Hem » Stategi » Skaffa dig en effektiv kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi

Skaffa dig en effektiv kommunikationsstrategi

Vad är en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi används för att nå ut med budskap till målgruppen. Ofta finns det en affärsplan som ligger till grund för kommunikationsstrategin.

Kommunikationsstrategin omfattar alla överväganden och åtgärder som är nödvändiga för att uppnå kommunikationsmålen med företagets målgrupp. Det reglerar företagskommunikation på en högre nivå och definierar med vem ett företag inleder dialog, när, hur och varför. Den ger en bra förutsättningen för att ditt företag ska kunna positionera sig på marknaden på lång sikt, bygga förtroende på marknaden och generera försäljning. 

Hur får jag effektivare kommunikationsstrategi?

Målgruppen är alltid central att ha i fokus när du skriver kommunikationsstrategin och hur du ska kommunicera med målgruppen. Ett välgrundat koncept kan fungera som en värdefull guide. Med en välgjord kommunikationsstrategi håller du reda på dina mål och vet vilka steg du behöver vidta för att hamna rätt med din kommunikation.

Ofta behöver olika funktioner och avdelningar samarbeta såsom webb, digital marknadsföring, kommunikation, IT, IR, och employer branding för att gå igenom målgrupper och ta fram de informationstyper som efterfrågas per målgrupp. I större organisationer görs dessutom kommunikationsplaner per affärsområde.

Steg när du skapar en kommunikationsplan

 • Analysera nuläget och hur ni kommunicerar mot marknaden med  SWOT-analyser (Strength,Weakness, Opportunites, Threat)
 • Granska kommunikationsmålen och potentialen som finns
 • Definiera målgrupperna som ni vill nå och som ni vill rikta in er mot
 • Skapa tydliga budskap med annonser, bilder, copy och tonalitet
 • Utveckla strategin inom olika medier som webbplats, SEO, social media,  YouTube, Podcasts och Google Ads. Du kanske också vill använda traditionell media som TV och radio.
 • Planera
 • Ange vilka mätbara KPI:er som du vill nå. Tänk på att olika kampanjer kan mätas på olika sätt digitalt. Vill du nå ut med varumärket har du andra KPI:er än om du vill maximera antal leads.
 • Skapa budget
 • Kontrollera projektet och gör omprioriteringar allteftersom du får nya insikter

Behöver du stärka upp den digitala kompetensen kring din kommunikationsstrategi?

Affärsman som gör en effektiv affärsstrategiOm du vill få en effektiv kommunikationsstrategi som passar ditt företag så kontakta oss gärna som bollplank. Vi har ett ödmjukt förhållningssätt och kommer inte skriva er kommunikationsstrategi.

Men vi kan hjälpa dig att klargöra din strategi så att ert team kan fatta ännu bättre beslut. Vi är experter på digitala lösningar och jobbar i de flesta digitala plattformar. En fördel med att ha en extern partner är som bollplank är att vi kan se på saker objektivt och kan:

 • Ange riktlinjer och expert support för att få kommunikationsstrategin att fungera bättre med SEO:n
 • Se till att ni inte tappar mark gentemot konkurrenter
 • Mäta resultatet på en mängd olika sätt och säkerställa att ledningen har rätt KPI:er och nyckeltal hur olika digitala satsningar fungerar
 • Ta ansvar för SEO:n och säkerställa att webbyrån och marknadsavdelningen jobbar på optimalt sätt
 • Säkerställa att avdelningen jobbar utifrån de olika KPI:erna och stärka upp företaget inom givna områden
 • Säkerställa att annonseringen når målgruppen med de senaste metoderna inom Google Ads

Vi kan få din kommunikationsstrategi att lyfta i den fysiska såväl som den digitala världen.

 

Scrolla till toppen