Sökmotoroptimering – Guide med våra bästa tips för 2019

Sökmotoroptimering – vad är SEO?

Sökmotoroptimering (SEO) kommer från engelskans Search Engine Optimization omfattar olika metoder som används för att optimera din webbplats. Syftet är att bli sökmotorvänlig och synas högt upp i sökresultatet. Bra utförd ökar det dina chanser att placeras högt i Google sökningar, därmed får du mer besökare till din webbplats.

Sökmotoroptimering handlar inte bara om Google
Av de sökmotorer som finns hade Google en särställning under 2018 med 64,8% av sökningarna. På andra plats kommer Google images med 21,8% följt av Youtube (som också ägs av Google) 3,6%. Därefter kommer konkurrenterna Yahoo 2,4%, Bing 2,4%, Amazon 2,3%, Facebook 1,5% . Google Maps står för 1,2% av marknaden. Google vill att användarna ska vara kvar på sökresultatet och de har tagit över mer och mer av sökresultatet.

SEO-skolan: Tips och metoder

SEO skolan

Vad behöver du veta? Så här kommer du högre upp i Googles sökresultat!
Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden för att ligga på topp måste du studera. Det finns många aspekter av en besökares upplevelser på webbplatsen som du måste ta hänsyn till.

De webbplatser som Google rankar på 1: a sidan av sina sökresultat för en viss sökterm är oftast de som anses vara mest relevanta och användbara. Google avgör vilka webbplatser som är mest användbara och relevanta genom att använda en komplicerad algoritm (matematisk process) som tar hänsyn till mer än 200 faktorer.

Vad påverkar Google rankingen?

Under 2019 är de viktigaste rankingfaktorer och olika sätten att förbättra den organiska rankingen dvs positionerna på Google följande.

 • Kvalitet och begreppet ”Content is King” och bra innehåll gäller i hög grad för att synas högt i sökmotorer. Ofta kommer du långt med att bygga bra och läsvärt innehåll som svarar på besökarnas frågor. Du behöver tänka kvalitet och få besökarna att stanna länge på sidan och läsa innehållet.
 • Sökordsanalys tar fram de mest relevanta söktermerna och utgår från hur många sökningar sökordet har på Google internationellt och Google.se och mot den svenska marknaden. Läs mer om nyckelordsanalys
 • Sökordsoptimering vilket även kallas för on-page optimering innebär att sidorna är attraktiva för användarna och sökmotorerna. Det innebär att man bygger sidorna så de är optimerade med titel, rubrik, läsbarhet och en hög SEO-score.
 • Delningsbart innehåll i social media och andra webbsajter.Länkar och länkstrategi är det arbete som görs för att få externa länkar till sin sida. Länkar är avgörande för hur bra du lyckas och är grunden i Googles algoritm. Läs mer om länkar
 • Onsite optimering: Vid onsite optimering ser du på helheten på sajten och de delar du förändrar på din webbsida så den fungerar optimalt. Det omfattar sajtens hierarki, navigering, sidornas rubriker och kvaliteten på texten. 
 • Mobile first dvs att sajten fungerar bra på mobilen. Googles sökresultat skiljer sig mycket mellan desktop sökningar och mobilsökningar.
 • Användvarupplevelse omfattar UI och att webben ska vara enkel att använda och ge en bra upplevelse med navigering på alla devices.
 • Hastighet (pagespeeed) att sajten visas snabbt för både desktop och mobilanvändare
 • Snippet marknadsföring: att sajten är bra kodad och anpassad efter snippet och det som kallas knowledge graph vilket görs bland annat genom kodning som schema som gör att innehållet sticker ut i sökresultatet.
 • Infrastruktur och Hur sajten tekniskt är uppbyggd och hur Google och andra sökmotorer indexerar sajten. Crawl accessability är nödvändigt för att sajten för att sajten ska fungera överhuvudtaget och det första steget när vi analyserar en webbplats. Ofta innebär det att man tekniskt behöver skruva på plattformen. Från Googles perspektiv vill de ha en effektiv crawl budget.
 • Varumärkesstyrka och sociala signaler.

Att gå igenom titlar och se till att sidorna är bra skrivna bör göras internt eftersom det är enkelt och något som fortlöpande behöver filas på. Om du kör WordPress kan du installera pluginet Yost for SEO vilket hjälper i arbetet.

Checklista för dig som vill veta mer om sökmotoroptimering och SEO.

Checklista

Hur du förbättrar din ranking 2019

 • Se till att sajten är mobilvänlig – ofta är upp mot 30-50% av alla besökare mobilanvändare så det är en viktig faktor
 • Se till att den är säker och använder https som protokoll.
 • Förbättra användarnas upplevelse av sajten
 • Förbättra hastigheten så den är snabb
 • Förbättra onpage optimeringen
 • Se till att du får länkar som du förtjänar
 • Inventera produkter och tjänsteutbud för att analysera fram viktiga sökord och sökordsfraser.
 • Analys av antal sökningar och sökbeteende för din webbplats.
 • Kolla med supportfunktionen vilka som är de vanligaste återkommande frågorna
 • Identifiering av longtail sökningar och sökfraser som maximerar trafikens olika matchningskombinationer av sökorden.
 • Analys av målgruppens sökbeteende utifrån ett marketing perspektiv.

Vilka är de viktigaste rankingfaktorerna på Google?

rankingfaktorer

Hur många ranking faktorer använder Google?
Under ett decennium har seo-specialister undersökt och sökt korrelationer med olika rankingfaktorer. Detta går tillbaka flera år i tiden då Google officiellt avslöjade att det fanns 200 olika rankingfaktorer. 
Därefter har Google skruvat på algoritmerna vilket medfört att metoderna och spelreglerna kontinuerligt förändras. Ingen vet exakt hur deras algoritm ser ut. De viktigaste faktorerna för att komma högt hos Google är innehåll, externa kvalitetslänkar, domännamnet och hur Googles algoritm som är döpt till Rankbrain rankar webbplatsen.

Vad är rankbrain?

