Branschrapport: Bankernas digitala marknadsföring

teknologisk bild, abstrakt konst

Digitalisering av banker sker samtidigt som branschen förändras

Svenska banker har kommit långt med att digitalisera sina tjänster och processer. Detta innebär att de erbjuder sina kunder möjlighet att göra bankärenden via internet och mobiltelefon, och att de har utvecklat digitala plattformar för att hantera kundrelationer, transaktioner och annan bankverksamhet. Internet har fundamentalt förändrat bankernas kundmöten där det blivit alltmer vanligt att kunderna sköter sin ekonomi på nätet. Banksektorn har utvecklats från en affärsmodell baserad på fysiska kontor till digitala plattformar och parallellt har bankerna tvingats att digitaliseras.

Banksektorn är en komplex bransch m med konsumentkrediter, hypotekslån, utlåning till SME-bolag, betalningar och konkurrens utsatt förmögenhetsförvaltning. Lönsamheten i den svenska banksektorn har varit hög i jämförelse med de europeiska bankerna men deras intjäning består till stor del av räntenetto och provisionsnetto. Stigande räntor och nya ESG investeringar inom hållbarhet innebär att bankerna på sikt kommer tvingas höja sina avgifter.. 

Finansiell rådgivning kommer i allt högre grad skötas av robotar som drivs av algoritmer och vi kommer se en värld där nya finansiella dataanalyser kommer lanseras på marknaden. Bankerna kommer satsa ännu mer på digital marknadsföring av befintlig verksamhet samt affärsutveckling inom nya affärsområden.

Hur många besökare har de svenska bankerna varje månad?

Trafiken till bankerna varierar väldigt mycket mellan de svenska bankerna.  I Sverige har vi fyra storbanker men på listan över antal besökare men det finns också flera starka aktörer som Avanza, Danske Bank, Länsförsäkringar bank, Resurs Bank, Marginalen bank och Norwegian bank.

Vi undersökte i Google varumärkessökningarna på bankernas företagsnamn under de senaste 12 månaderna. Swedbank är med den här mätningen den bank som flest söker på men under detta året. På andra plats kommer Nordea där nedgången är ännu större och med 33% nedgång.  Jämfört med förra ået har Avanza tappat i ranking. Det är en ökad trend för Nordea, Danske bank, ICA banken och Marginalen bank. Däremot har de båda Nätbankerna Avanza och Nordnet tappat i sökningarna å Google.

Sökord banker

Den genomsnittliga trenden på de här 13 varumärkena har ökat med 3% under de senaste 12 månaderna. 
Källa Google 2022

Unika användare på banksajterna

Avanza har 30% av trafiken följt av Swedbank på 28% , Nordea 18% och Handelsbanken 18%. Avanza har mest organisk trafik men den har minskat under senaste året samtidigt som Swedbank tagit digitala marknadsandelar. Märkligt är tappet som Handelsbanken hade under oktober 2022.

 

Organisk traffik

 

Handelsbankens tapp i det organiska söket och droppet på Avanza i sitt varumärkessök har de försökt att kompensera med Google annonsering.

Google annonsering på banktjänstr

Användarnas beteende på banksajterna

Swedbank är den sajt som har mest antal besökare vilket beror på att de har många privapersoner och deras privat sektion är den mest besökta sektionen på sajten. Under oktober har alla sajter tappat besökare vilket kan bero på säsongversioner.  Genomsnittstiden har också gått ner för de flesta sajter.

Usability


Genomsnittstiden för besökarna på Avanzas sajt är betydligt längre än deras konkurrenter vilket indikerar att kunderna gör andra typer av affärer på sajten vilket den också var när vi gjorde motsvarande undersökning förra året.

Trafiken till webbsajterna

Det går tydligt att se att direkttrafiken är betydligt större till Avanza vilket indikerar att de har ett starkt varumärke dvs användarna gör inte en sökning på Google på Avanza utan de besöker sajten direkt.

Källor till sajten

Det går också att se från vilka källor som man besökt innan man besökte bankerna samt vart man går vidare. Direkttrafiken står för en väldigt stor andel av besökarna och det varierar mellan sajterna vart man går vidare.

