SEO-guiden 2023

Innehållsförteckning

Vad är SEO?

Ranka högt på sökmtoron. Bild på Google

Vad betyder SEO?

SEO är en akronym för ”Search Engine Optimization”, vilket på svenska blir ”sökmotoroptimering”. Trots den svenska termen, används ofta den engelska förkortningen även i Sverige. SEO är en central del i arbetet med att göra din webbplats synlig för sökmotorer som Google och Bing.

 • S står för Search
 • E står för Engine
 • O står för Optimization

På svenska kallas SEO för sökmotoroptimering, men även i svenska sammanhang används den engelska förkortningen.

Termen SEO är ett samlingsbegrepp som omfattar en rad olika tekniker, både kommunikativa och tekniska, som syftar till att få din webbplats att rankas högt på Google och andra sökmotorer. Genom att använda relevanta sökord, metataggar, välskrivna artiklar och länkar kan du förbättra din webbplats rankning och attrahera fler besökare.

Hur fungerar SEO?

SEO är inte bara en teknisk process eller ett marknadsföringsverktyg. Det är en upplevelse. Varje gång en användare skriver en fråga i sökfältet, litar de på att sökmotorn kommer att leda dem till det mest relevanta svaret. Och bakom detta ligger komplexiteten i SEO.

För att en webbplats ska ranka bra måste den inte bara vara snabb, utan också anpassad till din målgrupps behov och sökbeteende på internet. Ju högre en webbplats rankas på sökmotorns resultatsida (SERP), desto större chans är det att den upptäcks och besöks av användare som söker efter relevanta nyckelord.

Varje månad genomförs det mer än 100 miljarder sökningar enbart på Google. Detta innebär att en bra placering i sökmotorresultaten kan vara avgörande för framgången för dina digitala strategier.

SEO är inte ett område som du kan arbeta med en gång och sedan lämna orört. Google uppdaterar ständigt sina algoritmer och konkurrenterna försöker att optimera sina hemsidor.

Det krävs därför kontinuerlig uppföljning och anpassning för att hålla din webbplats i linje med riktlinjerna från Google och förändringar i sökmotorlandskapet.

Ranka högt på Googles söksida

SEO:n bidrar till att förbättra den digitala marknadsföringen och därigenom stärka företagets varumärke. Syftet med att optimera en hemsida för sökmotorer är att skapa förutsättningar för att ranka så högt upp som möjligt på Google och i andra sökmotorer. Se därför till att: 

 • skapa bra innehåll på hemsidan som når din målgrupp och innehåller den information som användaren söker (beroende på avsikt eller sökintentioner)
 • Se till att innehållet hjälper läsaren enligt Google Helpful Content Guidelines
 • använda tekniska hjälpmedel – HTML kod, CSS med mera – för att skapa möjligheter för Google och andra sökmotorer att indexera sajter
 • iterativt förbättra innehållet och mät hela tiden resultat

Sökmotorerna skannar webben för att besvara frågor och sökningar från användarna. Svaren levereras ofta i form av en text, men också genom så kallade snippets (bilder, videor, lokalsök, vanliga frågor med mera).

Därför är det ett bra knep att arbeta med ett innehållsrikt content och använda sig av bilder för att ge rankingen i sökresultaten en extra boost. Faktum är att man kan optimera bilderna på webbsidan i syfte att ranka i bildsöket. Det är en av många metoder som används inom sökmotoroptimering.

Vilka andra sökmotorer finns det?

Google är en avancerad sökmotor som matchar sökningarna med det bästa resultatet, och tjänsten har under sina 25 år i det närmaste haft en monopolsituation. Dess moderbolag Alphabet är också ägare av YouTube, som fungerar som en annan typ av sökmotor.

Generative AI

Google kommer förändra sitt sökresultat som svar på ChatGPT. Det senaste dokumentet från Google hur man tänker det nya söket finns beskrivet i det här dokumentet från Google.

ChatGPT beskrivs ofta som ett alternativ till en sökmotor och beskrivs ibland som en Google killer.
Under 2023 har Google fått konkurrens av andra AI-förbättrade motorer, inte minst Bing som använder ChatGPT. Microsoft har agerat snabbt och redan hunnit ändra sin webbläsare Edge samt sökmotor Bing till att inkludera AI-verktyget ChatGPT:s teknik (mer om detta längre ner). Det har också kommit flera nya webbsajter som använder sig av tekniken, bland annat Perplexity.io och You.com.  Andra sökmotorer är ryska Yandex, kinesiska Baidu och amerikanska DuckDuckGo samt sociala medier.

Varför används SEO?

Det finns flera skäl till att använda sökmotoroptimering för att öka synligheten på nätet och stärka den digitala tillvaron. Kortfattat kan man säga att det finns två sätt att driva trafik till en hemsida.

 • Betald trafik via annonsering
 • Organisk trafik från sökmotorer

Till skillnad från betald trafik så är den organiska trafiken kostnadsfri. Det vill säga, du betalar inte Google för att synas i sökresultaten utan det ligger i deras intresse att visa det bästa resultatet för besökarna

Vilka delar består SEO av?

 Metoder som används inom sökmotoroptimering för att förbättra synligheten online

 • Designa och förbättra hemsidan så att den blir snygg och användarvänlig, både för användaren och för sökmotorernas robotar
 • Identifiera de rätta sökorden med hjälp av sökordsanalys för att öka den relevanta trafiken till hemsidan
 • Arbeta med digital PR för att stärka hemsidans anseende och bidra till varumärkesexponering

SEO handlar inte om att manipulera sökmotorn

När en fråga dyker upp och vi blir osäkra på svaret är det vanligt att det första vi gör är att googla. Detsamma gäller för miljontals människor runt om i världen som använder sökmotorn för att till och med hitta produkter och tjänster. Detta gör Google till en guldgruva för företag som vet hur man kan dra nytta av denna möjlighet.

Det finns vissa metoder som kan användas för att manipulera sökrankingen, men de är vanligtvis olagliga eller oetiska.
Ett vanligt missförstånd är att SEO handlar om att manipulera sökmotorerna genom att exempelvis upprepa ett ord så många gånger som möjligt. Så är inte fallet. För att förstå vad syftet är med sökmotorer är det bäst att tänka sig in i företagen som står bakom dem. Google vill hela tiden presentera det bästa tänkbara sökresultatet för varje sökintention – annars riskerar de att googlaren byter sökmotor.

Därför handlar kvalitativ SEO om att skapa den bästa möjliga upplevelsen för såväl den mänskliga besökaren som för sökmotorernas robotar.

fyra grundpelare inom SEO

Teknisk SEO 

En förutsättning för att bygga en funktionell webbplats är att du har valt en snabb plattform med bra prestanda. Med teknisk SEO ser man till att webbplatsen indexeras – en term för att bli listad i sökmotorers dataindex och synas i sökresultatet.

Off-Page SEO

Precis som namnet avslöjar innebär Off-page SEO att du arbetar för att förbättra allt utanför din webbplats med externa länkar. Här är digital PR i fokus för att bygga upp en robust länkprofil – det vill säga få länkar från andra webbplatser.

