Expandtalk logotyp

De svenska politiska partierna på nätet 2023

I en tid där internet spelar en alltmer central roll har de politiska partierna tvingats omvärdera sina strategier för att nå ut till väljarna.

I vår senaste rapport har vi undersökt hur svenska partier tar sig an den digitala politiska arenan – och hittat betydande skillnader i deras tillvägagångssätt. De politiska partierna kan effektivt nå och påverka väljarna genom webbplatser och olika digitala kanaler, sociala medier, annonsering och SEO. Läs vår studie om de svenska politiska partierna och deras digitala närvaro sommaren 2023.

Vilken partiledare är den mest sökta på Google?

Under maj var det Ebba Bush som var den partiledare som genererade flest sökningar på Google, följt av statsminister Ulf Kristersson. När många söker på en partiledare på Google kan det indikera olika saker, exempelvis ett personligt intresse för personen eller dess uttalanden.

Under valår ökar vanligtvis antalet sökningar på partiledarna som ofta hamnar i fokus. På en 12-månadersbasis syns en ökning av Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och den nya partiledaren Muharrem Demirok. I jämförelse minskade antalet sökningar på Magdalena Andersson, Märta Stenevi och avgående språkrör Per Bolund.

Partiledare och sökningar på Google

Vilket parti har flest sökningar på sitt partinamn på Google?

När människor söker efter ett parti visar det hur starkt partiets varumärke är och det kan indikera ett allmänt politiskt intresse och nyfikenhet att lära sig mer om dess ideologi, politik och värderingar. Om ett politiskt parti är involverat i aktuella händelser eller kontroverser kan människor söka efter ytterligare information om varumärket. 

 

Politiska partier

Vilka politiska frågor engagerar svenska folket på nätet?

Vi har undersökt vilka ord som är vanliga att söka på från de politiska programmen, och hur trenden på tolvmånadersbasis ser ut fram till maj 2023. Många människor använder Google som en primär källa för att hitta information om olika ämnen. Sådana sökningar kan indikera att människor söker fakta, statistik, nyheter eller råd. Det är ofta mycket sökningar på ämnen som påverkar människors ekonomi och som kan ha direkt inverkan på deras vardagsliv.

Energi

Sökord: elpris, solceller, elbil, kärnkraft, energi, elbidrag, energistöd, reduktionsplikten
Dessa ämnen är av stort intresse, vilket en hög sökvolym på Google indikerar. På ordet elpris görs det 135 000 sökningar per månad. Trenderna för såväl elpris som kärnkraft är på uppåtgående, vilket tyder på att allmänheten fortsätter att vara uppmärksam kring dessa ämnen.  Sökningarna visar att människor är oroade över energikostnader, alternativa energikällor och miljöpåverkan. Reduktionsplikten har 18 100 sökningar per månad, vilket innebär en minst sagt kraftig ökning (+817%) under det senaste året.

Politik för social välfärd och ekonomi

Sökord: a-kassa, skola, barnbidrag, bostäder, lågkonjunktur, trängselskatt, arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, flerbarnstillägg, välfärd, familjevecka.
Dessa ämnen speglar människors intresse för social välfärd, bostäder och ekonomiska förhållanden. Sökvolymen varierar, men ämnen som trängselskatt och flerbarnstillägg kan indikera osäkerhet kring den personliga ekonomin. 12 100 sökningar på barnbidrag är en ökning med 22%. Det är låg sökvolym och intresse på reformer som familjevecka och flerbarnstillägg, vilka har minskat kraftigt i sökvolym.

Reformer

 
 

 

 

Samhällsfrågor

Sökord: EU, pride, woke, dragqueen, integration, rasism, monarki, invandrare, yttrandefrihet,  jämställdhet, straff, lagar, rättsäkerhet, konjunktur, omsorg, swexit, kulturkrig, woke, barnbidrag
Dessa sökord belyser olika politiska samhällsfrågor som människor är intresserade av och söker mycket på. Ämnen visar pågående diskussioner om internationella allianser, HBTQ+-rättigheter, mångfald och social jämlikhet. Den höga sökvolymen för dragqueen (+236%) tyder på ett ökande intresse, säkerligen i samband med sagostunderna på bibliotek och den debatt som följde dessa. Vidare är det relativt låg sökvolym på Swexit, medan allt fler har googlat på woke (+50 %) under det senaste året.

samhällskonrrakt

Utbildningspolitik

Sökord: utbildning, vuxenutbildning, universitet, friskola, gymnasieskola.
Dessa ämnen indikerar människors intresse för olika utbildningsnivåer, betyg och hur skolan i samhället ska bedrivas. Sökvolymerna och trenderna tyder på att utbildning fortfarande är ett viktigt område för allmänheten.

