12 digitala trender som förändrar världen 2023

Bidl av ett barn som kör augmented reality

För större bolag är det viktigt att anpassa sig till digitala trender. Många investeringsbolag, riskkapitalister och PE-bolag investerar i scale-up bolag som tar till sig de senaste digitala trenderna i sina affärsmodeller. Men vilka är de digitala trenderna och nya teknikerna som gäller för 2023, och som företagsledare behöver känna till?

Digitala trender 2023

Teknologin fortsätter att utvecklas i snabb takt och påverkar i allt högre grad våra liv. Nya innovationer och förbättringar av befintliga teknologier kommer att inverka på hur vi tänker, arbetar och interagerar med varandra. Nedan följer en lista på digitala trender som kan vara värda att hålla koll på under året.

1. Artificiell intelligens (AI) är ett paradigmskifte som tar över fler branscher

I slutet av 2022 lanserade Open AI verktyget ChatGPT, som fick massigt genomslag på internet, och det har följts av andra AI-tjänster med olika funktioner. Användning av artificiell intelligens kan hjälpa människor att automatisera viktiga uppgifter och göra processer mer effektiva. Det kan bli allt vanligare att använda AI i olika sammanhang, till exempel inom sjukvård, transport och tillverkningsindustrin.

De stora företagen som Microsoft, Amazon, Facebook och Google har under åren satsat mycket på AI. Exempelvis har Microsoft Excel ett AI-verktyg för att visa data. Det kommer lösningar från tredjeparter som möjliggör hyper automatisering. Detta leder till ökad produktivitet och snabbar upp tiden för att nå marknaden samt ökar kundupplevelser och medarbetarupplevelser. AI kommer att fortsätta utvecklas och ha en allt större roll i samhället, från självkörande bilar till personlig assistans. Läs mer om att ha en AI-first strategy.

2. Cloudlösningar handla om att skapa CX och kundresor 

Molnet är den nya plattformen för digitala tjänster. 5G-nätverk skapar snabbare och mer pålitlig kommunikation. Molnbaserade system kommer att fortsätta utvecklas och användas mer frekvent inom både privat och offentlig sektor. Med den ökade hastigheten och kapaciteten som 5G-nätverk erbjuder kommer nya innovationer och applikationer att utvecklas. Ännu mer infrastruktur kommer att ligga i moln-lösningar som integreras med nya lösningar. Många av de som använts ligger redan idag i molnet och det finns ett fåtal gigantiska aktörer som Amazon, Google, IBM och Microsoft. Gartner tror att 75 procent av alla mellanstora och stora organisationer vill ha en multi-cloud eller en hybrid strategi. Det finns mer data än någon vet vad man ska göra med, och ju mer som blir flyttad fram och tillbaka desto mer pengar kostar det.

Mycket av det som kan ligga i cloudlösningar finns där redan och utvecklingen går mot det som kallas Edge of the Cloud. Edge gör det möjligt att göra mer beräkningar vid insamlande av uppgifter. Cloudlösningar handlar också om att jobba smartare med molnlösningar och att få företagen digitaliserade. Kundresor och kundupplevelser (CX) kommer att vara en naturlig utveckling i det. Antalet uppkopplade enheter IoT-enheter kommer att fortsätta öka, vilket skapar möjligheter för nya innovationer och förbättrad effektivitet.

3. Ökat fokus på digitalisering inom marknadsföring och andra avdelningar

E-handel och digital försäljning fortsätter växa eftersom det är bekvämt och något vi vant oss vid i den postpandemiska världen. Digitaliseringen kommer att fortsätta inom de flesta branscher, och företag kommer att ha ett ökat tryck på sig att förändras. Detta ställer krav på affärsteknologi, som ligger i gränslandet mellan säljavdelning, marknad och IT-avdelningar. Varje avdelning från försäljning, marknadsföring och human resource kommer att digitaliseras och ta till sig den nya tekniken. Automation och robotik ersätter fler manuella jobb.

4. Ännu större satsningar på digital marknadsföring

Eftersom många människor använder internet och sociala medier kan det bli allt viktigare för företag att använda digital marknadsföring för att nå ut till sina kunder. Företag behöver anpassa sin marknadsföring efter Google och se hur deras närvaro ser ut med affärskritiska sökord. Men även med det som kallas position Zero, snippets och röstsökningar. Sökningar på mobilen kommer fortsätta att öka i betydelse och i röstsöket använder besökarna fraser som de har i sin vardagliga kommunikation. Inom SEO tror vi att AI kommer att få en större roll och integreras i olika lösningar.