On-Page SEO

Det som syns för besökaren på din webbplats kallas för On-page SEO, och innebär att sökmotoroptimera dess visuella innehåll som titlar, metabeskrivningar och frekvens på sökord

Digital marknadsföring och kampanjer

Olika former av digitala kampanjer som medför att webbplatsen får fler besökare.

Vad är sökordsanalys?

Så fungerar sökordsanalys inom SEO

För att optimalt optimera din webbplats är det viktigt att känna till vilka sökord som är mest relevanta för ditt föreetag. Med en omfattande sökordsanalys kan du identifiera de sökord som användarna söker efter och som du vill ranka högt på. 

Sökordsanalys, även känd som sökbeteendeanalys, handlar om att hitta nyckelord och fraser som folk använder när de söker information inom ett specifikt ämne eller bransch. Du kan prioritera sökorden efter sökvolym, sökintentioner och hur stor konkurrens det är att ranka på dem. 

Det finns många metoder för detta, varav en är att analysera data från sökmotorer. Verktyg som Googles sökordsplanerare, KeywordTool, Ubersuggest och Semrush är några exempel på hur man kan hitta relevanta sökord.

Kartläggning av sökord och sökbeteendeanalys

För att din webbplats ska bli så relevant som möjligt för dina besökare, bör den designas utifrån din målgrupps sökbeteenden och deras avsikter bakom sina sökningar (search intent). Läs mer hur du kartlägger dina sökord genom en sökbeteendeanalys.

En beprövad strategi är att förstå vad användarna har för intentioner när de gör sökningar. Det är avgörande för att resultaten som visas är relevanta för varje sökning.

 

Genom att först genomföra en sökordsanalys, även kallat keyword research, kan man skapa insikter i vad personerna som utför sökningarna är ute efter. Det bidrar till att slå fast vilka keywords, nyckelord, som är viktigast för din affärsverksamhet. Med den informationen kan du sedan identifiera längre sökfraser och relaterade frågor att inkludera på din webbplats. 

En beprövad strategi är att undersöka vilka sökord dina konkurrenter rankar högt för. Utifrån sökorden kan man undersöka längre sökfraser, så kallade long-tail sökord samt relaterade frågor som kan besvaras på hemsidan. Dessa keywords är i regel affärskritiska. Skälet till det är att de hjälper din verksamhet att synas i sökresulteten för de sökbegrepp som potentiella kunder letar efter.

När de relevanta sökorden har identifierats är nästa steg att optimera När du har listat ut vilka sökord som är mest relevanta, är nästa steg att integrera dem på din webbplats. Detta innebär att du inkluderar dessa termer i din webbplats titlar, rubriker, texter och även i metataggar och alt-taggar.

Gör en keyword gap analys

Identifera dina konkurrenter och vilka sökord som de syns på.

Använd unikt innehåll

Det är viktigt att inte ha duplicerat innehåll på din webbplats. Sökmotorer föredrar unikt innehåll och filtrerar bort sidor som de anser vara kopior av andra. Du kan använda verktyg som siteliner.com för att upptäcka eventuellt duplicerat innehåll.

Svara på användarnas sökintentioner (user intent)

Ett centralt element inom SEO är att matcha ditt innehåll med användarnas sökintentioner. Innehåll som inte matchar intent kommer inte att synas i Googles sökresultat. Att få mycket trafik kan innebära merkostnader om du inte når den målgruppen som du vill sälja till.

Bakom varje sökord finns en avsikt. Google vill att deras sökresultat löser användarnas problemformuleringar. Om din sida inte är relevant för sökfrågan eller inte svarar på användarens avsikter kommer du inte få maximal synlighet. Många som väljer sökord har en tendens att gå efter prestige ord med de höga sökvolymer och hög konkurrens m.

Viktigare än sökordssökning än volymen är användarens avsikter bakom frågan om det är kommersiella intentioner (money keywords) eller om de bara vill söker information. Det finns flera faktorer som tros hjälpa Google att avgöra användarens avsikter

 • Fysisk ort och beteenden på den platsen
 • Device (hastighet, operativsystem, installerade appar, mobil etc)
 • Browser historik
 • Beteenden i Gmail
 • Tidsbaserade mönster

Do, Know och Go är ett koncept som segmenterar sökfrågor i tre olika kategorier. Dessa klassificeringar avgör sedan i viss utsträckning vilken typ av resultat som Google levererar till sina användare. Läs mer om  kundresor och intent.

Varför är sökmotoroptimering affärskritiskt?

Bild i Pollack stil: vad är affärsnyttan med SEO

Affärsnyttan med SEO

SEO  är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna för företag. Genom framgångsrik sökmotoroptimering kan du generera organisk trafik till din webbplats, vilket innebär kvalitativ trafik utan direkta kostnader per besökare. Målet är att leda besökare från sökmotorer direkt till företagets webbplats, vilket stärker din online närvaro och marknadsposition. Detta ger dig som företag en konkurrensfördel eftersom kunderna lär sig mer om dina tjänster.

Vi lever i en värld som hela tiden förändras och digitaliseringen är en av de drivande faktorerna. En överväldigande majoritet på 94 procent av Sveriges befolkning använder internet varje år, och nio av tio förlitar sig till webben på daglig basis. För att en verksamhet ska växa och skala upp sin verksamhet krävs en stark digital närvaro och SEO är en vital del i en sådan satsning. Exempelvis använder 81 procent av Sveriges vuxna befolkning internet för att handla. Men det är inte enbart inom B2C-handel som allt mer köps online. Enligt PostNord gör 7 av tio företag sina inköp online. Det understryker vikten av att arbeta med SEO även för företag som är verksamma inom B2B.

Varför är SEO affärskritiskt?

Effektiv SEO kan ge en rad fördelar för ett företag. Det kan öka synligheten och tillgängligheten för en webbplats, vilket leder till mer trafik och potentiellt fler leads och ökad försäljning.  Genom att aktivt arbeta med sökmotoroptimering möjlig gör ni att fler potentiella kunder hittar er i den digitala världen. Inte minst om er synlighet är stark för affärskritiska sökord stärker ni företagets varumärke som kommer tidigt in i kundernas köpresa.

Det är nödvändigt att investera i SEO för att driva organisk trafik till hemsidan och därigenom stärka kundernas medvetenhet om varumärket och öka försäljningen. Det är en väldigt stor del av den digitala marknadsföringen eftersom den mesta trafiken idag kommer genom sökmotorerna.

SEO kan också förbättra användarupplevelsen på en webbplats, vilket gör det mer troligt att besökare kommer att stanna kvar på webbplatsen och engagera sig i dess innehåll.

 

Varför är SEO viktigt för ditt företag

Statistiken understryker vikten av att synas i Googles sökresultat. Därför kan bra och hållbar sökmotoroptimering bli en betydande konkurrensfördel för er affärsverksamhet.

Sökbeteende och synlighet spelar en viktig roll i kundernas beslutsprocess. Eftersom miljontals potentiella kunder förlitar sig till sökmotorerna på daglig basis för att hitta information har företag helt enkelt inte råd att inte synas på det digitala torget som Google representerar.

Enligt en studie av Hubspot går inte 75% av sökmotorn Googles användare inte längre bort än förstasidan bland sökresultaten.
Därför är det viktigt att investera i SEO som en del av strategin för att öka bolagets synlighet på nätet för att komma med tidigt i kundernas köpresa och stärka varumärket.

