Linus Lindström

Linus är contentansvarig på ExpandTalk. Han har läst programmet Professionellt skrivande i tre år på Högskolan i Gävle, och tog sin filosofie kandidatexamen i svenska språket 2016.

Plugins, tillägg Google Chrome

Google Chromes bästa plugins 2023

En viktig del för den som arbetar digitalt är att effektivisera och i viss mån automatisera sin arbetsprocess. Vi ger dig 12 plugins till Chrome som du inte visste att du saknade.