Hem » SEO » Vad är SEO och hur fungerar det? Våra vanligaste frågor om sökmotoroptimering

Vad är SEO och hur fungerar det? Våra vanligaste frågor om sökmotoroptimering

SEO & sökmotoroptimering

För dig som vill förbättra eller veta mer om din SEO.  I så fall är den här guiden för dig! I den här nybörjarguiden kommer vi att beskriva vad som är SEO, och de vanligaste frågorna (FAQ) kring sökmotoroptimering.
Har du nyligen stött på något av begreppen SEO eller sökmotoroptimering och vill veta mer om vad de betyder? Perfekt, då har du kommit till rätt plats. Expandtalk, är en SEO byrå i Sverige, som har sammanställt en komplett guide för att hjälpa dig att förstå vad sökmotoroptimering är och hur det kan hjälpa din affärsverksamhet. Vi kommer också att beröra några vanliga misstag som människor gör när de försöker optimera sin webbplats för sökmotorer. När du tagit dig igenom guiden bör du ha en god förståelse för vad som behövs för att rankas högre på sökmotorns resultatsidor. Så  låt oss komma igång!

Vi diskuterar följande frågor:

Läs vidare och lär dig mer om de viktigaste frågorna som kan bidra till att din hemsida hamnar högre upp i sökresultaten på Google och andra sökmotorer.

Vad är och hur fungerar SEO?

SEO är en förkortning av det engelska begreppet Search Engine Optimization. På svenska kallas SEO för sökmotoroptimering, men även i svenska sammanhang används den engelska förkortningen. Det är ett paraply begrepp som omfattar olika typer av metoder som omfattar både kommunikation och teknik för att få webbplatsen att ranka på Google och andra sökmotorer. Om du lyckas får du organisk trafik till webbplatsen vilket innebär att du inte behöver betala för trafiken. För att en webbplats ska ranka bra måste den vara snabb men du måste också utgå från din målgrupps behov och använder Google och hur de söker på Internet.

Bara för att ge dig en uppfattning, varje månad görs mer än 100 miljarder sökningar enbart på Google. Med andra ord: en bra positionering i sökmotorer kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande för dina digitala strategier .Syftet med att optimera en hemsida för sökmotorer är att skapa förutsättningar för att ranka så högt upp som möjligt på Google och i andra sökmotorer som Bing eller DuckDuckGo.
SEO:n bidrar till att förbättra den digitala marknadsföringen och stärker varumärket i företagets digitala satsningar.

Men hur rankas man bra i sökresultaten ? Få inte panik! I den här artikeln kommer du att förstå de viktigaste grunderna och lära dig vad SEO är och hur det fungerar!

SEO är inte ett område som du kan arbeta med en gång och sedan lämna. Google uppdaterar hela tiden sina algoritmer och konkurrenterna arbetar på sina hemsidor. Därför måste man hela tiden följa med i utvecklingen och arbeta med att implementera uppdateringar som följer Google best practices – riktlinjerna från Google.

Bild med förstoringsglas över Googles sökresultat

Sökmotoroptimering handlar inte om att manipulera sökmotorn

I vardagen, så fort en fråga dyker upp, är det ganska vanligt att vår första aktivitet är en Google-sökning . Detsamma gäller för miljontals människor runt om i världen, som använder sökmotorn för att till och med hitta produkter och tjänster – vilket gör Google till en guldgruva för företag som vet hur man kan dra nytta av denna möjlighet.

Ett vanligt missförstånd är att SEO handlar om att manipulera sökmotorerna för att en viss sida ska visas så högt upp som möjligt eller att man ska skriva ett ord många gånger. Så är inte fallet. För att förstå vad syftet är med sökmotorer är det bäst att tänka sig in företagen som driver sökmotorernas situation. Google vill hela tiden presentera det bästa tänkbara sökresultatet för varje sökintention.

Om de misslyckas med det får de missnöjda kunder som byter sökmotor. Därför handlar den bästa SEO:n om att skapa den bästa möjliga upplevelsen för både den mänskliga besökaren likväl som för sökmotorernas robotar.

