Hem » Annonsering » Vad finns det för olika typer av online annonsering?

Vad finns det för olika typer av online annonsering?

Affärsplanering på ett företag.

Online annonsering – vill du synas med annonser på Google, Facebook och LinkedIn?

Online annonsering innebär att företag eller organisationer använder Internet för att marknadsföra sina produkter eller tjänster till en bred publik. Detta görs genom att placera annonser på olika webbplatser, vanligtvis sociala plattformar eller sökmotorer, så att användare kan se dem när de besöker dessa platser. Online annonsering kan ske genom olika typer av annonser, inklusive bannerannonser, sökannonser, videor, sociala medierannonser och andra typer av reklam.

När en användare klickar på en annons visas en webbsida där företaget eller organisationen presenterar sin produkt eller tjänst, och användaren kan köpa den eller lämna kontaktuppgifter för att få mer information. Genom online annonsering kan företag nå en stor publik på ett kostnadseffektivt sätt och öka sin synlighet på internet.

Annonsmarknaden har förändrats under de senaste 10 åren där online annonsering idag står för mer än hälften av alla annons investeringarna. Det är hög tillväxt inom flera kanaler som social media annonsering, Youtube annonsering och Google Ads. att Parallellt med att annonsmarknaden har växt på nätet har annonseringen minskat i de traditionella kanalerna som tidningar, print media och TV.
Störst bland annonsörer är Google och Facebook men Instagram och Tic Toc har fått ökade nivåer av annonsering under senare år.

Priser för online annonsering

Priset för online annonsering beror på vilken media du väljer och omfattningen av din annonsering. Det är också vanligt att bolagen tar en kostnad vilket kan vara en fast månadskostnad eller betalt baserat på hur mycket som spenderas vilket kallas för spend.

Målgrupper på Internet

Målgrupper kan segmenteras efter:

  • Demografiska faktorer – ålder, kön, lön, roll i företaget, gift etc
  • Geografiska faktorer – land, stad, ort, radie från en viss punkt
  • Psykografiska faktorer – personlighet, livsstil, hobbies
  • Beteeenden – tid på hemsidan, sidor som de besökt, antal besök, registrering för nyhetsbrev, köp historik

Google äger det som kallas för intent based marketing dvs att man når sina målgrupper genom vad målgrupperna söker på men det finns även remarketing dvs att du samlar en målgrupp av användare som besökt en viss sida på webbplatsen och det går att nå olika C-level grupper som CEO:s, CFO;s osv.

Facebook och LinkedIn har fördelen att man vet mer demografi kring målgruppen.

Vid prestationsannonsering (performance advertising) betalar annonsören när en användare engagerar sig med annonserna.

Vilka KPI:er ska jag mäta?

När du utvärderar effekten av annonserna men även sätter upp målen så används olika mätetal som också kallas för KPI:er.
Det finns olika mått som CPM där du betalar per tusen användare och CPC där du betalar för varje gång någon klickar på annonsen.

När annonsköparna kravställer så är det vanligt att man försöker prioritera ökade konverteringsgraden, ökade nivåer av ROAS (Return On Ad Spend) samt att bli bättre på att nå målgrupper med segmentering och targeting. Poas (Profit on ad spend) har också blivit populärt när man utvärderar olika medier.

Varumärkesannonsering

Varumärkesannonsering (brand advetising) bidrar till att öka användarnas medvetenhet om och samhörighet med annonsörernas produkter och tjänster, via videor, text, bilder och andra interaktiva annonser som körs på olika enheter.

Man skiljer mellan olika typer av online annonsering

Traditionell annonsering omfattar TV-annonsering, utomhusannonsering, printannonsering. Den digitala online annonseringen omfattar:

När programvara används för att göra inköp, är det känt som programmatisk annonsering eller programmatic. I Sverige finns det även en del stora annonserings aktörer som Schibsted, Bonniers, Gota media och Stampen.

Företag och sajter som du kan annonsera digitalt på är:

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top