Hem » Blogg om Internetmarknadsföring » Så här skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi

Så här skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi

Marketing strategy

Metoder för att skapa en effektiv marknadsstrategi

En marknadsstrategi är en plan för hur ett företag ska nå sina mål för försäljning och ekonomiskt resultat genom att möta efterfrågan hos sina målgrupper. En marknadsstrategi omfattar en granskning av företagets nuvarande marknadsposition, målgrupper och en plan för hur företaget ska använda olika marknadsföringsverktyg och metoder för att nå sina mål. En marknadsstrategi kan också omfatta en plan för hur företaget ska hantera konkurrenter och andra faktorer som kan påverka företagets försäljning och vinst. Genom att ha en tydlig och väl genomtänkt marknadsstrategi kan ett företag förbättra sina chanser att nå sina mål och öka sin lönsamhet.

Kundfokus och säljfokus är nödvändigt för att överleva och skapa ekonomisk stabilitet på sikt.  Marknadsföringen måste i de flesta fall stödja säljavdelningen så man når rätt målgrupper och deras kundresa. Många företag har fokus på konkurrenter medan de missar den viktigaste aktören som givetvis är kunderna.

Vad innehåller en marknadsstrategi?

En marknadsföringsstrategi är den övergripande planen hur företaget ska bearbeta marknaden och nå sina mål för försäljning. Den knyter an till företagets strategiska plan för att nå potentiella leads och göra dem till kunder som köper produkter eller tjänster.

En marknadsstrategi innefattar vanligtvis följande områden:

 • En granskning av företagets nuvarande marknadsposition, inklusive en SWOT-analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förhållande till konkurrenter och andra faktorer i marknaden
 • En analys av företagets målgrupper och deras behov, preferenser, beteenden och köpvanor
 • En plan för hur företaget ska använda olika marknadsföringsverktyg och martech för att nå sina mål inom annonsering, pr, reklam, sökmotoroptimering, sociala medier, direktmarknadsföring osv.
 • En plan för hur företaget ska hantera konkurrenter och andra faktorer som kan påverka företagets försäljning och vinst, såsom ekonomiska förändringar, lagstiftning och förändringar i konsumentbeteenden.

Se till att det finns marknadsföringsmål som följer SMART-modellen:

 • Specific – specifik och visar det önskvärda resultatet, och förklara för vem, vad, när och hur mycket
 • Measurable – det ska vara mätbart och gå att se framsteg genom mätbara nyckeltal
 • Achievable – realistiska och uppnåeliga mål
 • Relevant – behöver stämma med den övergripande marknadsplanen och affärsplaner
 • Timely – ska ske i rätt tid och ha en tidsram med ett slutdatum

Marknadsföringsmål kan vara att konvertera kunder, öka den organiska trafiken, förbättra kommunikationen med kunder, bygga länkar eller öka varumärkes kännedom.

Känn din kunder. Intervjua dina bästa befintliga kunder (de som passar bra med ditt företags ideala köparprofil) och upptäck vilka faktorer de överväger när de väljer att fortsätta arbeta med dig. Fokusera sedan dina huvudsakliga ansträngningar på dessa aktiviteter för att ytterligare glädja befintliga kunder och locka nya. En del avdelningar arbetar också aktivt med personas för att lättare kunna prata om hur kunderna ser ut. En persona är olika typer av kund profiler som man sätter namn på, ålder och intressen för att lättare åskådliggöra kunderna. Genom att ha en tydlig och väl genomtänkt marknadsstrategi kan ett företag öka sina chanser att nå sina mål och öka sin lönsamhet.

En modern marknadsföringsstrategi innehåller följande delar

Din marknadsavdelning spelar en avgörande roll för att avgöra hur en kund känner för ditt företag, varumärke, produkt och människor. Marknadsavdelningen behöver arbeta tillsammans med andra avdelningar framförallt säljavdelning, kundsupport och företagsväxel för att prioritera en positiv kund upplevelse. På större företag är det inte ovanligt att just receptionen och supportavdelningen sitter på mycket kritisk information kring vad kunderna frågar efter.

 • Brand awareness och företagets värde erbjudande och de unika säljfördelarna som behöver lyftas fram (unique selling proposals)
 • Webbstrategi och SEO
 • Content creation
 • Prissättning för varor och tjänster
 • PR och digital PR
 • Digitala annonser som Google Ads
 • Distribution
 • Sociala medier strategier och social annonsering mot relevanta målgrupper
 • Branding och viktiga varumärkesstrategi
 • Kundfokus där man ser på köpresan och det som populärt kallas för customer experience
 • Eventshantering och tradeshows
 • Dataanalytics och data om kund demografi
 • Konkurrensbevakning
 • Den digitala kundresan
 • Inbound marketing dvs metoder att skaffa leads
 • Account based marketing (ABM)
 • Marketing automation

 

Working desk with laptop computer and paper draft showing marketing Strategy concept

Marknadsstrategin består av flera olika kanaler där webben är den centrala delen och att man bygger en webbplats som får trafik men också ger leads.

