Social Network

Kontakta oss kring skmotoroptimering tel. 08-545 56 89

Grunderna i Programmatic – moderna annonsinköp


Programmatic


Vad är programmatic?

Programmatic är ett sätt att köpa annonsering på och placera annonserna och har på kort tid blivit ett buzzword från de större mediabyråer när de pratar med större varumärken. Programmatic gör det effektivare och enklare att köpa stora mängder reklam. Tekniken kallas också programmatic marketing. Vad det handlar om är inte speciellt komplicerat utan omfattar system för att köpa och placera digitala annonser. Eftersom det är budgivning i realtid, som är en fundamentalt ny process inom reklammarknaden, kommer den ha stor genomslag och påverka flera branscher exempelvis finans, resor och lånemarknaden.

Det är stora ekonomiska värden som plöjs ner i olika programmatic lösningar.
Modellen har utvecklats snabbt under 2014 och 2015 och 47% av de brittiska display annonseringarna består i början av 2016 av programmatic och i USA står mediainköpen via programmatic för 14 miljarder USD. De stora internationella varumärkena som Unilever har tom satt upp egna mäklarbord på liknande sätt som aktiemäklare som handlar med värdepapper!


Fördelar med programmatic

Annonsörer och mediebolagen kan:

 • Köpa in annonser till lägre priser
 • Nå målgrupper effektivare
 • Förbättrade optimeringsmöjligheter
 • Automatiserad budgivning över flera olika kanaler och enheter

DSP Demand Side Plattforms

Flera digitala mediabyråerna använder DSP:er (demand side plattforms) för sina annonsinköp där de ser på efterfrågan och kan köpa och buda på annonsbörser. DSP:er tillhandahåller gränssnitt för annonsörer att köpa deras inventory med publicister. DSP:erna har utvecklats och marknadsför sig själva med begrepp som "trading solutions" eller "marketing engines".


De största DSP-plattformarna

Det finns ett antal stora plattformar som används internationellt för inköp och det finns skillnader hur öppna systemen är och inte minst hur deras inventory ser ut och vilka du kan nå.

 • Doubleclick från Google
 • Adform
 • Appnexus
 • Rocketfuel
 • Ad Science
 • Criteo
 • Sociomantic
 • AppNexus
 • Orchard platform: används av Lending club och de är specialiserade på finansmarknaden som konsument och företags lån. Tekniken används inom fastighetsbranschen.

Hur mycket spar man på programmatic?

Avancerade optimeringsalgoritmer är en spännande idé även om den första marketingbuzzen kommer att slå tillbaka när man börjar utvärdera resultaten och ROI. Säg det mediabolaget som inte vill ha betald på annonsspenden från de stora annonsörerna genom ett automatiserat jobb som tar minimal arbetskraft?

Några riktvärlden hur programmatic marknadsförs i ekonomiska termer.

Auto bidding
Ökar spenden med 20% men ökar ROI med 13% i genomsnitt.

Auto-targeting
Ökar spenden med 20-50% samtidigt som man kan bibehålla ROI  utan att det krävs någon mer optimering.

Automatisering och programmatic tros ibland vara en mirakel kur och vi tror att många företag och mediabolag borde göra betydligt mer Adwords granskningar manuellt för att inte läcka pengar från marknadsföringsbudgeten exempelvis med negativa sökord, bättre annonstillägg, bättre annonsering med hög kvalitetsbetyg, rensning av click-fraud och effektivare budgivning.

 

 


 

Vad är det som automatiseras?

Exemepl på olika mått som automatiseras och riktvärlden hur mycket man kan förbättra volymen och budgivningen.

 • Konverterings spårning (Conversion tracking)
 • eCPC - eCPC skapar 8% mer volym än manuell CPC budgivning.
  all Google Display kampanjer med konverteringspårning bör börja med eCPC
 • Mål CPA (Target CPA) om man har fler än 30 konverteringskampanjer/månad.
 • CPA budgivning ger 13% bättre bud i genomsnitt än manuell budgivning.
 • Mål ROAS (Target ROAS)
 • Konserverativ auto targeting
 • Aggresiv auto targeting


Begrepp inom programmatic

 • Ad Exchange är grunden för programmatic och marknadsplatser där köpare och säljare möts
 • Agency trading desks (ATDs) - är byråmäklarbord inom reklambyråer. Har minskat i omfattning eftersom alltfler större företag vill vara oberoende och ha kontrollen internt.
 • Brand trading desks (BTDs) - större varumärken
 • Private marketplaces (PMPs) är slutna miljöer med premium inventory
 • Data Management Platforms (DMP) är något som annonsörerna använder för att samla in målgruppsdata
 • Supply-side Platforms (SPS) är motsatsen till DSP där publicister kan lägga ut sina annonser


Programmatic för TV

Vi kommer se nya plattformar lanseras inom flera kanaler  lanserades MCN Programmatic TV under 2015 som tillåter annonsörer handla mot specifika målgrupper inom TV. MCN har kanaler som Fox Sports och MTV.


Mer information

Det finns stora risker med att helautomatisera mediainköp främst kring click-fraud vilket vi har undersökt djupare.

Programmatic marknaden är ett område som vi bevakar så vill du ha mer information kontakta oss direkt om du vill veta mer.

Programmatic och Google


Våra programmatic program

Eftersom vi samarbetar med en partner är dessa större programmatiska inköp där vi kan köpa in annonser billigare. Inköpen blir effektivare och vi optimerar annonseringen där de potentiella kunderna finns.

Räckviddspaket

19000

SEK

 • Desktop

 • 2 miljoner annonsvisningar

 • Geografisk styrning

 • Bannerpaket - 6 olika format

Kontakta oss

Retargeting

12250

SEK

 • Desktop

 • 800 000 annonsvisningar

 • Bannerpaket 3 stycken

Kontakta oss

Målgruppspaket

33200

SEK

 • Desktop och mobil

 • 1,1 miljoner Desktop

 • 500 000 Mobilt

 • Geografisk styrning

 • Målgrupper

Kontakta oss

Målgruppspaket

21800

SEK

 • Desktop

 • 1,3 miljoner

 • Geografisk styrning

 • Bannerpaket 3 format

 • Målgrupper

Kontakta oss

Målgruppspaketen

Observera att du kan nå målgrupperna både på desktop och mobil. För desktop kan du med paketen nå beslutsfattare (B2B) och småföretagare (B2B).

Mode & inredning

Motion och hälsa

Sport och spel

Resor

Bil och motor

Barn och familj