Google Adwords specialist

Vad är Google Ads?

Google Ads (hette tidigare Google Adwords) är Googles annonseringsplattform som gör det möjligt för företag att nå ut till potentiella kunder genom att placera annonser på Googles sökresultatsidor och på andra webbplatser som är en del av Googles annonsnätverk. Google Ads omfattar flera olika tjänster i Google söket som söknätverket, displayannonsering och videoannonsering. Adwords visas som länkar eller textannonser med bild som syns högst upp på sökresultatet vid en sökning på Google, ovanför det naturliga (organiska) sökresultatet.

Genom annonsnätverket visas annonser på relevanta sökbegrepp för kunder som söker på det du erbjuder. Söknätverket bygger på sökord och att man visar annonser baserat på vad användarna söker på. Google Ads möjliggör för företag att ange en budget för reklam och betalar bara när någon klickar på annonserna sk CPC-bud. Google Ads är världens största digitala annonseringsverktyg där de flesta annonserna är baserade på att du får betala per klick.

Hur fungerar Google Ads?

Sökordsannonsering på Google innebär att du syns direkt i Googles sökresultat på de nyckelord som du väljer att annonsera på – till skillnad från sökmotoroptimering där du måste ha ett mer långsiktigt perspektiv och det som visas är gratis. Google Ads är en av de mest effektiva annonseringsplattformarna på marknaden. Genom att använda Google Ads kan företag nå ut till en bredare publik och öka sin synlighet på nätet. Genom att skapa effektiva annonser och rikta in dem mot en specifik målgrupp kan företag öka sin försäljning och sina intäkter.

Syftet med sökordsannonsering är oftast att få nya kunder men det kan även handla om att bygga upp varumärket. Få företag kan bara förlita sig på sökmotoroptimering och organiska trafik och processen att få fler kunder med endast organisk trafik är ofta långsam och svår att förutse.

Företag som använder AdWords kan skapa relevanta annonser med sökord som personer som söker på webben med Google sökmotor använder. När du väljer sökord för dina AdWords-kampanjer finns olika matchande alternativ. De två viktigaste sökord match alternativen är följande:

Bred matchning: Detta når de flesta användarna genom att visa din annons när sökordet används.
Negativ matchning: Detta alternativ förhindrar annonsen att visar för ett ord eller en fras.
Frasmatchning: Din annons visas för sökningar som matchar frasen.
Exakt matchning: Din annons visas för sökningar som uteslutande matchar den exakta frasen.

Hur mycket kostar Google Ads?

Google Ads gör det möjligt för företag att fastställa en budget för reklam och företaget betalar bara när någon klickar på annonserna. Fördelen med Google Ads är att du kan få exponering på de exakta sökorden som du väljer, men du kan också visa annonser bland sökresultaten när dina kunder surfar på andra sidor. Som annonsköpare ska du ha koll på dina kostnader och om du anlitar 3:e part så se till att du har tillgång till ditt konto.

Till skillnad från det organiska sökresultatet (SEO) så betalar man för att synas högt upp i Googles sökresultat. Betalningsmodellen är oftast per klick, vilket betyder att man endast betalar när någon klickar på våra annons. Vi betalar alltså bara för det man får – det vill säga besökare till webbplatsen.

När du använder AdWords sökord används också för att bestämma din kostnad för reklam. Varje sökord som du väljer kommer att ha en kostnad per klick (CPC) bud. Bud anger det högsta belopp du är villig att betala varje gång någon klickar på annonsen (den högsta kostnad per klick).

Även om annonsen visats tusen gånger betalar man först när någon klickar. Adwords är bra ur varumärkessynpunkt, man betalar inget alls för att ”bara” synas och det är vi som avgör hur mycket vi är villiga att spendera per dag och per klick. Kostnaden per klick är beroende av hur många andra som är intresserade att synas kring just det ordet och kan variera stort.

Annonstjänsten är till stor del inriktad på sökord. Tyvärr sätter många företag upp sina konton felaktigt med breda sökord, utan att optimera för konvertering vilket leder till dyra annonskostnader. En vanlig fråga är hur stor budget du behöver vilket kan variera. Jag tycker om att börja med en relativt lite budget och experimentera innan man gasar på.

Betalar du för mycket för din Google annonsering?

Optimera kontot och sänk kostnaderna! Google är ett företag med egna affärsmål som sällan berättar hur du ska minska dina annonseringskostnader, men det är fullt möjligt att sänka kostnaderna och samtidigt bibehålla eller tom öka antalet besökare. Googles annonser fungerar som ett auktionssystem där du vinner buden genom en kombination av att du betalar mer än dina konkurrenter och/eller uppnår ett högre kvalitetsresultat.