Syftet med sökmotoroptimering är alltså:

 • Skapa bra innehåll på hemsidan som når din målgrupp och innehåller den information som användaren söker (beroende på avsikt eller sökintentioner)
 • Använda tekniska hjälpmedel – HTML kod, CSS med mera – för att skapa möjligheter för Google och andra sökmotorer att indexera sajter
 • Iterativt förbättra innehållet och mäta det resultat som man uppnår

Vad är definitionen av SEO?

Definitionen av SEO är Search Engine Optimization.

 • S står för Search
 • E står för Engine
 • O för Optimization

Sökmotorerna skannar webben för att besvara frågor och sökningar från användarna. Svaren levereras ofta i form av en text, exempelvis ett blogginlägg. Men det ges också resultat i form av snippets som bilder, videor, lokal sök, vanliga frågor mm.

Därför är det ett bra knep att arbeta med ett rikt innehåll i termer av bilder för att ge rankingen i sökresultaten en extra boost då du kan ranka på flera olika sätt. Faktum är att man kan optimera bilderna på webbsidan, för att ranka i bildsöket. Det är ett av många metoder som används inom sökmotoroptimering.

Så fungerar sökordsanalys i SEO

Det är nödvändigt att använda rätt sökord när du bygger en webbplats. En viktig del av SEO är att förstå vad användarna har för intentioner när de gör sökningar. Det är avgörande för att resultaten som visas är relevanta för varje sökning.

Genom att först genomföra en sökordsanalys., även kallat keyword research, kan man skapa insikter i vad personerna som utför sökningarna är ute efter. Det bidrar till att slå fast vilka keywords, nyckelord, som är viktigast för din affärsverksamhet.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att utforska vilka keywords som en affärsverksamhets konkurrenter rankar högt för. Utifrån dem kan man sedan hitta längre sökfraser, så kallade long-tail sökord samt relaterade frågor som kan besvaras på hemsidan. Dessa keywords är i regel affärskritiska. Skälet till det är att de hjälper din verksamhet att synas i sökresulteten för de sökbegrepp som potentiella kunder letar efter.

Varför används SEO?

Det finns flera skäl till att använda sökmotoroptimering för att öka synligheten på nätet och stärka den digitala tillvaron. Kortfattat kan man säga att det finns två sätt att driva trafik till en hemsida.

 • Betald trafik via annonsering
 • Organisk trafik från sökmotorer

Till skillnad från betald trafik så är den organiska trafiken kostnadsfri. Det vill säga, du betalar inte Google för att synas i sökresultaten utan det ligger i deras intresse att visa det bästa resultatet där.

Därför är det väldigt viktigt att investera i SEO för att driva organisk trafik till hemsidan och därigenom stärka kundernas medvetenhet om varumärket och öka försäljningen. Det är en väldigt stor del av den digitala marknadsföringen eftersom den mesta trafiken idag kommer genom sökmotorerna.

Några vanliga tekniker som används inom sökmotoroptimering för att förbättra synligheten online är:

 • Designa och förbättra hemsidan så att den blir snygg och användarvänlig, både för användaren och för sökmotorernas robotar
 • Identifiera de rätta sökorden med hjälp av sökordsanalys för att öka den relevanta trafiken till hemsidan
 • Arbeta med digital PR för att stärka hemsidans anseende och bidra till varumärkesexponering

 

Vilka delar består sökmotoroptimering av?

En förutsättning för att du ska kunna bygga en bra webbplats är att du valt en bra och snabb plattform. En annan förutsättning är att du har en organisation som är införstådd kring arbetet. I våra projekt brukar en stor andel av arbetet handla om utbildning och får kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen att ta till sig metodiken

Vi brukar dela in sökmotoroptimiering i fyra olika delar som vi kallar för the four pillars of SEO.

 • Teknisk SEO och att få en webbplats att indexeras
 • On-Page SEO – Sökmotoroptimera innehållet på hemsida och content marketing
 • Off-Page SEO– Att bygga en länkprofil från andra webbplatser
 • Digital markningsföring och kampanjer
Four pillars of SEO
Vi brukar beskriva SEO utifrån de här fyra grundpelarna dvs content marketing, teknisk SEO, länkar och digitala kampanjer från andra kanaler.

Vad är teknisk SEO?

