Så här fungerar Google Ads för din verksamhet

Programmer hand using computer mouse,Computer concept,Computer on programmer desk.

Google Ads, tidigare känt som  Google Adwords, är Googles verktyg för att visa annonser på nätet. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som många har om denna annonsplattform.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads är Googles annonssystem där annonsörer budar i en auktion för att visa sina annonser på specifika sökord i Googles sökresultatsida och på andra webbplatser i Googles nätverk. Genom att betala för dessa klick genererar Google sin inkomst när användarna söker på Google. Annonserna visas baserat på de sökord som användarna skriver in i sökrutan eller baserat på deras webbhistorik. Annonsören betalar en avgift varje gång en användare klickar på annonsen. Utöver sökannonsering erbjuder Google även displayannonsering och videoannonsering på YouTube.

Vad är syftet med Google Ads?

Google Ads är en av de mest använda annonseringsplattformarna på nätet och kan hjälpa företag att nå en stor och relevant publik. Med Google Ads kan du fokusera på målgrupper och personer som söker efter det du har att erbjuda, oavsett om det gäller dina produkter eller tjänster. Genom att kontinuerligt förfina dina sökningar kan du se till att endast de som är intresserade av att köpa dina produkter eller tjänster skickas till din webbplats genom Googles plattform.

Är Google Ads gratis?

Nej, det kostar pengar att använda Google Ads, men Google är generösa med att erbjuda checkar så att du kan testa plattformen. När du annonserar med Google Ads skapar du länkar från dina onlineannonser till din webbplats. Om du inte redan har en webbplats behöver du skapa en. Du kan också skapa en lokal sida med Google My Business och annonsera med smarta kampanjer i Google Ads.

Är Google Ads värt pengarna?

Definitivt är Google Ads är värt pengarna. Systemet gör det möjligt för företag i alla storlekar och branscher att annonsera och nå ut till miljontals människor. Det finns dock fallgropar när det gäller att lyckas med Google Ads. Om du är slarvig kan du spendera mycket pengar utan att få något värde tillbaka, och att annonsera utan att få riktiga klick från dina kunder kan vara kostsamt. Men med rätt strategi och kontinuerlig optimering kan annonserna generera mycket bra resultat. Du behöver ha en plan och bra landningssidor för att få bra avkastning på den annonseringsbudget du lägger.

Om du är slarvig kan du få mycket höga kostnader som inte ger något och att annonsera utan att få riktiga klick från dina kunder kan vara mycket kostsamt. Men med rätt metodik och långsiktig optimering kan annonserna leverera mycket bra resultat. Du behöver ha en plan och bra landningssidor så att du får bra ROI på den annons budgeten du lägger.

Här är några av de största fördelarna:

  • Ökad synlighet: Genom att annonsera på sökresultatsidan kan du öka synligheten för din verksamhet och nå ut till fler potentiella kunder.
  • Riktad annonsering: Google Ads gör det möjligt för dig att rikta in annonserna till en specifik publik baserat på sök

Hur mycket pengar och budget ska jag lägga på Google Ads?

Beroende på kund, industri, mål, konkurenter och täckningsbidrag per kund varierar det hur mycket du bör budgetera för dina digitala annonser. Vår rekommendation är att börja med en mindre budget från 10 000 kronor till 100 000 kr per månad. Ofta optimerar man Google Ads under en lång tid och satsar mer pengar där det finns ROI (return of investment) att hämta hem.
 

Vad är en sökkampanj?

Om det är konverteringar som är målet med Google Ads kampanjen så är en sök kampanj mest optimalt då den oftast driver in flest konverteringar. Först och främst så bör man ha budgivningstrategin ”Maximera konverteringar” på kampanjen för att er budgeten ska läggas på rätt fokus. Genom att använda denna budgivningsstrategi så kommer budgeten läggas på de personer som är mest sannolika att konvertera (exempelvis prenumerera, eller köpa en produkt).

När kontot har fått in tillräckligt mycket data kring era konverteringar så är det fördelaktigt att byta till en budgivningsstrategi som heter ”Maximera konverteringar med ett mål-CPA”. Denna budgivningsstrategi kommer att fokusera på att driva ned kostnaden per konvertering, men som tidigare nämnt så är den fördelaktig att implementera när kampanjen har haft ”Maximera konverteringar” ett tag för att den ska ha tillräckligt med data till att fungera optimalt. Därför rekommenderar vi att låta denna budgivningsstrategi implementeras via AAR vilket går att bocka i.
 

Hur fungerar annonsgrupper?

Angående sök kampanjens annonsgrupper så är det vanligt att skapa tre olika: en brand, en för konverteringar och en dynamisk.

Annonsgruppen brand för att företaget eller varumärkeet ska bli mer uppmärksammat samtidigt som den driver in konverteringar. I denna annonsgrupp bör man jobba med mycket sökord relaterade till företaget och varumärke och använda ha exakt matchning eller fras matchning för att nå kunder som letar efter företaget.

