Digital strategi – ett datadrivet synsätt ger företaget mer affärer

0

Digitaliseringen förändrar samhället

Internet, mobiler och moln tjänster har förändrat samhället och hur kunder köper och beslutar sig för köp. Aldrig förr har det funnits så mycket information för en kund som ofta börjar sin kundresa genom att Googla ett område.

Vi har gått mot en digital och disruptiv värld

För några generationer sedan frågade du dina vänner men nu undersöker du själv marknaden och förväntardig att hitta information på nätet. De företag som anammar den digitala utvecklingen kommer vara de som lyckas och stora företag är ofta trögrörliga och riskerar slås ut av små snabbrörliga digitala konkurrenter.

Ett begrepp som börjat dyka upp är att disrupta en bransch dvs vända upp och ner på en bransch och använda helt nya spelregler och erbjuda helt nya tjänster. Ofta har små start ups större möjligheter att förändra spelreglerna på en bransch eftersom de har enklare och snbbare processer och har en kultur som ofta omfattar IT-verktyg och molnlösningar.

Saknar du en digital strategi?

Tyvärr är det många företag som helt saknar digital strategi. Enligt en studie av Ipsos för DI saknar 4 av 10 svenska företag en tydlig digital strategi. Märkligt nog anser mer än hälften i Ipsos undersökning är tveksamma till om en sådan överhuvudtaget behövs!

Webbplatsen är navet i företagets kommunikation

Ett företags webbplats är det som länge varit den digitala marknadsföringens kärna. Till en början fungerade ofta webbplatsen som en ”broschyr” som lades ut på nätet. Sedan dess har det hänt mycket, både vad gäller utformningen av själva webbplatsen och den digitala kundresan. Funktionen för webben har dock i mångt och mycket varit densamma. Det vill säga att man ”driver trafik” från andra kommunikationskanaler, såsom annonser, sociala medier, nyhetsbrev, bloggar. Syftet är att konvertera besökarna till leads, få kunder och på sikt öka försäljningen.

Digital framgång handlar inte bara om teknik

För att lyckas behöver ett företag ha en vision och bygga något genuint och meningsfullt och hitta rätt partner som kan hjälpa dem att skala visionen. En datadriven strategi gör det möjligt att skala upp ett företag både genom att administrationen blir effektivare vilket innebär lägre kostnader men framförallt genom att öka försäljningen.

Hur tar man fram en digital strategi?

En digital strategi svarar på följande frågor:

 • Nuläge inom branschen och företaget – Vad finns det för hot och möjligheter?
 • Hur ser verksamheten ut – Vilka är verksamhetsmålen och affärsmålen?
 • Hur ser styrning ut och vilka processer finns på plats?
 • Finns det några nya tekniker och metoder som används på webbsajter och appar? Hur används ny teknik – exempelvis kommer vi få se nya tekniker som 3D-printing, sensorer, machine learning och artificiell intelligens, självgående drönare och robotar med datorseende – vilket kommer förändra affärerna och logistiken hos många företag.
 • Hur fungerar och samverkar de olika digitala kanalerna – fungerar det organiska söket, mobila kanalen och sociala medier på ett tillfredsställande sätt?
 • Hur fungerar företagets sökmotoroptimering och synlighet på nätet?
 • De bästa ingenjörerna och marknadsförarna vill tro på ett företag eller produkt som de är med och utvecklar. Hur arbetar företaget med organisation och rekrytering av digital kompetens och hur säkerställer ledningen att företaget blir mer experimentdrivet?
 • Hur fungerar den digital kommunikationen och får de ut sina kärnvärlden och unique selling propositions?
 • Hur ser den digitala kundresan ut?
 • Fungerar de digitala säljkanalerna?
 • Fungerar social selling?
 • Vilka nyckeltal, KPI:er och verksamhetsmål finns för verksamheten?
 • Finns det en produktion av design och innehåll som stödjer KPI:erna?
 • Finns det några affärsmodeller som kan behöva förändras och disruptas?
 • Hur är arbetssätten kring hur vi jobbar?

Den digitala strategin kan inte bygga på fel antaganden

Ofta räcker det inte med att man tar fram en strategi utan den måste genomföras på kort tid och framförallt bygga på korrekta kundinsikter.

Utmaningen med webben är att säkerställa att både relevansen av innehållet på sajten och attraktionen visuellt är så hög att folk inte vänder i dörren utan faktiskt stannar kvar, informerar sig och aktiverar sig och blir kund.

Man vill så snabbt och smidigt som möjligt presentera kunden den information han eller hon efterfrågar.

De digitala kanalerna förändrar hur man jobbar digital

Historiskt sett navigerade man via förstasidan på webben. Idag måste alla sidor betraktas som en förstasida eftersom majoriteten av trafiken till sajten kommer från andra håll, exempelvis Google söket.

Att känna till de digitala kanalerna och hur man driver trafik till sajten är nödvändigt.

 • Sökmotoroptimering
 • Google Ads
 • Social media
 • Referal trafik
 • Email

Strategin är den viktigaste drivkraften i den digitala arenan

Strategin är den viktigaste drivkraften i den digitala arenan. Företag som undviker risktagande riskerar att förlora talang, och anställda i alla åldersgrupper som vill arbeta i företag som är aktiva i den digitala utvecklingen. En konsekvent digital strategi innebär att företag kan behöva förändra processer, engagemang, rekrytering och affärsmodeller.

 • Mindre digitalt mogna organisationer tenderar att fokusera på enskilda tekniker och har strategier med drift i fokus. Digitala strategier i de mest mogna organisationer utvecklas med tanke på att förändra och omvandla verksamheten.
 • Förmåga att visa hur digital teknik kan påverka verksamheten är en färdighet som saknas i många företag
 • Anställda vill arbeta för digitala ledare. I alla åldersgrupper från 22 till 60 dvs den stora majoriteten önskade de tillfrågade arbeta för digitalt aktiva organisationer.

Behöver du hjälp att ta fram en digital strategi?

Vi kan hjälpa dig med din digitala strategi utifrån ditt företags individuella förutsättningar. Eftersom mäter olika digitala KPI:er så ser vi ifall det finns delar som måste förbättras men vi ser också ifall det finns några stora hot mot verksamheten. Kontakta oss om du vill veta mer!

Share.

Redaktör

Har du en fråga som du vill ha svar av en SEO expert? Daniel Larsson bloggar inom digital marknadsföring och specialist på sökmotoroptimering. Ämnen han bloggar om handlar om digitala strategier som SEO, KPI:er, webbanalys, kryptovalutor och cybersecurity. Expandtalk är en nischad webbyrå i Stockholm som är specialiserad på sökmotoroptimering och content marketing. Vi jobbar med digital marknadsföring och är specialister på att öka trafiken och konverteringar på webbplatser.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap