Konsten att anlita ett SEO bolag: Så här hittar du bästa SEO-byrån!

Anlita seriöst seo bolag

Att hitta bästa SEO bolag för ditt företag kan vara mycket svårt och beror i hög grad på ditt egna bolag och vilka behov ni har. Det är inte ovanligt med byråer som lovar mycket men som kanske inte levererar det resultat som du hade förväntat dig. Det finns flera delar som är viktiga att tänka på när du väljer byrå. Många företag vänder sig till SEO-byråer för att få hjälp med sin webbplats. SEO är ett område som är komplext och svårt att förstå om du inte jobbat med det tidigare. På den här sidan tipsar vi om saker som vi tycker är viktiga för att du ska kunna krav ställa och ge stöd att hitta rätt SEO-byrå för dig.

Förslag på steg som du kan följa när du värderar olika alternativ:

 1. Definiera dina mål: Vad är det du hoppas att få ut av din SEO-strategi? Vilka sökord vill du ranka för och vilken typ av trafik är du ute efter? En bra byrå utmanar dig och kommer fram med sökord som du kanske inte har tänkt på
 2. Gör en short-list: Börja med en lista över potentiella SEO-byråer, du kan söka på internet eller fråga vänner och kollegor.
 3. Granska deras portföljer: Gå igenom varje byrås webbplats och se till att de har erfarenhet med att arbeta med företag inom din bransch. Titta på deras case studies och klientlistor för att se hur de har hjälpt andra företag med liknande mål som dina. En del byråer är väldigt restriktiva med att visa kundcase eftersom det ofta är känsligt.
 4. Kontakta dem: Kontakta de byråer du är intresserad av och be om en konsultation.
 5. Jämför och välj: Jämför de byråer du har pratat med och välj den du tror kommer att ge dig de bästa resultaten för dina specifika behov och budget.

Tänk på att det viktigaste är att välja en byrå som har en proven track record och en strategi som kommer att hjälpa dig att nå dina mål på ett uthålligt sätt.

Välj rätt typ av SEO-bolag

I grova drag finns det olika typer av SEO kompetens beroende på vad det är för byrå och du behöver välja en byrå som stämmer med dina behov.

Traditionella webbyråer: jobbar ofta mot SME-segmentet med själva produktionen och designen av webbplatsen. De har sällan tyngre kompetens kring SEO men en del har grundförståelse kring betydelsen av att bygga sajten på rätt sätt.

Digital byrå som erbjuder fullservice: Den här byrån jobbar med webbdesign såväl som SEO, social media, design. Ofta jobbar de med alla kanaler med varierad kompetens och varumärket. Den här typen av byrå är ofta bra för mindre och mellanstora företag som inte har egna specialister eller stark inhouse avdelning som ofta finns på större företag.

SEO-byrå med många kunder: Det finns rätt många SEO-byråer som är specialiserade på SME-segmentet. Det innebär ofta att konsulterna har 20-200 kunder vilket i sin tur innebär att du riskerar få en standard leverans. Om du är ett större företag med högre krav eller agerar i en miljö där konkurrensen är hög behöver även konsulterna som du anlitar jobba intensivt med sajten och hur den uppfattas på nätet.

Specialistbyrå som jobbar med färre kunder: Specialistbyråer är ofta extremt kunniga inom en viss kanal exempelvis SEO eller Google Ads. De kan jobba mot inhouse avdelningar och stärka deras kompetens såväl som de kan jobba självständigt och stötta upp som SEO specialister gentemot marknadsavdelning och utvecklingsavdelning.

Ditt egna arbetssätt måste stämma med den byrå du väljer

Hur jobbar du själv med sökmotoroptimering? Alltför många företagsledningar är lyckligt omedvetna hur deras webbplatser presterar på Internet vilket kan vara förödande i en konkurrensutsatt nisch.
Att få en rankning på något obskyrt sökord utan konkurrens är inte svårt men en bra byrå behöver leverera ROI (return on Investment) så att du som företag tjänar pengar på dina investeringar. Affärsplanering, kommunikationstrategier och marknadsstrategier behöver kompletteras med en SEO strategi och för att lyckas med det behöver SEO specialisterna lyssna in hur företagets affärslogik fungerar. Att  förändra affärsplaneringen är svårt och behöver mycket ödmjukhet och det är en stor skillnad mellan att hjälpa istället för att berätta hur strategin ska vara.

SEO byråer som du ska se upp med

Pratar du med säljare inom SEO så har de varit snabba att lova topplaceringar med enstaka sökord vilket inneburit att branschen fått dåligt rykte. Det finns inga snabba lösningar och ett kortsiktigt perspektiv kan ge förödande resultat om du försöker manipulera Google på ett sätt som strider mot deras riktlinjer. Om du betalar väldigt lite för en tjänst bör du fråga dig vad du får för tjänsten och om den gör någon nytta eftersom SEO är väldigt arbetsintensivt.

