Hem » Internet strategi » Management konsult VS en digital management konsult
Digital management konsult

Management konsult VS en digital management konsult

Söker ditt företag en digital management konsult?

Många företag borde se till att anlita en digital management konsult. En digital  managementkonsult kan vara ett komplement och stöd för kompetensutveckling till de personer som finns internt i företaget och som ofta har djupare kunskap om företagets affärsidé och verksamhet. Oftast används ett agilt arbetssätt där man ser till praktiska uppgifter som utförs.

Vad gör en digital management konsult

Digitaliseringen kräver hela tiden att man ligger i framkant och skapar affärsvärde. Som digital management konsult jobbar du med verksamhetsutveckling och affärsteknik. Syftet är ofta att driva in fler affärer, öka effektiviteten och i förlängningen förbättra värderingen av företaget.

Checklista för en digital management konsult

 • Förstå värdet och göra strategiska. digitala tranformeringar och förflyttningar
 • Se till att förbättra och stärka de digitala strategierna
 • Förbättra beslutsstöd och digitala KPI:er som att mäta performance för en digital satsning som en webbplats eller social media
 • Öka trafiken från olika digitala kanaler och driva traffik till en webbplats med SEO och PPC
 • Sökmotoroptimering och SEO audits – hur fungerar webbsajten
 • Due dilligence av olika digitala plattformar och digital synlighet på nätet
 • Se till att utveckla UX och gränssnittsoptimering så att besökare stannar längre i de digitala kanalerna och konverterar till de mål som sätts upp
 • Utveckla business automatisering och marketing automation
 • Inbound metodik som att utveckla konverteringstrafik och skaffa fler leads och kunder
 • Minska kostnader för IT och trafik genom att se hur effektiva olika system i verkligheten är och rationalisera kundresan
 • Minska risken för att konkurrenter agerar digitalt mot företaget
 • Förbättra varumärket och skydda företaget mot ryktesangrepp på nätet
 • Införa ny teknik som maker-rörelsen (3d skrivare, raspery Pii mm), AI och robotisering
 • Skapa en vision för de digitala satsningar och ta rollen som arkitekt kring företagets digitala framtid

Vad gör en traditionell management konsult?
En traditionell management konsult jobbar inte uteslutande med de digitala affärerna utan är vanligtvis mer generalist.  De arbetar på ledningens uppdrag när de är i behov av tillfällig ledningskompetens och vid företagsövergripande problemställningar.

Scrolla till toppen