Rankbrain algoritmen sägs stå för 30% av alla sökningar och en stor del består av sökningar som aldrig utförts tidigare men machine learning skapar också nya möjligheter för bilder och kartor. Rankbrain innebär troligtivis att CTR:en har en högre betydelse än tidigare även om det inte är en direkt rankingfaktor och att besökarna stannar kvar på sajten. På sikt innebär troligtvis Googles algoritmer att de kommer försöka behålla användarna i sitt nätverk och ta mer innehåll från sajterna.

Rankingfaktorer som hjälper dig nå högt i sökmotorer


Sökord

Sökord

Egentligen borde det vara självklart att bygga webbplatser efter målgruppens sökbeteeenden. I verkligheten byggs de flesta sajter med stort fokus på det grafiska och så missar reklambyrån att sajten ska få trafik och skapa affärer.

På nätet finns det mängder av sajter som inte är optimerade, som missar relevant trafik som istället går till konkurrenter.

Skriv innehåll som matchar sökbeteenden

Sökord

Det är absolut nödvändigt att välja rätt sökord som din målgrupp använder sig av när de vill få fram information. Sökmotoroptimering förbättrar webbplatsens naturliga ranking vilket medför att de som söker efter dina tjänster eller produkter har lättare att hitta dig. Men den bästa optimeringen handlar om att börja med att ta fram hur sökbeteenden ser ut och svara på de frågor som kunderna har när de letar efter en produkt eller en tjänst.

Seriösa webbplatsadministratörer och sökmotoroptimerare följer sökord som ger trafik och hur deras positionerna utvecklas över tiden. Genom att följa rankingen kan de korrigera och förbättra sidor kontinuerligt utifrån hur konkurrensen ser ut.

Nyckelordsstatistik och sökbeteendeanalyser bygger på teorin om longtailen. Fler och fler med marknadsledande befattningar har börjat förstå att det framförallt är lönsamt att synas på den långa svansen (eng. longtailen). Det innebär att företaget syns på en stor mängd relaterade sökord istället för att ett få antal ”prestigeord” inom en viss nisch. Trafiken finns på long-tailen eftersom många använder flera sökord när de söker på nätet.

En professionell SEO-byrå kan hjälpa dig att ta fram alla relevanta sökord inom din nisch och att kombinera long-tailen med spets dvs även synas på de mest konkurrensutsatta orden som ofta används vid sökningarna. SEO byråns aktiviteter handlar till stor del om  sökord och hur många sökningar som görs på Google varje månad.

Det finns många verktyg för att hitta rätt sökord som https://www.keyword.io eller Google Adwords keyword tool.

Analysera din målgrupps sökbeteenden. Upptäck vad som spelar roll för din nisch och matcha sökorden som används på nätet med din webbplats och hur sajten är byggd. När vi konsultar kring om en webbplats börjar vi alltid med en sökbeteendeanalys där vi undersöker användarnas och hur de söker på nätet.

Innehåll

Skapa en contentplan

contentplan och seo

En stark SEO-strategi har en contentplan för sajten med olika erbjudanden och olika filformat. Genom att sortera upp och kategorisera sökorden i sökvolymer går det att se vilka sökord som är viktigast. Det går att se ifall det finns innehållsgap på sajten och hur webbplatsen behöver förändras och struktureras.

För en större webbplats är det inte ovanligt att vi undersöker flera tusen olika sökord och hitta sökord som missat i marknadsföring men som konurrenterna använder sig av.

färskt innehåll

Att ha rätt innehåll är ett konstant och tidsödande arbete. Sökmotoroptimerare kan vända runt på informationen och kolla hur Google ser på sajten som att den har bra CTR men även läsvärt som förbättrar användarens läsupplevelse.

Se till att innehållet är korrekt och faktabaserat. Innehåll ska naturligtvis vara korrekt och baserat på fakta. Gärna ska du ha en trovärdig författare inom din nisch speciellt om det handlar om ett område som påverkar människors liv exempelvis läkemedelsbranschen.

Många redaktörer följer inte upp sajten hur den går med besökare och synlighet. 

Som webbredaktör är det viktigt att vässa din webbplats, optimera innehållet och i slutändan får mer kärlek av Google.

Skriv bra och intressant copy med innehåll för din målgrupp och de som besöker webbplatsen. Se till att titlar och metabeskrivningar är skrivna efter sökord och gör dem klickvänliga. Det är det här som visas på Googles sökresultat.

Öka läsbarheten
Det finns flera olika index som kan identifiera sidor med låg läsbarhet. Du kan se webpagefx.com för att testa en sidas läsbarhet. Det går också att se hur långa stycken du använder och ifall du har satt bra rubriksättning.

semantiskt innehåll

Vad är semantiskt innehåll?

semantiskt innehåll

Titta på innehållet du har för din sida. Täcker det helt och hållet det aktuella ämnet? Tar det upp alla relevanta sökords variationer du kan hitta? Tar det upp vanliga frågor får din målgrupp?  Skapar innehållet engagemang?

Semantiska SEO innebär att få med den djupare innebörden av varför någon söker efter innehåll och strategiskt placera dessa element på dina webbsidor. Googles ”relaterade till sökning” kan ge vissa ledtrådar kring relaterat innehåll.

Ett sätt att identifiera semantiskt innehåll är att skapa en Sökordsanalys i Excel och lista alla nyckelord och kategorisera dem och därefter skapa pivottabeller för olika avsnitt baserat på sökvolymer.

Använd unikt innehåll

Google vill aldrig visa ett sökresultat där resultatet två, tre, fyra och fem är alla exakt samma artikel. Försök att skriva unikt innehåll eftersom det visar att sajten har kvalitet. Dubbletter av innehåll (eng. duplicate content) har negativa konsekvenser för SEO. Sökmotorer gillar att filtrera bort vad de ser som duplicerat innehåll och innehåll som är exakt samma.

Du kan använda verktyg som siteliner.com för att hitta duplicerat innehåll.

Se till att innehållet har hög trovärdighet och auktoritet

EAT-formelnt

EAT: Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness är förkortningen kring Googles kvalitets riktlinjer hur man skriver innehåll. I huvudsak avgör E-A-T en webbplats värde.