5. Dataanalysverktyg möjliggör precisa analyser och bättre beslutsfattanden

För att kunna leda behöver man få kund- och marknadsinsikter, inte minst genom att använda analytics i ledningen och i styrningsfrågor. För att göra det behöver man mäta relevanta KPI:er. Under 2023 kommer många företag få problem då Google Analytics UA går i graven och vi kommer få migreringsprojekt till Google Analytics 4. Beroende på företag och datalagskrav kommer man välja att gå över till Matomo Analytics, Adobe Analytics eller Piwik Pro. För att binda samman data kommer man också att jobba i olika programvaror som Looker studio (Google Datastudio) Clickview, Microsoft Power BI och Tableau.

6. Cybersecurity blir allt viktigare när mer data flyttas till molnet

Med allt fler enheter som är uppkopplade till internet ökar också risken för cyberattacker. Det kan bli viktigt att säkerställa att företag och organisationer har adekvat skydd mot cyberattacker och att vi kan skydda vår digitala identitet. Blockchain-teknologi kommer att användas för säkrare transaktioner och mer transparenta affärsmodeller. Du kan läsa mer på itsäkerhet.com.

7. Användning av fler digitala kanaler i marknadsföringen

En digital trend som vi redan nämnt är att företag kommer att öka sina satsningar på den digitala marknadsföringen. Det innebär också att många av dessa kommer att satsa på att marknadsföra sig i fler digitala kanaler än tidigare, exempelvis genom podcaster och på YouTube.

8. Events kommer bli mer digitala och skapa nya möjligheter

Evenemang och upplevelseindustrin blir i högre grad digital. Augmented reality och virtual reality förbättrar kundupplevelser och olika evenemang. På sikt kommer VR (Virtual Reality) och metaverse, som är en av teknologierna med högst förväntad tillväxtpotential inom den närmaste framtiden, att bli en naturlig del av detta.

9. Gaming fortsätter sitt segertåg

När vi läser om Google Shopping Holiday ser vi att gaming kommer fortsätta att öka. Toppkonsolerna är Nintendo Switch OLED, Sony Playstation 5 och Microsoft Xbox series X. Men vi ser också att det är ungefär 30 procent färre sökningar på dessa ord, vilket troligtvis handlar om att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Bland de topptrendande spelen finns FortNite, Elden Ring, Overwatch, GTA,  NBA 2K22, FIFA och Metroid Dread. Vi ser massivt intresse för nya spel som Overwatch 2, God of War Ragnarök och Stray. Det kommer bli spännande att följa vad som händer med Metaverse, och i januari lanserar Apple sina Apple Glasses. Bägge företagen är positionerade kring AR, smartwatches och smarta hemenheter.

10. Kontinuerligt lärande och självförbättring

Framtidens arbetsplats kommer att vara anpassad efter den digitala omvandlingen och bygga på uppkopplade hybrid upplevelser. Arbetsplatsen har snabbt utvecklats och med det medarbetarnas förväntningar vilket tvingar organisationer att leverera digitala och uppkopplade upplevelser för att driva produktivitet och behålla talanger. Samtidigt har det blossat upp en konflikt kring hur man ser på arbetsplatsen, där Boston Consulting Group har sagt att hemarbete har fått förödande konsekvenser (vilket i sin tur har fått mothugg). Eftersom teknologin går framåt snabbt kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen. Därför kan det bli allt viktigare att lära sig nya saker och hålla sig uppdaterad inom olika områden.

11. Hållbarhet och ESG-frågorna allt viktigare

Företag måste ändra sig från grunden istället för att ägna sig åt missledande green washing av varumärken. Transporter och energikostnader som hur vi bor har stor påverkan på miljön och vi fortsätter se på alternativ till petroleumbaserade bränslen. Samtidigt är det också plånboksfrågor där allt fler börjar intressera sig för energipriser.
Tidningen Economist förutspår att vi, bland 22 emerging technologies, kommer att få se ny teknik och sådant som vätgas, värmepumpar och geoengineering kommer också få mer fokus. Internet of Things (IoT) gör det möjligt att automatisera och samla data från allt fler enheter. IoT innebär att olika enheter, (såsom sensorer, kameror och andra elektroniska enheter) är uppkopplade till internet och kan kommunicera med varandra. Detta kan man använda för att samla in data och förbättra effektiviteten i olika sammanhang. Nya sektorer kommer växa fram och vi kommer få nya branscher inom naturetech, cleantech och proptech.

12. Förändrade användargränssnitt

Gränssnitten kommer att ändras och designers kommer att använda AI allt mer i syfte att skapa bilder. Mobilen är fortsatt viktig och vi kommer att gå över till iPhone 13. En del bolag har valt att i huvudsak koncentrera sig på synligheten på mobildisplayerna istället för traditionell desktop eftersom hastigheten och gränssnittet på mobilen får allt större betydelse, men på sikt kommer vi se på informationen genom flera andra enheter. Andra gränssnitt kommer även utvecklas med Augmented reality – verklighet som förstärks med digitala inslag som kommer att användas mer frekvent inom utbildning, marknadsföring och underhållning.

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.