Vad finns det för olika typer av online annonsering?

Affärsplanering på ett företag.

Online annonsering – vill du synas med annonser på nätet? Läs mer om Google, Facebook och LinkedIn annonsering

Online annonsering innebär att företag eller organisationer använder Internet för att marknadsföra sina produkter eller tjänster till en bred publik. Detta görs genom att placera annonser på olika webbplatser, vanligtvis sociala plattformar eller sökmotorer, så att användare kan se dem när de besöker dessa platser. Online annonsering kan ske genom olika typer av annonser, inklusive bannerannonser, sökannonser, videor, sociala medierannonser och andra typer av reklam.

När en användare klickar på en annons visas en webbsida där företaget eller organisationen presenterar sin produkt eller tjänst, och användaren kan köpa den eller lämna kontaktuppgifter för att få mer information. Genom online annonsering kan företag nå en stor publik på ett kostnadseffektivt sätt och öka sin synlighet på internet.

Annonsmarknaden har förändrats under de senaste 10 åren där online annonsering idag står för mer än hälften av alla annons investeringarna. Det är hög tillväxt inom flera kanaler som social media annonsering, Youtube annonsering och Google Ads. att Parallellt med att annonsmarknaden har växt på nätet har annonseringen minskat i de traditionella kanalerna som tidningar, print media och TV.
Störst bland annonsörer är Google och Facebook men Instagram och Tic Toc har fått ökade nivåer av annonsering under senare år.

Så maximerar du din annonseringsbudget online

Priser för online annonsering beror på vilken media du väljer och omfattningen av din annonsering. Det är också vanligt att mediabolag och digitala byråer tar en kostnad vilket kan vara en fast månadskostnad eller betalt baserat på hur mycket som spenderas vilket kallas för spend.

Det finns flera sätt för att få ett få ett effektivt pris på din online annonsering, nedan följer några tips:

 1. Definiera dina målgrupper: Genom att definiera din målgrupp väl kan du skapa mer relevanta annonser som riktar sig direkt till din målgrupp. Detta kan öka chansen för konverteringar och därmed maximera din budget. Du kan också utesluta målgrupper som du inte vill nå exempelvis baserat på ålder och negativa sökord.
 2. Använd riktade annonser: Genom att använda riktade annonser kan du rikta in dig på en specifik målgrupp baserat på deras ålder, kön, geografiska plats, intressen och andra faktorer. Detta kan hjälpa dig att undvika att slösa bort din budget på irrelevanta klick.
 3. Testa olika annonstyper: Genom att testa olika annonstyper kan du hitta vilken typ av annonsering som fungerar bäst för ditt företag. Till exempel kan du prova videoannonser, bildannonser, textannonser, display annonser och sökannonser och mer för att se vilka som ger bäst resultat för din målgrupp.
 4. Analysera resultaten: Genom att analysera resultaten av dina annonser kan du se vilka som fungerar bäst och därmed optimera dina framtida annonser för att få bättre resultat.
 5. Använd rätt kanaler: Det är viktigt att använda de kanaler där din målgrupp befinner sig för att maximera din budget. Till exempel kan du använda sociala medier, sökmotorannonsering eller displayannonsering beroende på din målgrupp.

Hur du når dina målgrupper på Internet med digital annonsering

Målgrupper kan segmenteras efter:

 • Demografiska faktorer – ålder, kön, lön, roll i företaget, gift etc
 • Geografiska faktorer – land, stad, ort, radie från en viss punkt
 • Psykografiska faktorer – personlighet, livsstil, hobbies
 • Beteeenden – tid på hemsidan, sidor som de besökt, antal besök, registrering för nyhetsbrev, köp historik

Google äger det som kallas för intent based marketing dvs att man når sina målgrupper genom vad målgrupperna söker på men det finns även remarketing dvs att du samlar en målgrupp av användare som besökt en viss sida på webbplatsen och det går att nå olika C-level grupper som CEO:s, CFO;s osv.