Det första av de tre områdena benämns som Teknisk SEO . Sökmotorerna rankar hemsidor baserat på flera olika faktorer och hemsidans tekniska struktur är en del av dessa så att sajten indexeras på ett optimalt sätt.

Inom teknisk SEO arbetar man aktivt med att optimera hemsidans struktur. Det bidrar till att öka laddningshastigheten vilket är en viktig signal till Google samtidigt som förbättrar användarupplevelsen framförallt på mobilen.

Andra saker som inkluderas inom teknisk sökmotoroptimering är att säkerställa att länkar på hemsidan fungerar och att inga fel finns och att man använder strukturerad data. Dessutom är säkerhet en viktig teknisk aspekt, något som en SEO-byrå arbetar mycket med. Exempelvis genom att säkerställa att dataöverföring är krypterad och använder Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS.

Vikten av page experience i sökmotoroptimering
Sidupplevelsen är något som mäts av Google på flera olika sätt. Det är ett sätt för sökmotorns algoritmer att förstå hur användarvänlig hemsidan är i ett större perspektiv än informationen som erbjuds. Några faktorer som är avgörande för sidupplevelsen och som värdesätts av Google är:

 • Mobilanpassning
 • Visuell stabilitet
 • Laddningshastighet och att sidan är snabb
 • Hur lättillgängligt innehållet är

I korthet kan man säga att den tekniska delen av SEO är den on-page optimering som sker utan att användaren direkt ser det. Den andra delen av arbetet på hemsidan, det som syns för besökaren, kallas för on-page SEO.

Vad är on-page-optimering? När du vill sökmotoroptimera innehållet på sidan

För en affärsverksamhet är det viktigt att hemsidan ger ett seriöst intryck och innehåller den relevanta informationen som hjälper kunderna. Men när man utformar inlägg måste man tänka på mer än bara informationen.

Det kallas för On page SEO. Därför arbetar on-page SEO-specialister med:

 • Optimering av titlar
 • Använda relevanta bilder som optimeras i termer av dataanvändning och alt-texter
 • Skriva bra metabeskrivningar som hjälper läsaren att förstå vad sidan handlar om
 • Internlänkar så att likväl användaren som robotarna kan hitta relevant innehåll
 • Skapa bra texter och annat material som gör att användarupplevelsen blir bra

On-Page SEO är ett stort fält och alla aspekter har inte en direkt påverkan på rankingen. Men det finns indirekta effekter som bidrar till att ranka bättre. Inte minst metabeskrivningen som i sig inte är en rankingfaktor. Men en välformulerad beskrivning kan öka andelen personer som klickar in på sidan vilket i det långa loppet förbättrar rankingen.

Inte heller de optimerade alt-texterna på bilderna bidrar i någon högre utsträckning till att ranka sidan högre. Med det sagt så är det viktigt eftersom bilderna kan ranka i bildsökningar vilket i sig kan driva trafik till hemsidan.

Oavsett hur bra material som finns på hemsidan och hur välfungerande den är från ett tekniskt perspektiv så finns det ett tredje ben av SEO som måste vara på plats. Annars är det svårt att ranka på första sidan på Google för affärskritiska sökord.

Vad är off-page SEO? Att få länkar och bygga en länkprofil

Det tredje benet inom SEO benämns som off-page optimering, sådant som sker utanför webbplatsen. Här arbetar man med digital PR för att bygga upp en robust länkprofil dvs få länkar från andra webbplatser.

För att skapa länkar på ett sätt som följer Googles riktlinjer måste man skapa bra och spännande material som andra sajter vill länka till och associeras med. I takt med att antalet länkar ökar från relevanta och högauktoritära hemsidor så förbättras din hemsidas länkprofil.

Det är en avgörande byggsten för att möjliggöra en plats på Googles förstasida för affärskritiska sökord. Om konkurrensen är låg minskar vikten av av länkar, men som tumregel är de avgörande för att materialet ska ranka topp 10.

Övriga aktiviteter inom off-page-optimering
Det är inte bara länkarna som faller in under kategorin off-page optimering. I den digitala miljön är närvaron på sociala medier betydelseful. Visserligen är social media inte en rankingfaktor. Men det är en trafikkälla som kan bidra till försäljning. Skulle besökarna som kommer från social media stanna på hemsidan länge signalerar det till sökmotorerna att innehållet är värdefullt.