 
 

Försvarsfrågor och nationell säkerhet

Sökord: försvarsmakten, nato, försvaret, hemvärnet, civilförsvaret, totalförsvar
På den här fronten är det ökat intresse för försvarsmakten (+22 %) och hemvärnet (+83 %) över tiden. Dock ett minskat intresse för Nato (-33 %) på Google under de senaste tolv månaderna.

Försvarsfrågor
 
 

Invandringspolitik och migration

Sökord: invandrare, invandringspolitik, gängkriminalitet, tiggeriförbud, rasism, migrationspolitik
Det är rätt få personer som söker på migrationspolitik, men trenden har ökat kraftigt. Det är en stigande söktrend för gängkriminalitet samtidigt som ord som rasism har ökat (+24 %). Det är rätt låga sökvolymer med 590 sökningar på tiggeriförbud, men trenden är kraftigt ökande (+179 %) det senaste året.

invandringspolitik

Geopolitik

Sökord: Ryssland, Kina, USA, EU
Det är stora ökningar på sökord som är relaterade till Ryssland och Kina. På Ryssland görs det över 200 000 sökningar i Sverige varje månad, vilket innebär en rejäl ökning (+809 %) under det senaste året. Däremot är det betydligt färre sökningar på om Ryssland kommer att attackera Sverige.

 
 
IT-politik och teknikföretagens starka roll

Sökord: Facebook, Twitter, AI, Microsoft
Det är stora ökningar på sökord som är relaterade till IT-företag och olika tekniker. De större IT-bolagen har större omsättning än många länder och har blivit nya maktspelare. Under 2023 har intresset kring artificiell intelligens (AI) ökat exponentiellt – något som de politiska partierna måste ha strategier kring.


Fastigheter 

 
  

Rättsväsende


Klimatfrågor
klimatfrågor

 

Sökord med negativa trender

Lågkonjunktur: Sökvolymen för ordet lågkonjunktur har minskat betydligt på Google (-70 %). Detta antyder möjligen att människor inte längre är lika oroade över ekonomisk nedgång eller att de helt enkelt har färre frågor kring detta ämne.

Bränslepriser: Även bränslepriser (-55 %), och dieselpriser (-45 %) har minskat i söktrend. Att söka efter information om bränslepriser är med andra ord inte riktigt lika aktuellt nu som när det var som mest på tapeten.

Pride: Ett annat sökord som har en nedåtgående kurva (-55 %) är pride. Detta kan tyda på att intresset för pride-evenemang och relaterade frågor har minskat över tiden, eller så visar det sig vara en tillfällig nedgång.

Det är viktigt att notera att negativa trender inte nödvändigtvis innebär att dessa ämnen är ointressanta för människor, utan snarare att det kan ha skett förändringar i sökbeteenden och prioriteringar över tid.

Hur bra fungerar de politiska webbplatserna? 

Politiska partier, organisationer och enskilda individer kan använda sina egna webbplatser och bloggar för att kommunicera sina politiska ståndpunkter och agendor. Detta ger en plattform för att publicera artiklar, delta i debatter och interagera med besökare. Vi utvärderar de olika partiernas webbplatser för att se vilka som lyckas bäst med att engagera besökarna och kommunicera sina budskap på ett effektivt sätt. 

Plattformar
De flesta partierna använder WordPress som plattform, medan Socialdemokraterna har valt att använda Episerver och Centerpartiet Sitevision. När det gäller SEO använder både Liberalerna och Sverigedemokraterna Yoast-tillägget.

Samtliga partier använder Google Tag Manager för att hantera sina webbplatsers mättekniker och tredjepartsverktyg. Intressant nog har SD också övergått till Google Analytics 4, vilket tyder på ett mer omfattande tillvägagångssätt för webbplatsanalys och användarbeteendeanalys. Vänsterpartiet använder också Matomo för sina webbplatsanalyser.

Webbplatser sorterade efter flest besökare

Den webbplatsen som har flest besökare är Sverigedemokraternas, följt av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enligt Similarweb.

Besökare desktop och mobil till politiska webbplatser

Organisk trafik från Google till webbplatserna

 De olika politiska partierna har generellt sett låg organisk trafik och synlighet på Google med tanke på hur stora ämnen de täcker. Samtliga webbplatser har trafik från Google och här syns Socialdemokraterna på flest sökord. De har också mest trafik från Google. Källan vi utgått från är Sistrix Visibility index som mäter synligheten på Googles sökresultat.

Organisk synlighet


Hur länge stannar besökarna på de politiska webbplatserna?
Det skiljer sig mycket mellan hur lång tid besökarna stannar på de olika politiska plattformarna och tar del av innehållet. 

