Google Display Nätverket och annonsering

Gppgöe Dosåöau nätverket

Vad är Googles display nätverk (GDN)?

Google Display Network är en annonsplattform som gör det möjligt för dig att visa annonser på olika webbplatser. Detta inkluderar webbplatser som är en del av Googles annonsnätverk, som till exempel Google AdSense, men också andra webbplatser som har valt att visa annonser från Google Display Network. Genom att visa dina displaysannonser på relevanta webbplatser syns ditt varumärke för en helt ny publik på nätet.

Här är några av de viktigaste fördelarna med Googles display nätverk:

  • Du når en stor målgrupp. Enligt Google når annonserna på Display Network över 90% av internetanvändarna i världen.
  • Flexibelt: Google Display Network erbjuder olika annonstyper som du kan använda för att få ut ditt budskap på ett effektivt sätt. Du kan använda bilder, video och textannonser, vilket ger dig större flexibilitet när det gäller att skapa annonser som passar din målgrupp.
  • Targetingmöjligheter: Du kan rikta in din marknadsföring till specifika målgrupper genom att använda olika targetingalternativ, som till exempel plats, ålder, intressen och sökord. Detta gör det möjligt för dig att nå ut till de personer som är mest intresserade av dina produkter eller tjänster. Du kan bygga anpassade målgrupper vad man sökt på, webbplatser man besöker, remarketing etc
  • Ökad synlighet: Genom att använda Google Display Network kan du öka synligheten för ditt företag på internet. Detta kan leda till ökad trafik till din webbplats och ökad försäljning.

Det går att strukturera display annonser utifrån

Du kan använda olika annonstyper som bilder, video och textannonser, för att få ut ditt budskap på ett effektivt sätt.
Annonserna kan struktureras utifrån

  • Geografi
  • Enheter
  • Placering
  • Annonsbudget
  • Målgrupp
  • Budskap/material

Det är ofta kritik mot att display nätverket inte ger några konverteringar och att kostnaderna är höga men det finns mycket man kan göra för att förbättra konverteringsgraden. Man får bättre resultat ifall man kombinerar med söknätverket och kampanjerna påverkar även söknätverket.

Det finns även andra display nätverk än Google exempelvis BuySellAds som jobbar med display och sponsrade annonser. Det är ett av de största nätverken om du vill ha bannerannonsering.

Ofta används måttet CPM (Cost per Mille) vilket innebär att annonsörerna betalar för varje tusen visningar av sitt budskap till potentiella kunder (Mille är det latinska ordet för tusen). Annonskostnaden står för alltså för 1000 impressions. CPM är mycket lägre än CPC och ifall du vill ha mycket uppmärksamhet på din annons är detta en bra metod. Eftersom vi kan göra programmatiska annonsinköp blir annonskostnaden också betydligt lägre än vid traditionella mediainköp.

Vill du ha hjälp med annonsering på Google?

Vi skapar effek tiva displaysannonser genom att optimera dessa genom kreativ design och hur de visas för målgruppen.Vi jobbar med GDN och vi har köpt in annonser till mycket bra priser och vi kan hjälpa dig med din annonsering. Kontakta oss om du vill veta mer!

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.