Hem » Google » Google Trends

Google Trends

Två personer som sitter och tittar på en trend

Vad är Google Trends?

Google trends är ett verktyg som hjälper dig att se trender. Varje år sker miljarder sökningar på Google som har tillgång till en av världens största datamängder i realtid. Att undersöka vad människor söker ger ett unikt perspektiv på vad de för närvarande är intresserade av och nyfikna på.
Så när en stor nyhet inträffar hjälper verktyget att tolka dessa data. 

Med Google trends kan du se söktrendfunktion som visar hur ofta en viss sökterm används i Googles sökmotor i förhållande till webbplatsens totala sökvolym under en viss tidsperiod.

Vilken data används i Google Trends?

Trenddata är ett obundet urval av sökdata från Google. Det är anonymiserat (, kategoriserat i ämnen och aggregeras. Detta gör det möjligt för Google att mäta intresset för ett visst ämne över sökning, från hela världen, ända ner till geografisk stadsnivå. Verktyget hjälper dig att göra bättre sökordsanalyser och hitta begrepp som trendar.

Det finns två sätt att filtrera trenddata: realtid och icke-realtid. Realtid är ett slumpmässigt urval av sökningar från de senaste sju dagarna, medan icke-realtid är ett a slumpmässigt urval av hela Google-datauppsättningen som kan gå tillbaka från 2004 till  36 timmar  tillbaka i tiden.

Data som du får ut med Google trends är inte samma data som sökordsdata som används när man gör sökbeteendeanalyser och mäter genomsnittliga sökordsvolymer och trender. Sökordsdata är byggd speciellt med tanke på annonsering.

Enligt Google trends så är det betydligt mer sökningar på begreppet SEO än sökmotoroptimering eller digital marknadsföring.

Med Google Trends går det att se

  • Sökintresse över tid för en given region och tid
  • Intresse efter delområde
  • Intresse efter region
  • Relaterade ämnen
  • Relaterade frågor

 

 

 

Scroll to Top