Skaffa dig en effektiv kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi

Vad är en kommunikationsstrategi?

Lär dig hur man gör en kommunikationsstrategi för att förbättra din kommunikation. Få värdefulla tips och råd för att skapa en effektiv strategi som passar ditt företag eller verksamhet.

En kommunikationsstrategi är en plan för hur en organisation ska kommunicera med sina målgrupper. Det är en del av den övergripande marknadsföringsplanen för en organisation och syftar till att säkerställa att all kommunikation från organisationen är konsekvent, relevant och effektiv. En kommunikationsstrategi innefattar vanligtvis en analys av organisationens målgrupper, syfte med kommunikationen och de medel som ska användas för att nå målgrupperna. Ett viktigt element i en kommunikationsstrategi är att bestämma hur organisationen ska mäta och utvärdera effektiviteten av sin kommunikation.

En kommunikationsstrategi används för att nå ut med budskap till målgruppen. Ofta finns det en affärsplan som ligger till grund för kommunikationsstrategin som bryts ner i extern kommunikation och intern kommunikation. I större organisationer är det vanligt att stort fokus läggs på den interna kommunikationen och den företagsövergripande informationen, visionen och strategiska frågor som ledningen jobbar med.

Kommunikationsstrategin omfattar alla överväganden och åtgärder som är nödvändiga för att uppnå kommunikationsmålen med företagets målgrupp. Det reglerar företagskommunikation på en högre nivå och definierar med vem ett företag inleder dialog, när, hur och varför. Den ger en bra förutsättningen för att ditt företag ska kunna positionera sig på marknaden på lång sikt, bygga förtroende på marknaden och generera försäljning. 

Hur får jag effektivare kommunikationsstrategi?

Målgruppen är alltid central att ha i fokus när du skriver kommunikationsstrategin och hur du ska kommunicera med målgruppen. Ett välgrundat koncept kan fungera som en värdefull guide. Med en välgjord kommunikationsstrategi håller du reda på dina mål och vet vilka steg du behöver vidta för att hamna rätt med din kommunikation.

Ofta behöver olika funktioner och avdelningar samarbeta såsom webb, digital marknadsföring, kommunikation, IT, IR, och employer branding för att gå igenom målgrupper och ta fram de informationstyper som efterfrågas per målgrupp. I större organisationer görs dessutom kommunikationsplaner per affärsområde.

Kommmunikationsstrategi innehåll

Hur gör man en kommunikationsstrategi varierar mellan olika bolag och större bolag har ofta omfattande internkommunikation.

Steg när du skapar en kommunikationsplan och olika delar som kan ingå

 • Analysera nuläget och hur ni kommunicerar mot marknaden med  SWOT-analyser (Strength,Weakness, Opportunites, Threat)
 • Identifiera och granska kommunikations målen och potentialen som finns: Vad vill du uppnå med din kommunikationsstrategi? Vill du öka medvetenheten om ditt varumärke? Vill du öka försäljningen? Vill du bygga upp ditt varumärkes rykte? Att ha klara mål kommer att hjälpa dig att utveckla en mer effektiv kommunikationsstrategi.
 • Hur ser de olika digitala kanalerna ut och hur brandas de olika kanalerna exempelvis social media, webbplats, nyhetsbrev, podcast, länkar från andra sajter, digital annonsering
 • Förstå din målgrupp. Definiera målgrupperna som ni vill nå och som ni vill rikta in er mot. Vilka är dina målgrupper? Vad är deras behov, intressen och preferenser? Att förstå din målgrupp kommer att hjälpa dig att anpassa din kommunikationsstrategi för att nå ut till dem på ett mer effektivt sätt.
 • Årshjul och olika aktiviteter som man gör under året
 • Brand och varumärkesfrågor
 • Webbkampanjer
 • SoMe kampanjer
 • Intranet
 • Nyhetsbrev
 • Employer branding
 • Utveckla strategin inom olika medier som webbplats, SEO, social media,  YouTube, Podcasts och Google Ads. Du kanske också vill använda traditionell media som TV och radio.
 • Planera
 • Ange vilka mätbara KPI:er som du vill nå. Tänk på att olika kampanjer kan mätas på olika sätt digitalt. Vill du nå ut med varumärket har du andra KPI:er än om du vill maximera antal leads.
 • Skapa budget
 • Kontrollera projektet och gör omprioriteringar allteftersom du får nya insikter

Bestäm ditt budskap och tonalitet

Efter att du har förstått dina mål och din målgrupp är det dags att bestämma ditt budskap och ton.

Identifiera din unika försäljningsargument: Vad är det som gör din produkt eller tjänst unik? Vad skiljer den från din konkurrents? Identifiera din unika försäljningsargument och använd det som grund för ditt budskap.

Bestäm din tonalitet: Vilken ton vill du använda för att kommunicera med din målgrupp? Ska det vara humoristiskt, informativt eller seriöst? Formellt eller informellt? Att välja rätt ton för din kommunikationsstrategi kommer att hjälpa dig att nå ut till din målgrupp på ett mer effektivt sätt.

Skapa tydliga budskap med annonser, bilder, copy och tonalitet

Behöver du stärka upp den digitala kompetensen kring din kommunikationsstrategi?

Affärsman som gör en effektiv affärsstrategiOm du vill få en effektiv kommunikationsstrategi som passar ditt företag så kontakta oss gärna som bollplank.
Vi kan hjälpa dig att klargöra din strategi så att ert team kan fatta ännu bättre beslut. Vi är experter på digitala lösningar och jobbar i de flesta digitala plattformar. En fördel med att ha en extern partner är som bollplank är att vi kan se på saker objektivt och kan:

 • Ange riktlinjer och expert support för att få kommunikationsstrategin att fungera bättre med SEO:n
 • Se till att ni inte tappar mark gentemot konkurrenter
 • Mäta resultatet på en mängd olika sätt och säkerställa att ledningen har rätt KPI:er och nyckeltal hur olika digitala satsningar fungerar
 • Ta ansvar för SEO:n och säkerställa att webbyrån och marknadsavdelningen jobbar på optimalt sätt
 • Säkerställa att avdelningen jobbar utifrån de olika KPI:erna och stärka upp företaget inom givna områden
 • Säkerställa att annonseringen når målgruppen med de senaste metoderna inom Google Ads

Vi kan få din kommunikationsstrategi att lyfta i den fysiska såväl som den digitala världen.

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.