Hem » Strategi » Så här skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi
Marketing strategy

Så här skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi

Metoder för att skapa en effektiv marknadsstrategi

Många företag har fokus på konkurrenter medan de missar den viktigaste aktören som givetvis är kunderna. Kundfokus och säljfokus är nödvändigt för att överleva och skapa ekonomisk stabilitet på sikt.

Vad innehåller en marknadsstrategi?

En marknadsföringsstrategi är den övergripande planen hur företaget ska bearbeta marknaden. Den knyter an till företagets strategiska plan för att nå potentiella leads, generera leads och göra dem till kunder som köper produkter eller tjänster.
Se till att det finns marknadsföringsmål som följer SMART-modellen:

 • Specific – specifik och visar det önskvärda resultatet, och förklara för vem, vad, när och hur mycket
 • Measurable – det ska vara mätbart och gå att se framsteg genom mätbara nyckeltal
 • Achievable – realistiska och uppnåeliga mål
 • Relevant – behöver stämma med den övergripande marknadsplanen och affärsplaner
 • Timely – ska ske i rätt tid och ha en tidsram med ett slutdatum

Marknadsföringsmål kan vara att konvertera kunder, öka den organiska trafiken, förbättra kommunikationen med kunder, bygga länkar eller öka varumärkeskännedom och stärka varumärket.

En modern marknadsföringsstrategi innehåller följande delar

 • Brand awareness och företagets värdeerbjudande och unique selling proposals
 • Webbstrategi och SEO
 • Content creation
 • Prissättning för varor och tjänster
 • PR och digital PR
 • Digitala annonser som Google Ads
 • Distribution
 • Sociala medier strategier och social annonsering mot relevanta målgrupper
 • Branding och viktiga varumärkesstrategi
 • Customer experience
 • Eventshantering och tradeshows
 • Dataanalytics och data om kund demografi
 • Konkurrensbevakning
 • Den digitala kundresan
 • Inbound marketing dvs metoder att skaffa leads
 • Account based marketing (ABM)
 • Marketing automation
Working desk with laptop computer and paper draft showing marketing Strategy concept

Marknadsstrategin består av flera olika kanaler där webben är den centrala delen och att man bygger en webbplats som får trafik men också ger leads.

Exempel på metoder som ger företaget en effektiv marknadsstrategi

Om du har startat ett nytt företag är digital marknadsföring ofta den bästa metoden att nå ut på marknaden.

 • SEO handlar om framförallt att anpassa information efter vad folk söker på och deras sökintentioner. Det handlar också om förståelse hur sökmotorer fungerar dvs programmerade algoritmer som styr sökmotorers beteende.
 • Digital annonsering är också en viktig kanal som Google Ads
 • Att optimera en webbplats innebära att man behöver redigera innehåll och kod för att öka dess relevans för specifika sökord och att undanröja hindren för indexering.

Marknadsföringsmetoder i digitala kanaler

Att kunna nå ut i de digitala kanalerna brukar ta minst 3 till 6 månader och omfattar metoder som:

 • SEO (sökmotoroptimering) vilket gör din webbplats mer sökbar och användarvänlig
 • Social media Marketing (SMM) och profiler på Facebook, Linkedin, Instagram och Twitter. Linkedin är en av de bästa kanalerna ifall du jobbar mot B2B.
 • Google Business
 • Digitala annonser och Adwords
 • Outreach kampanjer för att få bra länkar till din webbplats
 • Digitala kampanjer  och inbound kampanjer med olika content erbjudande som kunder kan ladda ner
 • Email och nyhetsbrev som har länkar till dina blogginlägg och sociala media
 • Bloggar och content marketing som stödjer din företagsidé och intresserar dina kunder genom att skriva om din bransch.

Traditionella marknadsstrategier

De fyra P:na är viktigt i en marknadsstrategi och kommer från marknadsföringsgurun Philip KotlerTraditionell marknadsföring som ofta fanns med i läroböckerna under 1900-talet handlade ofta om att ha koll på de fyra P:na dvs produkt, plats, pris och promotion.  Metoder som omfattas av klassisk marknadsföring är.

 • PR och press artiklar
 • Events
 • Traditionell annonsering

Glöm inte heller bort att mäta din digitala närvaro. Även om du jobbar in-house är det viktigt att ha koll hur din webbplats fungerar och dina KPI:er (key performance indicators) genom analysverktyg som Google Analytics.

Glöm inte bort att mäta företags ROI

ROI (return on investment) eller avkastning på investeringar är den procentuella avkastningen på en viss investering. Även om det finns gott om marknadsföringsspecifika mätvärden som du kommer att stöta på när du arbetar genom marknadsföringsprocessen, är det viktigt att inte förbise grunderna som ROI.

Det kan vara svårt att få fram ROI i marknadsföringsvärlden dvs att tillskriva försäljning till en viss marknadsföringskampanj. Det är ofta klurigt att få veta exakt vad som fick kunden att göra ett köp men man brukar använda olika typer uppskattningar,  enkäter och attributionsmodeller för att få fram vad som driver försäljningen.

Kontakta oss om du vill ha ett bollplank kring din marknadsstrategi

Vi kan hjälpa dig att klargöra din digitala marknadsstrategi utifrån vad vi ser med våra verktyg och metoder så att ni kan fatta ännu bättre beslut.

Scroll to Top