Ser ditt företag innovation som en konkurrensfördel?

Den digitala transformation börjar med en strategi som sätter affären i centrum och överlever ny disruptiv teknik. Ofta handlar det om att använda digital teknik och digitala affärsstrategier för att kunna anpassa sig till en snabb och föränderlig marknad. Digital transformation handlar ofta om att bli effektivare och ge en bättre service till sina kunder.

Innovation kräver strukturerad brainstorming och snabb prototyping
Genom ny teknik (webb, mobil, big data, appar, artificiell intelligens, robotic och digital annonsering) skapar den digitala världen både utmaningar och möjligheter. Företag behöver vara beredda att hitta lösningar och kunskap både inom företaget och från andra aktörer.

Med vår erfarenhet kring digitala innovationer har Expandtalk valt att utnyttja den digitala teknikens potential för att successivt förändra sin värdekedja. Detta val bygger på grundprincipen: kunden måste vara den drivande kraften bakom våra processer.

Vi kan hjälpa er i er digitala resa med

Vi kan hjälpa er i er digitala resa med expertkunskap kring:

  • Strategisk rådgivning kring digitala affärsmodeller
  • Digitala tranformations planer
  • Konkurrentstrategi
  • SEO Strategi
  • Nulägesanalys
  • Omvärldsanalys
  • Rekrytering