Facebook och LinkedIn har fördelen att man vet mer demografi kring målgruppen.

Vid prestationsannonsering (performance advertising) betalar annonsören när en användare engagerar sig med annonserna.

Annonsering på sociala medier

Välj den sociala plattform som passar bäst för ditt företag och din målgrupp. Det finns stora skillnander mellan plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok eller Twitter beroende på din målgrupp och ditt budskap. Sociala medier har dock oftast mer detaljerad data om användarna, så det kan vara möjligt att rikta in sig på en mycket specifik målgrupp. LinkedIn fungerar bra inom Business-to-Business medan TikTok vänder sig till en yngre publik.

För att dina annonser ska fånga din målgrupps uppmärksamhet och generera konverteringar är det viktigt att skapa engagerande annonser. Detta kan göras genom att använda visuellt tilltalande bilder eller videor, tydliga budskap och relevant information.
Använd olika annonstyper: Sociala medier erbjuder olika typer av annonser som bildannonser, videoannonser, karusellannonser och mer. Det är viktigt att välja den annonstyp som passar bäst för ditt budskap och din målgrupp.

Analysera resultaten: Precis som med annan annonsering är det viktigt att analysera resultaten av dina annonser på sociala medier. Genom att mäta konverteringsgraden, klickfrekvensen och andra relevanta faktorer kan du optimera dina annonser för att optimera resultaten.

När ska man använda sig av Google Ads?

Google Ads är en annonsplattform som ger dig data om din målgrupp.

 • Google Ads kan hjälpa till att driva trafik till din webbplats genom att visa annonser högt upp i sökresultaten när någon söker efter relaterade sökord.
 • Om du vill att människor ska utföra en viss handling på din webbplats, som att fylla i en formulär eller köpa en produkt, kan Google Ads vara ett bra alternativ för att rikta in sig på en publik som är mer benägen att konvertera.
 • Om du har en kampanj eller ett erbjudande som bara varar under en begränsad tid kan Google Ads hjälpa till att få ut informationen snabbt till en bred publik.
 • Om du vill öka kännedomen om ditt företag eller varumärke kan Google Ads hjälpa till att exponera din annons för en bred publik som letar efter relaterade sökord.

Fördelarna med att använda sig av remarketing i din annonseringsstrategi

När du vill följa upp med potentiella kunder: Genom att använda remarketing kan du rikta in dig på personer som tidigare har besökt din webbplats eller interagerat med din annons på något annat sätt. I en webbshop kanske de varit inne på varukorgen men de kan också ha besökt kontakt sidan, ett speciellt erbjudande eller prissidan.

Vilka KPI:er ska jag mäta?

När du utvärderar effekten av annonserna men även sätter upp målen så används olika mätetal som också kallas för KPI:er.
Det finns olika mått som CPM där du betalar per tusen användare och CPC där du betalar för varje gång någon klickar på annonsen.

När annonsköparna kravställer så är det vanligt att man försöker prioritera ökade konverteringsgraden, ökade nivåer av ROAS (Return On Ad Spend) samt att bli bättre på att nå målgrupper med segmentering och targeting. Poas (Profit on ad spend) har också blivit populärt när man utvärderar olika medier.

Varumärkesannonsering

Varumärkesannonsering (brand advetising) bidrar till att öka användarnas medvetenhet om och samhörighet med annonsörernas produkter och tjänster, via videor, text, bilder och andra interaktiva annonser som körs på olika enheter.

Man skiljer mellan olika typer av online annonsering på nätet

Traditionell annonsering omfattar TV-annonsering, utomhusannonsering, printannonsering. Den digitala online annonseringen omfattar:

När programvara används för att göra inköp, är det känt som programmatisk annonsering eller programmatic. I Sverige finns det även en del stora annonserings aktörer som Schibsted, Bonniers, Gota media och Stampen.

Företag och sajter som du kan annonsera digitalt på är:

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.