Hem » SEO » Vikten av nyckelordsanalys och sökord

Vikten av nyckelordsanalys och sökord

Nyckelordsstatistik

Hitta vad användarna söker på

De flesta använder Google eller någon anna sökmotor när de vill lära sig om ett nytt område eller söka hjälp kring en specifik fråga. Om du då syns på bra positioner på Google stärker det ditt varumärke och gör det lättare för potentiella kunder att hitta dig och ditt företag.

Nyckelordsanalys & sökanalyser hjälper dig hitta potentiella kunder

Att se på sökordsanalys och se på nyckelordsstatistik kring de största sökorden som har hög sökvolym är ofta det första naturliga steget när vi jobbar med SEO eller sökmotormarknadsföring (SEM).

Istället för att bygga en webbplats utifrån allmänt tyckande utgår vi från de  verkliga sökvolymerna som vi vet finns ute på nätet och som potentiella kunder använder när de söker på Google.

Sökanalysen hjälper webbmanagern att förstå och förbättra resultatet i sökmotorer, till exempel för att identifiera mycket värdefulla besökare eller för att förstå användarens intentioner (search intent).

Undersök hur Googles Autosuggest fungerar

Kolla sökrutan vad som kommer upp när du börjar skriva något i Google-kan ge dig en guldgruva med idéer.

 

Vad vill folk prata med dig om

Modern marknadsföring handlar om kommunikation och det första steget är att göra en fördjupad analys och ta reda på vad kunderna söker på inom din nisch. Sökmotoroptimering med ordentlig sökanalys handlar i grunden om att hitta rätt typ av konsumenter att rikta sina marknadsföringsinsatser mot och få fram en fördjupning av deras sökmönster och påverka deras köpprocess.

Att ranka högt på stora och breda nyckelord med mycket trafik – de orden som ibland kallas ”whales” – innebär att vi är tidigt involverad i kundens köpprocess och har möjlighet att påverka kunden till köp. De breda sökorden har stora sökvolymer och oftast hård konkurrens till skillnad från long-tail sökorden som utöver lägre konkurrens, är lättare att ranka på.

När vi tar fram nyckelorden ser vi även varifrån konkurrenterna får sin trafik och om det finns några sökord som vi kan använda och som vi missat i vår analys.

Frågeställningar vid sökbeteendeanalys

När du analyserar dina sökord är det viktigt att få svar på följande frågor:

  • Vad söker användarna och potentiella kunder efter?
  • Vilka är de vanligaste sökmönstren?
  • Finns det några större sökord såsom exempelvis produktkategorier som saknas?
  • Existerar det några relaterade sökord?
  • Finns det sökord som har lägre konkurrens där du lättare kan få trafik
  • Har din nisch s.k ”must-have” nyckelord? Om du vill ranka på konkurrensutsatta ord kan det finnas ord som du behöver ha med för att få en bra ranking.
  • Hur ser det ut med de engelska sökord och andra språk?
  • Hur ser det lokala söket ut?
  • Finns det några modifierade sökningar och modifiers som du kan använda dig av
  • Till vilken grad sker varumärkessökningar i din nisch och hur kan det hjälpa dig?

Verktyg för att hitta stora sökvolymerna

Det finns flera datakällor som används för att plocka fram sökvolymer som; Semrush, Seolytics, Searchmetrics och olika nyckelordsverktyg, Google Analytics.

Sökordsplaneraren som du hittar i Google Adwords har blivit en de facto standard när man ser på sökord men det finns även andra verktyg som Keywordtool.io, Ubersuggest eller Ahrefs’ Keywords Explorer.

keywordtool - bra verktyg för att hitta sökvolymer

För att se vilka sökord som man rankar på och deras CTR så har jag alltmer börjat använda Google Search Tool (GSC) för att se hur mina sökord presterar och korrigera landningssidor där det finns stor potential men där CTR:en är låg. Nästan alltid hamnar sökorden i ett excelark när jag jobbar med själva sajten.

Lär känna din kund genom att analysera long-tailen

Long-tail

Vad är long-tailen?
Alltmer har marknadsförare börjat förstå den långa svanse dvs att volymen besökare finns på long-tailen och inte på enstaka sökord. Begreppet syftar på en lång svans och myntades ursprungligen av Chris Anderson. Ofta använder man flera ord och synonymer när man gör sökningar på Google för att få fram relevant information om produkter eller företag. Det innebär att det sker mer sökningar på long-tailen som dessutom har mindre konkurrens. Long-tailen har dessutom den underbara lilla fördelen att den har ofta högre konvertering än sökningar där det används enstaka ord.