Tidigare var det vanligt med SEO-bolag som tog betalt för placeringar vilket kan innebära att du riskerar att fokusera på fel sökord. Var kritisk mot din byrå och om de verkligen lyckats leverera kunder till dig. Alltför ofta anlitas byråer som ser sina kunder som sleeping account som de inte jobbar med aktivt men skickar fakturor. Om de tar betalt för sina länkar och har egna nätverk så bryter de troligtvis mot Googles riktlinjer vilket också straffar sig på sikt.

Några bra frågor att ställa till din digitala byrå:

 • Är det samma människor som du har som webbyrå så är det ofta en varningsflagga eftersom en traditionell webbyrå sällan har expertkompetens inom SEO. Att jobba grafiskt kräver helt annan kompetens än att jobba med performance av webbsajter.
 • Hur ofta har de avstämningar med dig?
 • Är de transparanta och förklarar de hur de jobbar löpande?
 • Visar de resultat för dig hur webbplatsen och de olika digitala kanalerna presterar?
 • Kommer de med konkreta åtgärder vad som behöver göras?
 • Har du konkurrenter som annonserar mot ditt företag och syns mer på Google?
 • Använder de egna länknätverk så är det en stor varningsflagga. En kvalitativ SEO byrå arbetar med digital PR.
 • Har de teknisk kompetens att förbättra din webbplats?
 • Löser de dina problem?

Anlita ett SEO bolag som är experter på datadriven marknadsföring

Det finns många contentbyråer som skriver innehåll men har dåligt fokus på länkar och teknisk SEO. Du kan inte bli en SEO specialist om du inte brinner för det och har jobbat med det i flera år. Ointresserade, uttråkade eller oentusiastiska människor har inte kapaciteten att komma med rätt råd. Bara experter som har en passion för resultat och få saker gjorda operativt kan bli bra SEO specialister. Anledningen beror på att landskapet förändras snabbt och bara de som är villiga att testa, har tålamod och kreativa lyckas få bra resultat. Tänk på att det är en väldigt stor skillnad i resultatet att ha en bra SEO specialist mellan att ha den bästa..

För att kunna veta vad som fungerar för dina målgrupper behöver man göra mätningar kring sökvolymer och trender. Vad de söker, hur deras köpprocess ser ut, kundresor och vad de efterfrågar men också hur positioner förändras på sökvolymer och vilka problem som behöver åtgärdas på din webbplats. En bra SEO konsult utmanar ditt företagsstrategier och tar det ett steg längre och utgår alltid från din befintliga affärsidé. Se till att anlita experter som använder Bigdata och business intelligence för att kontinuerligt utvärdera information från flera datakällor som Google Analytics, Google Ads, Google Search Console (GSC) innebär att du får en fördel gentemot dina konkurrenter

Hur jobbar SEO bolaget med länkar och digital PR?

Länkar är ett område som skiljer agnarna från vetet. Det finns många sätt att jobba med länkar. De sämsta SEO bolagen köper dåliga länkar från exempelvis Indien vilket kan skada ditt företag då de riskerar bli straffade av Google. Expandtalk jobbar ofta som traditionella PR byråer men med mer fokus på länkar där vi ser innehåll som tillgångar asset. I våra projekt har vi ofta en dedicerad PR-manager som uteslutande jobbar med digital PR och outreach till sajter med hög trust. Resultatet är att vi får länkar från riktiga och kvalitativa sajter vilket förbättra din ranking på sikt.

Hur arbetar företaget med digital experience?

Vi vill skapa långsiktig sökmotoroptimering med läsbart och redaktionellt innehåll för läsare och målgrupp. Internationellt pratar allt fler av de bästa sökmotoroptimerarna om vikten av ett holistiskt perspektiv där en del valt att använda begrepp som CX (Customer Experience) – för att betona användarvänlighet och att de framförallt sätter fokus på upplevelsen snarare än sökmotorn. Modeordet för dagen är Experience.

Vilken prisnivå är du beredd att betala?

Att lyckas med satsningar i olika digitala kanaler beror på ekonomiska prioriteringar och var du får bäst avkastning på dina medieinvesteringar. Det är stor skillnad mellan vad olika SEO-byråer tar betalt. Det finns byråer som har stora säljorganisationer där leveransen inte premieras och säljare och projektledare är tunga poster. SEO är väldigt arbetsintensivt och är det en byrå som tar lite betalt är det en stor risk att deras konsulter är lågutbildade och sitter överbelastade med många klienter. Skillnaden mellan vad en högpresterande SEO-konsult kan leverera gentemot en medioker eller normal konsult är väldigt stor och de bästa SEO konsulterna levererar ett resultat som kan vara upp mot 10 gånger bättre än en medioker. 

Skaffa dig själv digital kompetens i projekten

Många beställare vet inte riktigt vad de beställer men det krävs två för att dansa tango. En bra byrå delar med sig av sin kunskap som varför det är bra att gå efter en viss SEO strategi och specifika länkar. De har kontinuerlig kunskapsöverföring om metoderna som även visar att de bryr sig om dig och ditt långsiktiga resultat. De bästa kampanjerna tar med dig i projekten och förklarar tekniken för dig.  Se till att anlita SEO-specialister vars DNA är Internet och har förståelse för digital marknadsföring och kan jobba nära affärsutveckling och ledning. 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.