Vad är online marknadsföring?

Online marknadsföring och marctech har utvecklats under de senaste åren och omfattar flera olika discipliner. Allt eftersom konkurrensen har ökat behöver företag kontrollera information hur användarna får fram information.

Starka varumärken och företag måste producera innehåll med hög kvalité – eftersom de bedöms på det som de själva skriver men även vad andra skriver om dem.

 

Utvärdering av min webbplats

Vi använder en mängd olika verktyg och tekniker när vi utvärderar en webbplats:

 • Nyckelordsanalys – vilka nyckelord är viktiga – vilken volym har de och hur konkurrensutsatta är nyckelorden men framförallt hur ska jag göra för att synas på mina sökord.
 • Konverteringsoptimering med A/B-tester och heatmaps – genom en effektiv konvertering blir marknadsföringsbudgeten mer effektiv. Du får mer kunder men spenderar lika mycket på marknadsföring.
 • Analysera webbplatser och webbhoppar och hur du kan bygga mervärde till kunden
 • Hur ser det ut med olika felkoder

Content marketing innebär att du kan driva trafik till dinaa affärer

Vi hjälper till med content marketing inom digitala kanaler vilket förstärker ditt företags närvaro på nätet. Behöver du stöd att ta fram idéer om innehåll? Vi skriver kommersiella texter för webben, nyhetsbrev och fyller din hemsida med relevant och värdefullt material. Helst jobbar vi i samarbete med kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen.

Synbarhet på nätet

Syftet med ökad synbarhet är att skapa trafik till hemsidan. Synbarhet handlar i stor del hur en webbplats är uppbyggd men även vilka länkar som går till sajten.

 • Kvalitetssäkring kring er nuvarande webbplats utifrån det som är känt kring Googles rankingfaktorer
 • Kvalitetssäkring hur länkarna ser ut till din sajt om det finns några ohälsosamma och giftiga länkar
 • Rekommendationer kring hur man ska jobba med länkar och inbound marketing insatser
 • Leadshantering och hur du kan få fler kunder
 • Copy av metadata för att förbättra klickfrekvensen (CTR)
 • Sökordsannonsering och optimering av din annonsering
 • Affiliate marknadsföring – vi jobbar med affiliate marknadsföring

Konkurrentanalys

konkurrenter
Vi djupanalyserar dina konkurrenter och hur de marknadsför sig på nätet.

Sociala medier

Vi hjälper till medd de större sociala kanalerna och om det är någon viktig kanal som ni saknar eller behöver jobba med. Det finns smarta sätt att jobba med social media så att ni inte belastar företaget med mängder av nya arbetsuppgifter.

Mätbarhet

Google Analytics och KPI:er

 • KPI-undersökningar -vi hjälper er sätta upp rätt nyckelfaktorer och komma rätt med Google Analytics så du får rätt rapporter och skräddarsydda dashboards. Vi jobbar även med andra analysprogram och har tex positiva erfarenheter av Piwik som vi använder på flera sajter.

Vi hjälper våra kunder på nätet genom att stärka online marknadsföringen och finjustera webbstrategin. En stor andel av de som har en webbplats vet inte hur webbplatsen fungerar och ofta har man lämnat över ansvaret till de som utvecklat sajten. Det är lämpligt att låta andra utvärdera det jobbet som har gjorts.