Digitaliseringen förändrar samhället

Digitalisering har transformerat och påverkar hela samhället och alla företag inom i stort sett alla områden. Internet, mobiler och moln tjänster har förändrat samhället från grunden.  Kundresan hur beslutar sig inför ett köp men också hur företag fungerar är idag digitaliserade i de flesta företag och ofta är det nödvändigt att vara med tidigt i kundresan för att vara releant vid ett köp som kan ske månader senare. Men hur digitaliserad är ditt företag?

Vi har gått mot en digitaliserad och disruptiv värld

Digital marknadsföringAldrig förr har det funnits så mycket information för en kund som ofta börjar sin kundresa genom att Googla ett område. För några generationer sedan frågade du dina vänner men nu undersöker du själv marknaden och förväntar sig att hitta information på nätet. De företag som tar till sig den digitala utvecklingen kommer vara de som lyckas. Stora företag är ofta trögrörliga och riskerar slås ut i konkurrensen av små snabbrörliga digitala företag som inte har något legacy och behöver förvalta tunga äldre system. De nya företagen kan bygga sina affärsidéer utifrån de senaste digitala plattformarna.

Ett begrepp som börjat dyka upp är att disrupta en bransch dvs vända upp och ner på en bransch och använda helt nya spelregler och erbjuda helt nya tjänster. Ofta har digitala tillväxtföretag och start-up bolag större möjligheter att förändra spelreglerna i en bransch eftersom de har enklare och snabbare processer och har en kultur som ofta omfattar de senaste IT-verktygen och molnlösningarna.

Ta fram en digital strategi

Tyvärr är det många företag som helt saknar digital strategi ofta beror de på att de inte vet hur nätet fungerar. Enligt en studie av Ipsos för DI saknar 4 av 10 svenska företag en tydlig digital strategi. Märkligt nog anser mer än hälften i Ipsos undersökning är tveksamma till om en sådan överhuvudtaget behövs.

Ledningen behöver vara engagerad i digitaliseringen eftersom infrastruktur och arbete kräver resurser dessutom handlar digitala metoder till stor del om verksamhetsutveckling. Ett vanligt problem är att ledningen inte förstår eller kan ta till sig digitala arbetssätt så de behöver ha en ödmjuk inställning och lära sig förstå och skapa förutsättningar för den nya tekniken med hjälp av specialister och digitala strategier. För att lyckas behöver digitaliseringsarbetet vara förankrat i de större planerna som affärsplaneringen, marknadsstrategier och kommunikationsstrategier.

Webbplatsen är navet i företagets marknadsföring och kommunikation

Ett företags webbplats är det som länge varit den digitala marknadsföringens kärna. Till en början fungerade ofta webbplatsen som en ”broschyr” som lades ut på nätet. Sedan dess har det hänt mycket, både vad gäller utformningen av själva webbplatsen och den digitala kundresan. Funktionen för webben har dock i mångt och mycket varit densamma. Det vill säga att man ”driver trafik” från andra kommunikationskanaler, såsom annonser, sociala medier, nyhetsbrev, bloggar.

Har du en process för lead generation?

En viktig skillnad går mellan traditionell kampanjplanering och det som kallas för performance marketing. Traditionella kampanjer är ofta varumärkesdrivna eller bygger på olika events och syftar till att öka kännedomen  om företaget.

Performance marketing syfterar till att skapa leads och olika typer av konverteringar och är verksamhetskritiskt. Att öka trafiken till en webbplats är det första steget. Nästa steg är att få mer relevant trafik och öka antalet lead. Syftet med en webbplats handlar ofta om att konvertera besökarna till leads och  få kunder att öka försäljningen. En metod för detta handlar om att skapa premium innehåll som ger bästa upplevelser. På detaljnivå kan det handla om att använda effektiva  call to action dvs bilder och formulär som fångar besökare och får dem att höra av sig till företaget.

Digital framgång handlar inte bara om teknik

För att lyckas behöver ett företag ha en vision och bygga något genuint och meningsfullt och hitta rätt partner som kan hjälpa dem att skala visionen. En datadriven strategi gör det möjligt att skala upp ett företag både genom att administrationen blir effektivare vilket innebär lägre kostnader men framförallt genom att öka försäljningen.

