Sökmotoroptimering – Guide med våra bästa tips för 2019

Sökmotoroptimering – vad är SEO?

Sökmotoroptimering (SEO) kommer från engelskans Search Engine Optimization omfattar olika metoder som används för att optimera din webbplats. Syftet är att bli sökmotorvänlig och synas högt upp i sökresultatet. Bra utförd ökar det dina chanser att placeras högt i Google sökningar, därmed får du mer besökare till din webbplats.

Av de sökmotorer som finns hade Google en särställning under 2018 med 64,8% av sökningarna. På andra plats kommer Google images med 21,8% följt av Youtube (som också ägs av Google) 3,6%. Därefter kommer konkurrenterna Yahoo 2,4%, Bing 2,4%, Amazon 2,3%, Facebook 1,5% . Google Maps står för 1,2% av marknaden. Google jobbar aktivt med att användarna ska vara kvar på sökresultatet och de har tagit över mer och mer av sökresultatet.

SEO-skolan: Tips och metoder att förbättra din webbplats

Vad behöver du veta – så här kommer du högre upp i Googles sökresultat!
Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det ställer krav på den som jobbar med webbplatsen. Det är många aspekter av en besökares upplevelser på sidan som man måste tas hänsyn till. Det finns i princip fem sätt att förbättra den organiska sökningen det vill säga positionerna på Google. Ofta kommer du långt med att bygga bra och läsvärt innehåll.

 • Sökordsanalys tar fram de mest relevanta söktermerna och räkna hur många sökningar sökordet har på Google.se och mot den svenska marknaden. Läs mer om nyckelordsanalys
 • On-Page optimering handlar om alla de delar man förändrar på sin webbsida så den fungerar korekt. Det är saker som sajtens hierarki, navigering, sidornas rubriker och kvaliteten på texten. Läs mer om on-page optimering
 • Länkar och länkstrategi är det arbete som görs för att få externa länkar till sin sida. Länkar är avgörande för hur bra du lyckas. Läs mer om länkar
 • Onsite optimering: Vid onsite optimering ser man på helheten på sajten.
 • Infrastruktur och Hur sajten tekniskt är uppbyggd och hur Google och andra sökmotorer indexerar sajten. Ofta innebär det att man tekniskt behöver skruva på plattformen.

Att gå igenom titlar och se till att sidorna är bra skrivna bör man göra internt eftersom det är enkelt och något som fortlöpande behöver filas på. Om du kör WordPress kan du installera pluginet Yost for SEO vilket hjälper i arbetet.

Checklista – saker att komma ihåg

 • Inventera produkter och tjänsteutbud för att analysera fram viktiga sökord och sökordsfraser.
 • Analys av antal sökningar och sökbeteende för din webbplats.
 • Kolla med supportfunktionen vilka som är de vanligaste återkommande frågorna
 • Identifiering av longtail sökningar och sökfraser som maximerar trafikens olika matchningskombinationer av sökorden.
 • Analys av målgruppens sökbeteende utifrån ett marketing perspektiv.

 

rankbrain är Googles algoritm

Vilka är de viktigaste rankingfaktorerna på Google?

Under ett decennium har seo-specialister tjatat om rankingfaktorer vilket går tillbaka flera år i tiden då Google officiellt avslöjade att det fanns 200 olika rankingfaktorer. Därefter har Google skruvat på algoritmerna vilket medfört att metoderna och spelreglerna kontinuerligt förändras. De viktigaste faktorerna för att komma högt hos Google är innehåll, externa kvalitetslänkar, domännamnet och hur Googles algoritm som är döpt till Rankbrain rankar webbplatsen.

Vad är rankbrain?

Rankbrain algoritmen sägs stå för 30% av alla sökningar och en stor del består av sökningar som aldrig utförts tidigare men machine learning skapar också nya möjligheter för bilder och kartor. Rankbrain innebär troligtivis att CTR:en har en högre betydelse än tidigare även om det inte är en direkt rankingfaktor och att besökarna stannar kvar på sajten. På sikt innebär troligtvis Googles algoritmer att de kommer försöka behålla användarna i sitt nätverk och ta mer innehåll från sajterna.

Rankingfaktorer som hjälper dig nå högt i sökmotorer


Sökord

Keyword research: Skriv innehåll som matchar sökbeteenden och sökfrågor

Egentligen borde det vara självklart att bygga webbplatser efter målgruppens sökbeteeenden på nätet men i verkligheten byggs de flesta sajter med stort fokus på det grafiska och så missar reklambyrån hur sajten ska användas och få trafik. På nätet finns det mängder av sajter som inte är optimerade och som missar relevant trafik som istället går till deras konkurrenter.

Det är absolut nödvändigt att välja rätt sökord som din målgrupp använder sig av när de vill få fram information. Sökmotoroptimering förbättrar webbplatsens naturliga ranking vilket medför att de som söker efter dina tjänster eller produkter har lättare att hitta dig. Men den bästa optimeringen handlar om att börja med att ta fram hur sökbeteenden ser ut och svara på de frågor som kunderna har när de letar efter en produkt eller en tjänst.

Analysera din målgrupps sökbeteenden

Upptäck vad som spelar roll för din nisch och matcha sökorden som används på nätet med din webbplats och hur sajten är byggd. När vi konsultar kring om en webbplats börjar vi alltid med en sökbeteendeanalys där vi undersöker användarnas och hur de söker på nätet.

Long-tail marknadsföring inom SEO

Nyckelordsstatistik och sökbeteendeanalyser bygger på teorin om longtailen. Fler och fler med marknadsledande befattningar har börjat förstå att det framförallt är lönsamt att synas på den långa svansen (eng. longtailen). Det innebär att man syns på en stor mängd relaterade sökord istället för att ett få antal ”prestigeord” inom en viss nisch. Trafiken finns på long-tailen eftersom många använder flera sökord när de söker på nätet.