Annonsgruppen för konverteringar har fokus på att driva in folk som är sannolika att konvertera så bör man jobba med sökord relaterade till tjänster eller produkter använda bred matchning samt frasmatchning. Om man får in trafik som inte är relevant genom sökorden så kan det vara fördelaktigt att endast ha frasmatch på dessa sökord.

Den dynamiska annonsgruppen kommer skapa annonser automatiskt utifrån information på företagets hemsidas baserat på vad kunden söker på för att skapa så relevanta annonser som möjligt. Den dynamiska annonsgruppen kan generera mycket relevant trafik till hemsidan då dynamiska annonser blir väldigt relevanta och därmed brukar ge en hög CTR samt konverteringsfrekvens till ett lågt pris i budgivningen då annonsens relevans ger den hög ad rank.

 

Hur fungerar de olika budgivningsstrategierna?

Exponering – när en annons syns över Googles söknätverk för en sökannons och Google plattformen för display, shopping-och videoannonser, Klick – när en kund klickar på en annons på Googles sökplattform, konvertering – en action någon tar på en hemsida, kan vara att genomföra ett köp, fylla i ett formulär, vara inne på en viss del av en hemsida, kontakt via mejl eller telefon osv.

  • Målexponeringsandel:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få så mycket exponeringar som möjligt oberoende på vad den förväntade CTR(Click Trough Rate) och Konv.frekvens(procenten utav klick som genererar konverteringar) för kampanjen.
  • Maximera klick:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få så mycket klick som möjligt på era annonser utefter er budget.
  • Manuell CPC/Utökad CPC:  Dessa strategier fokuserar på att kampanjen ska få in så mycket klick som möjligt baserat på er budget men inom denna budgivningstrategi så anges det manuellt ett max CPC(Cost per Click) för varje sökord vilket gör att denna budgivningsstrategi är manuell.
  • Maximera konverteringar:  Denna budgivningsstrategi fokuserar på att kampanjen ska få in så mycket konverteringar som möjligt baserat på kundens konverteringspårning. Ifall kunden exempelvis har en konverteringsåtergärd för samtal så spårar den samtal och budgivningstrategin kommer därmed fokusera på att få in trafik som är sannolik att ringa ett samtal.
  • Maximera konverteringar med ett mål CPA:  Denna budgivningstrategi fokuserar på att driva ned CPA(Cost Per Action =kostnad per konvertering) genom att datorn letar efter billiga konverteringar vid budgivningen.
  • Maximera konverteringsvärde med ett mål-ROAS: Denna budgivningstrategi fokuserar på kampanjens ROAS(Return On Ad Spent) och försöker därmed se till så att kampanjen har en så hög avkastning som möjligt baserat på budgeten som spenderas.

En kampanj är en serie reklam meddelanden som delar ett tema och marknadsför en produkt eller tjänst. I samband med digital marknadsföring kan kampanjer köras via sök- och visningsnätverksannonseringsplattformar (dvs. Google, Bing).

SEO och Google Ads

Google brukar ofta hävdas att det inte finns någon korrelation mellan Google Ads och sökmotoroptimering och de säger ofta att det inte går att köpa sig till ett bättre organiskt resultat. Men att bygga webbsidor med kvalitet lönar sig för Google annonsering och sökmotoroptimering innebär att Adwords kampanjer blir effektivare.

Kopplingen mellan annonskostnader och att bygga sajter med kvalitet

Landningssidorna blir effektivare om du lyckas bygga sidorna så de får bättre kvalitetsresultet hos Google. Högre kvalitetsresultat innebär att får rabatt och bättre resultat för samma budgetkostnad.

Vad är kvalitetsresultat?

Kvallitetsresultatet på Google är ett bedömningssystem som används av Google för att avgöra om en annons är tillräckligt bra för att visas i det sponsrade utrymmet för sökresultaten, på vilken position det kommer att visas och hur de kommeratt ta betalt för varje klick

Varför infördes kvalitetsresultat?

Google införde kvalitetsresultat för att säkerställa att annonsörerna bara levererar det mest relevanta och användarvänliga innehållet.

Vad innebär ett högt kvalitetsresultat?

Ett högt kvalitetsresultat innebär att du betalar mindre per klick för att få högre ranking än dina konkurrenter, ett lågt kvalitetsresultat innebär det motsatta att du får betala mer för att rankas.

Kvalitetsresultat Rabatt hos Google
10 29% rabatt
9 22% rabatt
8 12% rabatt
7 Noll rabatt
6 -16.7% dvs extra kostnad
5 -40% dvs extra kostnad
4 -76% dvs extra kostnad
3 -134% dvs extra kostnad
2 -252% dvs extra kostnad
1 -604% dvs extra kostnad
Tabellen visar relation mellan kvalitetsresultatet och annonskostnaden på Google.
I Google Ads kan du se vilka sidor som har lågt kvalitetsresultat som du annonserar mot.
Läs mer om kvalitetsresultat
 

Google Support Team:

Mejladress – support-se@google.com

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.