Bankernas digitalisering – en hype?

0

bank digitalisering

Föreläsning om bankernas digitalisering

Ladda ner: Vi höll en föreläsnng på Finansförbundet i september 2016 där vi visade hur de olika storbankerna marknadsförde sig på nätet. I materialet pratade vi om nya tekniker som PS2 och blockchain samt hur pass bristande sökmotoroptimeringen är hos storbankerna  Ladda ner föreläsningen bankernas digitalisering (pdf)

Är bankernas digitalisering en hype?

Är digitaliseringen inom banksektorn nödvändig eller är det en hype?  SEB:s VD Annika Falkengren avfärdade digitaliseringen inom bankerna i en intervju till DN under 2016 – vilket säkert fick många digitala strateger att sätta kaffet i vrångstrupen.

– Det är en hajp. Det är ungefär som med it-boomen. Vad det i själva verket handlar om är relationer med kund

– Annika Falkengren, VD SEB-bank

Internet har fundamentalt förändrat bankernas kundmöten och innan it-boomen tvingades kunderna oftast besöka kontoren fysiskt för att utföra sina bankärenden. Kanske menar Falkengren att digitaliseringen, med alla dessa propellerhuvuden, tar tid i anspråk och riskerar flytta fokus från bankernas traditionella verksamhet där de idag tjänar pengar och har sin core business?

Digitaliseringen kan förändra hela branscher, inte minst inom banksektorn där teknisk innovation är en drivkraft till förändring både inom teknik men även digital marknadsföring. De etablerade bankerna har varit sysselsatta kring regelverk och nya föreskrifter i spåren av finanskrisen 2008.

En studie från konsultbolaget McKinsey räknar med att mellan 10-40% av intäkterna inom banksektorn kommer vara i riskzonen 2025 inom områden som konsumentkrediter, hypotekslån, utlåning till SME, massbetalningar och förmögenhetsförvaltning.

I Fintech Awards 2016 hölls en paneldebatt som handlade om att 90% av alla jobb inom finansiell planering kommer snabbt bli föråldrade när finansiell rådgivning görs av robotar som drivs av algoritmer och vi kommer se en värld där finansiella dataanalyser kommer storma marknaden.

Lönsamheten i den svenska banksektorn är hög i jämförelse med de europeiska bankerna och deras intjäning består till stor del av räntenetto och provisionsnetto. De historiskt låga räntorna innebär att bankerna på sikt kommer tvingas höja sina avgifter. Den föreslagna bankskatten kommer ta bort 1,4 miljarder från bank och finanssektorn om den genomförs.

De svenska storbankernas digitalisering

Synligheten på svenska Google.se varierar mycket stort mellan de fyra storbankerna. Bäst synlighet på Google.se har Swedbank följt av Nordea. Sämst synlighet har SEB vilket indikerar att de inte följer upp hur det går på nätet. Synligheten på Internet för de svenska storbankerna har varit rätt konstant under de 2 senaste åren (se bild).

I den mån något har hänt är Nordea den storbanken som tagit ledningen och de digitala marknadsandelarna vilket tyder på att deras marknadsavdelning  jobbar mer strukturerat med innehåll och content marketing än de andra bankerna.

Bankers synlighet

Bild: Synlighet på Google för storbankerna

Det är anmärkningsvärt att SEB och Handelsbanken har såpass mycket lägre synlighet än sina konkurrenter. Swedbank syns på 13 230 olika sökord på Google.se medan SEB bara syns på 7428 sökord. SEB borde göra en sökbeteendeanalys och sätta marknadsföringsteamet att jobba med innehållet utifrån kundernas sökbeteenden.

Det är märkligt att bankerna inte satsar mer på digital annonsering. I nedanstående bild visas relationen sökord som de syns på i det organiska söket och det betalda söket (Adwords).

Synlighet svenska banker

Konkurrensen från Avanza – nätmäklaren som plockar kunderna från bankerna…

När vi jämför den bästa av storbankerna med Avanza ser man tydligt bankernas stora problem. De har fått konkurrens av bolag som Avanza som har betydligt högre synlighet på nätet och företaget har inget gammalt arv som behöver förvaltas. Eftersom bolag som Avanza är starkare på nätet tar de marknadsandelar vilket man kan läsa i bokslutet och under 2015 hade Avanza 26% nykunder vilket motsvarade 467 600 personer. Det verkar nästan lika lätt för Avanza som att ta godis från ett barn. Varför agerar inte bankerna ?  Bankerna har tur att Avanza inte öppnar en handfull kontor i tätorterna och börjar konkurrera genom omni-kanaler.