Se till att använda rätt sökord, fraser och ämnen

Vi jobbar med att ta fram alla relevanta sökord inom din nisch och att kombinera long-tailen med spets dvs även synas på de mest konkurrensutsatta orden eftersom orden oftast används vid sökningarna. Att jobba med webben handlar till stor del om  sökord och hur många sökningar som görs på Google varje månad.
Det finns många verktyg för att hitta rätt sökord som https://www.keyword.io eller Google Adwords keyword tool.


Innehåll

Betydelsen av en contentplan

En stark SEO-strategi har en contentplan för sajten med olika erbjudanden och olika filformat. Genom att sortera upp och kategorisera sökorden i sökvolymer ser man vilka sökord som är viktigast och vad ni behöver i er content marknadsföring men också hur er webbplats behöver förändras och struktureras på ett optimalt sätt. För en större webbplats är det inte ovanligt att vi undersöker flera tusen olika sökord och att vi hittar sökord som man missat i sin marknadsföring men som konurrenterna använder sig av.

Se över webbplatsens innehåll

Att ha rätt innehåll är ofta ett konstant arbete. Sökmotoroptimerare kan vända runt på informationen och kolla hur Google ser på sajten som att den har bra CTR men även läsvärt som förbättrar användarens läsupplevelse.

Många redaktörer följer inte upp sajten hur den går med besökare och synlighet. Som webbredaktör är det viktigt att vässa din webbplats, optimera innehållet och i slutändan får mer kärlek av Google.
Skriv bra och intressant copy med innehåll för din målgrupp och de som besöker webbplatsen
Se till att titlar och metabeskrivningar är skrivna efter sökord och gör dem klickvänliga. Det är det här som visas på Googles sökresultat.

Se till att sajten har bra onsite SEO optimering av sidorna på de mest konkurrensutsatta orden. Följ upp sökord som inte rankar och förbättra innehåll som har stora sökvolymer på Google.

Öka läsbarheten

Det finns flera olika index som kan identifiera sidor med låg läsbarhet. Du kan se webpagefx.com för att testa en sidas läsbarhet. Det går också att se hur långa stycken du använder och ifall du har satt bra rubriksättning.

Att innehållet är korrekt och faktabaserat

Innehåll ska naturligtvis vara korrekt och baserat på fakta. Gärna ska du ha en trovärdig författare inom din nisch speciellt om du jobbar inom läkemedelsbranschen.

Semantiskt innehåll

Titta på innehållet du har för din sida. Täcker det helt och hållet det aktuella ämnet? Tar det upp alla relevanta sökords variationer du kan hitta? Tar det upp vanliga frågor får din målgrupp?  Skapar innehållet engagemang?

Semantiska SEO innebär att få med den djupare innebörden av varför någon söker efter innehåll och strategiskt placera dessa element på dina webbsidor. Googles ”relaterade till sökning” kan ge vissa ledtrådar kring relaterat innehåll.

Ett sätt att identifiera semantiskt innehåll är att skapa en Sökordsanalys i Excel och lista alla nyckelord och kategorisera dem och därefter skapa pivottabeller för olika avsnitt baserat på sökvolymer.

Se till att innehållet är unikt

Försök att skriva unikt innehåll eftersom dubbletter av innehåll (eng. duplicate content) har negativa konsekvenser för SEO. Sökmotorer gillar att filtrera bort vad de ser som duplicerat innehåll och innehåll som är exakt samma. De vill aldrig visa dig ett sökresultat där resultatet två, tre, fyra och fem är alla exakt samma artikel.
Du kan använda verktyg som siteliner.com för att hitta duplicerat innehåll.

Se till att innehållet har hög trovärdighet och auktoritet

EAT: Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness   är Googles kvalitets riktlinjer hur man skriver innehåll. I huvudsak avgör E-A-T en webbplats värde. Kvalitetgranskaare gör manuella kontroller av webbplatser och ger dom olika betyg.   Om en kvalitetsgranskare anser att en användare skulle känna sig bekväm att läsa, dela och rekommendera innehållet, som tjänar platsen en hög nivå av E-A-T.
Ladda ner Googles Kvalitets riktlinjer

Uppdaterat bloggar och tillför nyhetsvärde

Google har en freshness-algoritm. Det är ofta bra att uppdatera gammalt innehåll eftersom det kan ha förtroende och länkar som pekar på sidan. Prestanda för hela domänen förbättras genom att behålla färskt innehåll och rensa och peka om det gamla innehållet.

Hög CTR (clickthrough rate)

CTR betyder click through rate och en hög CTR innebär att besökarna klickar. Du kan se vilken CTR du har på det organiska söket genom Google Search Console.
Läs mer om CTR.


Svara på användarnas avsikter (user intent)

Google vill att deras sökresultat löser användarnas problemformuleringar. Om din sida inte är relevant för sökfrågan eller ännu viktigare inte svarar på användarens avsikter kommer du inte ranka. När vi väljer sökord finns det en tendens att framförallt gå efter dem med de höga sökvolymer, men mycket viktigare än sökordssökning volymen är användarens avsikter bakom frågan.

Det finns flera faktorer som tros hjälpa Google att avgöra användarens avsikter

 • Fysisk ort och beteenden på den platsen
 • Device (hastighet, operativsystem, installerade appar, mobil etc)
 • Browser historik
 • Beteenden i Gmail
 • Tidsbaserade mönster

Do, Know och Go är ett kocept som segmenterar sökfrågor i tre olika kategorier. Dessa klassificeringar avgör sedan i viss utsträckning vilken typ av resultat som Google levererar till sina användare.


Vad är onsite optimering?

