Webbstrategi : effektiva strategier som maximerar din webbplats

Våra lösnngar - webbstrategi

Digital marknadsföringVad är en webbstrategi och varför behöver du det?

En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund vid rätt tidpunkt. En bra webbstrategi är en plan för hur en webbplats ska användas för att nå sina affärsmål och möta behoven hos dess målgrupper. 

En bra webbplats ska spegla ett företags affärsidé. Företagets webbstrategi visar hur du tänker online och vad du vill åstadkomma med din webb, mobilanpassningar och varumärke. I webbstrategin finns affärsmål för den digitala satsningen och hur du ska nå målen. Den behövs som styrdokument för ledning och webbansvariga så att man jobbar åt samma håll.

Utöver själva webbplatsen beskrivs taktisk marknadsföring för olika digitala kanalerna och olika satsningar på digital annonsering och hur du kan förbättra företagets ROI. I en heltäckande webbstrategi ingår webbanalys, webbproduktion och olika digitala kanaler som SEO, Google Ads, referrals och sociala medier.

Börja med att inventera din befintliga webbplats

Börja med att inventera hur din webbplats fungerar vilket är de första stegen i en webbstrategi. Hur ser situationen ut idag och vad är visionen? Det är inte ovanligt med företag som har dålig digital mognad och en del har pliktskyldigt satt upp en webbplats men man vet inte hur bra den presterar. För att kunna bygga strategisk kommunikationsstrategi måste du ofta ta ett steg tillbaka och ta fram och analysera data. Data hämtas från försäljningdata, Google Analytics, Google Ads och analys av sökordsvolymer och positioner på Google. 

Performance marketing omfattar de digitala kanaler som driver trafik till din webbplats eller syns i andra kanaler. Hur ser din mediala strategi ut och vilka kanalstrategier ger bäst ROI? Det varierar från olika branscher. När man definierar olika kanaler är man på taktisk nivå och ofta kan man nå en viss nivå som sedan planar ut i effektivitet.

Värdefulla tips för att förbättra din befintliga webbstrategi

Så här skapar du en effektiv webbstrategi för din verksamhet.
En bra webbstrategi innehåller vanligtvis följande områden:

 • en tydlig definition av webbplatsens mål och syfte, inklusive en specifik målgrupp och en plan för hur webbplatsen ska bidra till företagets affärsmål
 • en tydlig struktur för webbplatsens innehåll och navigation, så att användarna enkelt kan hitta den information de söker
 • en plan för hur webbplatsen ska marknadsföras och de digitala kanalerna som skapar en regelbunden ström av besökare
 • en plan för hur webbplatsen ska användas för att förbättra kundrelationer och hantera supportfrågor och klagomål
 • en plan för hur webbplatsen ska uppdateras och utvecklas över tid för att möta förändringar i affärsmål och kundbehov
 • en plan för hur webbplatsen använder AI så man inte straffas i sökmotorer, effektiviserar marknadsföringen och samtidigt skapar unikt innehåll
 • sökmotoroptimering: att se till att du rankar på affärskritiska sökord och varumärkes sökord
 • sociala medier: att se till att dina budskap och ditt varumärke sprids effektivt i sociala medier
 • digital PR och outreach: att se till att andra sajter har länkar till din webbplats
 • content marketing: att se till att du har rätt innehåll på sajten som ger dig fler relevanta besökare
 • bid management: att annonsera på olika sätt – Google Ads med mera – som driver trafik till din webbplats (Läs mer om Adwords)
 • remarketing: att visa återkommande annonser när de som besökt din webbplats surfar på nätet och besöker vissa sidor
 • den grafiska profilen, bilder och UX
 • att synas på mobiltelefoner med rätt budskap blir allt mer viktigt (man går mot mobile first-strategier)
 • podcasts: att du har bra podcasts som är intressanta för din målgrupp
 • videos som YouTube och LinkedIn Live.

Genom att ha en tydlig och väl genomtänkt webbstrategi kan en webbplats bli mer effektiv för att nå sina mål och tillfredsställa sina användare.

Målsättning och planering: vet du var du är och vart du ska?

Börja med att inventera vilka resurser du har och vilka onlinesajter som du hanterar.