User Experience och design

Webbplats

Layout, UX och design av webbplatsen

För en affärsverksamhet är det viktigt att hemsidan ger ett seriöst intryck med snygg design som hjälper kunderna. 

Layout och UI-design är en viktig aspekt hur webbsajter upplevs. Att använda multimedia, video och väldesignade och unika bilder visar på kvalitet. Just videos är ett av de mest SEO-vänliga innehållet. Undvik pop-uper och bilder som inte är optimerade.

Se till att webbplatsen är lättläst och användarvänlig. Om du använder vit font se till att den har en bra kontrast mot bakgrunden.

Hur kan du bygga perfekta landningssidor?

User Experience handlar om att göra din webbplats lättillgänglig och lättförståelig för både användare och sökmotorer. Under senare år har vi börjat få in kundupplevelsen och kundresor kring mot vad man optimerar mot. Att ha en snygg design och användarvänlig UX är nödvändig för SEO:n. Att bygga perfekta landningssidor ”silver bullet pages” som är anpassade för de sökord som du vill synas på där det är mycket volym och kommersiella sökintentioner är tidskrävande och kräver omsorg om en mängd olika detaljer.

Se till att längden på innehållet har mer än 500 ord och gärna mer än 2000 ord. Enligt en undersökning från Semrush 2019 så ger långa artiklar med mer än 3000 ord 3 gånger mer trafik, 4 gånger mer delningar och 3,5 gånger fler backlinks än artiklar som består av bara 901-1200 ord.

 • Använd flera verktyg när du testar din sajt och verifiera dina resultat med Google Analytics. Det är ofta nödvändigt att kartlägga problemen från olika perspektiv
 • Design och innehåll är viktigt för användarupplevelsen. Att förbättra struktur och göra det enklare att navigera
 • Du kanske behöver konsolidera flera sidor som handlar om samma ämne för att få ner duplicerat innehåll

SEO eller sökmotoroptimering bygger på att att designa en webbplats så att sökmotorer lätt hittar sidorna och indexera dem.

Google vill att användarna ska stanna kvar på sökresultatet och de har tagit över mer och mer av sökresultatet genom att visa en söksida med andra tjänster som Youtube, Google maps men också vanliga frågor (PAA=people also ask) och lokalsökningar.

Utöver det organiska resultatet finns också Google annonser som visas allt mer i sökresultaten. Läs mer om sökresultatet

Vad är featured snippets?

Featured snippets, även kallat utdrag, är en funktion i Googles sökresultat som visar en sammanfattning av en webbsida som svar på en användares sökfråga. Featured snippets visas vanligtvis högst upp i sökresultaten och kan göra att att innehållet sticker ut i sökresultatet vilket leder till mer klick. Samtidigt kan du få manuell filtrering av din webbplats om du spammar och överanvänder schema för allting på sajten.

Betydelsen av page experience

Användarupplevelse omfattar CXM och att webben ska vara enkel att använda. En webbplats ska ge en bra användarupplevelse page experience.

Det som är viktigt för Google är inte att en webbplats försöker ge användarna en bra sidupplevelse, utan snarare om den verkligen ger användarna en bra sidupplevelse och är funktionell enligt den här videon med Googles John Mueller.
 

Sidupplevelsen är något som mäts av Google på flera olika sätt. Det är ett sätt för sökmotorns algoritmer att förstå hur användarvänlig hemsidan är i ett större perspektiv än informationen som erbjuds. I Google Search consolen kommer page experience funktionen tas bort. 

Är Core Web Vitals viktigt för SEO?

Enligt Google blev Core Web Vitals en rankingsignal 2021 som direkt påverkar rankingen. I april 2023 kom de med ett nytt officellt meddelande att Google Core Web Vitals inte längre är en rankingsignal.

A/B-testning

Som webbansvarig är det vanligt att man hela tiden testar och gör sajten bättre hela tiden med små steg.

Att testa sajten med A/B-testning är en metod att säkerställa att sajten fungerar som den ska. 

Hastigheten på webbplatsen och mobilanpassning

Hastigheten på en webbplats

Hur snabb är din webbplats?

Exempel på laddningstider av en webbsajt.
Exempel på laddningstider av en webbsajt

Ladda sidor snabbt och responsivt är viktigt för rankingen. Hur snabbt servern svarar, renderingstid och var den är placerad är rankingfaktorer och webbplatser påminner om racingbilar – den som har den effektivaste motorn får ett kraftigt övertag. Genomsnittstiden för att svara bör ligga kring 100 ms.

Hastigheten är viktigt för framförallt mobilanvändarna kan du mäta exempelvis genom Google Page Speed. Men i april 2024 skrev Google officiellt  att page speed inte var någon rankingsignal.

Se till att din webbplats är mobilanpassad sajt – mobilsöket har en enorm betydelse

Hur fungerar mobilsöket?
Mobilsöket har blivit allt viktigare och något som man ser på specifikt och då speciellt hur snabbt sajten laddas och viken sorts upplevelse användarna har när de söker med mobilen.

Att en sajt är mobilanpassad är nödvändigt för att ranka bra och du behöver bygga sajten för ”multidevice” – sajten ska fungera för mobil, iPad och desktop. Google har officieltt gått ut med att de prioriterar mobile first. Under de senaste åren har användningen kring mobiler ökat och gått om desktop och mobilsöket skiljer sig från desktop. Många sajter som inte är mobilanpassade har sjunkit i Googles sökresultat.

Mobilanpassning av en webbplats

– Visuell stabilitet
– Laddningshastighet och att sidan är snabb
– Hur lättillgängligt innehållet är
Läs mer om mobilanpassning

Infinite scroll och mobilen

Sökmotorerna utvecklas hela tiden och de strävar efter att tillhandahålla bättre resultat för användarna. Ett exempel är Googles introduktion av funktionen Infinie Scroll. Den ger mobilanvändarna möjligheten att fortsätta scrolla utan att aktivt byta sida. För affärsverksamheter innebär det att chanserna att driva trafik trots sämre placering i sökresultaten.

Vilka faktorer påverkar sökmotorer: rankingfaktorer och onpage optimering

Hur många ranking faktorer använder Google?

Google använder många faktorer för att ranka webbsidor men det exakta antalet är inte känt. Google sa officiellt för flera år sedan att det fanns mer än 200 faktorer sedan dess har sökmotorn utvecklats med fler rankingsignaler och använder dessutom mer artificiell intelligens. Artificiell intelligens skapar också nya möjligheter för bilder, videos, röstigenkänning och kartsökningar men gör det också svårare att avgöra hur pass viktig en viss faktor är. 

Det går alltså inte att säga att om man fyller ett antal faktorer så kommer du att ranka högt utan man måste ha ett holistiskt perspektiv. Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det finns många aspekter av en besökares upplevelser på webbplatsen som du måste ta hänsyn till.

Under ett decennium har SEO-specialister undersökt patent, officiella uttalanden och sökt korrelationer med olika rankingfaktorer. Google har samtidigt skruvat på sina algoritmerna vilket medfört att metoderna och spelreglerna kontinuerligt förändrats. Ingen vet exakt hur deras algoritm ser ut och studier kring rankingfaktorer har ofta fått kritik att vara missvisande och lett till debatt.