Onsite optimeringen omfattar arbete som görs på hemsidan och är unikt för varje webbplats. Vi ser på webbplatsen som helhet och stärker upp webbplatsen med internlänkar, förbättrad prestanda, storlek på landningssidor och hastighet. För större organisationer kan det handla om att korrigera processerna så att sajten blir bättre när redaktörer skapar innehåll och bilder eller tar bort information på bästa sätt.

För mindre organisationer görs ofta onsite optimeringen direkt på sajten och innebär att man spetsar till sajten. Sökmotorer, som Google, gynnar vissa saker på sidorna på varje webbplats. Några av dessa saker är:

 • Titel taggar
 • Sökmotorvänliga URL:er
 • Metabeskrivningar

Ovanstående delar påverkar också hur innehållet visas på Google som ofta plockar upp titlar och metabeskrivningarna i sitt sökresultat. Det innebär att jobbar vi metodiskt med dessa delar går det att få sajten betydligt bättre och locka fler besökare från Google.

 • Titeln lockar användarna in på sidorna från sökmotorn och du bör inkludera sökord i titeln. Kolla igenom och se till att alla sidor har en titel och metabeskrivning. Med verktyg som Screaming Frog kan du hämta hem alla dina sidor och se hur titlar och metabeskrivningar är satta.
 • Det räcker inte med att bara skriva en titel utan man måste lägga kärlek på orden och hur dessa är skrivna. Det är viktigt att skapa unika och korrekta titlar som lockar till klick och ökar CTR:en (click through rate) och som använder maximalt utrymme.
 • Se till att rubriktaggarna består av 55-59 tecken har du fler så riskerar de bli avklippta.
 • Använd sökordet i det första 100 orden
 • Använd metabeskrivningar på ett smartare sätt som att visa företagets unique selling points dvs fördelarna med att anlita företaget eller köpa produkterna och locka besökare att klicka på länkarna som pekar mot sajten
 • Använd vår checklista för SEO anpassning och optimering av en webbplats.

Det finns mängder av faktorer att förbättra när man kommer till själva innehållet på sidorna.

 • Rubriker och rubriksättning
 • Sökordsfrekvens
 • Kanibalisering av sökord – exempelvis om man har underkategorier där sökordet finns med.
 • Hur texten är skriven – olika typer av läsbarhetsindex

Läs mer om onsiteoptimering

 

Hur kan du bygga perfekta landningssidor?

Bygg perfekta landningssidor (silver bullet pages) som är anpassade för de sökord som du vill synas på där det är mycket volym och hög konkurrens

 • Använd olika verktyg när du testar din sajt så du kartlägger alla problem. Verktygen visar olika saker och områden att jobba med – I våra projekt tipsar vi dig om de bästa verktygen som tagit oss år att utvärdera
 • Design och innehåll är viktigt och att förbättra struktur och göra det enklare att navigera men navigeringen kan påverka din sajt både positivt och negativt.
 • Du kanske behöver konsolidera flera sidor som handlar om samma ämne för att få ner duplicerat innehåll
 • Sökmotoroptimering för mobiler och digitala assistenter är ett relativt nytt område och visar att man behöver lyfta blicken och inte bara koncentrera sig på de vanliga och traditionella textsökningarna.


Länkstrategi

Google, synligheten på nätet och länkar. Kvalitet och kvantitet av länkar är viktigt för det organiska söket.

Vi följer alla sökord som ger trafik och hur positionerna utvecklas över tiden. Bra länkar med hög trovärdighet som pekar mot sajten och mot de landningssidor man vill ranka på är en mycket viktig faktor och ger trafik till sajten. Kvalitetslänkar och en effektiv länkstrategi är nödvändigt för att lyckas online.

Sökmotoroptimering - länkar och outreach

Länkbyggen och effektiva metoder att bygga länkar

Ett av de mest populära metoderna är att bygga länkar från andra sajter. Att bygga länkar har stor betydelse för din ranking och ger samtidigt din sajt trovärdighet och framförallt trafik. Även om Google successivt har försökt minska länkarnas betydelse så är det fortfarande grundbulten i deras algoritm och hur Google fungerar.

Ranking without links is really, really hard
– Gary Illyes Google oktober 2016

Länkar och ankartexter är fortfarande nödvändigt och trovärdiga länkar med hög trust är värd sin vikt i guld. För ditt företag är det viktigt att ha naturliga länkar som kommer från riktiga företag. Om en webbplats ger bort irrelevanta länkar inom högriskbranscher som spel, casino, poker eller ännu värre om sajten är drabbad av virus så ökar risknivåerna.

En hållbar länkstrategi utgår från ett företags verkliga nätverk men kan även toppas med outreach metoder där man vänder sig till bloggare och influencers.

Länk velocitet

Länkhastighet beskriverlänk tillväxten till en sida eller domän. Länkhastighet kan mätas i nya länkar per månad eller nya länkar från rotdomäner per månad. Du kan hitta den med hjälp av verktyg som Majestic, Link Research Tool eller ahref.

Länkar som är relevanta exempelvis inom samma nisch

Genom konkurrentanalys av deras länkar och av sajter som har hög synlighet hittar du länkar inom samma nisch. Använd verktyg som Majestic.com.

Moderna kampanjmetoder att skaffa länkar

Det finns flera metoder att bygga länkar som fungerar – där du inte riskerar att straffas. Men länkar behöver bevakas så att det är naturligt- speciellt om det handlar om sidor som pekar mot money keywords. Du kan också bli drabbad av kampanjer från konkurrenter som skjuter dåliga länkar mot din sajt för att försöka sänka den.

Populära verktyg för att mäta länkar är Majestic.com och Ahref.

Sökmotoroptimering - att mäta

Sökmotoroptimering handlar ofta om att mäta

Bild: Mätning och ranking av synligheten på nätet omfattar att man ser på Googles uppdateringar, positionerna på de viktigaste sökorden och länkkraft. Genom att följa sökorden på daglig basis går det att finjustera och ständigt förbättra webbplatsen.