Kvalitetgranskaare gör manuella kontroller av webbplatser och ger dom olika betyg.   Om en kvalitetsgranskare anser att en användare skulle känna sig bekväm att läsa, dela och rekommendera innehållet, som tjänar platsen en hög nivå av E-A-T. Ladda ner Googles Kvalitets riktlinjer

Håll dina bloggar aktuella med nyhetsvärde

Google har en freshness-algoritm. Det är ofta effektivt att uppdatera gammalt innehåll eftersom det kan ha förtroende och länkar som pekar på sidan. <

Prestanda för hela domänen förbättras genom att behålla färskt innehåll och rensa och peka om det gamla innehållet med ompekningar (301:or).

Svara på användarnas avsikter (user intent)

En bra SEO strategi innebär att företaget rankar naturligt på de viktigaste sökorden inom nischen och har målgrupper och deras sökbehov kartlagda.

Att få mycket trafik kan innebära merkostnader om du inte når den målgruppen som du vill sälja till.

Google vill att deras sökresultat löser användarnas problemformuleringar. Om din sida inte är relevant för sökfrågan eller ännu viktigare inte svarar på användarens avsikter kommer du inte ranka. När vi väljer sökord finns det en tendens att framförallt gå efter dem med de höga sökvolymer, men mycket viktigare än sökordssökning volymen är användarens avsikter bakom frågan.

Det finns flera faktorer som tros hjälpa Google att avgöra användarens avsikter

 • Fysisk ort och beteenden på den platsen
 • Device (hastighet, operativsystem, installerade appar, mobil etc)
 • Browser historik
 • Beteenden i Gmail
 • Tidsbaserade mönster

Do, Know och Go är ett kocept som segmenterar sökfrågor i tre olika kategorier. Dessa klassificeringar avgör sedan i viss utsträckning vilken typ av resultat som Google levererar till sina användare.

Varför är en hög CTR (clickthrough rate) viktigt?

CTR betyder click through rate och en hög CTR innebär att besökarna klickar på det du skriver. Om du har en låg CTR kan det ändå betyda att ditt innehåll är bra men att du kan få mer besökare genom att ändra på sidans titlar och metabeskrivning.
Du kan se vilken CTR du har på det organiska söket genom Google Search Console.
Läs mer om CTR.

Onsite Optimering

Vad är onsite optimering?

onsite optimering

Onsite optimeringen omfattar arbete som görs på hemsidan och är unikt för varje webbplats. Vi ser på webbplatsen som helhet och stärker upp webbplatsen med internlänkar, förbättrad prestanda, storlek på landningssidor och hastighet. För större organisationer kan det handla om att korrigera processerna så att sajten blir bättre när redaktörer skapar innehåll och bilder eller tar bort information på bästa sätt.

Se till att sajten har bra onsite SEO optimering av sidorna på de mest konkurrensutsatta orden. Följ upp sökord som inte rankar och förbättra innehåll som har stora sökvolymer på Google.

För mindre organisationer görs ofta onsite optimeringen direkt på sajten och innebär att sajten blir bättre. Sökmotorer, som Google, gynnar vissa saker på sidorna på varje webbplats. Några av dessa saker är:

 • Titel taggar
 • Sökmotorvänliga URL:er
 • Metabeskrivningar
 • Titeln lockar användarna in på sidorna från sökmotorn och du bör inkludera sökord i titeln. Kolla igenom och se till att alla sidor har en titel och metabeskrivning. Med verktyg som Screaming Frog kan du hämta hem alla dina sidor och se hur titlar och metabeskrivningar är satta.
 • Det räcker inte med att bara skriva en titel utan content managers måste lägga kärlek på orden och hur dessa är skrivna. Det är viktigt att skapa unika och korrekta titlar som lockar till klick och ökar CTR:en (click through rate) och som använder maximalt utrymme.
 • Se till att rubriktaggarna består av 55-59 tecken har du fler så riskerar de bli avklippta.
 • Använd sökordet i det första 100 orden
 • Använd metabeskrivningar på ett smartare sätt som att visa företagets unique selling points dvs fördelarna med att anlita företaget eller köpa produkterna och locka besökare att klicka på länkarna som pekar mot sajten
 • Använd vår checklista för SEO anpassning och optimering av en webbplats.

Ovanstående delar påverkar också hur innehållet visas på Google som ofta plockar upp titlar och metabeskrivningarna i sitt sökresultat. Det innebär att sen professionell SEO-byrå metodiskt arbetar med dessa delar för att få sajten betydligt bättre och locka fler besökare från Google.

Det finns mängder av faktorer att förbättra när det kommer till själva innehållet på sidorna.

 • Rubriker och rubriksättning
 • Sökordsfrekvens som behöver upplevas naturligt men ändå ha en viss frekvens.
 • Kanibalisering av sökord – exempelvis om det finns flera sidor och underkategorier där sökordet finns med.
 • Hur texten är skriven – olika typer av läsbarhetsindex

Läs mer om onsiteoptimering

Bygga landningssidor

Hur kan du bygga perfekta landningssidor?


Bygg perfekta landningssidor (silver bullet pages) som är anpassade för de sökord som du vill synas på där det är mycket volym och hög konkurrens. Se till att längden på innehållet gärna mer än 2000 ord.

 • Använd olika verktyg när du testar din sajt så du kartlägger alla problem. Verktygen visar olika saker och områden att bearbeta – I våra projekt tipsar vi dig om de bästa verktygen som tagit oss år att utvärdera
 • Design och innehåll är viktigt och att förbättra struktur och göra det enklare att navigera men navigeringen kan påverka din sajt både positivt och negativt.
 • Du kanske behöver konsolidera flera sidor som handlar om samma ämne för att få ner duplicerat innehåll
 • Sökmotoroptimering för mobiler och digitala assistenter är ett relativt nytt område och visar att man behöver lyfta blicken och inte bara koncentrera sig på de vanliga och traditionella textsökningarna.

Domänen som rankingfaktor

Domänen i sig kan vara en rankingfaktor om du har ett domännamn som innehåller sökordet eller ifall det är ett starkt varumärke är det positivt. Om den innehåller det exakta domännamnet kallas det EMD (Exact Match Domain) och innebär ofta att det är enkelt att ranka på sökoret. Speciellt i Norden är våra landsdomäner .se, .fi, . no. och .dk bra för ranking på de lokala geografiska marknaderna.

En domän kan ha kvalitet om den tex inte delar IP-adresser med andra utan har en egen IP-adress. En domäns historia är också viktig som när den registrerades finns med i ett patent och när den förnyas. Faktorer som dessa innebär att en domän får högre trust.