Hur tar man fram en digital strategi?

En digital strategi svarar på följande frågor:

 • Nuläge inom branschen och företaget – Vad finns det för hot och möjligheter?
 • Hur ser verksamheten ut – Vilka är verksamhetsmålen och affärsmålen?
 • Hur ser styrning ut och vilka processer finns på plats?
 • Finns det några nya tekniker och metoder som används på webbsajter och appar? Hur används ny teknik – exempelvis kommer vi få se nya tekniker som 3D-printing, sensorer, machine learning och artificiell intelligens, självgående drönare och robotar med datorseende – vilket kommer förändra affärerna och logistiken hos många företag.
 • Hur fungerar och samverkar de olika digitala kanalerna – fungerar det organiska söket, mobila kanalen och sociala medier på ett tillfredsställande sätt?
 • Hur fungerar företagets sökmotoroptimering och synlighet på nätet?
 • De bästa ingenjörerna och marknadsförarna vill tro på ett företag eller produkt som de är med och utvecklar. Hur arbetar företaget med organisation och rekrytering av digital kompetens och hur säkerställer ledningen att företaget blir mer experimentdrivet?
 • Hur fungerar den digital kommunikationen och får de ut sina kärnvärlden och unique selling propositions?
 • Hur ser den digitala kundresan ut?
 • Fungerar de digitala säljkanalerna?
 • Fungerar social selling inom de sociala medierna?
 • Vilka nyckeltal, KPI:er och verksamhetsmål finns för verksamheten?
 • Finns det en produktion av design och innehåll som stödjer KPI:erna?
 • Finns det några affärsmodeller som kan behöva förändras och disruptas?
 • Hur är arbetssätten kring hur ni jobbar?

Den digitala strategin kan inte bygga på fel antaganden

Ofta räcker det inte med att man tar fram en strategi utan den måste genomföras på kort tid och framförallt bygga på korrekta kundinsikter.

Utmaningen med webben är att säkerställa att både relevansen av innehållet på sajten och attraktionen visuellt är så hög att folk inte vänder i dörren utan faktiskt stannar kvar, informerar sig och aktiverar sig och blir kund.

Man vill så snabbt och smidigt som möjligt presentera kunden den information han eller hon efterfrågar.

De digitala kanalerna förändrar hur man jobbar digital

Historiskt sett navigerade man via förstasidan på webben. Idag måste alla sidor betraktas som en förstasida eftersom majoriteten av trafiken till sajten kommer från andra håll, exempelvis Google söket.

Att känna till de digitala kanalerna och hur man driver trafik till sajten är nödvändigt.

 • Sökmotoroptimering
 • Google Ads
 • Social media
 • Referal trafik
 • Email

Strategin är den viktigaste drivkraften i den digitala arenan

Strategin är den viktigaste drivkraften i den digitala arenan. Företag som undviker risktagande riskerar att förlora talang, och anställda i alla åldersgrupper som vill arbeta i företag som är aktiva i den digitala utvecklingen. En konsekvent digital strategi innebär att företag kan behöva förändra processer, engagemang, rekrytering och affärsmodeller.

 • Mindre digitalt mogna organisationer tenderar att fokusera på enskilda tekniker och har strategier med drift i fokus. Digitala strategier i de mest mogna organisationer utvecklas med tanke på att förändra och omvandla verksamheten.
 • Förmåga att visa hur digital teknik kan påverka verksamheten är en färdighet som saknas i många företag
 • Anställda vill arbeta för digitala ledare. I alla åldersgrupper från 22 till 60 dvs den stora majoriteten önskade de tillfrågade arbeta för digitalt aktiva organisationer.

Behöver du hjälp att ta fram en digital strategi?

Vi kan hjälpa dig med din digitala strategi utifrån ditt företags individuella förutsättningar. Eftersom mäter olika digitala KPI:er så ser vi ifall det finns delar som måste förbättras men vi ser också ifall det finns några stora hot mot verksamheten. Kontakta oss om du vill veta mer!

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top