Att länka till externa sajter inom din nisch är bra. Det handlar om att bygga bra webbplatser och det är naturligt att använda externa länkar. Tvärtemot vad en del tror är externa länkar till trovärdiga sajter med hög trust bra för din egna ranking.

”SEO utan länkar är som saft utan saft.”

Outreach och länkbyggen – att skaffa naturliga länkar
Länkar är nödvändigt för att en sajt ska indexeras och få bra synlighet och på konkurrensutsatta sökord kan det vara skillnaden att synas på första sidan och flera sidor längre bak i Googles sökresultat. Men alla länkar är inte bra utan de kan skada dig och ditt varumärke och Google har filter som Pingvinen som straffar onaturliga länkbyggen. Viktiga delar i en bra länkstrategi är websitepromotion för att nå bloggare och hur du når ut till ditt naturliga länknätverk med partners, återförsäljare och kunder.

Se till att ha en stark länkstrategi och skaffa naturliga länkar exempelvis från partners, återförsäljare och föreningar som du stödjer

 • Kontrollera varifrån dina konkurrenter får sina länkar och följ upp ifall du själv kan få länkar från samma källor
 • Interna länkar och struktur – tänk på din egna länkstruktur och bygg hörnsidor
 • Linkreclamation – se till att alla länkar pekar rätt
 • Disawow länkar – bli av med skadliga länkar som ökar risken och kan skada din webbplats och ranking
 • Outreach handlar om praktiska metoder att nå ut till bloggare inom din nisch så att de skriver blogginlägg med länk till ditt företag.

Läs mer om länkar


Hastighet och en snabb webbplats

Var servern är placerad

Ladda sidor snabbt och responsivt. Hur snabbt servern svarar och var den är placerad är rankingfaktorer. Hastigheten är viktigt för framförallt mobilanvändarna kan du mäta exempelvis genom Google Page Speed. Vill du veta mer hur du kan få en snabbare sajt och öka hastigheten på webbservern.


Bygg för multidevice för mobil, iPad och desktop

Mobilsöket har en enorm betydelse och att en sajt är mobilanpassad är nödvändigt för att ranka bra och Google har gått ut hårt med att de prioriterar mobile first. Under de senaste åren har användningen kring mobiler ökat och gått om desktop och mobilsöket skiljer sig från desktop. Krav på en modern webbplats är att den är mobilanpassad och fungerar optimalt för en mobil och dessutom laddar fort. Många sajter som inte är mobilanpassade har droppat i Googles sökresultat.

Det dyker också upp nya html-tekniker som AMP (Accelerated Mobile Pages) vilket Google rekommenderar publicisterna att använda. Accelerated Mobile pages är Googles nya standard för att öka upp hastigheten när man använder mobilen. En bra infrastruktur som sajterna ligger på och en snabb sajt som fungerar bra i mobilen är idag nödvändig. Läs mer om hur du optimerar för mobilen på vår temasajt: mobiltseo.se


Se till att sajten är säker

Https innebär att sajten använder SSL kryptering. Från augusti 2018 har det kommit kraftiga dropp i sajter som inte använder https:// på den Svenska Google.se. Det går tydligt att se att https:// föredras i konkurrensutsatta nischer.

Det är också bra att se till att man inte har onödiga länkar till http istället för https – både externa länkar och interna länkar kan behöva att ändras.


User experience

Jobba med layout och design

Layout och design är naturligtvis en viktig komponent hur webbsajter upplevs. Ofta finns problem att man gör saker överkomplicerade med javascript vilket kan innebära att sajten inte renderas rätt av sökmotorn.

Använd optimerade bilder på din sajt

Man bör använda optimerade bilder och undvika dåligt komprimerade bilder. Genom SEO frog hittar du lätt de största bilderna. Du kan också göra en Google Page Insight mot sajten och från det verktyget tanka ner alla bilderna i komprimerat format.


Delningar i social media

Det är en kontrovers bland SEO-fundamentalisterna ifall social media är en rankingfaktor eller om det bara är så att delningar i social media samvarierar med en seriös sajt. I vilket fall kan det inte vara negativt att få informationen delad eftersom det leder till trafik.

Länkar till ditt innehåll på Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube och andra sociala nätverk hjälper sökmotorer att förstå vilka webbplatser som är trovärdiga och rankar olika sökordsfraser. Bings sökmotor ta hänsyn till hur ofta en länk har tweeted eller retweeted, liksom trovärdigheten på Twitter.


Djup i innehållet

Enligt SearchEngingland har längre innehåll (1000 + ord) positiv effekt i sökresultaten. Det är möjligt att analysera konkurrenters innehåll för att få idéer hur man skriver ett optimerat innehåll. Finns verktyg som Marketmuse som byggdes för att analysera innehålls djup och hitta innehåll som saknas på en sida.

Strukturell data

Schema.org är ett gemensamt projekt mellan Google, Yahoo!, Bing och Yandex för att förstå logiken kring sökord. För närvarande kan användning av strukturerad data förbättra rankingen i en massiv mängd olika scenarier exempelvis för recensioner, recept och webbshoppar där det finns strukturerad information.

Canonical länkar

Canonical taggen går att använda om man har många liknande sidor vilken sida som är viktigast. Här gäller det att vara konsekvent så ifall man skickar länkkraft till en sida bör den också få canonical kraften och inte gå till en annan sida.

A href lang tag (språk stöd)

Används för att visa vilket språk som sajten eller sektionen på sajten använder. Bör kompletteras med inställningar i Google Search Consolen.

Volym i varumärkessökningar

Ansvarar du för ett stort varumärke får du mycket trafik gratis genom varumärkessökningarna. Antalet varumärkessökningar är troligtvis en rankingsignal som visar att företaget är välkänt. För den som jobbar med stora varumärken är det viktigt att stenkoll på SEO:n utanför varumärkessökningarna.

