Tema: Performance marketing

Google Analytics

Vad är  performance marketing?

Performance marketing är en term inom marknadsföring på nätet och reklamprogram som syftar till till att driva företagets tillväxt och öka omsättningen. Det är en funktion eller tjänst som är mycket betydelsefull för att öka tillväxten och skala upp ett företag till nya och befintliga marknaden.

Performance marketing sker genom att öka trafiken och att en viss konvertering inträffar vilket oftast är online. Performance marketing kan även omfatta att stödja kundresan för att öka off-line konverteringar dvs försäljning som sker från säljorganisationen.

Vad är en konvertering?

En performance marketer jobbar med säljfunnels som driver konverteringar och stärker varumärket. Konverteringar är ett brett begrepp som kan omfatta ett genererat lead, en försäljning, prenumeration på ett nyhetsbrev.

Hur jobbar performance marketing specialister?

Performance marketing specialister som jobbar  i byråer eller inhouse på marknadsavdelningar. I takt i att marknadsavdelningar jobbar digitalt och agilt tror vi det kommer bli vanligare att kompetens finns i marknadsföringsteamen.

De är starkt beroende av marknadsföringskanaler och att driva digitala kampanjer som stödjer KPI:er inom:

Som perfomance marketing specialist är det nödvändigt att kunna optimera den digitala marknadsföringsbudgeten utifrån ROI (return on investment). En naturlig del är att jobba med olika attributionsmodeller, webbanalys och KPI:er.

Verktyg och artiklar som handlar om performance marketing

Affiliate marknadsföring

Tune

Tune partner marketing plattform är ett affiliatesystem för partnerships på mobilen och webben. Tidigare hette…