Inbound marketing

inboundmarketing

Vad är inbound marketing?

Marknadsföringen har förändrats radikalt under de senaste 5 åren. Inbound marketing är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna och ett billigt sätt att skaffa kvalificerade leads och öka varumärkeskännedomen om produkten eller tjänsten. Inbound marketing ger 54% mer leads än traditionell marknadsföring vilket är en stor anledning att alltfler CMOs satsar på kundanpassat och personaliserat innehåll. Definitionen på inbound marketing är marknadsföring i de kanalerna på Internet som inte är betalda. Syftet är ofta att skaffa kunder men det kan även vara att hitta digitala påverkare.

Olika kanaler inom inbound marketing

 

Vad skiljer inbound marketing från outbound marketing?

Inbound marketing handlar om att förtjäna kundernas förtroende istället för att köpa det genom pushade annonser. En av de stora fördelarna  är att marknadsföringen är mätbar och det går att kontinuerligt öka upp effektiviteten på kampanjerna genom olika metoder av datamining. Princinpen handlar om att attrahera användare genom bloggar och social media, få dem att konvertera och slutligen avsluta affären. Det sista steget är att kunderna ska bli nöjda så att de fortsätter att promota tjänsterna.

Begreppet outbound marketing står i kontrast och står för traditionell marknadsföring som radio, tv, direktreklam, tidningar och kalla samtal (cold calls). Kontakta din traditionella reklambyrå ifall du vill ha hjälp med outbound marketing. Kontakta oss om du vill veta mer om inbound marketing och hur det kan hjälpa dig!

Ett annat närbesläktat marketing buzzword som används allt mer är account based marketing som innebär att man kommunicerar med individer vilket skiljer sig markant från traditionell mass marknadsföring. Account based marketing innebär att man bearbetar leads och metoden används främst inom B2B där varje ny kund ofta köper stora volymer och det handlar om återkommande köp.

Är den traditionella reklambyrån död?

En bra digital byrå analyserar statistik och big data och hjälper kunderna att strategiskt förstå hur de ska navigera i den digitala djungeln. En digital byrå mäter efterfrågan och hur människor söker fram informationen. Detta innebär större satsningar på digital marknadsföring och verktyg som analyserar och förbättrar webbplatser och social media. I USA har man därför sett att traditionella reklambyråer har tappat mark till många av de större konsultbyråerna som rekryterar digital kompetens och digitala strateger.

Inom inbound marknadsföringen är det än mer viktigt att vara medveten om konkurrensen på nätet och sätta den i relation till sina egna styrkor och svagheter. Du likväl som dina konkurrenter kommer att jämföra era webbplatser mot varandra för att hitta styrkor och förbättringsområden. Det går inte att gömma sig för verkligheten. Ni kommer jämföra olika sökvolymer och ni kommer att jämföra era annonser på nätet vilka som är effektivast och har bäst ROI. Genom en grundlig webbstrategi och sökordsanalys ser du vad som behöver förbättras på din sajt.