Hur fungerar sökmotorer på Internet

Grunderna hur en sökmotor fungerar

En sökmotor fungerar genom att använda programvara och algoritmer för att söka igenom webbplatser på internet och hitta information som matchar en användares sökord eller fras. Sökmotorer är programvara som används för att hitta och indexera webbsidor på internet och visa ett relevant sökresultat för användarna.

När en användare gör en sökning i en sökmotor använder sökmotorn olika algoritmer för att söka igenom sina indexerade webbsidor och presentera de mest relevanta resultaten. Detta görs genom att sökmotorn analyserar innehållet på webbsidorna och använder sökord och andra fraser som användaren har sökt efter för att avgöra vilka resultat som är mest relevanta. Sökmotorer använder också andra faktorer, såsom länkar från andra webbsidor och användarens sökhistorik för att avgöra vilka resultat som ska visas först. 

En sökmotor visar resultatet för en användares sökfråga. Servern tar emot en sökfråga från användaren och identifierar med olika regler en uppsättning objekt som uppfyller svaret på sökfrågan. Syftet med sökmotorer är att hjälpa användare att snabbt och enkelt hitta relevant information på internet.

Det finns hundratals sökmotorer men marknaden domineras kraftigt av Google som man räknar har 2/3 av marknaden. På vissa marknader som den engelska och svenska har Google ännu större marknadsandel.

Google levererar olika resultat beroende på vilken plats du kommer från men även vilket device som du använder (exempelvis mobil, surfplatta eller stationär dator) och de kan ge dig olika typer av dokument som texter, bilder, videor och kartor. Nästan alla sökmotorer fungerar på liknande sätt och de använder olika komplexa algoritmer innan de levererar ett sökresultat för användarna.

Finns det några andra sökmotorer än Google?

Ja, det finns många andra sökmotorer på internet förutom Google. Några exempel på andra populära sökmotorer är Youtube (ägs av Google), Bing, DuckduckGo (som är en sökmotor utan spårning), Yahoo, kinesiska Baidu, ryska Yandex och inom mobilsökningarna Google Play. Det har också dykt upp AI chat botar som Chat GPT från OpenAI som börjar konkurrera mot Google.

Dessa sökmotorer fungerar på ungefär samma sätt som Google, men de har olika algoritmer och tekniker för att söka och ranka resultaten. Vissa sökmotorer kan också ha olika specialiteter eller fokusområden, såsom att ge särskilt relevanta resultat för vissa typer av sökningar eller för vissa geografiska områden. Användare kan prova olika sökmotorer för att se vilken som ger de mest relevanta resultaten för deras sökningar.
Att ordna sökmotoroptimering för mobiltelefoner kallas ASO och skiljer sig från traditionell SEO. Läs om andra sökmotorer.

Hur fungerar Googles algoritm?

Sökmotorn använder också algoritmer för att sortera och rangordna webbplatser efter relevans och kvalitet. Sökmotorn försöker att visa de mest relevanta och användbara resultaten högst upp på sidan. Det finns mängder av hypoteser och teorier hur Googles algoritm fungerar men grunden och ursprungspatenten i deras sökmotor handlade  länge om pagerank. Pagerank var tidigare en officiell siffra på en logaritmisk skala som gick från 1 till 10.  Pagerank visade hur bra och stark en webbplats var och baserades till stor del på inkommande länkar. En helt ny webbplats fick Pagerank 0 och sedan vid uppdateringarna av pagerank kunde webbplatsen få en högre eller lägre siffra. En dag för några år sedan beslutade bolaget att de inte längre uppdaterade den officiella pagerank siffran.

Klassisk sökning

Googles algoritm använder sig av ranking faktorer för att rangordna webbplatsens innehåll som titlar och sökord på sidan. Googles algoritm förändras ständigt och de använder olika filter för att förändra resultatet vilket innebär att man måste hålla jämna steg med algoritm uppdateringarna så att man inte använder föråldrade och metoder som kan ge negativt resultat. Google page ranking systemet är en av dessa algoritmer.