Permalänk vänliga URL:er

Att göra webbadresser korta, läsbara och innehålla sökord är ett enkelt sätt att göra det bästa av dem. Försök att skriva URL:erna så korta som möjligt och låt den innehålla det sökord du vill rangordna för.
Ta också bort onödiga suffix exempelvis .html

Kontroll av parametrar

Kontroll av parametrar görs i Google Search Consolen.

Robot filer

Robot.txt filen är den första filen som Google läser när de kommer till en sajt. Se till att den innehåller referens till sajtkarta och att den är relevant så du inte tar bort onödiga sidor. En felaktig robot.txt fil kan innebära att Google inte ens indexerar sajten.

Sajtkartor

Sajtkartor görs ofta i XML. Expandtalks webkarta som är byggd i WordPress hittar du här: https://expandtalk.se/sitemap_index.xml

Ofta skiljer man mellan sidor,posts och  kategori-sidor. Utöver att ha XML-sidor hjälper det till för indexeringen att skapa traditionella html-sidor som innehåller alla sidor.

Länka till sidor med hög trovärdighet

Med tanke på att Google analyserar dina inkommande länkar kring auktoritet, relevans och sammanhang, verkar det rimligt att utgående länkar är en rankingfaktor.

Att paginering görs rätt

Felaktig kod kan innebära att man inte skickar med länkkraft till sidor som man länkar till. Man kan använda koden
rel=”next” and rel=”prev” för att visa Google hur sidor är länkade.

Kvalitet på domänen

En domän kan ha kvalitet om den tex inte delar IP-adresser med andra utan har en egen IP-adress. Andra faktorer är att domänen kan vara gammal och mycket länkar till sig. Faktorer som dessa innebär att en domän får högre trust.

Teknisk sökmotoroptimering, indexering och tillgänglighet

Det är nödvändigt att minimera antalet tekniska problem så att sökmotorerna lättare indexerar sajten. I början av SEO-processen är det inte ovanligt att en webbplats har tekniska problem och det är ofta nödvändigt att göra en kvalitetssäkring .Vi analyserar sajten och hur den indexeras i sökmotorer.

Vi hittar tekniska problem exempelvis med duplicerat innehåll, metadata, hastighet, strukturella problem som om vissa delar inte blir indexerade och kommer med förslag på förbättringar. Senare faser kan handla om infrastruktur som IP-frågor, cache, mobilanpassningar och certifikat.

Se till att innehållet är spindlat av sökmotorerna och optimera sajtens struktur

Analys av en webbplats sajtstruktur och hur den matchar med Google. Du kan se internlänkningar i verktyg som GSC men även att menystrukturen och sajtens struktur matchar sökvolymerna. Många gör misstaget att bara länka till hemsidan medan det finns underliggande sidor som kan ha potential att få mer trafik eftersom de innehåller ett visst sökord.

Det finns många tekniska delar som måste ses över för att en sajt ska fungera optimalt. Vi undersöker aktitekturen från hastighet till tekniska problem som kan hindra sajten att indexeras på ett bra sätt.

Sidans struktur exempelvis HTML kod

Webbplatsens hierarki, navigering, sidtitlar och kvaliteten på texten spelar roll liksom andelen text/html. Nyckelord i fetstil, kursiv stil, understrykning hjälper också sökmotorerna att tolka innehållet.


Kvalitetsgranska din webbplats

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt och för en person som inte är specialiserad på SEO kan det vara svårt att se vad som är fel.

 • Gör en teknisk seo-analys av webbplatsen
 • Gör en kvalitetsgranskning av webbplatsen så den följer Googles riktlinjer
 • Se till att öka hastigheten på webbservern så den är reptilsnabb
 • Se till att den inte innehåller mycket skript kod eller felaktig kod
 • Undersök att olika taggar är korrekta exempelvis rubriker, meta-data, språk och cannonical-taggen
 • Använd strukturerad data vilket underlättar för sökmotorer hur de uppfattar och läser en webbplats.


Använd SEO-processer istället för SEO-taktik

Sökmotoroptimering 2018 - olika komponenterSökmotoroptimering utvecklas hela tiden och omfattar flera metoder och processer som underlättar att hitta innehållet och konvertera. De skickligaste trafikmarknadsförarna använder growth-hacking och kreativa lösningar. Långsiktig och strategisk SEO som innebär att ditt innehåll upptäcks inte bara på Google utan även i Bing och sökningar på Apple och Facebook.

En del SEO-bolag har valt att jobba med kortsiktig taktik och tar till olika knep för att försöka komma högst upp i sökmotorerna vilket innebär att du som kund tar en högre risk. Det går att pusha massiva länkar eller använda Google-botar för att få fler besökare vilket kan fungera på kort sikt ända tills Google ändrar sina algoritmer eller du fastnar i ett filter.

Vi tror att framtidens sökmotoroptimering till stor del handlar om att optimera innehållet efter olika nyckeltal (KPI:er) och att ständigt utveckla sin webbplats exempelvis med att få användarna att stanna kvar på webbplatsen utan att gå tillbaka till sökresultatet.


För en E-handel är SEO extra viktigt

En ehandel har ofta andra krav kring hur den utvecklas. Sökmotoroptimering för E-handel handlar ofta om mäta och förbättra konverteringar på de sökord där man har bra försäljning, låg konkurrens och höga täckningsbidrag. Amazons algoritm som kallas A9 fungerar annorlunda än Google och de premierar relevans och performance.
Läs mer om Amazon.

