyra gånger fler delningar.
 • Längd på stycken behöver brytas upp så det blir läsbart
 • Bra content behöver vara unikt och publiceras regelbundet och uppdateras
 • Bra innehåll är korrekt med hänseende till SEO och får även med relaterade texter, intern länkning och fungerar som en magnet för externa länkar från andra webbsajter
 • Bra content sprids snabbt och virtuellt
 • Se alltid till att det finns  call to action dvs konverteringspunkter som fungerar
 • Utgår från data och därför behöver du alltid se till att mäta ditt innehåll och hur det fungerar

Hur sätter du igång med content marketing?

Grundkraven på innehållet är att informationen ska vara informativ och skapad för din målgrupp – men också att texterna ska kunna spridas enkelt och snabbt. Självklart måste innehållet vara grammatiskt korrekt och underhållande för läsarna. Ett grundkrav är att texten vara sökmotoroptimerad och anpassad för sökmotorer.

En del väljer att skapa en redaktionell kalender men en annan metod är att använda Google Sheet och identifiera landningssidor som du vill bygga. Ofta väljer man sökord som har mycket sökvolym men även där det finns en intention att köpa och konkurrensen att hamna högt är lättar 

Vi tycker att content marketing handlar om att skapa nytt och unikt innehåll och rapporter som är relevant för din bransch. Vi jobbar också med Digital PR och att pitcha läsvärd content till tidningar och media. Sveriges Annonsörer har publicerat ett dokument för riktlinjer i samarbeten med bloggare och sk ”social influencers”. 

En intrvju mellan två personer som filmas i en studio

Många av de största företagen och konsultbyråerna i Sverige har börjat bygga egna studior för sin produktion kring events och olika typer av content.

Vilken sorts material skapar leads effektivast?

Flera företag lägger mycket tid att producera produktpresentationer vilket sällan efterfrågas. Enligt en studie av CMO Council report är de effektivaste formaten att få kvalificerade leads:

Vi tror att företag måste bli betydligt bättre kring det som kallas mid-funnel vilket överbryggar gapet mellan top-funnel och själva försäljningen. Det omfattar mer detaljerad information för potentiella kunder som:

 • Nyhetsbrev
 • E-books
 • Kundcase
 • Lokala sidor
 • Hypereffektiva formulär och konverteringspunkter på landningssidor
 • Chattbotar för att skapa dialog direkt med kunder

Men det handlar också om att se på besökarens sökintentioner och vad de är intresserad av. Vi skiljer mellan olika typer av sökord som kommersiella sökord och informativa sökord vilket hjälper oss att kartlägga kundresan.
Se även till att du använder ny teknik som Schema. Genom schema kan du synas i Googles sökresultat och det som kallas snippets.

Podcast om content marketing

Redaktionellt innehåll och mätbarhet

Vid content marketing används moderna metoder för att kontinuerligt förbättra innehållet. Det finns olika tekniker och taktiska metoder att kunna skala upp innehållsmarknadsföringen och ta marknadsandelar. Att ta ut olika typer av rapporter för sökmotoroptimering, trender och innehåll är naturliga byggstenar och innebär att innehållet kontinuerligt kan förbättras och förnyas. Läs mer om hur du skriver en content plan.

Var du publicerar innehåll kan variera

 • Egen webbplats
 • Bloggar och andras webbplatser
 • Social media
 • Appar
 • Podcast
 • YouTube

En viktig del är att kontinuerligt mäta ditt innehåll och ta fram KPI:er så du vet hur sidorna presterar. Det går att mäta antalet besökare på sidorna men du kan också se exakt hur dina sidor fungerar på Google och vilken ranking som du har för innehållet. Rent allmänt så förtjänar du en plats i Googles sökresultat som är baserat på hur bra ditt innehåll är för användarna.

Vilka lagar reglerar content marketing?

Att skriva redaktionellt innehåll ger upphov till en del svåra frågeställningar. Från ett konsumentperspektiv är det viktigt att informationen är relevant, korrekt, ej upplevd som reklam utan informativ och äkta.
I Sverige har vi lagar som marknadsföringslagen som reglerar otillbörlig marknadsföring och redan 2018 kom nya EU:direktiv som GDPR som innebär utökat skydd kring personuppgifter.