Sökorden kombineras med andra ord (modifierare), exempelvis om man har en köpavsikt så söker man på varor/sökord i kombination med ord såsom; köp, köpa, pris, bästa pris, lägsta pris, bästa pris eller en specifik ort. Läs mer om long-tail.

En sökbeteendeanalys är en strukturerad metod för att se vilka ord som används på nätet och hur köpprocessen ser ut

Hur ska informationen kategoriseras?
Vad vi marknadsförare är egentligen ute efter är sökbeteenden som utgår från kundernas informationsletande och köpprocess – där long-tailen har ofta stor betydelse för att svara på deras sökfrågor och på sikt fånga deras uppmärksamhet. En analys kan bestå av flera tusen ord som analyseras och i sin tur kan delas upp i olika kategorier. Det kan t.ex vara produktkategorier, produkttyper, efter geografi, material, prisegenskaper.

Vi utgår från företagets webbplats men även konkurrenter, säljare och kundtjänster brukar ha bra koll på vad potentiella kunder letar eller frågar efter. I nästa steget kan man bryta ner analysen i olika kategorier för att åskådliggöra hur en webbplats bäst ska struktureras, vilket är var sökvolymerna är användbara när du gör en s.k. ”content plan”

Men det finns givetvis fler saker att tänka på, är prisjämförelser en viktig faktor? Var finns kunderna och hur påverkar det lokala området kundernas beteenden? Hur ser sökningarna ut inom olika geografiska områden?

Vilka är konkurrenterna och hur bra är de på nätet i jämförelse med dig?

Jämför domäner baserat på deras sökord
Genom att plocka fram nyckelordsstatistik över konkurrenter och täcka upp alla relevanta sökord i din nisch så ser du vilka de starkaste konkurrenterna är.  Lär dig av dina konkurrenter, ha uppsikt av vad de gör och ta fram förslag på relaterade sökord, genom en gap-analys säkerställer du att det inte finns några informationsluckor som läcker på din webbplats.

Vilka sökord betalar man för idag?
Många företag använder Google Adwords och vilket är en utmärkt källa att se vilka sökord och sökordskombinationer som man betalar för (kolla i söktermsrapporterna) och det är viktigt att matcha den informationen på webbplatsen.

Hur ska du skriva texterna?

Ett flertal studier har visat att webbplatser med långt och intressant innehåll rankas högre hos Google. Artiklar med fler än 2000 ord har större chanser att rankas högt. Innehållet måste vara väl dokumenterad och erbjuda värde till läsarna genom att svara på sina viktigaste frågor och ger användbara tips. Läs mer om content marketing.

Efter du har skapat innehållet och de nya landningssidorna kommer arbetet att kontinuerligt förbättra texterna. Sökmotoroptimering är ofta ett löpande arbete där man kontinuerligt måste förbättra och slipa på informationen och inte minst skaffa länkar som pekar mot landningssidor.

Sidor som finns längre ner i Googles sökresultat tex position 11-20 och om de har stora sökvolymer kallas för potentials och genom att slipa till informationen går det ofta att plocka bättre positioner och därmed mer besökare. På en webbplats tjänar man alltid på att putsa innehållet…

Nyckelorden är något som är viktigt i hela processen och som man bör följa i detalj. Vi har rapportsystem så man kan se vilken sökordsrakning företaget eller organisationen har.

Ökad konvertering ger fler kunder och försäljning!

Slutligen vill många företag ha mer försäljning och då gäller det inte bara att driva trafik med stora sökord utan att upptäcka de sökord som ger bäst konvertering. Jobbet slutar sällan med sökmotoroptimeringen och att förbättra rankingen. Om man jobbar aktivt med en sajt kontrollerar man även vilka sökord som har stor synlighet och låg CTR. Genom att förbättra och jobba med texter och innehåll är det möjligt at få fler besökare till sajten.

Effektiv internetmarknadsföring kombinerar olika metoder

Vi tror att det är nödvändigt att se på helheten och inte att sökordsoptimeringen blir en isolerad ö. För att få bästa resultat är det nödvändigt att kombinera sökmotoroptimering med Adword och konverteringsoptimering. 

Om det finns stora volymer på vissa landningssidor så finns det potential att använda remarketing vilket innebär att man kan stärka upp varumärket när de potentiella kunderna surfar på nätet. Genom att spåra de personer som är inne på en viss sida så går det att skräddarsy marknadsföringen helt efter vad de visat intresse kring.

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top