  • Mobilen – där hastigheten är viktig men även lokaliseringen
  • Sökfunktioner – förändras med knowledge graph

Googles nya AI algoritmer Rankbrain och Google MUM

Den 26:e oktober 2015 tillkännagav Google att de använde en ny algoritm som kallas Rankbrain och Greg Corrado sa officiellt att Rankbrain påverkade 30% av sökresultatet. Rankbrain är en machine learning algoritm och det finns en hel del buzz kring begreppet så det är naturligt att Google vill marknadsföra sig mot begreppet. Samtidigt har personer som Paul Haahr på Google sagt på SMX West att de inte riktigt vet hur Rankbrain fungerar – men algoritmen hjälper Google att förstå frågorna bättre. Läs mer om rankbrain. I maj 2021 introducerade de en ny språk algoritm som kallas Google MUM.

Bings sökmotor använder ChatGPT

Bing som är en sökmotor som ägs av Microsoft har börjat använda ChatGPT i sökresultatet.

Vad är en sökmotor spindel?

Sökmotorn använder en databas med information om webbplatser som kallas en index eller sökindex. När en användare skickar en sökfråga till sökmotorn, använder sökmotorn sin programvara för att söka igenom sitt index för att hitta webbplatser som innehåller nyckelorden eller frasen i frågan.

En spindel är en robot som besöker (crawlar) och analyserar en webbplats med viss frekvens. Spindeln söker på internet efter nya sidor, och uppdateringar av redan indexerade sidor. Har du en optimerad webbplats innebär det att spindlarna tolkar innehållet snabbt och korrekt vilket förbättrar din organiska synlighet på nätet. Den första filen som sökmotorn undersöker är robots.txt filen och det innebär att den filen är viktig att kontrollera så man inte blockerar några resurser.
Google har olika typer av crawlers fär att indexera från mobilen och olika typer av sidor, annonser, bilder, nyheter, feeds, verifierar sajter och faviconer.

Googles talesperson i sökfrågor John Mueller har bekräftat att Google spindel besöker sajter oftare om de är viktiga och populära. Det innebär att en sajt som inte besöks speciellt ofta så kan det vara ett tecken på att sajten inte är anses viktig.

Hur fungerar sökmotorer - bild över hur Googles spindlar fungerar


Vilka steg utför sökmotorer?

Sökmotorer utför flera aktiviteter innan den levererar ett sökresultat till användaren. Det finns dels den delen som sker innan man gör en sökning och därefter den delen som kommer efter sökningen (query processing).

  • Crawling – Processen för att hämta alla webbsidor som är kopplade till en webbplats. Denna uppgift utförs av en automatisk programvara som kallas en sökrobot eller en spindel (eller Googlebot). Om en sida aldrig besöks av en spindel så blir den oupptäckt och har aldrig någon chans att indexeras. Vid crawlingen analyserar sökmotorn sajterna, länkarna samt semantisk analys och kollar igenom hur de fysiska adresserna ser ut (annotate semantics).
  • Indexering – Processen som skapar ett index för alla hämtade webbsidor och få ner sidorna i en gigantisk databas varifrån de senare kan hämtas. Indexet fungerar ungefär som ett index i en bok. I huvudsak är processen för indexering att identifiera ord och uttryck som bäst beskriver sidan och tilldela sidan till särskilda sökord. Sökmotorn själv avgör om sidan är värd att indexeras. Ingen kan ge dig en garanti att en sida kommer att indexeras viket bara kan avgöras av sökmotorn själv men sannolikheten ökar ifall man följer ”best practice” som att skriva bra innehåll och begära att sökmotorn ska besöka den specifika sidan.
  • Processing – När en sökfråga kommer, bearbetar sökmotorn den och jämför söksträngen i sökfrågan med de indexerade sidor i databasen.
  • Beräkning av relevans – Det är troligt att mer än en sida innehåller flera söksträngar, så sökmotorn beräknar relevans för varje sida i sitt index för söksträngen.
  • Hämtar resultatet – Det sista steget i sökmotorn är att den hämtar de bästa matchade resultatet. I grund och botten är det ingenting mer än att de visas i webbläsaren.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.