Vad är omnikanalstrategi?

Kvinna som shoppar

Vad är omnikanalstrategi? En översikt av en framväxande strategi

Trenderna inom näthandeln har blivit allt mer komplexa och det finns mycket att tjäna på att jobba med en omnikanalstrategi. Försäljningsorganisationer och marknadsavdelningar måste jobba med pris, plats, sortiment och service för att lyckas i den allt hårdare konkurrensen. Varumärken som Amazon, Alibaba, Walmart, Clas Ohlson och IKEA satsar allt hårdare på digitaliseringen vilket leder till tillväxt. Dessutom har det tillkommit flera kanaler för att nå ut till kunderna vilket ökat kostnaderna för marknadsföringen.

Hur omni channel förbättrar kundupplevelsen och ökar försäljningen

En tydlig trend är att många detaljister går mot en omnikanalstrategi (eng. omnichannel) dvs att man möts av samma budskap online som i butiken. Omnikanal strategi innebär att ett företag har en helhetssyn i sin marknadsföring och använder sina försäljningskanaler tillsammans. Tidigare brukade ett företags avdelningar arbeta ensamma med egna mål. Med omnikanalstrategi används alla kanaler koordinerat med gemensamt mål. För organisationer måste de bli mer flexibla och lyhörda kring sin viktigaste kanal – kunden!

Betydelsen av varumärket: Ett starkt varumärke är enormt viktigt vid e-handel eftersom många sökningar är varumärkesspecifika. De detaljhandlare som har mest besökare har också fysiska butiker och näthandel såsom detaljsterna IKEA och Clas Ohlson.

Integrering av fysiska butiker och e-handel: De stora vinnarna inom nätbutiker kommer vara de som både har fysisk butik och e-handel eftersom de kan dra fördel av sitt varumärke och online närvaro vilket leder till att de kan ha lager som omsätts snabbt. Det digitala utbudet måste överensstämma det fysiska utbudet i butiken vilket är vad många kallar omni-kanal strategi.

Varje kund som kommer in i en fysisk butik eller besöker en webbplats representerar en utdelning på tidigare investeringar. På sista tiden har alltfler företag börjat använda sig av en omnikanal strategi. Vid en omnikanal strategi bygger man både fysiska butiker och digitala webbplatser. Förlorarna blir de som bara satsar uteslutande i fysiska butiker eller på sin digitala kanal. Det digitala utbudet måste överensstämma det fysiska utbudet i butiken vilket är vad många kallar omni-kanal strategi.

Kvinna som använder mobilen när hon handlar.

Hur ofta använder du inte mobilen när du handlar i en butik?

Allt fler samordnar marknadsföringen i butik och på nätet och fler större bolag börjar att tänka omni-channel dvs att de digitala kanalerna ska stödja de fysiska butikerna. Glöm inte bort att syns du i sökmotorer så hjälper det dig även i andra kanaler (TV-reklam, Adwords, radioreklam, socialmedia, mobil).

Vad är fördelarna att implementera en omnikanalstrategi?

Den stora fördelen med omnikanalstrategi är att marknadsföringen blir effektivare och man får bättre ROI på sina investerade pengar inom marknadsföringen. Detta innebär att all information som kan hämtas från någon kanal eller interaktion måste vara detsamma i de andra kanalerna och olika avdelningar slutar jobba i enskilda silos.

  • Det fysiska utbudet i butik måste vara samma som det digitala utbudet.
  • Appar och internetsidor måste ha liknande lay-out samt ha samma sätt att navigera och hitta varor.
  • Konsistens med vad du kan göra – exempelvis med rabattkuponger från appar som fungerar i affärer eller att man kan betala med hjälp av mobil.

Tidigare var det vanligt att många större företag skötte de olika kanalerna separat i olika silos. I många organisationer finns det en ecommerce ansvarig med en budget och en marknadschef som har sin egna budget. Numera går alltfler företag över till att hantera de olika kanalerna gemensamt. Företag känner ofta till en mängd marknadsdata som säsongsvariationer, leveranser och kundbeteenden, den stora utmaningen ligger ofta i att kunna använda kunddata på ett effektivt sätt inom organisationen.

Trender: Vad är viktigt för mitt företag att tänka på inom e-handel?

De stora vinnarna inom nätbutiker kommer vara de som både har fysisk butik och e-handel eftersom de kan dra fördel av sitt varumärke och nå ut till fler kunder med samma budskap.

Mindre lager med hög omsättningshastighet

Det är inte bara priset eller kvalitén på utbudet som avgör framgångsrik e-handel. Det har blivit allt mer viktigt att ha en effektiv logistik och infrastruktur som stödjer företaget. Det måste finnas ett effektivt sätt att få varor från lager till butik – ifall det är möjligt ska  konsumenter kunna få varorna levererade hem. Eftersom trenden går mot mindre lager ser många på outsourcad logistik och ny teknik inom det här området.

Snabbare leveranser och smartare logistik

Supply kedjan hur man skaffar produkter och hur man säkerställer kritiska komponenter har fått mer fokus under senare år.
Leveranserna måste ske snabbt och effektivt vilket är än mer viktigt ifall du har ett litet lager och man ser på den sista leveransen (last mile delivery). Eftersom logistiken är en såpass viktig del i värdekedjan kommer allt mer automatiseras och bli effektivare.

Vi kommer dels se en trend där fysiska punkter där man får ut sina varor kommer spela en central roll men även nya distributionsformer kommer att lanseras och prövas ut som exempelvis själv körande bilar och transporter med drönare.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.