Viktiga faktorer inom SEO
Det finns inte en enskild orsak till att en hemsida rankar högt i sökresultaten. Man måste arbeta parallellt med flera digitala områden så att helheten blir optimal för att driva mer trafik – det heter ju trots allt sökmotoroptimera. 

En av de viktigaste åtgärderna är att ha kontroll över vilka sökord som man vill ranka på. Om du har en stor webbshop bryter man ner den i olika kategorier vilket i sin tur bryts ner i sökord som har sökvolym på Google. Samma metod använder man vid B2B där man vill dominera olika affärssegment genom att dominera sökorden. Därför blir monitorering av sökord en primär aktivitet och att styra sajten så man fångar upp de viktigaste och mest affärskritiska sökorden där det finns kommersiella sökintentioner.

Det finns flertalet beståndsdelar att ta hänsyn till inom SEO, bland dessa märks:

 • Content marketing – copywriting och innehåll
 • Kontinuerlig webbplatsanalys och SEO analys
 • Länkar och länkstrategi är det arbete som görs för att få externa länkar till sin sida. Länkar är avgörande för hur bra du lyckas och är grunden i Googles algoritm och kallas off-page. Läs mer om länkar
 • Sökordsanalys – att välja rätt sökord att ranka på och förstå användarnas intentioner bakom sökningen
 • Teknisk SEO.
 • Optimera sajten för snippet marknadsföring: Google premierar sitt egna ekosystem i sökresultatet så försök att visa kartor, frågor, Youtube videos mm. Snippets innebär att sajten är bra kodad och anpassad efter snippets och det som kallas knowledge graph. Detta genom kodning med schema som gör att innehållet sticker ut i sökresultatet.
 • Kvalitet och bra innehåll är viktigt för att synas högt i sökmotorer men det är inte den enda viktigaOfta kommer du långt med att bygga bra och läsvärt innehåll som svarar på besökarnas frågor. Du behöver tänka kvalitet och få besökarna att stanna länge på sidan och läsa innehållet.
 • Sökordsanalys att utgå från de mest relevanta söktermerna och hur många sökningar sökordet har på Google internationellt och Google.se och mot den svenska marknaden. Läs mer om nyckelordsanalys.
 • On-page optimering innebär att sidorna är attraktiva för användarna och sökmotorerna. Det innebär att man bygger sidorna så de är optimerade med titel, rubrik och läsbarhet.
 • Delningsbart innehåll i social media och andra webbsajter.
 • Onsite optimering: Vid onsite optimering ser du på helheten på sajten och de delar du förändrar på din webbsida och får den att fungera optimalt. Det omfattar sajtens hierarki, navigering, sidornas rubriker och kvaliteten på texten.
 • Mobile first dvs att sajten fungerar bra på mobilen.
 • Hastighet (pagespeed) innebär att sajten visas snabbt för både desktop och mobilanvändare.
 • Infrastruktur och Hur sajten tekniskt är uppbyggd och hur Google och andra sökmotorer indexerar sajten. Indexering är nödvändigt för att sajten ska synas överhuvudtaget. Ofta innebär det att man tekniskt behöver skruva på plattformen. Från Googles perspektiv vill de ha en effektiv crawl budget.
 • Varumärkesstyrka och sociala signaler.

Innehåll på sidan och interna länkar

Sidor med mycket innehåll tenderar att visas högt i sökresultatet. Interna länkar och länkstruktur som ökar navigerbarheten på din webbplats är viktigt både för användare och sökmotorer.  Google gör ingen skillnad mellan absouluta eller relativa länkar enligt den här videon från Google.

Bygg hörnsidor mot dina mest viktiga sidor och kategorier. Undersök din sajt och se så du inte har någon intern sida som tagits bort som du länkar till

Exakt match på sökordet

Innehållet och att du skriver exakt för det sökordet som du vill ranka för och som motsvarar besökarnas förväntningar.

Pogo sticking

Pogosticking är ett sökbeteende att användarna inte går tillbaka direkt till sökresultatet efter att ha besökt sajten och är troligtvis en signal till sökmotorn. Läs mer

Webbplatsens struktur och HTML-kod

Webbplatsens hierarki, navigering, sidtitlar och kvaliteten på texten spelar roll för hur bra du rankar. En annan faktor är relationen mellan text och html vilket kan skada sidor som har mycket kod.

Permalänk vänliga URL:er

John Meuller på Google har bekräftat att använda sökorden i URL:en är en rankingfaktor. Att göra webbadresser korta, läsbara och innehålla sökord är ett enkelt sätt att göra det bästa av dem. Försök att skriva URL:erna så korta som möjligt och låt den innehålla det sökord du vill rangordna för.

Länka till sidor med hög trovärdighet

Google analyserar dina inkommande länkar kring auktoritet, relevans och sammanhang. Det verkar rimligt att även utgående länkar från din webbplats till andra sajter är en rankingfaktor.

Optimera bilder på din sajt

Att använda optimerade bilder och undvika dåligt komprimerade bilder är en effektiv och enkel metod att öka upp hastigheten på sajten. Ökad hastighet påverkar din sökmotoroptimering positivt. Läs mer hur du optimerar bilder.

Se till att uppdatera din webbplats

Det är viktigt att uppdatera dina webbsidor. Nyhetsvärde Freshnes publication har betydelse för rankingen.

Google har en freshness-algoritm som lanserades redan i november 2011. Prestanda för hela domänen förbättras genom att behålla färskt innehåll och rensa och peka om det gamla innehållet med ompekningar (301:or).

Domänens auktoritet ålder och betydelse

I studier är det många som tror att webbplatsens ålder har stor betydelse. John Mueller som är Google officiella talesman har sagt att åldern på domänen spelar ingen roll. Men om sidan har mycket länkar till sig är det positivt.

Samtidigt har Google ett patent kring när domänen registrerades och när domännamnet förnyas. Domännamnet kan ha hamnat i filter och fått en bestraffning vilket är negativ likaså om den ligger som en privat i Whois databasen. Att en webbplats har funnits länge tros vara en rankingfaktor inom sökmotoroptimering.

Social media

Länge var det en teoretisk kontrovers bland SEO-fundamentalisterna ifall social media är en rankingfaktor – eller om social media samvarierar ed en seriös sajt. I vilket fall kan det inte vara negativt att få informationen delad eftersom det leder till ökad trafik.
Länkar till ditt innehåll på FacebookTwitter, LinkedIn, Google +, YouTube och andra sociala nätverk hjälper sökmotorer att förstå vilka webbplatser som är trovärdiga och rankar.

Vad visade Yandex läckan?

Yandex läckan visade SEO-världen att det kan finnas faktorer som andel återkommande besökare, hur länge en sida varit publicerad och flera andra faktorer.