Genomsnittlig tid på webbplatsen

Webbplatsprestanda och snabbhet

Det verkar som att samtliga partier har arbetat mycket med att förbättra hastigheten på sina webbplatser. Här toppar Miljöpartiet listan över bästa webbplatsprestanda, följt av Liberalerna och Socialdemokraterna. En snabb webbplats ger besökarna en smidig och snabb webbupplevelse, speciellt om de använder mobilen för att läsa. Många av webbplatserna använder CDN (Content Delivery Network) och för att öka hastigheten används Cloudflare av flera partier, medan vissa även utnyttjar Microsoft Azure för att säkerställa snabb och tillförlitlig innehållsleverans till webbplatsen. Flera av partierna använder Crux dataset.

Digitala kanaler till webbplatserna

Partierna skiljer sig åt när det kommer till deras arbete med digitala kanaler. I jämförelse får Sverigedemokraterna mycket trafik från specifika webbplatser (referrals) som sitt egna nätverk SDnet.se och Vänsterpartiet har mycket direkt trafik enligt data från Semrush. I nedanstående graf ser vi hur många webbplatser (externa domäner) som pekar mot respektive partis webbplats.

Refreal trafik

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev har blivit en allt viktigare kanal när det gäller att driva trafik till en webbplats. När det gäller nyhetsbrev använder SD och Liberalerna Mailchimp som sin plattform för att skicka ut digitala sådana till sina prenumeranter. Detta ger dem möjlighet att kommunicera direkt med sina anhängare och sprida politiska budskap effektivt. Andra lösningar som används för nyhetsbrev och kommunikation är Zendesk, marketing automation-systemet Mandrill, email-plattformen Sendgrid och Freshdesk.

Tillgänglighet 

Ingen av webbplatserna som vi granskat är helt godkända enligt WCAG-standarden när vi testat i Accessiblitychecker. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en standard som utvecklats av World Wide Web Consortium (W3C) för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. En offentlig aktör, inklusive politiska partier, omfattas också av kravet att tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse enligt lagens 13§.  Tillgänglighet är ett lagkrav

Politisk annonsering på Google

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ökat sina satsningar på betald sökmarknadsföring (Google Ads) under 2023, även om deras annonsering ligger på relativt låga nivåer. Detta framgår i stapeldiagrammet från maj nedan där man kan se att många partier överhuvudtaget inte annonserar på Google.

Besökare betald sökannonsering Google källa Semrush

 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet använder DoubleClick, en digital annonsplattform ägd av Google. Detta indikerar deras fokus på att använda datadrivna annonstekniker för att nå potentiella väljare.

Det går att se alla politiska annonser på Google Ads på Adtransperancy. Det är tydligt att annonseringen ökade markant under valåret 2022, för att under övriga år ligga på låga nivåer.

Utgifter politisk annonsering

Största annonsörer

Här kan vi se att Socialdemokraterna har spenderat mest pengar på annonsering, följt av Miljöpartiet. Socialdemokraterna har använt sig av Google Ads sedan valet 2014, men det verkar som att annonseringen för de flesta partier ligger på förhållandevis låga nivåer. Det finns flera byråer som ägnar sig åt politisk annonsering, såsom Addon Media, Channel Factory och Emerse (se programmatic annonsering).

Pollitisk annonsering

 

Annonsformat

Det annonsformat som man framförallt satsar på är video.

annonsformat

Sociala medier

Cambridge Analytica och presidentvalet i USA 2016 visade tydligt att politiska partier kunde aktivera väljarstöd genom demografisk riktad annonsering på sociala medieplattformar som Facebook och YouTube. Denna strategi användes i flera länder. Företaget, som numera inte existerar, höll också föreläsningar i Sverige om kampanjerna för Leave EU och Donald Trump.

Facebook är den digitala kanalen som det satsas mest marknadsföring på

Mycket av den politiska debatten sker på Facebook. Läser man i Metas annonsbibliotek ser man att inom kategorin sociala frågor, val och politik så finns det 392 773 annonser. Totalt har organisationer spenderat 611 miljoner kronor på denna form av annonser sedan 2019. Detta omfattar även olika organisationer som Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden, Dagens ETC, Röda Korset, och fackförbund som Kommunal och näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv.

Samtliga partier har en central kampanj, men det varierar stort hur mycket de  lokala partiorganisationerna satsar. Nedanstående visar bara de centrala kampanjerna. Det finns utöver de centrala kontona åtskilliga regionala konton med egna budgetar – exempelvis har Sverigedemokraterna lokal täckning över hela Sverige med 161 annonskonton. 


Partierna fortsätter att vara aktiva med annonsering även under 2023 och det förekommer mycket smutskastning av motståndarlägret i själva annonserna men även den egna politiken och att skaffa nya medlemmar.