Exempel på metoder som ger företaget en effektiv marknadsstrategi

Om du har startat ett nytt företag är digital marknadsföring ofta den bästa metoden att nå ut på marknaden.

 • SEO handlar om framförallt att anpassa information efter vad folk söker på och deras sökintentioner. Det handlar också om förståelse hur sökmotorer fungerar dvs programmerade algoritmer som styr sökmotorers beteende.
 • Digital annonsering är också en viktig kanal som Google Ads
 • Att optimera en webbplats innebära att man behöver redigera innehåll och kod för att öka dess relevans för specifika sökord och att undanröja hindren för indexering.

Marknadsföringsmetoder i digitala kanaler

Att sticka ut i ett hav av kommunikation innebär att du måste fånga dina kunders uppmärksamhet, och det bästa sättet att göra det är att anpassa dina kunders kundupplevelser. Generisk, one-size-fits-all-marknadsföring är inte längre relevant och B2B-beslutsfattare är mer benägna än någonsin att byta leverantör om ett företag inte levererar.

Att kunna nå ut i de digitala kanalerna brukar ta minst 3 till 6 månader och omfattar metoder som:

 • SEO (sökmotoroptimering) vilket gör din webbplats mer sökbar och användarvänlig
 • Social media Marketing (SMM) och profiler på Facebook, Linkedin, Instagram och Twitter. Linkedin är en av de bästa kanalerna ifall du jobbar mot B2B.
 • Outreach kampanjer för att få bra länkar till din webbplats
 • Google Business
 • Digitala annonser och Google Ads
 • Digitala kampanjer  och inbound kampanjer med olika content erbjudande som kunder kan ladda ner
 • Intressanta och aktuella email och nyhetsbrev som har länkar till läsvärda blogginlägg och sociala media
 • Bloggar och content marketing som stödjer din företagsidé och intresserar dina kunder genom att skriva om din bransch.

Traditionella marknadsstrategier

De fyra P:na är viktigt i en marknadsstrategi och kommer från marknadsföringsgurun Philip KotlerTraditionell marknadsföring som ofta fanns med i läroböckerna under 1900-talet handlade ofta om att ha koll på de fyra P:na dvs produkt, plats, pris och promotion.  Metoder som omfattas av klassisk marknadsföring är.

 • PR och press artiklar
 • Fokus på events
 • Traditionell annonsering

Nya marknadsstrategier som påverkats av digitaliseringen

Under digitaliseringens tidsålder har traditionell PR bytts ut mot digital PR där man sätter ännu mer fokus på att skaffa länkar och trafik från andra sidor vilket ger mer trafik till webbplatsen men även stärker varumärket. Allt fler events har blivit digitaliserade och syns på kanaler som YouTube och LinkedIn live. Den traditionella annonseringen har fått konkurrens av den digital online annonsering. Glöm inte heller bort att mäta din digitala närvaro med olika nyckeltal. Även om du jobbar in-house är det viktigt att ha koll hur din webbplats fungerar och dina KPI:er (key performance indicators) genom analysverktyg som Google Analytics, heatmaps, SEO-program och olika kvalitetsverktyg.

Mät företagets effektivitet kring annonseringen

ROI (return on investment) eller avkastning på investeringar är den procentuella avkastningen på en viss investering. Även om det finns gott om marknadsföringsspecifika mätvärden som du kommer att stöta på när du arbetar genom marknadsföringsprocessen, är det viktigt att inte förbise grunderna som ROI.

Det kan vara svårt att få fram ROI i marknadsföringsvärlden dvs att tillskriva försäljning till en viss marknadsföringskampanj. Det är ofta klurigt att få veta exakt vad som fick kunden att göra ett köp men man brukar använda olika typer uppskattningar,  enkäter och attributionsmodeller för att få fram mer detaljerat vad som driver kundresan och försäljningen. Nya begrepp som också börjar användas är ROAS (Return on Ad Spend) och POAS (Profit On Ad Spend).

Kontakta oss om du vill ha ett bollplank kring din marknadsstrategi

Vi kan hjälpa dig att klargöra din digitala marknadsstrategi utifrån vad vi ser med våra verktyg och metoder så att ni kan fatta ännu bättre beslut.

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top