Hem » SEO » Så här fungerar Google Ads

Så här fungerar Google Ads

Programmer hand using computer mouse,Computer concept,Computer on programmer desk.

Google Ads hette tidigare Google Adwords och är Googles verktyg för att visa annonser på nätet. Här har vi skapat en lista med de vanligaste frågorna många har kring annonsplattformen.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads är Googles annonssystem där annonsörer bjuder på samma sätt som en auktion på vissa sökord för att deras klickbara annonser ska visas i Googles sökresultat. Eftersom annonsörer måste betala för dessa klick, är det hur Google tjänar pengar på att användarna söker på Google. Utöver sökannonsering har Google även display annonsering och video annonsering på Youtube.

Vad är syftet med Google Ads

Med Google Ads kan du fokusera på målgrupper och personer som söker efter det du har att erbjuda. Det omfattar ditt företags produkter eller tjänster. Detta innebär att du kontinuerligt kan förfina dina sökningar så att endast de som vill köpa dina produkter eller tjänster skickas till dina webbplatser genom Googles plattform.

Är Google Ads gratis?

Nej det kostar pengar men Google är ofta frikostig med checkar så du kan testa plattformen. När du annonserar med Google Ads skapar du länkar från dina onlineannonser till din webbplats. Om du inte redan har en webbplats behöver du skapa en. Det går också att skapa en lokal sida med Google My Business och annonsera med smarta kampanjer i Google Ads.

Är Google Ads värt pengarna?

Google AdWords är definitivt värt det pengarna. Systemet gör det möjligt för alla typer av företag av alla storlekar att annonsera och nå miljontals människor. Men det finns många fallgropar när det gäller att lyckas med Google Ads. Om du är slarvig kan du få mycket höga kostnader som inte ger något och att annonsera utan att få riktiga klick från dina kunder kan vara mycket kostsamt. Men med rätt metodik och långsiktig optimering kan annonserna leverera mycket bra resultat. Du behöver ha en plan och bra landningssidor så att du får bra ROI på den annonsbudgeten du lägger.

Hur mycket ska jag lägga på Google Ads?

Beroende på kund, industri, mål, konkurenter och täckningsbidrag per kund varierar det hur mycket du bör budgetera för dina digitala annonser. Vår rekommendation är att börja med en mindre budget från 10 000 kronor till 100 000 kr per månad. Ofta optimerar man Google Ads under en lång tid och satsar mer pengar där det finns ROI (return of investment) att hämta hem.
 

Vad är en sökkampanj?

Om det är konverteringar som är målet med Google Ads kampanjen så är en sök kampanj mest optimalt då den oftast driver in flest konverteringar. Först och främst så bör man ha budgivningstrategin ”Maximera konverteringar” på kampanjen för att er budgeten ska läggas på rätt fokus. Genom att använda denna budgivningsstrategi så kommer budgeten läggas på de personer som är mest sannolika att konvertera (exempelvis prenumerera, eller köpa en produkt).

När kontot har fått in tillräckligt mycket data kring era konverteringar så är det fördelaktigt att byta till en budgivningsstrategi som heter ”Maximera konverteringar med ett mål-CPA”. Denna budgivningsstrategi kommer att fokusera på att driva ned kostnaden per konvertering, men som tidigare nämnt så är den fördelaktig att implementera när kampanjen har haft ”Maximera konverteringar” ett tag för att den ska ha tillräckligt med data till att fungera optimalt. Därför rekommenderar vi att låta denna budgivningsstrategi implementeras via AAR vilket går att bocka i.
 

Hur fungerar annonsgrupper?

Angående sök kampanjens annonsgrupper så är det vanligt att skapa tre olika: en brand, en för konverteringar och en dynamisk.

Annonsgruppen brand för att företaget eller varumärkeet ska bli mer uppmärksammat samtidigt som den driver in konverteringar. I denna annonsgrupp bör man jobba med mycket sökord relaterade till företaget och varumärke och använda ha exakt matchning eller fras matchning för att nå kunder som letar efter företaget.

Annonsgruppen för konverteringar har fokus på att driva in folk som är sannolika att konvertera så bör man jobba med sökord relaterade till tjänster eller produkter använda bred matchning samt frasmatchning. Om man får in trafik som inte är relevant genom sökorden så kan det vara fördelaktigt att endast ha frasmatch på dessa sökord.

Den dynamiska annonsgruppen kommer skapa annonser automatiskt utifrån information på företagets hemsidas baserat på vad kunden söker på för att skapa så relevanta annonser som möjligt. Den dynamiska annonsgruppen kan generera mycket relevant trafik till hemsidan då dynamiska annonser blir väldigt relevanta och därmed brukar ge en hög CTR samt konverteringsfrekvens till ett lågt pris i budgivningen då annonsens relevans ger den hög ad rank.

 

Hur fungerar de olika budgivningsstrategierna?


Exponering – när en annons syns över Googles söknätverk för en sökannons och Google plattformen för display, shopping-och videoannonser, Klick – när en kund klickar på en annons på Googles sökplattform, konvertering – en action någon tar på en hemsida, kan vara att genomföra ett köp, fylla i ett formulär, vara inne på en viss del av en hemsida, kontakt via mejl eller telefon osv.

  • Målexponeringsandel:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få så mycket exponeringar som möjligt oberoende på vad den förväntade CTR(Click Trough Rate) och Konv.frekvens(procenten utav klick som genererar konverteringar) för kampanjen.
  • Maximera klick:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få så mycket klick som möjligt på era annonser utefter er budget.
  • Manuell CPC/Utökad CPC:  Dessa strategier fokuserar på att kampanjen ska få in så mycket klick som möjligt baserat på er budget men inom denna budgivningstrategi så anges det manuellt ett max CPC(Cost per Click) för varje sökord vilket gör att denna budgivningsstrategi är manuell.
  • Maximera konverteringar:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få in så mycket konverteringar som möjligt baserat på kundens konverteringspårning. Ifall kunden exempelvis har en konverteringsåtergärd för samtal så spårar den samtal och budgivningstrategin kommer därmed fokusera på att få in trafik som är sannolik att ringa ett samtal.
  • Maximera konverteringar med ett mål CPA:  Denna budgivningstrategi fokuserar på att driva ned CPA(Cost Per Action =kostnad per konvertering) genom att datorn letar efter billiga konverteringar vid budgivningen.
  • Maximera konverteringsvärde med ett mål-ROAS: Denna budgivningstrategi fokuserar på kampanjens ROAS(Return On Ad Spent) och försöker därmed se till så att kampanjen har en så hög avkastning som möjligt baserat på budgeten som spenderas.
 

Google Support Team:

Mejladress – support-se@google.com

Länk till support:
https://support.google.com/google-ads/gethelp?hl=sv

Allmän fakta om Google Ads – Jag rekommenderar er att använda er utav Google Ads Youtubekanal för att få tillgång till pedagogiska och grundläggande fakta angående Google Ads på denna länk https://www.youtube.com/adwordshelp.Läs mer om kvalitetsresultat

Scroll to Top