Big data and Internet of things trend

Digitala trender

Många investeringsbolag, riskkapitalister och PE-bolag investerar i digitala trender. Men vilka är de digitala trenderna som gäller för 2021?

Vi tror det här är några av trenderna

  • Mer infrastruktur kommer ligga i molnlösningar. Gartner tror att 75% av alla mellanstora och stora organisationer vill ha en multi-cloud eller en hybrid strategi.
  • Allt mer e-handel och digital försäljning
  • Satsningar på digital marknadsföring där företag anpassar sig för Google exempelvis med det som kallas position Zero och snippets och röstsökningar
  • Allt fler satsningar på kanaler som YouTube och podcasts
  • Människor vill fortsätta att jobba hemifrån och på distans
  • Företag satsar allt mer på hållbarhet
  • Artificiell Intelligens – de stora företagen som Microsoft och Google satsar allt mer på AI
  • Kryptolösningar med Bitcoin och blockchains blir alltmer vanligt
  • Branschmässigt kommer alla branscher att digitaliseras från digital vård och distansvård men även treditionella branscher
Scroll to Top