Om domänen är gammal spelar ingen roll enligt John Mueller på Google men däremot och sidan har mycket länkar till sig är det positivt. Den kan ha hamnat i filter och fått en bestraffning vilket är negativ likaså om den ligger som en privat i Whois databasen.

Länkstrategi

Google, synligheten på nätet och länkar. Kvalitet och kvantitet av länkar är viktigt för det organiska söket.

länkar

Kvalitativa länkar med hög trovärdighet som pekar mot sajten och mot de landningssidor man vill ranka på är en mycket viktig faktor och ger trafik till sajten. Kvalitetslänkar och en effektiv länkstrategi är nödvändigt för att lyckas online.

Ett av de mest populära metoderna är att bygga länkar från andra sajter. Att bygga länkar har stor betydelse för din ranking och ger samtidigt din sajt trovärdighet och framförallt trafik. Även om Google successivt har försökt minska länkarnas betydelse så är det fortfarande grundbulten i deras algoritm och hur Google fungerar.

Länkbyggen och effektiva metoder att bygga länkar

Ranking without links is really, really hard…
Gary Illyes, Google

Länkar och ankartexter är fortfarande nödvändigt och trovärdiga länkar med hög trust är värd sin vikt i guld. För ditt företag är det viktigt att ha naturliga länkar som kommer från riktiga företag. Om en webbplats ger bort irrelevanta länkar inom högriskbranscher som spel, casino, poker eller ännu värre om sajten är drabbad av virus så ökar risknivåerna.

En hållbar länkstrategi utgår från ett företags verkliga nätverk men kan även toppas med outreach metoder där man vänder sig till bloggare och influencers.

Länk velocitet

Länkvelocitet beskriverlänk tillväxten till en sida eller domän. Länkvelocitet kan mätas i nya länkar per månad eller nya länkar från rotdomäner per månad. Du kan hitta den med hjälp av verktyg som Majestic, Link Research Tool eller ahref.

Länkar som är relevanta inom samma nisch

Det finns flera metoder att bygga länkar som fungerar – där du inte riskerar att straffas. Men länkar behöver bevakas så att det är naturligt- speciellt om det handlar om sidor som pekar mot money keywords. Du kan också bli drabbad av kampanjer från konkurrenter som skjuter dåliga länkar mot din sajt för att försöka sänka den.Populära verktyg för att mäta länkar är Majestic.com och Ahref.

Sökmotoroptimering handlar ofta om att mäta.

Mätning och ranking av synligheten på nätet omfattar att man ser på Googles uppdateringar, positionerna på de viktigaste sökorden och länkkraft. Genom att följa sökorden på daglig basis går det att finjustera och ständigt förbättra webbplatsen.

Att länka till externa sajter inom din nisch är bra. Det handlar om att bygga bra webbplatser och det är naturligt att använda externa länkar. Tvärtemot vad en del tror är externa länkar till trovärdiga sajter med hög trust bra för din egna ranking.

SEO utan länkar är som saft utan saft.

Outreach och länkbyggen – att skaffa naturliga länkar
Länkar är nödvändigt för att en sajt ska indexeras och få bra synlighet och på konkurrensutsatta sökord kan det vara skillnaden att synas på första sidan och flera sidor längre bak i Googles sökresultat. Men alla länkar är inte bra utan de kan skada dig och ditt varumärke och Google har filter som Pingvinen som straffar onaturliga länkbyggen. Viktiga delar i en bra länkstrategi är websitepromotion för att nå bloggare och hur du når ut till ditt naturliga länknätverk med partners, återförsäljare och kunder.

Se till att ha en stark länkstrategi och skaffa naturliga länkar exempelvis från partners, återförsäljare och föreningar som du stödjer

 • Kontrollera varifrån dina konkurrenter får sina länkar och följ upp ifall du själv kan få länkar från samma källor
 • Interna länkar och struktur – tänk på din egna länkstruktur och bygg hörnsidor
 • Linkreclamation – se till att alla länkar pekar rätt
 • Disawow länkar – bli av med skadliga länkar som ökar risken och kan skada din webbplats och ranking
 • Outreach handlar om praktiska metoder att nå ut till bloggare inom din nisch så att de skriver blogginlägg med länk till ditt företag.

Läs mer om länkar

Hastighet och betydelsen av en snabb webbplats

Hur snabb är din webbplats?

Snabbhet och webbplatsen

Ladda sidor snabbt och responsivt är viktigt för rankingen. Hur snabbt servern svarar, renderingstid och var den är placerad är rankingfaktorer och påminner om racingbilar – den som har den effektivaste motorn har ett stort övertag. Genomsnittstiden för att svara bör ligga kring 100 ms.

Hastigheten är viktigt för framförallt mobilanvändarna kan du mäta exempelvis genom Google Page Speed. Det går att använda en CDN för att öka upp hastigheter men ofta handlar det om att skapa ren och bra kod. Vill du veta mer hur du kan få en snabbare sajt och öka hastigheten på webbservern.

Bygg för ”multidevice” – sajten ska fungera för mobil, iPad och desktop

Mobilsöket har en enorm betydelse

Att en sajt är mobilanpassad är nödvändigt för att ranka bra och Google har gått ut hårt med att de prioriterar mobile first. Under de senaste åren har användningen kring mobiler ökat och gått om desktop och mobilsöket skiljer sig från desktop. Krav på en modern webbplats är att den är mobilanpassad och fungerar optimalt för en mobil och dessutom laddar fort. Många sajter som inte är mobilanpassade har droppat i Googles sökresultat.

Det dyker också upp nya html-tekniker som AMP (Accelerated Mobile Pages) vilket Google rekommenderar publicisterna att använda. Accelerated Mobile pages är Googles nya standard för att öka upp hastigheten när man använder mobilen. En bra infrastruktur som sajterna ligger på och en snabb sajt som fungerar bra i mobilen är idag nödvändig. Läs mer om hur du optimerar för mobilen på vår temasajt: mobiltseo.se

Se till att sajten är säker

Använd https

Https innebär att sajten använder SSL kryptering. Från augusti 2018 har det kommit kraftiga dropp i sajter som inte använder https:// på den Svenska Google.se. Det går tydligt att se att https:// föredras i konkurrensutsatta nischer.