Vi har jobbat flera år med Google Adwords och kampanjer på nätet och metoder som skapar effektiva annonser. Många företag lägger idag ut enorma pengar på Adwords annonsering och det förekommer bedrägerier som exempelvis click-fraud eller att man använder ineffektiva metoder. Det är nödvändigt att kampanjerna optimeras så du inte betalar för mycket till Google utan att det ger några intäkter tillbaka till ditt företag. Annonserna måste hela tiden optimeras och göras bättre vilket är tidskrävande.

Vad många företag missar i sina Google kampanjer

Google Adwords är komplext, det finns verktyg och skripts som underlättar arbetet samt säkerställer att du inte har en för dålig position på dina sökord, dåliga kvalitetsresultat eller felaktig budgivning.

För att bli en Google Ads-specialist behöver du ha en gedigen kunskap om plattformen och dess funktioner. Google erbjuder gratis utbildningar och certifieringar som kan hjälpa dig att få den kunskapen. Du kan också gå kurser och delta i webbinarier från andra ledande företag inom branschen.

Att ha praktisk erfarenhet av att hantera Google Ads-kampanjer är avgörande för att bli en framgångsrik specialist. Du kan börja genom att skapa egna kampanjer och lära dig genom trial and error, eller genom att jobba med en erfaren Ads-specialist.

Kunskapen hur man sätter upp Google Ads konton är generellt sett mycket dålig även hos stora bolag. Många sätter upp Google Ads konton utan att varken optimera eller undersöka de underliggande faktorerna vilket slutar med kostnadsineffektivitet och misslyckade kampanjer. Resultatet blir det samma som att riva tusenlappar i duschen!

Tips för din Adwordsannonsering

Använd olika budgivningsstrategier så du får bra positioner samtidigt som du ökar sannolikheten att potentiella klienter och partner kontaktar dig.

Minska budgivningen på mobilen. Om de inte presterar bra kan du minska din kostnad per konvertering och ge dig möjlighet att fördela budgeten där den är mer effektiv. Kolla konverteringar för mobilen, CTR samt genomsnittlig CPC för att se om du du kan behöva negativa budjusteringar på din kampanj.
Applicera flera matchningsalternativ så du inte har för många breda sökningar eller får med synonymer som inte bör vara med.

Inför ”Retargeting”-listor så man får skräddarsydda meddelanden baserat på vilka sidor man varit inne på. Retargeting är bland de mest kostnadseffektiva sätten att nå kunder och du kan sätta frekvenstak så att man inte nås av samma budskap mer än 20 gånger per månad.

Tillämpa dynamiska sökannonser vilka matchar besökarnas sökning på webbplatsen och gör att kunden skickas med automatik till den mest relevanta sidan.

Google Annonser – ta hjälp av en Adwords specialist

Målgrupper

Målgruppspaket
Observera att du kan nå målgrupperna både på desktop och mobil. För desktop kan du med paketen nå beslutsfattare (B2B) och småföretagare (B2B).

Vi har en effektiv metodik för Google Adwors

Se till att betala för rätt saker som ger dig kunder och använd dina annonspengar effektivare. Kasta inte pengarna i sjön utan se till att du får ett effektivt resultat.

Våra Google specialister hjälper dig med din digitala annonsering

  • Optimering av budgivningsstrategier och kampanjer. Skaffa mer kunder med samma marknadsföringsbudget.
  • Optimering av landingssidor vilket är en förutsättning för ett bra kvalitetsresultat
  • Quality score (kvalitetsresultat) är ett väldigt viktigt mått och innebär att du kan betala mer eller mindre än dina konkurrenter för din digitala annonsering!
  • Att förbättra Clickthrough-rate (CTR) vilket handlar om att få kunderna att klicka på annonserna. Vi ser även på CTR:en på det organiska söket och förbättrar metadata och titlar så att CTR:en är hög vilket innebär att du får besökare till sajten
  • Lägga upp negativa sökord så man inte betalar för annonser som inte är nödvändiga. Genom att köra sökrapporter går det att exkludera sökord som inte ska användas. Ungefär 20% av alla Adwords konton använder sig inte av negativa sökord.
  • Använda annonstillägg (ad extension) som är ett tillägg med information som läggs till annonserna. Det finns tex ”call extensions” som dramatiskt kan öka antalet leads som ringer dig, reviews, adress-tillägg, pris callouts. app downloads och sitelinks.

Alternativ till Google annonsering

Utöver Google finns det även andra annonsnätverk som ofta kan medföra lägre CPC-kostnader som Facebook, Bing, Linkedin och Twitter där du också kan annonsera. Vi har alltid avkastningen som mål när vi optimerar kampanjer vilket innebär att vi använder den kanal som ger bäst resultat. Läs mer om PPC annonsering.

Mer extern info och bra länkar
Google annons plattform
Hjälp Center
AdWords Blogg
Learning Center

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.