Andra områden som bidrar till off-page-sökmotoroptimering är:
Off-page optimering är all optimering som sker utanför din egna webbplats. Oftast menar man länkar och konkurrenternas länk profil men till off-page räknas även

Vad är EAT inom SEO?

En annan faktor som är viktig i termer av arbetet med sökmotoroptimering som sker utanför hemsidan är varumärkesbyggandet. Google arbetar med något som förkortas EAT:

 • E står för Expertise
 • A står för Authoritativeness
 • T står för Trustworthiness

Som en del i att stärka EAT faktorerna är det viktigt att få varumärkesomnämnanden och synas i relevanta sammanhang på andra hemsidor. Det bidrar till att bygga upp de tre faktorerna som listas ovan och därmed kan rankingen förbättras på hemsidan.

Nu när du har en grundläggande förståelse för hur man arbetar med att sökords- och sökmotoroptimera hemsidor är du redo för nästa steg. Låt oss diskutera varför din hemsida inte syns på Google.

Det kan finnas olika anledningar till varför en webbplats inte syns på Google?

Vanligtvis tar det lång tid innan du ser resultatet i sökmotorerna speciellt om du har ett okänt varumärke och om du inte jobbar strukturerat och målmedvetet. Det kan finnas flera olika anledningar till att en hemsida inte visas i sökresultaten hos Google eller andra sökmotorer. Tyvärr kan det medföra en stor negativ inverkan på din affärsverksamhet.
Två vanliga skäl till att Google inte visar en webbsite i sökresultaten är:

 • Den har ännu inte blivit indexerad
 • Det finns någon typ av tekniskt fel med hemsidan

För att se om din hemsida finns på Google kan du använda följande kommando i sökrutan.

Site:expandtalk.se

Om du får fram sökresultat med hjälp av den sökningen så vet du att din hemsida är indexerad. Du kan också se hur många av dina sidor som finns på Google.

Om du inte hittar din hemsida med den här sökningen måste du påbörja en felsökning för att identifiera skälet, eller skälen, till att så är fallet. Några vanliga orsaker listas nedan:

 • Tekniska problem
 • Hemsidan är felbyggd
 • Avsaknad av länkar
 • Google känner inte till sajten
 • Robots.txt filen blockerar sökmotorn från att göra sitt jobb
 • I WordPress är det vanligt att man glömt att kryssa bort kryssrutan om att man inte vill synas i sökmotorer

Först efter det att felet är identifierat kan du gå vidare i arbetet med SEO för att få hemsidan att ranka högt i sökresultaten.

Två personer framför ett skrivbord

Varför är SEO affärskritiskt?

Vi lever i en värld som hela tiden förändras och digitaliseringen är en av de drivande faktorerna. 94 procent av Sveriges befolkning använder internet varje år, och nio av tio förlitar sig till webben på daglig basis.

För att er verksamhet ska kunna växa och skala upp sin verksamhet krävs en stark digital närvaro och SEO är en vital del i en sådan satsning. Genom att aktivt arbeta med sökmotoroptimering möjlig gör ni att fler potentiella kunder hittar er i den digitala världen. Inte minst om er synlighet är stark för affärskritiska sökord stärker ni företagets varumärke som kommer tidigt in i kundernas köpresa.

Exempelvis använder 81 procent av Sveriges vuxna befolkning internet för att köpa varor och tjänster. Men det är inte enbart inom B2C-handel som allt mer köps online.

Enligt PostNord gör 7 av tio företag sina inköp online. Det understryker vikten av att arbeta med SEO även för företag som är verksamma inom B2B.

 

Varför är SEO viktigt och affärskritiskt?

Statistiken understryker vikten av att synas i Googles sökresultat. Därför kan bra och hållbar sökmotoroptimering bli en betydande konkurrensfördel för er affärsverksamhet.

Sökbeteende och synlighet spelar en viktig roll i kundernas beslutsprocess. Eftersom miljontals potentiella kunder förlitar sig till sökmotorerna på daglig basis för att hitta information har företag helt enkelt inte råd att inte synas på det digitala torget som Google representerar.