Länkbyggande: externa länkar från andra webbplatser är grunden i Google algoritmen

Digital PR och outreach – att skaffa naturliga länkar

Kvalitet och kvantitet av länkar är viktigt för det organiska söket. Länkbyggande med kvalitativa länkar med hög trovärdighet, som pekar mot sajten och de landningssidor man vill ranka på, är en mycket viktig faktor och driver dessutom trafik till sajten. Trovärdiga länkar med hög trust är värd sin vikt i guld. Kvalitetslänkar och en effektiv länkstrategi och ofta nödvändigt för att lyckas online.

För att skapa länkar på ett sätt som följer Googles riktlinjer måste man skapa bra och spännande material som andra sajter vill länka till och associeras med. I takt med att antalet länkar ökar från relevanta och högauktoritära hemsidor så förbättras din hemsidas länkprofil.Det är en avgörande byggsten för att möjliggöra en plats på Googles förstasida för affärskritiska sökord. Om konkurrensen är låg minskar vikten av av länkar, men som tumregel är de avgörande för att materialet ska ranka topp 10.

”Ranking without links is  really, really hard…”
Gary Illyes, Google


Övriga aktiviteter inom off-page-optimering

Det är inte bara länkarna som faller in under kategorin off-page optimering. I den digitala miljön är närvaron på sociala medier betydelseful. Visserligen är social media inte en rankingfaktor. Men det är en trafikkälla som kan bidra till försäljning. Skulle besökarna som kommer från social media stanna på hemsidan länge signalerar det till sökmotorerna att innehållet är värdefullt.

Linkreclamation

Länkar har en tendens att försvinna vilket innebär att du förlorar din länkinvestering.  Bygg upp din länkprofil och se till att alla länkar pekar mot en sida som finns. Du kan också identifiera sidor där ditt företag nämns men där du inte har en länk och be dem att  länka till företaget.

Ta bort skadliga länkar

Alla länkar är inte bra utan det finns giftiga länkar som kan skada dig och ditt varumärke. Om en webbplats ger bort irrelevanta länkar inom högriskbranscher som spel, casino, poker eller om sajten är drabbad av virus ökar risknivåerna. Google har dessutom filter som Pingvinen som straffar onaturliga länkbyggen. Genom att använda dig av Disawow verktyget kan du bli av med skadliga länkar och minska risken med länkar som kan skada din webbplats och ranking. Det finns flera metoder att bygga länkar som fungerar – där du inte riskerar att straffas. 

Andra områden som bidrar till off-page-sökmotoroptimering är
Off-page optimering är all optimering som sker utanför din egna webbplats. Oftast menar man länkar och konkurrenternas länk profil men till off-page räknas även

Läs mer om digital PR

Teknisk sökmotoroptimering: Hantera tekniska SEO-problem med kvalitetsgranskning och site audits

Analysera en webbplats sajtstruktur och hur den fungerar på Google

Inom teknisk SEO arbetar man aktivt med att optimera hemsidans infrastruktur. Det bidrar till att öka laddningshastigheten vilket är en viktig signal till Google samtidigt som förbättrar användarupplevelsen framförallt på mobilen.

Andra saker som inkluderas inom teknisk sökmotoroptimering är att säkerställa att länkar på hemsidan fungerar och att inga fel finns och att man använder strukturerad data. Dessutom är säkerhet en viktig teknisk aspekt, något som en SEO-specialister arbetar med genom olika metoder som att säkerställa att dataöverföring är krypterad och använder Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS.

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt. Det finns många tekniska delar som måste ses över för att en sajt ska fungera optimalt. En SEO-byrå undersöker vanligtvis arkitekturen från hastighet till tekniska problem som kan hindra sajten att indexeras på ett bra sätt. För en person som inte är specialiserad på SEO kan det vara svårt att se vad som är fel och behöver göras.

 • Gör en teknisk SEO-analys av webbplatsen och prioritera tekniska varningar
 • Gör en kvalitetsgranskning av webbplatsen så den följer Googles riktlinjer
 • Se till att öka hastigheten på webbservern så den är reptilsnabb
 • Se till att den inte innehåller mycket skript kod eller felaktig kod
 • Använd strukturerad data vilket underlättar för sökmotorer hur de uppfattar och läser en webbplats.
 • Fixa crawlingsfel på sajten
 • Kontrollera att sajten inte har för många sidors djup (crawl depth)
 • Fixa brutna länkar och 404-sidor
 • Underök och fixa sk. orphaned pages

Minimera de tekniska felen

Det är nödvändigt att minimera antalet tekniska problem så att sökmotorerna lättare indexerar sajten. I början av SEO-processen är det inte ovanligt att en webbplats har väldigt många tekniska problem. Det är nödvändigt att göra en kvalitetssäkring. Vi analyserar sajten och hur den indexeras i sökmotorer.

Det finns olika metoder för kvalitetssäkring som att jobba med sidor som har hög exit-rate. Se till att innehållet är indexerat (spindla) av sökmotorerna och optimera sajtens struktur. Många gör misstaget att bara länka till hemsidan. Det finns underliggande sidor som har potential att ge mer trafik om de riktar sig mot ett visst sökord.

Se till att sajten är säker

Det är bra att se till att en sajt använder SSL kryptering och att den är skyddad från enklare avlyssning. I april 2023 skrev Google att SSL inte längre är en rankingsignal.

Om du använder open-source plattformar som WordPresss är det nödvändigt att ha en process för att uppdatera plugins och teman så sajten inte blir hackad. Det är inte ovanligt att en sajt blir hackad och resultatet kan bli länkar till mindre seriösa webbplatser.

Kontrollera canonical länkar

Canonical taggen går att använda om man har många liknande sidor för att visa vilken sida som är viktigast. Att vara konsistent med canonical och intern länkar gör att en webbplats väljer sidan som canonical. Enligt en video från Google Search Quality Team i augusti 2023 ger det däremot ingen SEO effekt.

Vad innebär a href lang tag?

Ahref taggen används för att visa vilket språk som sajten eller sektionen på sajten använder. Taggen kan kompletteras med inställningar i Google Search Console.  Ahref lang kan användas för innehåll som är väldigt lika men ska visas för ett annat land och kan användas för olika länder även om det inte är en direkt översättning.

Vad är robot.txt filen?

Robot.txt filen är den första filen Google läser när deras robot besöker en sajt. Därifrån indexerar de sajten. Se till att robot.txt filen innehåller em referens till sajtkarta och att den är relevant så du inte tar bort onödiga sidor. En felaktig robot.txt fil kan innebära att Google inte ens indexerar sajten. Läs mer om robots.txt  filer.

Lägg till schema och strukturerad data

Schema.org är en gemensam satsning från Google, Bing, Yahoo! och Yandex för att skapa en universell märkning av webbsidor. Syftet är att göra det lättare för sökmotorer att förstå webbplatsens innehåll och på så sätt förbättra användarupplevelsen för besökare.

Strukturerad data är en typ av märkning som används för att beskriva webbsidors innehåll på ett mer detaljerat sätt. Strukturerad data hjälper sökmotorer att identifiera och förstå viktig information på webbsidan. 

Användning av schema kan visa sajten med företagsinformation, recensioner, recensioner, jobb, evenemang, recept och webb shoppar där det finns strukturerad information. Använd strukturell data när det har en effekt som att använda produkt struktur bara för produkter i söket. Enligt en video från Googles kvalitetesteam i augusti 2023 ska man inte försök att manipulera den strutkurella datan eftersom det kommer ignoreras. Exempel <article> har ingen speciell effekt på Google search men det kan finnas semantiska orsaker att använda det.