Det är också bra att se till att man inte har onödiga länkar till http istället för https – både externa länkar och interna länkar kan behöva att ändras.

Om du använder open-source som WordPresss är det nödvändigt att ha en process för att uppdatera plugins och teman så sajten inte blir hackad. Det är inte ovanligt att en sajt blir hackad och får en massa länkar till läkemedel och porr-sajter.

User experience och bilder

Layout och design har stor betydelse

Layout och UI-design är en viktig aspekt hur webbsajter upplevs. Att använda multimedia, video och väldesignade och unika bilder visar på kvalitet. Att testa sajten med A/B-testning är en metod att säkerställa att sajten fungerar som den ska.

Ofta finns problem att man gör saker överkomplicerade med javascript vilket kan innebära att sajten inte renderas rätt av sökmotorn.

Använd optimerade bilder på din sajt

Att använda optimerade bilder och undvika dåligt komprimerade bilder är en effektiv metod att öka upp hastigheten på sajten.

Genom verktyg som SEO frog hittar du lätt de största bilderna. Du kan också göra en Google Page Insight mot sajten, eller identifera långsamma sidor från Google Analytics. Ett lättanvänt verktyg för att optimera bilder är TinyPNG.

Det är lätt hänt att du har för stora och tunga bilder på din webbplats vilket användarna inte gillar – speciellt om de använder mobilen.

Delningar i social media

Är social media viktigt för SEO?

Det är en kontrovers bland SEO-fundamentalisterna ifall social media är en rankingfaktor – eller om social media samvarierar med en seriös sajt. I vilket fall kan det inte vara negativt att få informationen delad eftersom det leder till trafik.

Länkar till ditt innehåll på Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube och andra sociala nätverk hjälper sökmotorer att förstå vilka webbplatser som är trovärdiga och rankar olika sökordsfraser. Bings sökmotor ta hänsyn till hur ofta en länk har tweeted eller retweeted, liksom trovärdigheten på Twitter.

Övriga rankingfaktorer

Djup i innehållet

Enligt SearchEngingland har längre innehåll (1000 + ord) positiv effekt i sökresultaten. Det är möjligt att analysera konkurrenters innehåll för att få idéer hur man skriver ett optimerat innehåll. Finns verktyg som Marketmuse som byggdes för att analysera innehålls djup och hitta innehåll som saknas på en sida.

Strukturell data

Schema.org är ett gemensamt projekt mellan Google, Yahoo!, Bing och Yandex för att förstå logiken kring sökord. Snippets kan göra att att innehållet sticker ut i sökresultatet vilket leder till mer klick.
För närvarande kan användning av strukturerad data förbättra rankingen i en massiv mängd olika scenarier exempelvis för recensioner, recept och webbshoppar där det finns strukturerad information.

Volym i varumärkessökningar

Canonical länkar

Ansvarar du för ett stort varumärke får du mycket trafik gratis genom varumärkessökningarna. Antalet varumärkessökningar är troligtvis en rankingsignal som visar att företaget är välkänt.

För den som jobbar med störrea varumärken är det viktigt att stenkoll på SEO:n utanför varumärkessökningarna där man ofta har trafiken utan att behöva jobba.

Canonical taggen går att använda om man har många liknande sidor vilken sida som är viktigast. Google använder Canonical tagget för att identifiera vilken sidan som är viktigast. Här gäller det att vara konsekvent så ifall man skickar länkkraft till en sida bör den också få canonical kraften och inte gå till en annan sida.

A href lang tag (språk stöd)

Används för att visa vilket språk som sajten eller sektionen på sajten använder. Bör kompletteras med inställningar i Google Search Consolen.

Permalänk vänliga URL:er

John Meuller på Google har bekräftat att använda sökorden i URL:en är en rankingfaktor.

Att göra webbadresser korta, läsbara och innehålla sökord är ett enkelt sätt att göra det bästa av dem. Försök att skriva URL:erna så korta som möjligt och låt den innehålla det sökord du vill rangordna för.
Ta också bort onödiga suffix exempelvis .html.

Kontroll av parametrar

Kontroll av parametrar görs i Google Search Consolen.

Robot filer

Robot.txt filen är den första filen som Google läser när de kommer till en sajt.

Se till att den innehåller referens till sajtkarta och att den är relevant så du inte tar bort onödiga sidor. En felaktig robot.txt fil kan innebära att Google inte ens indexerar sajten.

Sajtkartor

Sajtkartor görs ofta i XML. Expandtalks webkarta som är byggd i WordPress hittar du här: https://expandtalk.se/sitemap_index.xml

Ofta skiljer man mellan sidor,posts och  kategori-sidor. Utöver att ha XML-sidor hjälper det till för indexeringen att skapa traditionella html-sidor som innehåller alla sidor.

Länka till sidor med hög trovärdighet

Med tanke på att Google analyserar dina inkommande länkar kring auktoritet, relevans och sammanhang, verkar det rimligt att utgående länkar från din webbplats till andra sajter är en rankingfaktor.

Paginering

Tidigare var det viktigt att man gjorde paginering korrekt med kod som
rel=”next” and rel=”prev” för att visa Google hur sidor är länkade. I mars 2019 to Google bort funktionaliteten vilket innbar att många SEO:are blev ursinniga och riktade kritik mot företaget.

Teknisk sökmotoroptimering

Minimera de tekniska felen

Det är nödvändigt att minimera antalet tekniska problem så att sökmotorerna lättare indexerar sajten. I början av SEO-processen är det inte ovanligt att en webbplats har tekniska problem och det är ofta nödvändigt att göra en kvalitetssäkring .Vi analyserar sajten och hur den indexeras i sökmotorer.

Vi hittar tekniska problem exempelvis med duplicerat innehåll, metadata, hastighet, strukturella problem som om vissa delar inte blir indexerade och kommer med förslag på förbättringar. Senare faser kan handla om infrastruktur som IP-frågor, cache, mobilanpassningar och certifikat.

Se till att innehållet är spindlat av sökmotorerna och optimera sajtens struktur

Analys av en webbplats sajtstruktur och hur den matchar med Google. Du kan se internlänkningar i verktyg som GSC men även att menystrukturen och sajtens struktur matchar sökvolymerna. Många gör misstaget att bara länka till hemsidan medan det finns underliggande sidor som kan ha potential att få mer trafik eftersom de innehåller ett visst sökord.

