Hur du gör en marknadsbudget 2023

Sökord - person som skriver

Du som är marknadschef, CMO eller VD vill allkokera resurserna bäst så du får en optimal marknadsbudget som ökar din försäljning.

Det är inte ovanligt att marknadsföringsavdelningar har begränsade resurser för att göra sin funktion och att man ser det som en kostnad istället för en affärsdrivande verksamhet. Därför är det nödvändigt att man kan mäta resultatet av marknadsföringen och generera intäkter och ROI med den begränsning av pengar som finns tillgänglig.

Ställ in marknadsföringsmål och låt dem vara vägledande när du styr dina ekonomiska resurser
Därför är det nödvändigt att ha koll på kostnader och täckningsbidrag dvs hur mycket man får tillbaka på de marknadsföringskostnader som läggs ner. Mät ROI och marknadsföringsresultat och utvärdera månadsmässigt. Viktiga delar är att mäta olika typer av KPI:er (key performance indicator) och att ha tydliga mål för företaget.

Exempel på kostnader i den digitala marknadsbudgeten

Sätt ihop din verktygslåda och bygg en marketingstack som hjälper dig att känna dig säker på dina siffror. 

Contentproduktion av

Mediaspend Google Ads

 • Varumärkesannonsering
 • Annonsering för viktiga sökord inom affärsområden som man jobbar inom
 • Sökannonser
 • Displayannonser
 • Videoannonser som YouTube

Mediaspend social media

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Konsultkostnad SEO

 • Strategikonsulting
 • Sökbeteendeanalyser
 • Onpage optimering
 • Teknisk SEO
 • Länkbyggen och digital PR (idéer och utförande)

Många företag minskar sina utgifter i en lågkonjunktur, särskilt inom marknadsföring där det kan vara lättare att skära kostnaderna. Både Google och Facebook rapporterar betydligt lägre annonsintäkter när marknadsföringkostnaderna minskar under en konjunkturcykel.

Viktigt att tänka på när du gör en digital marknadsbudget

 • Se till att du utgår från bra och korrekt data. Dålig data leder till dyrare och ineffektiv marknadsbudget.
 • Använd och budgetera för de olika kanalerna som SEO, Google Ads, Bing Ads, Social media annonsering i Facebook och Linkedin, YouTube annonsering, affiliate annonsering och nyhetsbrev.
 • Se till att skilja mellan organiskt sök och betald sök. SEO är en investering som ger långsiktiga resultat medan Google Ads ger snabba resultat men inte lika lönsamt på sikt eftersom kanalen hela tiden kostar pengar. Även inom soicala medier skiljer man mellan organisk och betald söket.
 • Om du jobbar med event så behöver du ha koll på om du ska köra fysiska event som ofta är dyrare eller digitala event eller använda en hybridmodell
 • Kordinera dina aktiviteter på marknadsavdelningen med säljavdelningen och säljarna. Marknadsaktiviteter måste hjälpa försäljningen så att företaget får ROI med sina marknadssatsningar.
 • En marknadsbudget måste samordnas med andra avdelningar speciellt säljavdelning men det finns också synergier med personalavdelningar som ofta håller i employer branding.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.