Exempel på strukturerad data är metadata, JSON-LD och mikrodata.

Sajtkartor visar strukturen på webbplatsen

Sajtkartor görs ofta i XML. Expandtalks webkarta som är byggd i WordPress hittar du här: https://expandtalk.se/sitemap_index.xml

Ofta skiljer man mellan sidor, poster och  kategori-sidor. Utöver att ha XML-sidor hjälper det till för indexeringen att skapa traditionella html-sidor som innehåller alla sidor. En XML sitemap eller sitemap index fil kan ha upp till 50 000 URL.

Undersök om sajten indexeras som den ska

Använd URL-inspekt verktyget i Google Search Console och se så sidor fungerar.

Många utvecklare tycker om att göra saker överkomplicerade med javascript vilket kan innebära att sajten inte renderas rätt av sökmotorn. Läs mer om teknisk analys av en webbplats

Onpage optimering

Vad är on-page-optimering? När du vill sökmotoroptimera innehållet på sidan

Att förbättra din SEO på sidan är ett av de bästa sätten att förbättra din webbplats rankningsposition. Att använda bra sökord är ingenting värt om du inte använder dem i ditt innehåll. Det kallas för On page SEO. Bland de viktigaste delarna är:
 • Optimering av titlar
 • Rubriker och rubriksättning
 • Rena URL:er som helst ska innehålla sökordet
 • Ofta är det bra att sökordet finns i första mening och i underrubrik
 • Använda relevanta bilder som optimeras i termer av dataanvändning och alt-texter
 • Skriva bra metabeskrivningar som hjälper läsaren att förstå vad sidan handlar om
 • Internlänkar så att likväl användaren som robotarna kan hitta relevant innehåll
 • Skapa bra brödtexter och annat material som gör att användarupplevelsen blir bra och inte överanvänder sökordet
 • Hur texten är skriven – olika typer av läsbarhetsindex
On-Page SEO är ett stort fält och alla aspekter har inte en direkt påverkan på rankingen. Men det finns indirekta effekter som bidrar till att ranka bättre. Inte minst metabeskrivningen som i sig inte är en rankingfaktor. Men en välformulerad beskrivning kan öka andelen personer som klickar in på sidan vilket i det långa loppet förbättrar rankingen. Inte heller de optimerade alt-texterna på bilderna bidrar i någon högre utsträckning till att ranka sidan högre. Med det sagt så är det viktigt eftersom bilderna kan ranka i bildsökningar vilket i sig kan driva trafik till hemsidan. Oavsett hur bra material som finns på hemsidan och hur välfungerande den är från ett tekniskt perspektiv så måste man jobba med onpage-optimering. Annars är det svårt att ranka på första sidan på Google för affärskritiska sökord.

Onpage optimering handlar om hur bra du bygger en specifik sida och få sidan handla om det som läsaren är intresserad av.

 • Sökmotorvänliga URL
 • Metabeskrivning
 • Titel tagg: Titeln lockar användarna in på sidorna från sökmotorn och du bör inkludera sökord i titeln. Kolla igenom och se till att alla sidor har en titel och metabeskrivning. Med verktyg som Screaming Frog kan du hämta hem alla dina sidor och se hur titlar och metabeskrivningar är satta.
 • Det räcker inte med att bara skriva en titel utan content managers måste lägga kärlek på orden och hur dessa är skrivna. Det är viktigt att skapa unika och korrekta titlar som lockar till klick och ökar CTR:en (click through rate) och som använder maximalt utrymme.
 • Många SEO verktyg rekommenderar att man skriver 55-59 tecken eftersom texterna annars riskerar att bli avklippta. Däremot har Gary Illyes själva sagt att titel längden inte är en rankingfaktor och de rekommenderar inte någon speciell längd.
 • Använd nyckelordet du vill synas på i det första 100 orden
 • Metabeskrivningar är ett smart sätt att visa företagets unika fördelar
 • Sökordsfrekvens behöver upplevas naturligt och ha en viss frekvens
 • Kanibalisering av sökord ser man ofta på större internationella sajter

Vad är onsite optimering?

Onsite optimeringen omfattar arbete som görs på hemsidan och är unikt för varje webbplats. Det är viktigt att se på webbplatsen som en helhet och stärka upp webbplatsen med internlänkar, förbättra prestandan, se över storleken på landningssidor vilket i sin tur påverkar hastigheten.

Se till att sajten har bra onsite SEO optimering av sidorna speciellt på de mest konkurrensutsatta orden. Följ upp sökord som inte rankar och förbättra innehåll som har stora sökvolymer på Google.Läs mer om onsiteoptimering

SEO verktyg

Vilka är de bästa SEO verktygen 2023?

Det finns en uppsjö av verktyg och vad som är bäst beror till hög grad vilken budet som du har och vilken sorts organisation som du jobbar i. Det finns också olika lösningar för olika funktioner. Som kommunikationsavdelning vill du kanske veta mer om olika sökvolymer och där finns det verktyg som Keywordtool.io som är enkelt att använda och hjälper dig skapa bra innehåll.

Sätt upp Google Search Console och Bing

Om du går in mot de mer tekniska delarna så är Google Search Console och Bing Webmaster Tools obligatoriska program som dessutom är gratis och hjälper sökmotorer ranka din webbplats. Ett annat vanligt verktyg är GA4 och att man konfigurerar olika plugins för att få sajten att ranka.

Verktyg

Bland de vanligaste SEO verktygen som ofta används  finns:

 • Semrush – för att se hur en webbplats rankar och olika tekniska problem på sajten
 • Ahrefs – för att se hur en webbplats rankar, länkar
 • Sistrix – för att se hur en webbplats rankar
 • ScreamingFrog – gratis att ladda ner och kan analyser 500 sidor med titlar, metabeskrivningar etc

En del företag har satsat på dyrare corporate lösningar som BridgeEdgeCognitive SEO eller SearchMetrics. För den som använder WordPress finns det en mängd olika plugins som Yost SEO.

Läs mer om verktyg för online marknadsföring.

Artificiell Intelligens som ChatGPT och nya trender

ChatGPT och artificiell intelligens är det ett hot mot Google? 

Chatbotar som ChatGPT har slog ner som en bomb i Internet världen i december 2022 och visade att sökresultatet kunde se helt annorlunda ut än sökresultatet på Google. En del tycker att det blivit en av Googles största riktiga konkurrenter. En fördel med ChatGPT är att språkmodellen är väldigt bra och sökresultatet är enkelt. Själva använder vi ChatGPT dagligen och vi ser den som ett komplement som även har en del brister som att man inte ser källor och den ibland hittar på lite som den själv vill.

Google har själva lanserat fler AI-funktioner i sina verktyg  som Google Sheet, Gmail och Googledoc för att skapa generativt innehåll och det är tydligt att man inte bör gå runt Googles användarvilkor eller vilseleda användarna. Detta gäller speciellt för YMYL-ämnen.

