Hem » Annonsering » Online annonsering
Affärsplanering på ett företag.

Online annonsering

annonseringAnnonsmarknaden har förändrats under de senaste 10 åren där online annonsering idag står för mer än hälften av alla annons investeringarna. Det är hög tillväxt inom flera kanaler som social media annonsering, Youtube annonsering och Google Ads. att Parallellt med att annonsmarknaden har växt på nätet har annonseringen minskat i de traditionella kanalerna som tidningar, print media och TV.

Online annonsering – vill du synas med annonser på Google, Facebook och LinkedIn?

Online-annonsering eller Internet annonsering eller webbannonsering, är en form av marknadsföring och reklam som använder Internet för att leverera marknadsföringsbudskap till konsumenterna. Efter corona har me pengar gått till digital annonsering. Störst är Google och Facebook men Instagram och Tic Toc tros få ökade nivåer av annonsering under 2021.

Målgrupper på Internet

Målgrupper kan segmenteras efter:

 • Demografiska faktorer – ålder, kön, lön, roll i företaget, gift etc
 • Geografiska faktorer – land, stad, ort, radie från en viss punkt
 • Psykografiska faktorer – personlighet, livsstil, hobbies
 • Beteeenden – tid på hemsidan, sidor som de besökt, antal besök, registrering för nyhetsbrev, köphistorik

Google äger det som kallas för intent based marketing dvs att man når sina målgrupper genom vad målgrupperna söker på men det finns även remarketing dvs att du samlar en målgrupp av användare som besökt en viss sida på webbplatsen och det går att nå olika C-level grupper som CEO:s, CFO;s osv.

Facebook och LinkedIn har fördelen att man vet mer demografi kring målgruppen.

Vid prestationsannonsering (performance advertising) betalar annonsören när en användare engagerar sig med annonserna.

Vilka KPI:er ska jag mäta?

Det finns olika mått som CPM där du betalar per tusen användare och CPC där du betalar för varje gång någon klickar på annonsen.

När annonsköparna kravställer så är det vanligt att man försöker prioritera ökade konverteringsgrader, ökade nivåer av ROAS (Return On Ad Spend) samt att bli bättre på att nå målgrupper med segmentering och targeting.

Varumärkesannonsering

Varumärkesannonsering (brand advetising) bidrar till att öka användarnas medvetenhet om och samhörighet med annonsörernas produkter och tjänster, via videor, text, bilder och andra interaktiva annonser som körs på olika enheter.

Man skiljer mellan

 • TV-annonsering
 • Utomhusannonsering
 • Printannonsering
 • Display och banner annonsering
 • Sökannonsering
 • Videoannonsering
 • Mobilannonsering
 • Remarketing
 • Socialmedia annonsering på framförallt Facebook och LinkedIN

När programvara används för att göra inköp, är det känt som programmatisk annonsering. I Sverige finns det även en del stora annonserings aktörer som Schibsted, Bonniers, Gota media och Stampen.

Företag och sajter som du kan annonsera digitalt på är:

Scroll to Top