För e-handlare är det också viktigt att

 • Att lönsamheten är god och att man säljer varor med bra täckningsbidrag
 • Att den organiska synligheten utvecklas positivt
 • Att innehållet utökas & content creation – ofta har man fokus att skapa innehåll på kategori och produktsidor och få dem att ranka högt
 • Optimering mot viktiga produkter som ofta är konkurrensutsatta ”money keyword”
 • Uppföljningar av sökordspositioner men också kring lönsamhet
 • Uppföljningar av CTR-nivåer och optimering av titlar och metabeskrivningar

Omnikanaler
Allt fler samordnar marknadsföringen i butik och på nätet och fler större bolag börjar att tänka omni-channel dvs att de digitala kanalerna ska stödja de fysiska butikerna. Glöm inte bort att syns du i sökmotorer så hjälper det dig även i andra kanaler (TV-reklam, Adwords, radioreklam, socialmedia, mobil).

Läs mer om e-handel och hur du kan utveckla den med SEO.


Digitala konkurrentanalyser

GAP Analyser och benchmarking: Vi kan benchmarka en webbplats och plocka fram alla sökord som din konkurrent har men inte du. Vi utgår ofta från en kortfattad draft med konkurrenter, tjänster och målgrupper som vi tar fram tillsammans med våra uppdragsgivare. Det går också att ta fram alla länkar som går till dina konkurrenters webbplatser och rangordna dessa efter styrka och undersöka var de får sin trafik.

Länkar konkurrent

Inte sällan blir resultatet av ett nyckeltalsorienterat synsätt att ledningen omvärderar sina marknadsföringsaktiviteter.
Läs mer om konkurrentanalys

 

Risker med att uppdatera till en ny webbplats

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt. Att bygga en ny webbplats innebär risker att du tappar mycket av dina besökare även om du använder en modern plattform som WordPress. Att uppdatera en webbplats kan innebära stora risker att du tappar besökare vilket kan vara verksamhetskritiskt för en stor e-handelssajt.

Ny hemsida -misslyckad migrering

Migrera en webbplats – viktiga saker som att göra ompekningar och tänk på när du byter hemsida så att du inte tappar alla besökare…
Flera webbyråer samarbetar med sökmotoroptimerare för att minska riskerna när de lanserar en ny webbplats och ser till att man gör alla ompekningar rätt men även att sajten indexeras på ett bra sätt, innehåller rätt information och inte innehåller några tekniska SEO-problem Du kan minska riskerna betydligt när du lanserar en ny hemsida genom att kontrollera SEO:n separat. Med våra tjänster vill vi se till att din webbplats ger en bra kundupplevelse som producerar kvalificerade leads och nya kunder. Gör inga kritiska SEO beslut utan att rådgöra med en SEO specialist.


När går det att se resultatet av sökmotorsoptimering?

Att leverera bra SEO och kundupplevelse tar tid, kunskap och hårt arbete eftersom det i grunden handlar om att bygga webbplatser med kvalitet baserat på användarnas behov. Att jobba strategiskt med sökmotorsoptimering innebär att sajten optimeras och man har ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa att du kan konkurrera effektivt i din nisch. En webbplats ska stödja affärsidén och därför är företagets affär och marknad centrala begrepp kring vilka ord du väljer att synas på.

Något som kan vara frustrerande är att man sällan ser resultatet direkt av SEO utan ibland kan ta flera månader man börjar ta positioner. Det enda sättet att se hur det går är att kontinuerligt mäta hur du presterar på olika sökord ibland ner på daglig nivå. Google har patent på fördröjningar och ibland kan det finnas flera olika typer av tekniska hinder som innebär att din webbplats inte indexeras på ett korrekt sätt. Det är aldrig för tidigt att börja med SEO. Börja med sökmotoroptimering idag – ju längre du väntar desto svårare kommer det bli att ranka på de sökord som du vill synas på.

Om du vill se ett snabbt resultat?

Vill du ha ett snabbt resultat så ska du satsa på Google Adwords istället där du betalar för att visa dina annonser i Googles sökresultet – men då får du också räkna med högre kostnader.

 

Sökmotoroptimering - teknisk

Nya trender inom sökmotoroptimering

Vad som är menas med bra SEO varierar beroende på vilken SEO-expert du frågar och det publiceras konstant studier och experiment som en bra strateg behöver hålla sig ájour med. Eftersom SEO är dynamiskt och förändras måste man hålla koll på nya trender som dyker upp. Här listar vi några av

Digitala assistenter

Chatbotar som Siri kommer få ökad betydelse när allt fler använder mobilen och röstsöket. Digitala assistenter har länge används för Android men går även på iPhone men kommer användas i andra verktyg genom Google AI. De digitala assistenterna innebär att användarna använder meningar istället för enstaka ord och förenklar kundresan och support. Men de kan användas för bildsökningar och tal. Läs mer om digitala assistenter

Lokal söket

Glöm inte bort lokal söket – 40% av alla sökningar är lokala och här sker mycket affärer. Det är inte för inte som det heter All business is local. Att lokalisera de olika lokala orterna som är betydelsefulla inom nischen är ett steg men även att se till att webbplatsen använder ”citation” på ett bra sätt och finns i Google My Business Places. Tänk på att det geografiska söket är mer än de storstäderna och att det inte alltid korrelerar med storleken på orten. Läs mer om lokalsöket

 

Rapporter och ranking

Det är nödvändigt att mäta din webbplats med relevanta nyckeltal och KPI:er för att kunna göra korrekta analyser. En stark seo strategi får inga organiska tapp utan innebär en webbplats som hela tiden tar digitala marknadsandelar och får ökad synlighet

Traditionellt har sökmotoroptimerare fokuserat sig på sökresultatet och rankingdata men det finns flera andra relevanta nyckeltal som går att ta fram för en webbplats för att se hur den fungerar. Inom varje nisch vi jobbar benchmarkar vi mot de bästa på ett sökord för att identifiera hur du ska plocka positioner och få ökad synlighet.
Jämför dig med de starkaste varumärkena!