Exempel på annonser som SD kör handlar om integrationspolitiken, att få snus godkänt inom EU, säkerhetspolis och mer kriminalvård.

Socialdemokraternas Facebook-annonsering handlar om att gå hårt åt ”SD-regeringen” kring sjukvård, gängkriminalitet och miljöbudgeten men också om att öka pensionerna. Just nu i juni kör de annonsering för vapenamnesti, mot gängskjutningarna och att sjukvården inte ska betala krisen.

Moderaterna hade mycket annonsering vid valet om att byta regering men också om elräkningar, kärnkraft och utanförskapet. Nu i juni har de annonser som att se till att Sveriges tillväxt åter tar fart.

Intressant också är att tankesmedjan Timbro kör annonsering mot Socialdemokraterna och länkar till blogginlägg som att Socialdemokraterna ska lära sig vad demokrati innebär.

Facebook följare

 
Bland de politiska partierna verkar det bara vara Sverigedemokraterna och Miljöpartiet som har implementerat Facebook Pixel. Dessutom har SD gått ett steg längre genom att använda Facebook Conversion Tracking och Custom Audiences, vilket gör det möjligt för dem att mäta effektiviteten i sina Facebook-kampanjer respektive rikta specifika användargrupper.

 

YouTube

Det är anmärkningsvärt hur begränsat utvecklade de olika politiska partiernas närvaro är på YouTube, då de har publicerat relativt få videor på plattformen. Sverigedemokraterna har mer än dubbelt så många prenumeranter än alla de andra partierna tillsammans i dagsläget. Utöver det visas SD:s videokanal Riks när användare söker på vissa partier, bland annat Miljöpartiet, precis som att Nyheter24 visas när användare söker på Liberalerna.

Prenummeranter YouTube

YouTube visningarna från partiledarnas Almedalstal

Visningarna från partiledarnas tal Almedalen på YouTube 2:a juli då Almedalsveckan var slut:

1. Linda Lindberg (SD) 7660 visningar för talet samt 13668 visningar på Riks.
2. Ulf Kristersson (M) 6774 visningar
3. Magdalena Andersson (S) 3944 visningar

Övriga ej mätbara eftersom de inte lagt upp talen!
Ej mätbar: Märta Stenevi (MP) hittar inget tal
Ej mätbar: Muharrem Demirok (C) hittar inget tal
Ej mätbar: Nooshi Dadgostar (V) hittar inget tal
Ej mätbar: Ebba Busch (KD) hittar inget tal
Ej mätbar: Johan Pehrson (L) hittar inget tal

 De 10 mest inflytelserika politiska Twitter-kontona

Nedan visar grafen de största politiska Twitter-kontona i Sverige. Twitter är den kända plattformen för politiska budskap, och här utmärker sig Greta Thunberg internationellt jämfört med de andra. I undersökningen framgår även att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier som har flest inflytelserika personer på plattformen. Det är värt att notera att Magdalena Andersson har relativt få följare på grund av att hennes Twitter-konto är förhållandevis nytt och att hon tidigare använde statsministerkontot. 

Följare Twitter

LinkedIn borde förbättras hos alla partier

LinkedIn är en plattform där partierna inte är aktiva, och det är relativt få personer som följer de svenska politiska partierna där.  Partiet som har flest följare är Moderaterna följt av Socialdemokraterna. 

Politiska partier borde i högre grad använda sig av LinkedIn för att kommunicera sina näringspolitiska idéer och thought-leadership. Detta innehåll kan ta upp aktuella frågor, föreslå lösningar och lyfta fram partiets expertis inom ekonomiska frågor. 
Politiska partier kan gå med i relevanta grupper och aktivt delta i diskussioner, dela sina idéer och engagera sig i konstruktiva samtal med företag och dess yrkesverksamma. De kan också identifiera nyckelpersoner, ekonomer och opinionsbildare på LinkedIn för att sedan nätverka med dem. 

Linkedin följare

Metod

Studien är baserad på en omfattande analys av data insamlad från en rad olika digitala källor, inklusive sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube samt politiska partiers officiella webbplatser.

Vi har använt följande tredjepartsverktyg:

Annonsdata

Datainsamling har skett under juni och inkluderar allt från webbtrafik till synlighetsindex på nätet. Denna djupdykning i Sveriges politiska landskap på internet ger oss en tydligare bild av den moderna politiska arenan och insikter om framtidens politiska dialog. Vi ser fram emot att dela våra resultat och bidra till en större förståelse av hur politik formar och formas av den digitala världen. 
Kontakta oss gärna om du har frågor kring studien. Vid förfrågan kan vi skicka med rådata.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.