Vad är skillnaden mellan SEM och SEO?

Sem - en datorskärm

Vad är SEM och hur fungerar det?

SEM är sökmotormarknadsföring och en förkortning som står för Search Engine Marketing. Det är en marknadsföringsstrategi som syftar till att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorer genom att använda betalda sökannonser. Det är synonymt med annonsering på sökmotorer på Google, Bing, Safari och Yahoo. Sökresultatet kallas för serpen (eng. Search Engine Result Page).

Vilka är fördelarna med SEM för din verksamhet online?

Genom SEM kan du köpa annonsutrymme för specifika sökord som är relevanta för din verksamhet. När en användare söker efter dessa sökord kommer din annons att visas högst upp i sökresultaten, vilket ökar chansen att användaren klickar på den och besöker din webbplats.

Det finns två huvudsakliga typer av annonsering inom SEM: betal-per-klick-annonsering (PPC) och annonsering med kostnad per tusen visningar (CPM). PPC-annonser betyder att du endast betalar när någon klickar på din annons, medan CPM-annonser betyder att du betalar för var tusende gång din annons visas oavsett om någon klickar på den eller inte. Dessutom finns SMM (Social Media Marketing).

Beroende på vem du frågar kan begreppet tolkas olika. Men det handlar framförallt om betalda sökannonser hos Google och andra sökmotorer som Bing. En del använder begreppet för alla marknadsaktiviteter som riktar sig mot en sökmotor oavsett om du betalar eller inte (betalar du inte handlar det om organisk trafik och SEO – sökmotoroptimering). Genom att använda SEM kan en webbplats öka sin synlighet i sökmotorernas resultat och därmed få fler besökare. Potentiellt leder detta till ökad försäljning eller exponering för det aktuella företaget eller produkten.

Exempel på effektiva annonskampanjer

SEM kan också vara till hjälp för att analysera trafiken till webbplatsen och upptäcka användarnas sökintentioner. Genom att analysera data från dina kampanjer kan du se mönster i söktermer, vilka annonser som får flest klick och antalet konverteringar för varje annons. Målet är ofta att skapa mer effektiv marknadsföring och identifiera viktiga trender.

Vad är skillnaden mellan SEM, SEO, ASO, SEA – och hur hänger allt ihop?

Många förväxlar SEM och SEO som är två helt skilda marknadsföringskanaler för att synas på Googles sökresultat. Att synas med digital annonsering på Google eller Bing är inte samma sak som att synas i det organiska sökresultatet.

Målet med sökmotormarknadsföring (SEM) är att få trafik och synlighet från både organisk och betald sökning. Den största skillnaden är att sökmotoroptimering (SEO) är inriktad på att optimera en webbplats för att få trafik från organiska sökresultat.

Sökmotoroptimering (SEO) är ett vanligt begrepp och innebär olika metoder för varumärken som vill driva trafik till sin webbplats och öka sin synlighet på nätet. Vid SEO justerar eller skriver du innehåll och fixar webbplatsens arkitektur för att uppnå en högre rankning i det organiska resultatet (det vill säga sidorna som Google visar som inte är betalda).

SEA Står för begreppet Search Engine Advertising, alltså alla sätt som du kan betala för att synas på sökmotorer. ASO slutligen är en förkortning för App Search Optimisation – att få appar att synas på olika sökmotorer. SEM omfattar alltså både SEO och SEA.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.