Vad är employer branding?

Employer branding - människor runt ett bord

Vad betyder employer branding?

Employer branding är ett framväxande fält som handlar om att vare en attraktiv arbetsgivare och attrahera arbetstagare. Det är processen att marknadsföra ett företag, eller en organisation, som arbetsgivare till en önskad målgrupp. En stor del handlar om att anställda ska uppleva företaget positivt och bygga varumärket så att personer vill jobba där.

Employer branding hjälper till att rekrytera rätt talanger samt skapar en djupare känsla av lojalitet gentemot organisationen hos befintliga medarbetare. Den anställdes befattning, företagets processer, grundvärderingar men även hållbarhetsarbete och vilka förmåner som ges är faktorer som påverkar hur företaget upplevs. Företagets varumärke eller brand är en sammanfattning av vad organisationen står för eller representerar.

Hur kan företag jobba med employer branding?

Inom digital marknadsföring jobbar man aktivt med:

  • SEO på varumärkessökningar och jobbsökningar så olika befattningar hamnar högt i Googles sökresultat (likaså bör man se till att rekryteringsannonser rankar högt och har bra budskap)
  • rykteshantering och att det som skrivs är positivt.
  • annonsering till jobbannonser mot de som man vill rekrytera
  • inom större varumärken ser man också till att varumärket i kombination med lediga och närliggande termer har positivt sökresultat
  • annonsering på jobbsökarsajter som Jobbland med flera.

I större företag hittar man oftast employer branding under HR-avdelningen, men de jobbar ofta nära marknadsavdelningen.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.