Det finns många tekniska delar som måste ses över för att en sajt ska fungera optimalt. Vi undersöker aktitekturen från hastighet till tekniska problem som kan hindra sajten att indexeras på ett bra sätt.

Sidans struktur och HTML kod

Webbplatsens hierarki, navigering, sidtitlar och kvaliteten på texten spelar roll liksom andelen text/html. Nyckelord i fetstil, kursiv stil, understrykning hjälper också sökmotorerna att tolka innehållet.

Kvalitetsgranskning

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt och för en person som inte är specialiserad på SEO kan det vara svårt att se vad som är fel. Därför kan det vara klokt att låta en SEO-specialist gå igenom sajten och de brister som finns.

 • Gör en teknisk seo-analys av webbplatsen
 • Gör en kvalitetsgranskning av webbplatsen så den följer Googles riktlinjer
 • Se till att öka hastigheten på webbservern så den är reptilsnabb
 • Se till att den inte innehåller mycket skript kod eller felaktig kod
 • Undersök att olika taggar är korrekta exempelvis rubriker, meta-data, språk och cannonical-taggen
 • Använd strukturerad data vilket underlättar för sökmotorer hur de uppfattar och läser en webbplats.

Använd SEO-processer

Sökmotoroptimering utvecklas hela tiden och omfattar flera metoder och processer som underlättar att hitta innehållet och konvertera.

De skickligaste trafikmarknadsförarna använder growth-hacking och kreativa lösningar. Långsiktig och strategisk SEO som innebär att ditt innehåll upptäcks inte bara på Google utan även i Bing och sökningar på Apple och Facebook.

En del SEO-bolag använder en kortsiktig taktik och tar till olika knep för att försöka komma högst upp i sökmotorerna – vilket kan innebära att du som kund tar en högre risk. Det går att pusha massiva länkar eller använda Google-botar för att få fler besökare vilket kan fungera på kort sikt ända tills Google ändrar sina algoritmer eller du fastnar i ett filter.

Vi tror att framtidens sökmotoroptimering till stor del handlar om att optimera innehållet efter olika nyckeltal (KPI:er) och att ständigt utveckla sin webbplats exempelvis med att få användarna att stanna kvar på webbplatsen utan att gå tillbaka till sökresultatet.

Digitala konkurrentanalyser

GAP Analyser och benchmarking av konkurrenter

Vi kan benchmarka en webbplats och plocka fram alla sökord som din konkurrent har men inte du. Vi utgår ofta från en kortfattad draft med konkurrenter, tjänster och målgrupper som vi tar fram tillsammans med våra uppdragsgivare. Det går också att ta fram alla länkar som går till dina konkurrenters webbplatser och rangordna dessa efter styrka och undersöka var de får sin trafik.

Inte sällan blir resultatet av ett nyckeltalsorienterat synsätt att ledningen omvärderar sina marknadsföringsaktiviteter.
Läs mer om konkurrentanalys

Risker

Det finns stora risker när du uppdaterar till en ny webbplats

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt. Att bygga en ny webbplats innebär risker att du tappar mycket av dina besökare även om du använder en modern plattform som WordPress. Att uppdatera en webbplats kan innebära stora risker att du tappar besökare vilket kan vara verksamhetskritiskt för en stor e-handelssajt.

Migrera en webbplats – viktiga saker som att göra ompekningar och tänk på när du byter hemsida så att du inte tappar alla besökare…
Flera webbyråer samarbetar med sökmotoroptimerare för att minska riskerna när de lanserar en ny webbplats och ser till att man gör alla ompekningar rätt men även att sajten indexeras på ett bra sätt, innehåller rätt information och inte innehåller några tekniska SEO-problem Du kan minska riskerna betydligt när du lanserar en ny hemsida genom att kontrollera SEO:n separat. Med våra tjänster vill vi se till att din webbplats ger en bra kundupplevelse som producerar kvalificerade leads och nya kunder. Gör inga kritiska SEO beslut utan att rådgöra med en SEO specialist.

När går det att se resultatet?

Att leverera bra SEO och kundupplevelse tar tid, kunskap och hårt arbete eftersom det i grunden handlar om att bygga webbplatser med kvalitet baserat på användarnas behov. Ett strategiskt synsätt kring sökmotorsoptimering innebär att sajten optimeras och man har ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa att du kan konkurrera effektivt i din nisch.

En webbplats ska stödja affärsidén och därför är företagets affär och marknad centrala begrepp kring vilka ord du väljer att synas på.

Något som kan vara frustrerande är att man sällan ser resultatet direkt av SEO utan ibland kan ta flera månader man börjar ta positioner. Det enda sättet att se hur det går är att kontinuerligt mäta hur du presterar på olika sökord ibland ner på daglig nivå. Google har patent på fördröjningar och ibland kan det finnas flera olika typer av tekniska hinder som innebär att din webbplats inte indexeras på ett korrekt sätt. Det är aldrig för tidigt att börja med SEO. Börja med sökmotoroptimering idag – ju längre du väntar desto svårare kommer det bli att ranka på de sökord som du vill synas på.

Om du vill se ett snabbt resultat?

Vill du ha ett snabbt resultat så ska du satsa på Google Adwords istället där du betalar för att visa dina annonser i Googles sökresultet – men då får du också räkna med högre kostnader.

Nya trender inom SEO

Vad som är menas med bra SEO varierar beroende på vilken SEO-expert du frågar och det publiceras konstant studier och experiment som en bra strateg behöver hålla sig ájour med. Eftersom SEO är dynamiskt och förändras måste man hålla koll på nya trender som dyker upp. Här listar vi några av

Digitala assistenter

Chatbotar som Siri kommer få ökad betydelse när allt fler använder mobilen och röstsöket. Digitala assistenter har länge används för Android men går även på iPhone men kommer användas i andra verktyg genom Google AI. De digitala assistenterna innebär att användarna använder meningar istället för enstaka ord och förenklar kundresan och support. Men de kan användas för bildsökningar och tal. Läs mer om digitala assistenter

Lokal söket

Glöm inte bort lokal söket – 40% av alla sökningar är lokala och här sker mycket affärer. Det är inte för inte som det heter All business is local. Att lokalisera de olika lokala orterna som är betydelsefulla inom nischen är ett steg men även att se till att webbplatsen använder ”citation” på ett bra sätt och finns i Google My Business Places. Tänk på att det geografiska söket är mer än de storstäderna och att det inte alltid korrelerar med storleken på orten. Läs mer om lokalsöket

Rapporter och ranking

Det är nödvändigt att mäta din webbplats med relevanta nyckeltal och KPI:er för att kunna göra korrekta analyser.