Även Siri och andra assistenter har fått ökad betydelse eftersom allt fler använder mobilen och röstsöket. Digitala assistenter har länge används för Android men går även på iPhone men kommer användas i andra verktyg genom Google AI. De digitala assistenterna innebär att användarna använder meningar istället för enstaka ord och förenklar kundresan och support. Men de kan användas för bildsökningar och tal.
Läs mer om 
ChatGPT.

Analytics och AI

Med teknikens snabba utveckling kommer SEO också att förändras. Men dess kärna, dess ”Varför”, kommer alltid att förbli densamma. Det handlar om att koppla samman människor med informationen de söker.

Vi tror att framtidens sökmotoroptimering till stor del handlar om att optimera innehållet efter olika nyckeltal (KPI:er). Att ständigt utveckla sin webbplats innebär att man kan jobba mer effektivt. Exempelvis att få användarna att stanna kvar på webbplatsen utan att gå tillbaka till sökresultatet.

EEAT-formeln

Vad är E-E-A-T inom SEO?

Skapa unikt och relevant innehåll
Innehåll är kung i sökmotoroptimering och det är viktigt att skapa unikt och relevant innehåll för din webbplats och framförallt för besökarna på sajten. 

Google arbetar själva med kvalitetsgranskning enligt en modell som förkortas EEAT:

 • E (1) står för Experience
 • E (2) står för Expertise
 • A står för Authoritativeness
 • T står för Trustworthiness


EEAT: Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness
är förkortningen kring Googles kvalitetsriktlinjer hur man skriver innehåll. I huvudsak avgör E-E-A-T en webbplats värde. Som en del i att stärka EEAT-faktorerna är det viktigt att få varumärkesomnämnanden och synas i relevanta sammanhang på andra hemsidor. Det bidrar till att bygga upp de fyra faktorerna som listas ovan och därmed kan rankingen förbättras på hemsidan.

Kvalitetsgranskare gör manuella kontroller av webbplatser och betygsätter dem. Om en kvalitetsgranskare anser att en användare skulle känna sig bekväm att läsa, dela och rekommendera innehållet, som tjänar platsen en hög nivå av E-E-A-T.

Läs mer om EEAT
Ladda ner Googles kvalitetsriktlinjer.

När din webbplats inte syns på Google

Det kan finnas olika anledningar till varför en webbplats inte syns på Google?

Vanligtvis tar det lång tid innan du ser resultatet i sökmotorerna speciellt om du har ett okänt varumärke och om du inte jobbar strukturerat och målmedvetet. Det kan finnas flera olika anledningar till att en hemsida inte visas i sökresultaten hos Google eller andra sökmotorer. Tyvärr kan det medföra en stor negativ inverkan på din affärsverksamhet.
Två vanliga skäl till att Google inte visar en webbsite i sökresultaten är:

 • Den har ännu inte blivit indexerad
 • Det finns någon typ av tekniskt fel med hemsidan

För att se om din hemsida finns på Google kan du använda följande kommando i sökrutan.

Site:expandtalk.se

Om du får fram sökresultat med hjälp av den sökningen så vet du att din hemsida är indexerad. Du kan också se hur många av dina sidor som finns på Google.

Om du inte hittar din hemsida med den här sökningen måste du påbörja en felsökning för att identifiera skälet, eller skälen, till att så är fallet. Några vanliga orsaker listas nedan:

 • Tekniska problem
 • Hemsidan är felkonstruerad
 • Avsaknad av länkar
 • Google känner inte till sajten
 • Robots.txt filen blockerar sökmotorn från att göra sitt jobb
 • I WordPress är det vanligt att man glömt att kryssa bort kryssrutan om att man inte vill synas i sökmotorer

Först efter det att felet är identifierat kan du gå vidare i arbetet med SEO för att få hemsidan att ranka högt i sökresultaten.

Du kan se om en sajt fått blivit straffad av Gogole manuellt (manuell penalty) i Google Search Consol efter att du verifierat ditt ägarskap av webbpaltsen. Problem som har blivit lösta eller varit länge sedan visas inte där. Googles algoritm kan också straffa en webbplats automatiskt utan manuell penalty.

Checklista med praktiska tips och strategier

Tips att snabbt förbättra webbplatsens ranking

Praktiska tips och strategier för att förbättra din webbplats och öka din synlighet online.

 • Se till att sajten är mobilvänlig och använd responsiv design, ofta är upp mot 30-50% av alla besökare mobilanvändare
 • Se till att sajten är säker och använder SSL-certifikat dvs https som protokoll.
 • Bygg kvalitativt innehåll på din webbplats och förbättra användarnas upplevelse av sajten
 • Öka upp hastigheten och gör sajten reptilsnabb genom att optimera sidor och infrastrukturen
 • Gå igenom on-page optimeringen som titlar, metabeskrivningar och att det finns internlänkar på sajten
 • Se till att du får externa länkar som du förtjänar
 • Inventera produkter och tjänsteutbud för att analysera fram viktiga sökord och sökordsfraser.
 • Använd relevanta sökord genom att analysera antal sökningar och sökbeteende för din webbplats och konkurrenter
 • Optimera webbplatsens struktur baserat på användare och sökvolymer
 • Kolla med din supportfunktion och telefonväxel vilka som är de vanligaste återkommande frågorna
 • Uppdatera din webbplats regelbundet
 • Lägg extra fokus på lokal sökmotoroptimering
 • Identifiera longtail sökningar och sökfraser som maximerar trafikens olika matchningskombinationer av sökorden.
 • Analysera av målgruppens sökbeteende utifrån ett marketing perspektiv 

CTR

Varför är en hög CTR (Click Through Rate) viktigt?

CTR är en förkortning som står för Click Through Rate. En hög CTR innebär att besökarna klickar på det som visas på Googles söksida eller annons.

Ofta har sajter med hög varumärkeskännedom hög CTR likaså om du lyckas använda känslor i texterna utan att för den skull överdriva och bli för mycket klickbete i texterna. Du kan se vilken CTR du har på det organiska söket genom Google Search Console.

Läs mer om CTR.

Processer

SEO strategi
SEO-processen visas ofta som en cirkel där man jobbar i olika steg.

SEO-processen och att optimera en webbplats

Sökmotoroptimering utvecklas hela tiden och omfattar flera metoder och processer som underlättar att hitta innehållet och konvertera. Ett strategiskt synsätt kring SEO innebär att sajten optimeras och man har ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa att du kan konkurrera effektivt i din nisch.

En förutsättning är att du har en organisation som är införstådd kring arbetet. I våra projekt brukar en stor andel av arbetet handla om utbildning får kommunikation och marknadsavdelningar och få dem att bli datadrivna och få med sökanalyser tidigt i processen.

Hur kan jag mäta effekten av SEO?

Google har flera verktyg för att mäta hur din webbplats går organiskt exempelvis Google Analytics och Google Search Console. Mätning och ranking av synligheten på nätet omfattar att SEO-specialister följer upp Googles uppdateringar, positionerna på de viktigaste sökorden och länkkraft. Genom att följa sökorden på daglig basis går det att finjustera och ständigt förbättra webbplatsen.

