Vad är det för skillnad på en Management konsult VS en digital management konsult

Digital management konsult

Söker ditt företag en digital management konsult?

Traditionellt sett har man pratat om management konsulter och strategi konsulter som ofta varit fokuserade på verksamhetsutveckling. I samband med digitaliseringen har alla arbetsplatser blivit allt mer digitala och på kort sikt har vi fått andra verktyg och metoder som inte fanns tidigare. Den digitala transformationen har blivit alltmer viktig och numera en stor del i de flesta projekt och du hittar change management konsulter som ofta jobbar med digital transformering.

Vad gör en digital management konsult

Digitaliseringen kräver hela tiden att man ligger i framkant och skapar affärs värde. Som digital management konsult jobbar du med verksamhetsutveckling och affärsteknik. Syftet är ofta att driva in fler affärer, öka effektiviteten och i förlängningen förbättra värderingen av företaget. En digital  managementkonsult kan vara ett komplement och stöd för kompetensutveckling till de personer som finns internt i företaget och som ofta har djupare kunskap om företagets affärsidé och verksamhet. Oftast används ett agilt arbetssätt där man ser till praktiska uppgifter som utförs och jobbar mer operativt.

Checklista för en digital management konsult

Vad behöver du förstå för att kunna leverera kundvärde inom den digitala världen. För att kunna dra rätt slutsatser kring en digital due dilligence behöver konsulten:

 • Förstå värdet och göra strategiska. digitala transformeringar och förflyttningar
 • Se till att förbättra och stärka de digitala strategierna
 • Bygga affärsdrivande content
 • Förbättra beslutsstöd och digitala KPI:er som att mäta performance för en digital satsning som en webbplats eller social media
 • Öka trafiken från olika digitala kanaler och driva traffik till en webbplats med SEO och PPC
 • Sökmotoroptimering och SEO audits – hur fungerar webbsajten
 • Due dilligence av olika digitala plattformar och digital synlighet på nätet
 • Se till att utveckla UX och gränssnittsoptimering så att besökare stannar längre i de digitala kanalerna och konverterar till de mål som sätts upp
 • Utveckla business automatisering och marketing automation
 • Inbound metodik som att utveckla konverteringstrafik och skaffa fler leads och kunder
 • Minska kostnader för IT och trafik genom att se hur effektiva olika system i verkligheten är och rationalisera kundresan
 • Minska risken för att konkurrenter agerar digitalt mot företaget
 • Förbättra varumärket och skydda företaget mot ryktesangrepp på nätet
 • Införa ny teknik som maker-rörelsen (3d skrivare, raspery Pii mm), AI och robotisering
 • Skapa en vision för de digitala satsningar och ta rollen som arkitekt kring företagets digitala framtid

Vad gör en traditionell management konsult?

En traditionell management konsult jobbar inte uteslutande med de digitala affärerna utan är vanligtvis mer generalist.  De arbetar på ledningens uppdrag när de är i behov av tillfällig ledningskompetens och vid företagsövergripande problemställningar.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.