Spridning i de digitala kanalerna

Det finns flera digitala kanaler som du behöver använda för att sprida och publicera ditt innehåll mot dina målgrupper.

Ta hjälp av en contentbyrå?

Många större företag har en egen marknadsavdelning som jobbar med content. De känner till företagets affärsidé men fastnar ofta i interna processer. Vi tror att genom att anlita specialister på SEO som stödjer marknadsavdelningen finns en potential att öka synligheten ännu mer.
Välskrivna texter och bra content ger kunderna förståelse kring tjänsten eller produkten vilket ger dig affärer och ökad försäljning. Att nå kunder tidigt i köpprocessen har blivit alltmer viktigt och marknadsavdelningar jobbar allt intensivare på att sätta sitt egna företag i centrum redan när kunderna börjar leta information.

Att investera i content marketing kan vara komplicerat och kräver nya arbetsprocesser som ofta tar lång tid att genomföra. Men samtidigt finns det enkla metoder så att man får resultat fort. En sådan är att skapa en content plan eller innehållsplan där man har ett publiceringsschema för det innehåll man behöver inom sin nisch.

Informationen ska använda teknik så att det går lätt att dela innehåll inom och utanför organisationen. Större företag är oftast inte organiserade att skapa material som delas i sociala medier.

Vill du stärka upp din befintliga webbplats?

Har du dåligt med tid att hinna med. Vi hjälper er strukturera din befintliga sajt, kategorisera och optimera innehållet så att den rankar på ett optimalt sätt. Genom att analysera Google Analytics får vi en bild av hur bra sajten fungerar men vi har utöver Google Analytics ett gäng SEO-program som vi använder.  Tillsammans sätter vi ihop vilka nyckelord som är viktiga för er och gör en innehållsanalys och korrigeringar där det behövs. Det går även att få rapporter på sidor som har tunt innehåll och fokusera på dessa sidor eller på sidor som saknar metadata

Lansera satellitsajter och content marketing bloggar som stärker dig i din nisch!
Vi jobbar direkt i ditt CMS eller Webbshop och skriver innehåll och har erfarenhet av WordPress, Joomla, Episerver, Magento, Adobe Enterprise Manager, OScommerce och Sitedirect. I våra uppdrag jobbar vi helst hälften av tiden hos företaget vilket innebär att vi har större möjligheter att skriva relevant innehåll. Vi tror att information ofta finns lokalt i företaget och att man måste ha en nära kontakt för att få rätt tonalitet i texterna men även kunna få input kring affärsnyttan och vad man säljer på företaget

Syftet är att skapa kostnadseffektiva kampanjer som når din målgrupp
Vår metod innebär att du betalar för det som ger mest resultat.

 • Behöver du skriva en innehållsplan baserat på sökord med stora volymer på Google? Vi identifierar olika sökord och skriver ett schema baserat på vad som efterfrågas i din nisch.
 • Vi kan sätta upp en sajt inom en konkurrensutsatt nisch för att skydda ditt varumärke när man gör en sökning på Googles sökresultat
 • Förbättra synligheten på existerande sajt
 • Byta webbplats utan att tappa besökare?

Vi har jobbat med online marknadsföring i flera år på olika marknadsavdelningar. När vi kommer med förslag på texter utgår vi från hur sökord fungerar och driver trafik (det som populärt kallas longtail).

Verktyg för content marketing

Det finns en uppsjö av verktyg att använda som:

 • Question Analyzer från Buzzomo
 • Paperswithcode.com
 • Vi använder också en mängd nya AI-verktyg för att snabbt få fram information

Läs om fler SEO-verktyg här.

Varför anlita ExpandTalk som contentbyrå?

Vill du förstärka din marknadsföring online? Vi hjälper företag öka intäkterna genom att leverera smartare innehåll och marknadsföring för din målgrupp. ExpandTalk är en contentbyrå i Göteborg och Stockholm som jobbar med online-marknadsföring. Vi jobbar med webbyråer och på marknadsavdelningar ute hos våra kunder. Exempel på arbeten omfattar innehållsmarknadsföring, innehållsanalyser, skriva redaktionella texter, white-papers och bloggar. Ofta är uppdragen att stärka upp ett företags digitala närvaro genom digital PR och teknisk SEO.
Vi kan stödja er content marketing strategi med flexibla och unika lösningar. 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.