 • Vilka är de starka sidorna med din webbplats?
 • Vilka är de svaga delarna?
 • Vilka USP:ar (Unique Selling Propositions) finns? Och syns de bästa säljargumenten tydligt på webbplatsen?
 • Finns det trovärdighet bakom webbplatsen (domain trust)?
 • Fungerar knappar, formulär och call-to-actions så att man får in nya leads och kunder?
 • Vilken kompetens finns i webbgruppen? Redaktionell, grafisk, analytisk och SEO-kompetens.

Vilken är din målgrupp?

Hur analyserar du webbplatsen, och har du ett team eller funktion som gör analyserna? I Google Analytics kan du få grundläggande information om din målgrupp som ålder, kön, återkommande besökare. Om du pratar med dina säljare går det att få mer detaljerad information hur säljet fungerar och hur målgruppen ser ut. Andra delar av en organisation som har mycket kundkontakt och ofta vet mycket är kundtjänst och receptionen.

En del webbyråer och marknadsavdelningar väljer att jobba med personas där de definierar olika människotyper som man vänder sig till för att illustrera hur målgruppen ser ut demografiskt och utifrån olika psykiska faktorer. En del går så långt att de namnger personas med fiktiva namn, ålder och yrke för att kunna konkretisera hur webbplatsen fungerar och för att förstå hur målgruppen ser ut och vad som motiverar dem.

Webben är central längs hela kundresan

Webbplatsen är central i alla delar i kundens köpresa – från att bygga kännedom kring varumärket till att få kunden mer övertygad att den behöver en viss tjänst eller produkt. För varumärkeskännedom är det viktigt att tidigt fånga in nya leads när de undersöker marknaden efter olika typer av lösningar. När det gäller köpfasen handlar den om hur hur bra sajten fungerar konverteringsmässigt. Vi vill inte bara ha in trafiken till sajten utan vi vill också att de konverterar och blir leads.

Att skapa en sökmotoroptimeringsstrategi för din webbplats

För en entreprenör och marknadsförare kan trafiken till webbplatsen vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. En stor del av trafiken kommer från Google-söket – SEO. SEO kommer från engelskans Search Engine Optimization och översätts ibland till sökmotoroptimering. Det handlar om att arbeta med sökmotorernas organiska resultat så att innehållet på vår webbplats bedöms vara intressant och relevant för Google så att det kommer högt upp på sökord som är relevanta för oss. 

Vad söker användarna på och vad har de för sökintentioner?

Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det ställer krav på såväl webbstrategi som på den som jobbar med webbplatsen. Det är många aspekter av en besökares upplevelser på sidan som man måste tas hänsyn till. Vilka är sökorden som potentiella kunder använder när de söker på nätet innan de blir kund och efter de köpt något? Det går att ta fram en detaljerad kundresa med statistik kring sökvolymer och sökbeteendeanalyser. En analys av sökbeteende ger en bra karta för hur man bygger webbplatsen och att deras experience blir så att de lätt kan nå innehållet. Parallellt med att man bygger rätt struktur måste man optimera innehållet för att vinna placeringar över konkurrenterna.

Vikten av att ha en mobilanpassad webbstrategi

Allt större andelar av trafiken kommer från mobilanvändare och därför är det nödvändigt att man bygger webbplatser som är mobilanpassade.

Digitala konkurrenterWebbstrategi och att identifiera dina digitala konkurrenter

I verkligheten har de ett antal konkurrenter som du behöver tänka på men dina digitala konkurrenter kan vara en helt annan typ av konkurrens där man syns på affärskritska sökbegrepp inom din nisch.

Men vad händer om dina konkurrenter har en mycket effektivare digitalisering eller synlighet på nätet än vad du själv har? Då får de en konkurrensfördel gentemot dig som kan vara svår att hantera för ledningen (som kanske inte har kompetens att se vad som har hänt förutom att det går bättre ekonomiskt för konkurrenterna).

Hur ser de digitala konkurrenterna ut inom ditt affärsområde och är det samma konkurrenter som du mött i den verkliga världen? Vilka konkurrenter har högst lönsamhet (kolla allabolag.se eller ladda ner bolagsrapporter från hitta.se). Ta fram alla deras externa länkar för att hitta partnerskap och kundsegment. Se hur deras Google Ads-annonser ser ut och var de får sin trafik ifrån. Läs mer om konkurrensanalyser.