Enligt en studie av Hubspot går inte 75% av sökmotorn Googles användare inte längre bort än förstasidan bland sökresultaten.
Därför är det viktigt att investera i SEO som en del av strategin för att öka bolagets synlighet på nätet för att komma med tidigt i kundernas köpresa och stärka varumärket.

SEO-processen och att optimera: Vilka är de bästa teknikerna, hur gör man SEO?

SEO bygger på att man designar en webbplats som är lätt för sökmotorerna att arbeta med. Det handlar om att göra sidorna lättlästa så att de kan indexeras och visas i sökresultaten.

Med tanke på att tre fjärdedelar av sökmotoranvändarna inte lämnar förstasidan är målet med SEO att varje sida ska återfinnas i topp 10 för de relevanta söktermerna, eller search queries som det kallas på engelska.

SEO eller sökmotoroptimering bygger på att att designa webbplats så att sökmotorer lätt hittar sidorna och indexera dem. Målet med SEO är att göra en sida vara i topp tio resultatet vid relevanta sökningar.

Nya möjligheter för sidor som rankar sämre
Sökmotorerna utvecklas hela tiden och de strävar efter att tillhandahålla bättre resultat för användarna. Ett lysande exempel är Googles introduktion av funktionen Infinie Scroll. Den ger mobilanvändarna möjligheten att fortsätta scrolla utan att aktivt byta sida. För affärsverksamheter innebär det att chanserna att driva trafik trots sämre placering i sökresultaten förbättras.

Olika faktorer inom SEO
Det finns inte en enskild orsak till att en hemsida rankar högt i sökresultaten. Man måste arbeta med flera olika områden så att helheten blir optimal för att driva mer trafik – det heter ju trots allt sökmotoroptimera.

Det finns flera omoment som omfattas inom SEO som:

 •  Contentmarketing – copywriting och innehåll
 • Kontinuerlig webbplatsanalys och SEO analys
 • Länkar från andra hemsidor
 • Sökordsanalys att man väljer rätt sökord att ranka på och förståelse för användarnas intentioner bakom sökningen
 • Auktoriteten på domänen
 • Användarupplevelsen (UX-design och prestanda) – hit hör även begrepp som Page Experience 
 • Teknisk SEO

digital assistant


Hur fungerar mobilsöket?

Mobilsöket har blivit allt viktigare och något som man ser på specifikt och då speciellt hur snabbt sajten laddas och viken sorts upplevelse användarna har när de söker med mobilen.

Vilka är de bästa SEO verktygen 2023?

Att jobba med SEO kräver framförallt erfarenhet från webbutveckling men det finns en uppsjö av verktyg och vad som är bäst beror till hög grad vilken budet som du har och vilken sorts organisation som du jobbar i. 

Om du har många content writers eller om du outsourcar din SEO och det går också att använda olika lösningar för olika funktioner. Som kommunikationsavdelning vill du kanske veta mer om olika sökvolymer och där finns det verktyg som Keywordtool.io som är enkelt att använda och hjälper dig skapa bra innehåll.
Om du går in mot de mer tekniska delarna så är Google Search Console och Bing Webmaster Tools obligatoriska program som dessutom är gratis.
Bland de vanligaste SEO verktygen som ofta används  brukar man ofta nämna Semrush, Ahref och Sistrix.
En del företag har satsat på dyrare coprorate lösningar som BridgeEdge, Cognitive SEO eller SearchMetrics.
Läs mer om verktyg för online markndsföring.

Vad gör en SEO-specialist?

Alltfler företag letar efter online specialister och det finns de som är specialiserade på prisvärd webbdesign och att få en högre sökmotor ranking. 
Det finns många webb-leverantörer som erbjuder prisvärda SEO tjänster och Internetlösningar marknadsföring till människor och företag som syftar till att förbättra deras on line närvaro genom sökmotorns ranking. Långtifrån alla SEO specialister har samma kompetens och det finns ingen utbildning för att kalla sig SEO specialist.

Vilka faktorer påverkas av SEO?

Ditt sökresultat påverkas av SEO:n. Det omfattar positionen på sökorden som du vill ranka på men det kan också omfatta snippets. Google är en avancerad sökmotor som matchar sökningarna med det bästa resultatet. Man pratar framförallt om SEO:n på Google men det går även att optimera mot andra sökmotorer som Bing, YouTube, Yandex, DuckDuckGo och social media.