En stark seo strategi får inga organiska tapp utan innebär en webbplats som hela tiden tar digitala marknadsandelar och får ökad synlighet

Traditionellt har sökmotoroptimerare fokuserat sig på sökresultatet och rankingdata men det finns flera andra relevanta nyckeltal som går att ta fram för en webbplats för att se hur den fungerar. Inom varje nischbör man benchmarka mot de bästa på ett sökord för att identifiera hur du ska plocka positioner och få ökad synlighet. Jämför dig med de starkaste varumärkena!

Om du jobbar med soffor är det effektivt att jämföra sina mätvärden (KPIer) mot de starkaste varumärkena som IKEA, Mio, EM, Furniturebox och Trademax. Vi brukar välja företag som har hög vinstmarginal för att se vad de gör rätt i sin marknadsföring. Genom denna analys ser vi hur de får trafik men också vilka produkter och sökord som finns därute och vad de gör som i slutändan ger bättre lönsamhet.

När vi har tagit fram olika KPI:er med värden som synlighet, onsite optimering, länkstyrka och infrastruktur jobbar vi iterativt och kontinuerligt med de delar som ger bäst resultat och ger dig en prioriteringslista. Vi gör kontinuerligt analyser och rapportering för din webbplats.

Varför ska du göra optimera din sajt?

Varför ska du överhuvudtaget ägna dig åt att få sidorna att visas bättre på Google?

Vill du synas bättre på nätet för att därmed skaffa fler kunder är Google det självklara valet. En stor del av trafiken upp mot 70% sker genom sökmotorer som Google vilket innebär att det ofta är den viktigaste digitala kanalen. Vad många glömmer bort är att SEO även används också i andra sökningar som tal och bild. Sajter som Bing, ryska Yandex, kinesiska Baidu, Twitter, DuckDuckGo, Amazon, Youtube och Linkedin har andra regler än Google för att rankas högt.

Den organiska trafiken från Google är gratis till skillnad från Google Adwords där du måste betala för att synas. I de organiska söket betalar du inte något för att besökarna ska klicka på dina annonser. Detta innebär att sökmotoroptimering är en långsiktig investering att ta utrymme från dina konkurrenter och ta plats i den digitala världen.

En SEO optimerad webbplats stärker varumärket

Genom effektiv sökmotoroptimering får du fler besökare till din webbplats och därmed ditt företags synlighet på nätet. Ett bra sökresultat när man söker på företagets namn, tjänster, produkter eller ledning innebär inte bara att varumärket ser bra ut – utan det skyddar dig mot negativa skriverier eftersom det är dina artiklar som syns.

Ett starkt varumärke får ofta trafik som är kopplade till varumärket. Den varumärkesdrivande trafiken är väldigt enkel att få och kan också innebära att man blir blind och ser inte på de specifika ord där kunderna söker information och där konkurrenter kan befinna sig. Om du jobbar med starka varumärken bör du bryta ner varumärkessökningarna från icka varumärkesdrivna sökningar.

Bra sökmotoroptimering ökar omsättningen

En bra webbplats speglar företagets affärsidé och hjälper till att skapa affärsnytta och ökad lönsamhet.  Det räcker inte längre med att webbplatsen har många besökare utan den bästa SEO:n handlar i hög grad om affärsutveckling och hitta kundens sökintentioner.

Du får insikter och lär dig mer om kunden och deras behov och du kan hitta produkter som är framgångsrika hos dina konkurrenter. Hur vi väljer att optimera webbplatser varierar alltså beroende på företagets affärsmål, målgrupper och kundernas köpprocesser och kundresa.

Med risk för att vara tjatig. En effektiv SEO strategi  förbättrar kundresan den skaffar fler leads och utvecklar din verksamhet. Sökmotoroptimering gör att du tar marknadsandelar från konkurrenter vilket i slutändan ger dig mer leads och kunder och likaså att dina konkurrenter försvagas.

Konverteringsgraden är högre med SEO

Om strategin fungerar har man hög synlighet på konverterande sökord. På din webbplats vill du framförallt ha kunder som ökar försäljningen. 

Avslutningsgraden dvs att få kontakt med kunderna är ofta högre inom det organiska söket. Avslutningsgraden skiljer sig stort mellan olika branscher – men en bransch som undersöktes gav en avslutningsgrad på mer än 14.6% för det organiska söket medan kalla telefonsamtal låg på betydligt lägre 1.7%.

Sökmotoroptimering minskar kostnaderna

Även jämfört med andra digitala kanaler är sökmotoroptimering extremt effektivt. När sökmotoroptimering integreras med social media så din information delas mer och får större spridning och en del kallar social media för tändvätskan inom den digitala marknadsföringen. När sökmotoroptimering kombineras med Adwords innebär det att kvalitetsresultatet förbättras vilket innebär att man får rabatt från Google på det köpta söket.

Sökmotoroptimering är kostnadseffektivt, billigare och långsiktigare än annonsering hos Google med Adwords där du alltid måste betala för varje sökord som du vill synas på vilket inte är skalbart när verksamheten växer.  Sökmotoroptimering innebär därför lägre kostnad för varje ny kund som genereras eftersom du inte betalar någon annonskostnad.

Sökmotoroptimering innebär även att dina Adwords kampanjer blir effektivare då landningssidorna blir effektivare och de får bättre kvalitetsresultet hos Google vilket innebär att får bättre resultat till samma budget.

Blackhat

Man skiljer mellan blackhat metoder och white hat metoder inom SEO. Vi undviker black-hat metoder eftersom det finns en stor risk med dem.

