Google Trends

Två personer som sitter och tittar på en trend

Vad är Google Trends?

Google Trends är en tjänst som tillhandahålls av Google och som gör det möjligt för användare att se hur populära olika sökord och fraser är på Google. Tjänsten visar också relaterade sökord och regioner där sökorden är mest populära. Genom att använda verktyget kan du få en bättre förståelse för hur människor söker på Google och vad som trendar i medielandskapet.

Google trends är ett verktyg som hjälper dig att se trender. Varje år sker miljarder sökningar på Google som har tillgång till en av världens största datamängder i realtid. Att undersöka vad människor söker ger ett unikt perspektiv på vad de för närvarande är intresserade av och nyfikna på.
Så när en stor nyhet inträffar hjälper verktyget att tolka dessa data. 

Med Google trends kan du se söktrendfunktion som visar hur ofta en viss sökterm används i Googles sökmotor i förhållande till webbplatsens totala sökvolym under en viss tidsperiod.

Vilken data används?

Trend data är ett obundet urval av sökdata från Google. Google Trends analyserar ett urval av Google-webbsökningar för att bestämma hur många sökningar som gjorts under en viss tidsperiod. Det är anonymiserat (, kategoriserat i ämnen och aggregeras. Detta gör det möjligt för Google att mäta intresset för ett visst ämne över sökning, från hela världen, ända ner till geografisk stadsnivå. Till exempel, om du ska skriva en artikel om ett specifikt varumärke och vill se om det har varit en ökning i sökningar på ämnet nyligen, välj ”Senaste 90 dagar”. Trends analyserar ett urval av alla sökningar. Verktyget hjälper dig att göra bättre sökordsanalyser och hitta begrepp som trendar.

Det finns två sätt att filtrera trenddata: realtid och icke-realtid. Realtid är ett slumpmässigt urval av sökningar från de senaste sju dagarna, medan icke-realtid är ett a slumpmässigt urval av hela Google-datauppsättningen som kan gå tillbaka från 2004 till  36 timmar  tillbaka i tiden.

Data som du får ut med Google trends är inte samma data som sökordsdata som används när man gör sökbeteendeanalyser och mäter genomsnittliga sökordsvolymer och trender. Sökordsdata är byggd speciellt med tanke på annonsering.

Enligt Google trends så är det betydligt mer sökningar på begreppet SEO än sökmotoroptimering eller digital marknadsföring.

När du söker efter en term på Trends, ser du en graf som visar termens popularitet över tid i (nästan) realtid. Om du sveper musen över grafen visas ett nummer, som återspeglar hur många sökningar som har gjorts för den specifika termen i förhållande till det totala antalet sökningar som gjorts på Google. Siffrorna på grafen representerar inte absoluta sökvolymtal, eftersom datan är normaliserad och presenteras på en skala från 0-100, där varje punkt på grafen är delad med den högsta punkten, eller 100. Siffrorna bredvid söktermerna längst upp på grafen är summeringar, eller totaler. En linje som trendar nedåt betyder att en sökterms relativa popularitet minskar – inte nödvändigtvis att det totala antalet sökningar för den termen minskar, utan att dess popularitet jämfört med andra sökningar krymper.


Med Google Trends går det att se

  • Sökintresse över tid för en given region och tid
  • Intresse efter delområde
  • Intresse efter region
  • Relaterade ämnen
  • Relaterade frågor

 

 

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.