Hem » Blogg om Internetmarknadsföring » Använd styrkan i Googles sökdata när du utvecklar din produktstrategi

Använd styrkan i Googles sökdata när du utvecklar din produktstrategi

Produktmanager som förebered en launch

Sökdata kan hjälpa dig att utveckla din produktstrategi och få ännu skarpare insikter hur efterfrågan och trender på marknaden ser ut.

Människors Google-sökningar visar vad de söker på och hur de tänker. Sökdata är extremt värdefull vid marknadsundersökningar för att mäta kundbeteenden och marknadstrender.

Att tidigt få insikter om kundernas behov och beteende i kombination med marknadsintelligens är nödvändigt för att  fatta framgångsrika marknadsföringsbeslut. Sökdata från Google ger en mängd information om efterfrågan när den uppstår, vilka nya produkter som trendar och uppstår och kan hjälpa dig i dittt marknadföringsarbete och produktförvärvsstrategi.

Traditionella marknadsundersökningar som undersökningar och fokusgrupper har stora begränsningar och det går att komplettera med sökdata för att skaffa sig ännu mer insikter.

Fördelen är bland annat att datan är mer färsk och sker i realtid. En annan fördel är att du även får mer ärliga svar från respondenterna genom ofiltrerade svar.

 

Scroll to Top