Om vi skulle jobba med soffor skulle det vara självklart att man jämför sina mätvärden (KPIer) mot de starkaste varumärkena som IKEA, Mio, EM, Furniturebox och Trademax. Vi brukar välja företag som har hög vinstmarginal för att se vad de gör rätt i sin marknadsföring. Genom denna analys ser vi hur de får trafik men också vilka produkter och sökord som finns därute och vad de gör som i slutändan ger bättre lönsamhet.

När vi har tagit fram olika KPI:er med värden som synlighet, onsite optimering, länkstyrka och infrastruktur jobbar vi iterativt och kontinuerligt med de delar som ger bäst resultat och ger dig en prioriteringslista med vad du behöver jobba med. Vi gör kontinuerligt analyser och rapportering för din webbplats.

Varför ska du göra optimera din sajt?

Varför ska du överhuvudtaget ägna dig åt att få sidorna att visas bättre på Google? Vill du synas bättre på nätet för att därmed skaffa fler kunder är Google det självklara valet. En stor del av trafiken upp mot 70% sker genom sökmotorer som Google vilket innebär att det ofta är den viktigaste digitala kanalen. Vad många glömmer bort är att SEO även används också i andra sökningar som tal och bild. Sajter som Bing, ryska Yandex, kinesiska Baidu, Twitter, DuckDuckGo, Amazon, Youtube och Linkedin har andra regler än Google för att rankas högt.

Den organiska trafiken från Google är gratis till skillnad från Google Adwords där du måste betala för att synas. I de organiska söket betalar du inte något för att besökarna ska klicka på dina annonser. Detta innebär att sökmotoroptimering är en långsiktig investering att ta utrymme från dina konkurrenter och ta plats i den digitala världen.

En bra SEO strategi innebär att man rankar naturligt på de viktigaste sökorden inom nischen och har målgrupper och deras sökbehov kartlagda. Att få mycket trafik kan innebära merkostnader om du inte når den målgruppen som du vill sälja till.

En SEO optimerad webbplats stärker varumärket

Genom effektiv sökmotoroptimering får du fler besökare till din webbplats och därmed ditt företags synlighet på nätet. Ett bra sökresultat när man söker på företagets namn, tjänster, produkter eller ledning innebär inte bara att varumärket ser bra ut – utan det skyddar dig mot negativa skriverier eftersom det är dina artiklar som syns.

Ett starkt varumärke får ofta trafik som är kopplade till varumärket. Den varumärkesdrivande trafiken är väldigt enkel att få och kan också innebära att man blir blind och ser inte på de specifika ord där kunderna söker information och där konkurrenter kan befinna sig. Om man jobbar med starka varumärken måste man alltså bryta ner varumärkessökningarna från icka varumärkesdrivna sökningar.

Bra sökmotoroptimering ökar omsättningen

En bra webbplats speglar företagets affärsidé och hjälper till att skapa affärsnytta och ökad lönsamhet.  Det räcker inte längre med att webbplatsen har många besökare utan den bästa SEO:n handlar i hög grad om affärsutveckling och hitta kundens sökintentioner.

Du får insikter och lär dig mer om kunden och deras behov och du kan hitta produkter som är framgångsrika hos dina konkurrenter. Hur vi väljer att optimera webbplatser varierar alltså beroende på företagets affärsmål, målgrupper och kundernas köpprocesser och kundresa.

Med risk för att vara tjatig. En effektiv SEO strategi  förbättrar kundresan den skaffar fler leads och utvecklar din verksamhet. Sökmotoroptimering gör att du tar marknadsandelar från konkurrenter vilket i slutändan ger dig mer leads och kunder och likaså att dina konkurrenter försvagas.

Konverteringsgraden blir högre med SEO

Om strategin fungerar har man hög synlighet på konverterande sökord. På din webbplats vill du framförallt ha kunder som ökar försäljningen. Avslutningsgraden dvs att få kontakt med kunderna är ofta högre inom det organiska söket. Avslutningsgraden skiljer sig stort mellan olika branscher – men en bransch som undersöktes gav en avslutningsgrad på mer än 14.6% för det organiska söket medan kalla telefonsamtal låg på betydligt lägre 1.7%.

Bra sökmotoroptimering minskar kostnaderna i andra digitala kanaler

Även jämfört med andra digitala kanaler är sökmotoroptimering extremt effektivt. När sökmotoroptimering integreras med social media så din information delas mer och får större spridning och en del kallar social media för tändvätskan inom den digitala marknadsföringen. När sökmotoroptimering kombineras med Adwords innebär det att kvalitetsresultatet förbättras vilket innebär att man får rabatt från Google på det köpta söket.

Sökmotoroptimering är kostnadseffektivt, billigare och långsiktigare än annonsering hos Google med Adwords där du alltid måste betala för varje sökord som du vill synas på vilket inte är skalbart när verksamheten växer.  Sökmotoroptimering innebär därför lägre kostnad för varje ny kund som genereras eftersom du inte betalar någon annonskostnad.

Sökmotoroptimering innebär även att dina Adwords kampanjer blir effektivare då landningssidorna blir effektivare och de får bättre kvalitetsresultet hos Google vilket innebär att får bättre resultat till samma budget.


Metoder som man inte använder sig av

Tidigare var det vanligt att man använde enkla och spammiga metoder för att ta bra positioner på Googles sökresultat. Det var vanligt att man skrev ett ord flera gånger (keyword stuffing) för att sökmotorer skulle prioritera informationen – men detta fungerar inte längre. I takt med att sökmotorerna blivit mer sofistikerade har gamla tricks blivit oanvändbara och kan innebära att företaget kan tappa sina positioner på sökmotorer.