Organisk trafik

Den digital kanalen organisk sök dvs att man använder Google innan man besöker sidan fungerar mer effektivt till Avanza. Om man jämför synlighetsindex så är det mycket större hos Avanza än de traditionella affärsbankerna.synlighetsindex

Konkurrensen från Fintech bolag

De nya finansiella teknikbolagen är ett globalt fenomen. Digitaliseringen kan förändra hela branscher, inte minst inom banksektorn där teknisk innovation är en drivkraft till förändring både inom teknik och digital marknadsföring. De etablerade bankerna har samtidigt varit sysselsatta med ett legacy med äldre system samtidigt som branschen fått nya regelverk och föreskrifter.

Flera av de nya snabbrörliga Fintech bolagen är innovativa och de är relativt nya på marknaden och de har med varierad framgång nischat in sig inom helt nya affärsområden.De innovativa bolagen har störst påverkan där de kan använda en teknisk plattform som stödjer affärsmodellen på ett effektivt sätt och de kännetecknas av lättanvända tjänster där det går att nå en hög konverteringsgrad.

 • Massbetalningar – Marknaden för internationella digitala betalningar växer och vi ser nya betallösningar via mobilen och digitalt genom Apple Pay, Paypal, AliPay. I Sverige har vi också Izettle och naturligtvis Swish.
 • Blockkedjor och kryptovalutor – Bitcoin är den mest kända digitala kryptovalutan men det finns många flera användningsområden för den nya blockchain tekniken.
 • Digitala Wallets – används bland annat för att köpa bitcoin.
 • Digitala valutor
 • Direktbetalningar och online betalningar och decentraliserade betalningssystem som peer-to-peer överföringar. Exempel på företag Klarna, AliPay, Google Wallet, Payex
 • Konsumentkrediter och lån- peer-to-peer lån från aktörer som Advisa, Lendo och Lendlink.
 • Digitala lån: utlåning till små och mellanstora företag SME-marknaden såväl som crowdfunding och digitala marknadsplatser som Toborrow
 • Förmögenhetsförvaltning och privatebanking kan förändras genom social media och automatisering exempel på företag är Nutmeg, OurCrowd
 • Fakturatjänster som Fakturino (Bonniers) och Fakturabörsen (Schibstedt)
 • Fondbolag
 • Daytrading plattformar

Utöver ovanstående banktjänster kommer det utvecklas nya fintech tjänster inom olika områden som inkassoverksamhet, försäkringar och aktiehandel som lämpar sig utmärkt att automatisera och utveckla på nätet.

Vi tror att priset på bitcoin och digitala tillgånger bara kommer fortsätta att öka eftersom inflationen påverkar andra tillgångsklasser.  Allt fler  banker och investerare vill lägga en del av sina tillgångar i digitala tillgångar och Bitcoin har blivit ett safe-haven istället för det traditionella guldet. Hotet är att centralbanker gemensamt reglerar kryptomarknaderna med lagstiftning – men det hotet minskar i takt med att fler investerar i Bitcoin och blockchain teknologin.

Hur kan bankerna konkurrera effektivt mot snabbrörliga fintech bolag?

Den stora utmaningen för bankerna kommer är att reagera på den ökade konkurrensen samtidigt som de önskar behålla sin kundstock. Om kunderna får bättre service med en annan aktör så är det stor sannolikhet att man byter tjänst.

Konkurrenter som är entreprenörer, använder den senaste tekniken med enkla och snabba verktyg där de slipper ta hänsyn till befintliga IT-system. I en startup är det få beslutsfattare och de kan jobba agilt. Beslutsprocessen är inte komplicerad och de kör vilket innebär att de kan vara betydligt snabbare och lättrörliga än de etablerade spelarna som behöver stöpas om från grunden.

En annan utmaning är att vi går mot en recession där kunderna efterfrågar andra tjänster vilket går att avläsa i förändringarna i sökvolymer.

Betydelsen av en digital strategi för bankerna

Det är oundvikligt att allt fler banktjänster på sikt kommer att digitaliseras. Svårigheten med de gamla bankerna är att de har ett legacy med gamla IT-system. En digital strategi innebär att banker måste förändra processer, engagemang, digital kompetens i styrelserummen och management samt ta till sig nya affärsmodeller genom digital konkurrentbevakning. Det behöver kompetensväxla med specialistkompetent. De nya tjänster som lyckas på marknaden kommer vara användarvänliga och anpassade för digital marknadsföring med olika typer av digital annonsering.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.