Analytics och datainsamling: Hur du använder data för att förbättra din webbstrategi

Det mesta på nätet är spårbart och mätbart och genom att sätta upp olika kvantifierbara mål går det att se till att sajten utvecklas åt rätt håll. Eftersom du säkerligen har tillgång till Google Analytics går det att sätta kvantitativa målsättningar kring besökare, minskad bounce rate, målgrupper med mera. Vi hjälper gärna till med att utvärdera en webbplats och se att den fungerar optimalt hos Google och användare. Genom att följa upp KPI:er är det möjligt att kontinuerligt förbättra din onlinenärvaro och webbplats.

Se till att mäta kvantifierbara mål

Men en strategi är inget mål, utan den hjälper dig uppnå målet. I webbstrategin finns det tydliga målsättningar och mätningar så att planen kan realiseras. Vad vill jag, mätbara mål vad vill jag uppnå och klara definitioner hur konkurrensen ser ut inom nischen. En webbstrategi som är mer ekonomisk kan ha mätbara värden för konverteringskostnader och hur de kan kosta och ROI på olika kanaler.

Definiera realistiska målsättningar utifrån de tillgängliga resurser som du har till ditt förfogande. Vill du ha länkar finns det mängder av tekniker som ofta är grey-hat och vill du ta risken så visst, men det är knappast en effektiv strategi. Olika KPI:er hjälper dig att se hur sajten ska utvecklas och hur den fungerar gentemot dina konkurrenter. Det finns mängder av kommersiella verktyg för att benchmarka en webbplats och marknads-KPI:er mot konkurrenter, och vill du köra budgetvarianten kan du använda verktyg som  kwfinder, SEOLytics eller kolla länkarna med Majestic.com.

Beroende om du använder Google Analytics programvara och satt upp olika spårningar går det att följa utvecklingen vid kampanjstart och det befintliga målet. För en webbshop kan det handla om intäkter på e-handeln, målkonverteringar, tid på sajten, anknutna varumärken mm. Det finns många som fokuserar på länkar vilket är old-school.

Det går att mäta olika konverteringar hur många förfrågningar, nyhetsbrev, seminarier, inskickade kontaktformulär, nedladdningar mm.

Marketing automation

Går det att förbättra företagets processer genom marketing automation? Det har dykt upp en mängd nya verktyg som underlättar för organisationen att ta hand om sina kunder och förbättra kommunikationen i kundens livscykel. Marketing automation kan användas för att skaffa fler kunder och minska churn (bortfall av kunder), men det används även för lead scoring och att sätta olika värden på olika typer av kunder.

Hur fungerar din webbavdelning – jobbar ni agilt?

Slutligen behöver du fundera hur din webborganisation ser ut. Att bygga en webbplats kräver olika typer av kompetenser – allt från utvecklare, till gränssnittsdesigners och copy.

 • Är du beroende av externa konsulter eller har du en inhouse-avdelning som klarar av att leverera med kvalitet?
 • Är din organisation innovativ och reagerar de på nya möjligheter eller är det klokare att ta in externa konsulter för vissa utvalda delar?
 • Tar ni in dataanalys när ni tar beslut kring er webbplats
 • Använder ni den senaste tekniken som artificiell intelligens
 • Fungerar ledarskapet och är coachingen bra så att organisationen arbetar effektivt?
 • Hur ofta och frekvent sker möten och är det ett fungerande team som kommer fram till smarta beslut?

Det var en trend att många marknadsavdelningar skulle organiseras enligt scrum, men en motsatt trend som också ökat är att man istället använder dedikerade SWAT-team med olika typer av kompetenser såsom content, UX, annonsering, mätning och SEO.

Vill du ha hjälp med webbstrategi?

Expandtalk är en digital affärspartner som hjälper dig till bättre affärer. Om du vill veta mer om digitala strategier och hur du kan utveckla digitala lösningar och affärer – kontakta oss gärna. Vi jobbar inom hela det digitala fältet med att förbättra din lönsamhet på nätet och kan hjälpa er med er digitala strategi. Vi börjar alltid med en nulägesanalys där vi ser hur en webbplats fungerar i dagsläget och lär oss kring er affärsidé och affärslogik.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.