Reklambyrå

Är den traditionella reklambyrån död?

En strategisk reklambyrå jobbar med att utveckla varumärket och kommunicera företaget i olika kanaler.

När det gäller digitala satsningar har de traditionellt ofta plockat  in extern hjälp med digitala specialister. Nackdelen blir att de inte alltid tillför kompetens till företaget.  Andra problem är att de jobbar i befintliga silos och inte använder de digitala kanalerna för att utveckla varumärket och se vilka kanaler och budskap som fungerar bäst.

Problemområden för traditionella reklambyråer

Om man har ett välkänt varumärke är det vanligt att ha mycket fokus kring varumärkesdiskussioner istället för bristande lönsamhet vilket kan vara effekten av att konkurrenterna har ökat sin verksamhet digitalt.

För de flesta företag är webben navet i kommunikationen. I verkligheten byggs de flesta sajter med fokus på det grafiska och ibland missar reklambyrån att sajten ska få trafik och skapa affärer. På nätet finns det mängder av sajter som inte är optimerade, som missar relevant trafik som istället sugs upp av konkurrenter.

Betydelsen av digital marknadsföring och digital kompetens

En bra digital byrå eller inhouse byrå analyserar statistik och big data och hjälper kunderna att strategiskt förstå hur de ska navigera i den digitala djungeln.

En digital byrå mäter efterfrågan och hur människor söker fram informationen. Detta innebär större satsningar på digital marknadsföring och verktyg som analyserar och förbättrar webbplatser och social media. I USA har man därför sett att traditionella reklambyråer har tappat mark till många av de större konsultbyråerna som rekryterar digital kompetens och digitala strateger.

Inom digital marknadsföring är det än mer viktigt att vara medveten om konkurrensen på nätet som kan vara sylvass.  Företaget behöver agera ofta i realtid utifrån sina egna styrkor och svagheter. Du likväl som dina konkurrenter kommer att jämföra era webbplatser mot varandra för att hitta styrkor och förbättringsområden.

Det går inte att gömma sig för verkligheten för det är så den ser ut och inte agera på siffror. Ni kommer jämföra olika sökvolymer och ni kommer att jämföra era annonser på nätet vilka sökningar som är effektivast och har bäst ROI. Genom en grundlig webbstrategi och sökordsanalys ser du vad som behöver förbättras på din sajt vilket är ett kontinuerligt arbete och process.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap