Guide: Så skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi 2023

digital strategi

Vad är marknadsstrategi och varför är det viktigt?

Affärsvärlden är konkurrensutsatt och för att nå framgång krävs en väl planerad marknadsstrategi. En effektiv marknadsföringsstrategi kan hjälpa dig att förbättra ditt företags anseende och varumärkesmedvetenhet samt öka dina försäljningar samtidigt som du bygger en lojal kundbas. 

Skapa en effektiv marknadsstrategi för bättre affärsresultat

En marknadsstrategi är en plan som beskriver hur ett företag ska marknadsföra ditt företag, nå dina mål för försäljning och ekonomiskt resultat genom att möta efterfrågan hos sina målgrupper. Den omfattar en granskning av företagets nuvarande marknadsposition och målgrupper samt ett upplägg för hur företaget ska använda olika verktyg och metoder för att nå sina mål. En marknadsstrategi kan också innehålla en plan för hur företaget ska hantera konkurrenter och andra faktorer som kan påverka företagets försäljning och vinst. Genom att ha en tydlig och väl genomtänkt marknadsstrategi kan ett företag förbättra sina chanser att nå sina mål och öka sin lönsamhet.

Börja med att utvärdera din nuvarande strategi och definiera dina mål och målgrupper

Det första steget i att skapa en marknadsstrategi är att förstå din målgrupp och din konkurrens.  Se till att utvärdera företagets befintliga marknadsstrategi och om den har ett digitalt kundfokus där du identiferat dina målgrupper och deras kundresa. Innan du börjar planera din marknadsföringsstrategi är det viktigt att definiera dina mål och din målgrupp. Du måste förstå vad dina kunder behöver och vill ha, vilka deras behov och önskemål är, och vilka konkurrenter som finns på marknaden. Vad är det du hoppas uppnå med din marknadsföringsinsats och vem är det du riktar dig till? Kundfokus och säljfokus är nödvändigt för att överleva och skapa ekonomisk stabilitet på sikt. Marknadsföringen måste i de flesta fall stödja säljavdelningen så att du når rätt målgrupper och deras kundresa. Många företag har fokus på konkurrenter medan de missar den viktigaste aktören, vilken givetvis är kunderna. Genom att undersöka din målgrupp och din konkurrens kan du utveckla en plan som tar hänsyn till deras behov och preferenser.

Vad innehåller en marknadsstrategi?

Marknadsföringsstrategin är den övergripande planen för hur företaget ska bearbeta marknaden och nå sina mål för försäljning. Den knyter an till företagets strategiska plan för att nå potentiella leads och göra dem till kunder som köper produkter eller tjänster. Den innefattar vanligtvis följande områden:

 • En granskning av företagets nuvarande marknadsposition, inklusive en SWOT-analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förhållande till konkurrenter och andra marknadsfaktorer.
 • En analys av företagets målgrupper och deras behov, preferenser, beteenden och köpvanor.
 • En plan för hur företaget ska använda olika marknadsföringsverktyg och martech för att nå sina mål inom annonsering, PR, reklam, sökmotoroptimering, sociala medier, direktmarknadsföring och så vidare.
 • En plan för hur företaget ska hantera konkurrenter och annat som kan påverka företagets försäljning och vinst, såsom ekonomiska förändringar, lagstiftning och förändringar i konsumentbeteenden.

Se till att det finns marknadsföringsmål som följer SMART-modellen nedan. Marknadsföringsmål kan vara att konvertera kunder, öka den organiska trafiken, förbättra kommunikationen med kunder, bygga länkar eller öka ett varumärkes kännedom.

 • Specific – visar det önskvärda resultatet samt förklarar för vem, vad, när och hur mycket
 • Measurable – det ska vara mätbart och gå att se framsteg genom mätbara nyckeltal
 • Achievable – realistiska och uppnåeliga mål
 • Relevant – behöver stämma med den övergripande marknadsplanen och affärsplanerna
 • Timely – ska ske i rätt tid och ha en tidsram med ett slutdatum

Lär känna dina kunder!

Intervjua dina bästa befintliga kunder (de som passar bra med ditt företags ideala köparprofil) och upptäck vilka faktorer de överväger när de väljer att fortsätta arbeta med dig. Fokusera sedan dina huvudsakliga ansträngningar på dessa aktiviteter för att dels glädja befintliga kunder, dels locka nya. En del avdelningar arbetar också aktivt med personas. En persona är olika typer av kundprofiler som du sätter namn, ålder och intressen på för att lättare åskådliggöra kunderna.

Delarna som en modern marknadsföringsstrategi innehåller

Din marknadsavdelning spelar en avgörande roll i att avgöra hur en kund känner för ditt företag, varumärke, din produkt och dina anställda. Marknadsavdelningen behöver arbeta tillsammans med andra avdelningar – framförallt säljavdelning, kundsupport och företagsväxel – för att prioritera en positiv kundupplevelse. På större företag är det inte ovanligt att just receptionen och supportavdelningen sitter på mycket kritisk information om vad kunderna frågar efter.

En modern marknadsstrategi inkluderar

 • brand awareness och ett företagets värdeerbjudande samt de unika säljfördelarna som behöver lyftas fram (unique selling proposals)
 • webbstrategi och SEO
 • content creation och content marketing
 • artificiell intelligens (AI)
 • prissättning för varor och tjänster
 • PR och digital PR
 • digitala annonser som Google Ads
 • distribution
 • sociala medier-strategier och social annonsering mot relevanta målgrupper
 • branding och viktiga varumärkesstrategi
 • kundfokus (granskning av köpresan och det som populärt kallas för customer experience)
 • eventhantering och mässor
 • dataanalys och data om kund demografi
 • konkurrensbevakning
 • den digitala kundresan
 • inbound marketing (det vill säga metoder för att skaffa leads)
 • account based marketing (ABM)
 • marketing automation.
Working desk with laptop computer and paper draft showing marketing Strategy concept
Marknadsstrategin består av flera olika kanaler där webben är den centrala delen – det gäller att bygga en webbplats som får trafik men också ger leads.

 

Exempel på metoder för en effektivare marknadsstrategi

Om du har startat ett nytt företag är digital marknadsföring ofta den bästa metoden för att nå ut på marknaden.

 • Varumärkespositionering handlar om hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas av din målgrupp. Vilken image vill du att ditt varumärke ska ha och vad ska det stå för? Genom att definiera din varumärkespositionering kan du fokusera din marknadsföringsinsats och säkerställa att ditt budskap är tydligt och konsekvent.
 • SEO handlar framförallt om att anpassa information efter vad folk söker på och deras sökintentioner. Det handlar också om förståelse för hur sökmotorer fungerar, det vill säga programmerade algoritmer som styr sökmotorers beteende.
 • Digital annonsering är en viktig kanal både för sociala medier och Google Ads.
 • Att optimera en webbplats innebära att du behöver redigera innehåll och kod för att öka dess relevans för specifika sökord och för att undanröja hindren för indexering.

Produkt- och tjänsteutveckling

En viktig del är att utveckla produkter och tjänster som möter dina kunders behov. Detta innebär att förstå vilka funktioner och fördelar dina kunder efterfrågar, och att utveckla produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga och differentierade på marknaden. Produktbeskrivningar och webbplats har en central roll i hur dina tjänster ser ut och hur du vill möta dina kunder.

Val av lämpliga digitala kanaler för din marknadsföring

Att sticka ut i ett hav av kommunikation innebär att du måste fånga dina kunders uppmärksamhet, och det bästa sättet att göra det är att anpassa deras kundupplevelser. Generisk one-size-fits-all-marknadsföring är inte längre relevant och B2B-beslutsfattare är mer benägna än någonsin att byta leverantör om ett företag inte levererar.

Att kunna nå ut i de digitala kanalerna är arbetsintensivt, kan ta minst 3 till 6 månader och omfattar metoderna nedan.

 • SEO (sökmotoroptimering) vilket gör din webbplats mer sökbar och användarvänlig. SEO handlar om att optimera din webbplats för sökmotorer, så att den rankas högre i sökresultaten när människor söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder. Genom att förbättra din webbplats SEO kan du öka både dess synlighet och antalet kvalificerade besökare.
 • Användning av artificiell intelligens i olika steg 
 • Social media marketing (SMM) och profiler på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. LinkedIn är en av de bästa kanalerna ifall du jobbar mot B2B.
 • Outreach-kampanjer för att få bra länkar till din webbplats.
 • Google Business.
 • Digitala annonser och Google Ads.
 • Digitala kampanjer och inboundkampanjer med olika contenterbjudanden som kunder kan ladda ner.
 • Intressanta, aktuella email och nyhetsbrev som har länkar till läsvärda blogginlägg och sociala medier.
 • Bloggar och content marketing som stödjer din företagsidé och väcker dina kunders intresse. Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa relevant, nyttigt och engagerande innehåll för din målgrupp. Genom att producera värdefullt innehåll för din målgrupp kan du bygga en starkare relation med dem och öka varumärkesmedvetenheten.
 • Influencer marketing handlar om att samarbeta med influencers inom din bransch eller nisch i syfte att nå din målgrupp.

Traditionella marknadsstrategier

Traditionell marknadsföring som fanns med i läroböckerna under 1900-talet handlade ofta om att ha koll på de fyra P:na (produkt, plats, pris och promotion). Metoder som omfattas av klassisk marknadsföring är

 • PR och press artiklar
 • fokus på events och varumärket
 • traditionell annonsering

Den digitala utvecklingen påverkar marknadsstrategin

Det kommer hela tiden nya innovationer inom digital marknadsföring. Under digitaliseringens tidsålder har traditionell PR bytts ut mot digital PR och mer fokus hamnat på att skaffa länkar och trafik från andra sidor, vilket dels ger mer trafik till webbplatsen dels stärker varumärket. Allt fler events har blivit digitaliserade och syns på kanaler som YouTube och LinkedIn live. Den traditionella annonseringen har fått konkurrens av onlineannonsering. Glöm inte heller bort att mäta din digitala närvaro med olika nyckeltal.

Under 2023 slog också artificiell intelligens till inom marknadsföring med ChatGPT och flera andra verktyg. Detta ställer ännu högre krav på kommunikations- och marknadsavdelningar att bli mer digitaliserade och öka sin effektivitet. Vi tror också att marknadsföringen kommer att flytta in i metaverse som är en virtuell värld där användare kan interagera med varandra och med digitala representationer av objekt och miljöer. Metaversen har potential att revolutionera marknadsföringen och skapandet av kampanjer på många sätt – bland annat kan du låta kunder uppleva produkter och tjänster i en annan verklighet genom att bygga virtuella affärer och mötesplatser.

Mät företagets effektivitet och anpassa efter behov

Även om du jobbar inhouse är det viktigt att ha koll på hur din webbplats fungerar. Se till att bevaka dina KPI:er (key performance indicators) genom analysverktyg som Google Analytics, heatmaps, SEO-program och olika kvalitetsverktyg. 

ROI (return on investment) eller avkastning på investeringar är den procentuella avkastningen på en viss investering. Även om det finns gott om marknadsföringsspecifika mätvärden som du kommer att stöta på när du arbetar igenom marknadsföringsprocessen, är det viktigt att inte förbise grunder som ROI.

Det kan vara svårt att få fram ROI i marknadsföringsvärlden, alltså att tillskriva försäljning till en viss marknadsföringskampanj. Det är ofta klurigt att få veta exakt vad som fick kunden att göra ett köp, men det brukar gå att använda olika typer av uppskattningar, enkäter och attributionsmodeller för att få fram mer detaljerat vad som driver kundresan och försäljningen. Nya begrepp som också börjar användas är ROAS (Return on Ad Spend) och POAS (Profit On Ad Spend).

Behöver du ett bollplank kring dina marknadsstrategier

Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa ditt företag att klargöra sin digitala marknadsstrategi så att ni kan fatta ännu bättre beslut och få ännu bättre resultat. Kontakta oss med om du vill prata mer om din marknadsstrategi.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.