Swedbank VS AvanzaBild: Avanza har mycket högre synlighet än Swedbank på Google

Konkurrensen från nya innovativa aktörer

Hur ser framtidens finansiella tjänster ut? De områden som nya aktörer dykt upp inom finansiella tjänster är i den första vågen inom betalningar och utlåning.

Utöver de nya bankerna som Resursbank, Marginalenbank mfl som fått tillstånd att driva bankverksamhet av finansinspektionen finns det en mängd nya aktörer som konkurrerar mot bankernas traditionella affärsområden. Eftersom det är start-up bolag så är lönsamheten låg men de tar sakta och metodiskt marknadsandelar på nya områden.

Nya innovativa banktjänster

Det är fintech som är hajpen just nu, men om man tittar på bolagen är det inte många som tjänar pengar.

-Annika Falkengren till Dagens Industri 23:e januari 2016

Att nya företag inom finansteknikbranschen har låg lönsamhet är normalt eftersom de ligger tidigt i produktlivskurvan – där mycket av  pengarna investeras i marknadsföring och att få ut sitt budskap och ta marknadsandelar. Investeringarna i sektorn var enligt Accenture 100 miljarder kronor under 2014.

Flera av dessa fintech bolag är innovativa och de är relativt nya på marknaden och de har med varierad framgång nischat in sig inom helt nya affärsområden. De innovativa bolagen har störst påverkan där de kan använda en teknisk plattform som stödjer affärsmodellen på ett effektivt sätt och de kännetecknas av lättanvända tjänster med hög konverteringsgrad.

  • Massbetalningar – Marknaden för internationella digitala betalningar räknas växa till 5000 miljarder dollar till år 2019 enligt Juniper Research. Vi kommer se betalningar via mobilen och digitalt genom Apple Pay, Paypal, AliPay. I Sverige har vi också Izettle.
  • Blockkedjor och kryptovalutor – Bitcoin är kanske den mest kända men det finns många fler digitala valutor. World Economic Forum spår att 10% av världens BNP kommer registreras genom en blockkedja 2025.
  • Online betalningar och decentraliserade betalningssystem som peer-to-peer överföringar. Exempel på företag Payex, Klarna, AliPay, Google Wallet
  • Konsumentkrediter och lån- peer-to-peer lån från aktörer som Lendo, Lendlink, Advisa
  • Utlåning till små och mellanstora företag SME – crowdfunding och digitala marknadsplatser som Toborrow
  • Förmögenhetsförvaltning kan förändras genom social media och automatisering exempel på företag är Nutmeg, OurCrowd
  • Fakturatjänster som Fakturino (Dagens Industri dvs Bonniers) och Fakturabörsen (Schibstedt)

Nya tjänster inom fintech
Kundernas behov och beteenden förändras i det kontantlösa samhället. Utöver ovanstående banktjänster kommer det utvecklas nya fintech tjänster inom olika områden som inkassoverksamhet, försäkringsbranschen och aktiehandel som lämpar sig utmärkt att automatisera och utveckla på nätet.

Konkurrens från mediabolag

I Sverige finns 2 större mediehus som är Bonniers, Schibstedt som försiktigt börjat med fintech tjänster som fakturaköp. Medieföretagen kan i princip välja vilka tjänster som de vill konkurrera inom och de har valt helt olika strategier där Schibstedt startar olika småbolag inom olika nischer. Den internationella aktören som varit bäst på att utnyttja sitt nätverk är AliPay som använder Alibaba och marknadsförs som Kinas ledande betaltjänst. AliPay hanterar tre gånger så många betalningar som sin amerikanska motsvarighet Paypal.

Varumärkesstyrkan hos de svenska bankerna

När vi har mätt den digitala varumärkesstyrkan har vi jämfört antalet Google sökningar på domännamnet och de vanligaste kombinationerna. Här ser vi att Avanzas varumärke har färre sökningar. Det kan finnas olika förklaringar som att bankerna satsar på traditionellt varumärkesbyggande och det går också att kritisera metoden eftersom den är trubbig.

Varumärkesstyrka svenska banker

Bild: sökningar på varumärket inom banksektorn

Om vi istället ser varumärkesstyrkan inom de sociala medierna så är Avanza en bra bit före bankerna där Handelsbanken ligger i topp.