Det är svårt att säga hur lång tid SEO tar och det är ungefär som den klassiska frågan hur långt är ett snöre. Om du redan har en webbplats som har mycket auktoritet handlar det ofta att ordna teknisk optimering och onsite optimering och du kan ranka nästan omgående på ett sökord. Om det är en helt nystartat webbplats så tar det längre tid att bygga upp trovärdighet till webbplatsen likaså om det är ett konkurrensutsatt sökord. Enligt en undersökning från Ahref där man intervjuade 4300 personer så svarade de att det tar 3-6 månader innan man börjar se resultat.

Hur ska jag köpa SEO - inhouse eller köpa som tjänst?

Vad gör en SEO-specialist?

Allt fler företag letar efter online specialister och det finns de som är specialiserade på att få en högre sökmotor ranking.
Det finns många webb-leverantörer som erbjuder prisvärda SEO tjänster och Internetlösningar marknadsföring till människor och företag som syftar till att förbättra deras on line närvaro genom sökmotorns ranking. Men långtifrån alla SEO specialister har samma kompetens och det finns ingen utbildning för att kalla sig SEO specialist.

Hur ska jag köpa SEO och hur mycket kostar det?

Prisvärda SEO tjänster erbjuds till målmarknader och försäljning av SEO-företag. Arbetet behöver anpassas till många specifika fall beroende på kundens digitala mognad, organisation och de plattformar som används. De flesta SEO tjänster och Internet marknadsföringslösningar är flexibla och kan svara på olika lösningar och varierar från enkel onpage optimering till mer tekniska SEO audits och länkbyggen.

Hur vet du när kostnaden för SEO är värt det?

Det är upp till dig att bestämma vad som är värt det när det gäller ditt företag. Generellt sett kommer det rätta SEO-paketet att vara en bra investering om det inkluderar följande

 • Skräddarsydda strategier
 • Bevis på att metoderna fungerar
 • Nöjda kunder
 • Relevant erfarenhet
 • Kontinuerlig kommunikation och projektledare
 • Innovativa SEO-taktiker
Priset men även metoderna och resultatet skiljer sig ofta mellan olika SEO byråer.  Se till att välj ett företag som arbetar nära kunderna och utvecklar skräddarsydda lösningar för att stödja din verksamheten på nätet och att du har förtroende för de tjänster de levererar. Vanligtvis är SEO arbetsintensivt och kräver kompetensförmedling mellan konsult och företag. Se även till att SEO-byrån inte använder dåliga länknätverk eftersom det innebär att du kan straffas av Google.

Varför behöver jag en SEO byrå?

Frågar du oss bör företag självklart investera i SEO. Sökmotoroptimering ger dig möjlighet att öka trafiken till din webbplats utan att betala för varje klick. När du kör annonser som Google Ads debiteras du för varje enskilt klick som kommer till din webbplats via den kanalen. Men om din webbplats rankas organiskt på sökmotorerna, är denna trafik gratis. Det tar tid och kräver kompetens och resurser för att rangordna en webbplats på det organiska söket. En SEO-byrå kan hjälpa dig med din webbplats och se att den fungerar som , det ska med flera olika delar som en vanlig webbyrå sällan har koll på. Olika SEO-byråer har olika metoder men de seriösa jobbar med indexering i Google, med teknisk SEO, optimering, med Outreach (bygga länkar) och kan följa upp ditt resultat i realtid och visa på sitt resultat. Den stora fördelen med SEO och organisk synlighet jämfört med Google Ads är att det är en investering där du inte betalar per klick.

Se till att välja en SEO-byrå som förstår affärsnyttan, varumärket och kan fokusera på mätning exempelvis leadskonvertering och kan skaffa dig kunder. Att välja SEO-byrå är ett strategiskt beslut och i slutändan handlar det om att se till att välja de bästa och som ger dig den bästa avkastningen på din marknadsinvestering.

Growth hacker en ai-genererad bild på en asiatisk kvinna som sitter på ett cafe i Soho stockholm
Kvinnan på bilden som sitter på ett Café på Södermalm i Stockholm finns inte i verkligheten utan är skapad med AI.

På en digitalbyrå jobbar man inte bara med SEO utan det är en tjänst av många. Andra delar är analysera och spåra webbtrafik för att kontinuerligt mäta och förbättra resultatet. Sociala medier och annonsering i sociala medier och Google annonsering är andra delar som kräver specialistkompetens.

Vem ska sköta min SEO – inhouse eller externt?

Antingen har du kompetensen hur sökmotorer fungerar inhouse eller också anlitar du en SEO-byrå. Eftersom det är vanligt att trafiken från sökmotorer står för 60%-70% av alla besökare tror vi att man behöver ha kompetens inhouse – men alla kan inte vara bäst på SEO. Om man ska anställa någon inhouse så är ofta ett kriterierna i anställningsprocessen en test följt av att arbeta i projekt tillsammans. Att sätta upp ett test upprör många och innebär att anställningsprocessen också tar längre tid. Ofta räcker det med att ställa specifika frågor för att ta reda på om en person förstår vad SEO handlar om.

 

Mer information om sökmotoroptimering från Google

Officiella dokument från Google

Google Search Central hittar du Googles officiella syn på SEO och det finns flera videos där de uttalar sig och ger tips hur man ska få sajten att ranka bättre på Google för både nybörjare och mer avancerade användare.

Följ Googles riktlinjer kring kvalitetsgranskning av webbplatser (pdf)
Ladda ner Googles Grundhandbok om sökoptimering

Daniel larsson

Jag som skrivit den här guiden heter Daniel Larsson och har under de senaste 25 åren jobbat som webbansvarig med startups och större varumärken med fokus på att driva trafik och business till webbplatser. Jag sitter med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Award 2022. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om SEO eller tycker något är oklart i den här guiden

Daniel Larsson

SEO Guru, Expandtalk

Fördjupande artiklar för dig som vill veta mer om SEO

Sökbeteendeanalyser
Hur vi utgår från sökord när vi bygger webbplatser

Digital PR

Digital PR och länkar
Skaffa naturliga länkar till din webbplats.

Busy maintenance administrator controlling operational server rack optimal functioning

Vad innebär EEAT ?
Hur du skapar auktoritet till din webbplats.

cropped shot of seo using smartphone with statistics charts on screen at workplace

Hastigheten på en webbserver
Tipsen som speedar upp din webbplats.

Hur fungerar Googles algoritmer?
Allt om filter och Google uppdateringar

SEO team

Behöver du hjälp med SEO?

Expandtalk är en digital affärspartner och kreativ SEO-byrå med över 20 års erfarenhet, baserad i Göteborg och Stockholm. Vi hjälper nordiska företag att nå nya höjder i sin digitala närvaro och sökmotorranking i Sverige och Internationellt.

Vill du veta mer om hur länkar, nyckelord och innehåll påverkar din hemsidas ranking? Vi har sammanställt den här guiden för att du ska förstå grunderna i sökmotoroptimering och dess potential att stärka din affärsverksamhet.  Om du vill veta mer om digitala strategier och hur du kan utveckla digitala lösningar och affärer med sökmotoroptimering – kontakta oss gärna förutsättningslöst. Vi jobbar inom hela det digitala fältet med att förbättra din lönsamhet på nätet. Vi börjar vanligtvis med en nulägesanalys och digital strategi där vi ser hur en webbplats fungerar i dagsläget.