Att förbättra kvalitetsresultatet (quality score)

Förbättra kvalitetsresultat

Vad är ditt kvalitetsresultat (qualityscore) i Google Ads?

Förutom själva buden kan du också slå din konkurrenters högre bud genom högre kvalitetsresultat för sökorden. Eftersom Googles målsättning är att tillhandahålla relevanta sökresultat försöker de placera de mest relevanta annonser för varje sökord.

Google försöker placera de mest relevanta annonser för varje sökord precis som de försöker att placera de mest relevanta sökresultaten.
Genom att förbättra kvalitetsresultatet blir du mer relevant och du ökar synligheten. Andra fördelar är att du sänker kostnaden kan få bättre annonspositioner och i slutändan får fler konverteringar!

Därför är en av de viktigaste optimeringarna du kan göra  med Google Ads att se till att du har ett bra qualityscore dvs kvalitetsresultat på sina sökord. Kvalitetsresultatet är ett mått som ligger mellan 1 och 10 och Google själva avaktiverar annonser som har ett kvalitetsresultat på 1. Ju lägre resultat desto sämre är det för effektiviteten av din marknadsföring. Du kan se dina kvalitetsresultat när du är inne i Google Ads under fliken sökord klicka på den vita pratbubblan. Får du inte fram måttet så ändra i kolumnerna.

Google definierar kvalitetsresultat med 3 faktorer:

1. Förväntad klickfrekvens dvs CTR (Click Through rate)
2. Relevans (Ad relevance) för sökfrågan
3. Användarnas upplevelse av målsidan

Relevansen på dina målsidorna påverkar kvalitetsresultatet men det finns även andra faktorer som historisk CTR (click through rate) på dina nyckelord, laddningstid mm.

Quality score is calculated in realtime, every time your keyword matches a search query.

– Google

kvalitetsresultat

Tabellen visar att ifall du har ett kvalitetsresultat på 10 så får du 50% rabatt, kvalitetsresultat på 9 ger 44,20% rabatt, kvalitetsresultat på 8 ger 37,5% rabatt osv. Har du under 5 så betalar du däremot mer för annonsen.

Vad betyder kvalitetsresultatet (quality score) och hur kan du förbättra det

Kvalitetsresultatet kan vara olika för besökarna om de sitter på en skärm med hög upplösning och på mobilen.

  • Ett lågt kvalitetsresultat betyder att du måste betala mer för dina annonser vilket belastar ditt Adwords konto. Sannolikt är det något fel med matchningen mellan annonsresultatet och sökfrågan och du kan tex lägga till negativa sökord eller förbättra sidan man kommer till.
  • Välj bättre nyckelord
  • Använd sökorden i dina annonser
  • Använd SEO på landningssidan och se till att den är optimerad för sökorden som du vill marknadsföra
  • Du får dessutom stryk av dina konkurrenter om du har ett lägre kvalitetsresultat.
  • Du drabbas av ett dåligt ROI dvs lönsamheten blir sämre

Så här lägger du till kvalitetsresultat i Adwords

Ser du inte kvalitetsresultatet kan du behöva ändra i Adwords. Välj sökord och kolumner. Ändra i kolumner och lägg till kvalitetsresultat.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.