Vad är målet med SEO?

Målet med SEO är att rikta trafiken som kommer in från sökmotorer till webbplatser för att därmed öka online marknadsandel. Många företag är specialiserade på att erbjuda prisvärda SEO-tjänster och Internet Marketing lösningar som ger dig som företag resultat.

E-handel

Hur ska jag köpa SEO och hur mycket kostar det?

Prisvärd SEO tjänster erbjuds till målmarknader och försäljning av SEO-företag. Arbetet behöver anpassas till många specifika fall beroende på kundens digitala mognad, organisation och de plattformar som används. De flesta SEO tjänster och Internet marknadsföringslösningar är flexibla och kan svara på olika lösningar och varierar från enkel onpage optimering till mer tekniska SEO audits och länkbyggen.

Priset men även metoderna och resultatet skiljer sig ofta mellan olika SEO byråer.  Se till att välj ett företag som arbetar nära kunderna och utvecklar skräddarsydda lösningar för att främja din verksamheten på nätet och att du har förtroende för de tjänster de levererar. Vanligtvis är SEO arbetsintensivt och kräver kompetensförmedling mellan konsult och företag.

Se även till att SEO-byrån inte använder dåliga länknätverk eftersom det innebär att du kan straffas av Google.

Hur kan jag mäta effekten av SEO?

Google har flera verktyg för att mäta hur din webbplats går organiskt exempelvis Google Analytics och Google Search Console. Mätning och ranking av synligheten på nätet omfattar att SEO-specialister följer upp Googles uppdateringar, positionerna på de viktigaste sökorden och länkkraft. Genom att följa sökorden på daglig basis går det att finjustera och ständigt förbättra webbplatsen.

Crawlbudget - bild av cloud computer

Hur lång tid tar SEO?

Det är svårt att säga hur lång tid SEO tar och det är ungefär som den klassiska frågan hur långt är ett snöre. Om du redan har en webbplats som har mycket auktoritet handlar det ofta att ordna teknisk optimering och onsite optimering. Om det är en helt nystartat webbplats så tar det självklart längre tid att bygga upp trovärdighet till webbplatsen. Enligt en undersökning från Ahref där man intervjuade 4300 personer så tar det 3-6 månader innan man börjar se resultat.

Varför behöver jag en SEO byrå?

Ja, ditt företag bör självklart investera i SEO. Sökmotoroptimering ger dig möjlighet att öka trafiken till din webbplats utan att betala för varje klick. När du kör annonser som Google Ads debiteras du för varje enskilt klick som kommer till din webbplats via den kanalen. Men om din webbplats rankas organiskt på sökmotorerna, är denna trafik gratis. Det tar tid och kräver kompetens och resurser för att rangordna en webbplats på det organiska söket.

Vem ska sköta min SEO?

Antingen har du kompetensen hur sökmotorer fungerar inhouse eller också anlitar du en SEO-byrå. Eftersom det är vanligt att trafiken från sökmotorer står för 60%-70% av alla besökare tror vi att man behöver ha kompetens inhouse – men alla kan inte vara bäst på SEO.

En SEO-byrå kan hjälpa dig med din webbplats och se att den fungerar som , det ska med flera olika delar som en vanlig webbyrå sällan har koll på. Olika SEO-byråer har olika metoder men de seriösa jobbar med indexering i Google, med teknisk SEO, optimering, med Outreach (bygga länkar) och kan följa upp ditt resultat i realtid och visa på sitt resultat.
Den stora fördelen med SEO och organisk synlighet jämfört med Google Ads är att det är en investering där du inte betalar per klick.

Se till att välja en SEO-byrå som förstår affärsnyttan, varumärket och kan fokusera på mätning exempelvis leadskonvertering och kan skaffa dig kunder. Att välja SEO-byrå är ett strategiskt beslut och i slutändan handlar det om att se till att välja de bästa och som ger dig den bästa avkastningen på din marknadsinvestering.

Om du vill ha resultat och experter så ta gärna kontakt med oss. Vi har en transparent modell där vi rapporter resultatet fortlöpande. Vi är framförallt specialiserade på större företag, varumärken, finansiella bolag och företag som vill skala upp sin verksamhet..

Scroll to Top