Google kommer konstant med uppdateringar som Penguin, Hummingbird, Panda och Medic. Syftet är ofta att betona kvalitén på innehåll på webbplatserna som visas upp och att sökresultatet som visas blir optimalt för användarna.

Aktiviteter som kan skada din SEO

 • Olika typer av spam (kommentarsspam, spammiga länkar, UGC, Rich snippet spam)
 • Länkar som är manipulativa
 • Tunnt innehåll
 • Innehåll som inte är unikt
 • Cloaking
 • Felaktigheter med canonical taggen
 • Att man blockerar innehåll med noindex på sidan eller i robots.txt filen
 • Keyword stuffing (för mycket innehåll kring nyckelordet)
 • Redirect kedjor
 • Stor andel crawler fel och tekniska SEO-violations
 • Länkar till casinon, läkemedel eller sexsajter


Ta reda på mer om hur ditt företag jobbar med SEO

Många företagsledningar är inte medvetna hur deras webbplatser presterar på Internet. Att få en rankning på något obskyrt sökord utan konkurrens är inte svårt. Men att optimera för att sökmotorer ska visa relevanta resultat för din målgrupp är ofta tidskrävande – speciellt om du rör dig inom konkurrensutsatta nischer.

Pratar du med säljare inom SEO så har de ofta lovat topplaceringar med enstaka sökord vilket är ett kortsiktigt perspektiv som kan ge förödande resultat. En del seo-bolag tar bara betalt för placeringar vilket kan innebära att du riskerar att fokusera på fel sökord. En bra SEO konsult utmanar ditt företags strategier.

 

När behöver du en SEO-konsult?

Att analysera sajter som antingen är byggd eller ska byggas kan vara komplext. Här kan man behöva coaching av en erfaren person att analysera de tekniska delarna och använda sökbeteendeanalyser för att skapa en bra grund och fundament till din webbplats.

Stöd till marknadsavdelning

Redaktionell SEO handlar framförallt om att förbättra innehåll och texter och att få besökarna att stanna kvar längre på sajten. Våra sökmotoroptimerare hjälper redaktörer med SEO kampanjer och kommer med konkreta förslag på hur sajten kan förbättras. Exempelvis på arbetsuppgifter är strukturförändringar på sajten, website promotion, analys av sökordsvolymer, redaktionella texter, long-tailen och onsite optimering av webbplatser.

Projektledning inom SEO

Tips för dig som jobbar med projektledning och med affärsstrategier. Se till att ligga i framkant i digitaliseringen och att organisationen har ett digitalt och agilt arbetssätt. Följ alltid upp med grafiska rapporter hur din webbplats fungerar. Använd spårning och korrekta rapporter för dina sökord och viktigaste sökfraser då kan du mäta hur sajten fungerar och löpande göra korrigeringar. Vår metod använder de bästa mätverktygen på marknaden.

 • Effektiva rapporter för din SEO analys – vilka nyckeltal och KPI:er behöver du följa upp
 • Projektledning – Läs vårt dokument om sökmotoroptimering i större företag
 • Se till att du budgeterar för sökmotoroptimering

Anlita ett seriöst SEO bolag

Många företag vänder sig till seriösa SEO byråer för att de vill skapa långsiktig sökmotoroptimering med läsbart och redaktionellt innehåll för sina läsare och målgrupp. Internationellt pratar allt fler av de bästa sökmotoroptimerarna om vikten av ett holistiskt perspektiv där en del valt att använda begreppet Search Experience Optimization – SXO – för att betona användarvänlighet och att de framförallt sätter fokus på upplevelsen snarare än sökmotorn.

Databasdriven marknadsföring med SEO

Anlita ett bolag som är experter på datadriven marknadsföring
Att  använder bigdata och business intelligence för att kontinuerligt utvärdera information från flera datakällor som Google Analytics, Google Adwords API, Google Search Console (GSC) innebär att du får en fördel gentemot dina konkurenter. För att kunna veta vad som fungerar för dina målgrupper gör vi mätningar kring sökvolymer och trender. Vad de söker, hur deras köpprocess ser ut och vad de vill ha.

Skaffa digital kompetens i projekten
Se till att ditt företag har specialister på sökmotoroptimering. Använd personer vars DNA är Internet och digitala managementkonsulter som kan jobba nära affärsutveckling och ledning. Att lyckas med satsningar i olika digitala kanaler beror på ekonomiska prioriteringar och var du får bäst avkastning på dina medieinvesteringar.

Officiella dokument från Google om sökmotoroptimering

Google har skrivit 2 officiella dokument kring sökmotoroptimering. Utöver dessa finns mängder av videos på Webmaster Central där de uttalar sig och ger tips hur man ska få sajten att ranka bättre på Google.
Följ Googles riktlinjer kring kvalitetsgranskning av webbplatser (pdf)
Ladda ner Googles Grundhandbok om sökoptimering

Vill du ha hjälp med din sökmotoroptimering?

Expandtalk är en digital affärspartner som ger dig bättre affärer. Om du vill veta mer om digitala strategier och hur du kan utveckla digitala lösningar och affärer med sökmotoroptimering – kontakta oss gärna förutsättningslöst. Vi jobbar inom hela det digitala fältet med att förbättra din lönsamhet på nätet. Vi börjar vanligtvis med en nulägesanalys och digital strategi där vi ser hur en webbplats fungerar i dagsläget. Kontakta oss.

Daniel Larsson
Daniel Larsson
Daniel Larsson bloggar inom digital marknadsföring och specialist på sökmotoroptimering. Ämnen han bloggar om handlar om digitala strategier som SEO, KPI:er, webbanalys, kryptovalutor och cybersecurity.Expandtalk är en nischad webbyrå i Stockholm som är specialiserad på sökmotoroptimering och content marketing. Vi jobbar med digital marknadsföring och är specialister på att öka trafiken och konverteringar på webbplatser.