Medieplanering

Mediaplanering

Vad innebär medieplanering?

Medieplanering är en verksamhet som många traditionella mediebolag jobbat med. I takt med att den digitala marknadsföringen blivit affärskritisk för företag har alltmer företag börjat jobba aktivt med den digitala medieplaneringen ofta tillsammans med en digitalbyrå.

Läs mer om

Den som ansvarar för medieplanering jobbar ofta med att försöka nå rätt målgrupp som konverterar till lägsta möjliga pris. Budgivningen handlar ofta om CPC och CPM.

Exempel på verktyg för det betalda söket

  • Google Ads
  • SpyFu
  • Bidcops
  • Adthena
  • WordStream