Reklambyrå

Är den traditionella reklambyrån död?

En strategisk reklambyrå jobbar med att utveckla varumärket och kommunicera i olika kanaler. När det gäller digitala satsningar plockar de ofta in extern hjälp med digitala specialister. Nackdelen blir att man jobbar i silos och inte använder de digitala kanalerna för att utveckla varumärket och se vilka kanaler och budskap som fungerar bäst. Om man har ett välkänt varumärke är det möjligt att ha fokus på varumärkesdiskussioner istället för bristande lönsamhet vilket kan vara effekten av att konkurrenterna har ökat sin verksamhet digitalt.

Betydelsen av digital marknadsföring och digital kompetens

En bra digital byrå analyserar statistik och big data och hjälper kunderna att strategiskt förstå hur de ska navigera i den digitala djungeln. En digital byrå mäter efterfrågan och hur människor söker fram informationen. Detta innebär större satsningar på digital marknadsföring och verktyg som analyserar och förbättrar webbplatser och social media. I USA har man därför sett att traditionella reklambyråer har tappat mark till många av de större konsultbyråerna som rekryterar digital kompetens och digitala strateger.

Inom digital marknadsföring är det än mer viktigt att vara medveten om konkurrensen på nätet och sätta den i relation till sina egna styrkor och svagheter. Du likväl som dina konkurrenter kommer att jämföra era webbplatser mot varandra för att hitta styrkor och förbättringsområden.

Det går inte att gömma sig för verkligheten för det är så den ser ut. Ni kommer jämföra olika sökvolymer och ni kommer att jämföra era annonser på nätet vilka sökningar som är effektivast och har bäst ROI. Genom en grundlig webbstrategi och sökordsanalys ser du vad som behöver förbättras på din sajt vilket är ett kontinuerligt arbete och process.

Copy link
Powered by Social Snap