Tidigare var det vanligt att man använde enkla och spammiga metoder för att ta bra positioner på Googles sökresultat. Det var vanligt att man skrev ett ord flera gånger (keyword stuffing) för att sökmotorer skulle prioritera informationen – men detta fungerar inte längre. I takt med att sökmotorerna blivit mer sofistikerade har gamla tricks blivit oanvändbara och kan innebära att företaget kan tappa sina positioner på sökmotorer.

Metoder som vi inte använder oss av

Google kommer konstant med uppdateringar som Penguin, Hummingbird, Panda och Medic. Syftet är ofta att betona kvalitén på innehåll på webbplatserna som visas upp och att sökresultatet som visas blir optimalt för användarna.

Aktiviteter som kan skada din SEO

 • At anlita företag som använder olika typer av spam (kommentarsspam, spammiga länkar, UGC, Rich snippet spam)
 • Länkar som är manipulativa
 • Tunnt innehåll
 • Innehåll som inte är unikt
 • Cloaking
 • Felaktigheter med canonical taggen
 • Att man blockerar innehåll med noindex på sidan eller i robots.txt filen
 • Keyword stuffing (för mycket innehåll kring nyckelordet)
 • Redirect kedjor
 • Stor andel crawler fel och tekniska SEO-violations
 • Länkar till casinon, läkemedel eller sexsajter

Ta reda på mer om hur ditt företag jobbar med SEO

Alltför många företagsledningar är lyckligt omedvetna hur deras webbplatser presterar på Internet. Att få en rankning på något obskyrt sökord utan konkurrens är inte svårt. Men att optimera för att sökmotorer ska visa relevanta resultat för din målgrupp är ofta tidskrävande – speciellt om du rör dig inom konkurrensutsatta nischer.

Pratar du med säljare inom SEO så har de ofta lovat topplaceringar med enstaka sökord vilket är ett kortsiktigt perspektiv som kan ge förödande resultat. En del seo-bolag tar bara betalt för placeringar vilket kan innebära att du riskerar att fokusera på fel sökord. En bra SEO konsult utmanar ditt företags strategier.

När behöver du en SEO-konsult?

Att analysera sajter som antingen är byggd eller ska byggas kan vara komplext. Här kan man behöva coaching av en erfaren person att analysera de tekniska delarna och använda sökbeteendeanalyser för att skapa en bra grund och fundament till din webbplats.

Stöd till marknadsavdelning

Redaktionell SEO handlar framförallt om att förbättra innehåll och texter och att få besökarna att stanna kvar längre på sajten. Våra sökmotoroptimerare hjälper redaktörer med SEO kampanjer och kommer med konkreta förslag på hur sajten kan förbättras. Exempelvis på arbetsuppgifter är strukturförändringar på sajten, website promotion, analys av sökordsvolymer, redaktionella texter, long-tailen och onsite optimering av webbplatser.

Projektledning inom SEO

Tips för dig som jobbar med projektledning och med affärsstrategier. Se till att ligga i framkant i digitaliseringen och att organisationen har ett digitalt och agilt arbetssätt. Följ alltid upp med grafiska rapporter hur din webbplats fungerar. Använd spårning och korrekta rapporter för dina sökord och viktigaste sökfraser då kan du mäta hur sajten fungerar och löpande göra korrigeringar. Vår metod använder de bästa mätverktygen på marknaden.

 • Effektiva rapporter för din SEO analys – vilka nyckeltal och KPI:er behöver du följa upp
 • Projektledning – Läs vårt dokument om sökmotoroptimering i större företag
 • Se till att du budgeterar för sökmotoroptimering

Anlita ett seriöst SEO bolag

Många företag vänder sig till seriösa SEO byråer för att de vill skapa långsiktig sökmotoroptimering med läsbart och redaktionellt innehåll för sina läsare och målgrupp. Internationellt pratar allt fler av de bästa sökmotoroptimerarna om vikten av ett holistiskt perspektiv där en del valt att använda begreppet Search Experience Optimization – SXO – för att betona användarvänlighet och att de framförallt sätter fokus på upplevelsen snarare än sökmotorn.

Experter på datadriven marknadsföring
Se till att anlita experter som använder bigdata och business intelligence för att kontinuerligt utvärdera information från flera datakällor som Google Analytics, Google Adwords API, Google Search Console (GSC) innebär att du får en fördel gentemot dina konkurenter. För att kunna veta vad som fungerar för dina målgrupper gör vi mätningar kring sökvolymer och trender. Vad de söker, hur deras köpprocess ser ut och vad de vill ha.

Skaffa digital kompetens i projekten
Se till att ditt företag har specialister på sökmotoroptimering. Använd personer vars DNA är Internet och digitala managementkonsulter som kan jobba nära affärsutveckling och ledning.

Att lyckas med satsningar i olika digitala kanaler beror på ekonomiska prioriteringar och var du får bäst avkastning på dina medieinvesteringar.

Officiella dokument från Google om sökmotoroptimering

Google har skrivit 2 officiella dokument kring sökmotoroptimering. Utöver dessa finns mängder av videos på Webmaster Central där de uttalar sig och ger tips hur man ska få sajten att ranka bättre på Google.
Följ Googles riktlinjer kring kvalitetsgranskning av webbplatser (pdf)
Ladda ner Googles Grundhandbok om sökoptimering

Vill du ha hjälp med din sökmotoroptimering?

Expandtalk är en digital affärspartner som ger dig bättre affärer. Om du vill veta mer om digitala strategier och hur du kan utveckla digitala lösningar och affärer med sökmotoroptimering – kontakta oss gärna förutsättningslöst. Vi jobbar inom hela det digitala fältet med att förbättra din lönsamhet på nätet. Vi börjar vanligtvis med en nulägesanalys och digital strategi där vi ser hur en webbplats fungerar i dagsläget. Kontakta oss.

Daniel Larsson
Daniel Larsson
Daniel Larsson bloggar inom digital marknadsföring och specialist på sökmotoroptimering. Ämnen han bloggar om handlar om digitala strategier som SEO, KPI:er, webbanalys, kryptovalutor och cybersecurity.Expandtalk är en nischad webbyrå i Stockholm som är specialiserad på sökmotoroptimering och content marketing. Vi jobbar med digital marknadsföring och är specialister på att öka trafiken och konverteringar på webbplatser.