Bankernas sociala medier

Bild: bankernas sociala synlighet och sociala länkar på Internet

Google Trends och de svenska bankerna


Google Trends visar ett ökat intresse kring bankerna i början på 2016 som har sina förklaringar. Peaken i april består nog i föreslagen bankskatt samt Nordeas affärer i Ryssland.

Personal i styrelserna som har digital kompetens

Tidningen Digital gjorde en undersökning på Bankernas digitala kompetens och kom fram till att styrelserummen gapade tomma på digital kompetens. Enligt Digitals innebär tidigare jobb inom Telecom att banken per automatik har digital digital kompetens och sedan gör man grafer på andel av styrelsemedlemmar som har digital kompetens.

Handelsbanken styrelse:
John Fredrik Baksaas, civilekonom och fd koncernchef från Telenor.

Swedbank styrelse:
Anders Igel, fd VD och koncernchef Telia Sonera AB

Nordea styrelse:
Birger Steen, civilingenjör datateknik och förflutet i Microsoft
Silvija Seres, fil dr matematik, it-utvecklare och VD Technorocks
Marie Ehrling, civilekonom och styrelseordförande Telia Sonera

Bankernas digitalisering

Hur kan bankerna konkurrera inom nya affärssegment?

Den stora utmaningen för bankerna kommer är att reagera på den ökade konkurrensen samtidigt som de önskar behålla sin kundstock. Om kunderna får bättre service med en annan aktör så är det stor sannolikhet att man byter tjänst.

Problemet är att förvaltning och kontorspolitik skiljer sig enormt från innovation och entreprenöriella projekt. För att en bank ska kunna konkurrera i den innovativa miljön behöver de som vill driva förändringsarbete först övertyga en senior IT-avdelning med olika nivåer av corporate antibodies som är satta att skydda bankens core-business.

De måste naturligtvis även övertyga de som är affärsansvariga och inte minst ledningen. Sedan måste de tekniskt kunna implementera de nya idéerna i en extremt teknisk miljö som är enormt komplicerad och innehåller flera nivåer av säkerhetslager.

Konkurrenterna, som är entreprenörer, använder den senaste tekniken med enkla och snabba verktyg där de slipper ta hänsyn till befintlig teknik och kontorspolitik. Beslutsprocessen är inte komplicerad och man kör vilket innebär att de kan vara snabbare.

Slutsatser om digitaliseringen inom banksektorn

Idag har svenska banker problem på flera nivåer inte bara med negativa räntor, missnöjda kunder utan också med sin digitalisering. Digitaliseringen präglar hela samhället och kommer ha stor betydelse inte minst inom bankväsendet. Vi tror att företag som lever inom traditionella branscher kommer vara bland de sista bastionerna – och deras verksamheter kommer konkurrera mot nya affärsmodeller. En konsekvent digital strategi innebär att företag kan behöva förändra processer, engagemang, rekrytering och affärsmodeller. Allt fler tjänster kommer att digitaliseras och de nya tjänsterna kommer vara användarvänliga, enkla att använda och grymt sökmotoroptimerade och anpassade för digital marknadsföring.

Bankerna måste sätta upp parallella strategier för nya affärer!
Parallellt som bankerna måste förbättra och förstärka sina nuvarande sajter bör de sätta upp parallella strategier. Det är enklare för bankerna att initialt sätta upp små enheter som får i uppdrag att fritt jobba inom varje segment där de kommer möta digital konkurrens. Låt enheterna få frihet att skapa nya webbsystem, enkla processer och nya affärsmodeller vilket är enklare än att försöka ändra det digitala tänkandet i de befintliga bankorganisationerna. Varje sådan enhet behöver en handfull webbutvecklare, en webbanalytiker, en digital marknadsförare som kan SEO och Adwords samt en affärsansvarig. Givetvis behöver de också en marknadsföringsbudget.

Källor:
http://digital.di.se/artikel/seb-samst-bland-storbankerna
The fight for the customer McKinsey Global Banking Annual Review
The future of financial services

Share.

Redaktör båtguide.nu

Har du en fråga som du vill ha svar av en SEO expert? Daniel Larsson bloggar inom digital marknadsföring och specialist på sökmotoroptimering. Ämnen han bloggar om handlar om digitala strategier som SEO, KPI:er, webbanalys, kryptovalutor och cybersecurity. Expandtalk är en nischad webbyrå i Stockholm som är specialiserad på sökmotoroptimering och content marketing. Vi jobbar med digital marknadsföring och är specialister på att öka trafiken och konverteringar på webbplatser.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap