Vad innebär digitalisering för din bransch?

Digitalisering - två äldre män som pratar om digitalisering framför en skärm

Get digital or die!

Digitalisering innebär övergången av teknik och processer till digitala och datadrivna lösningar. Det handlar om att använda teknologi för att förbättra och effektivisera processer och tjänster inom olika områden, som till exempel affärsverksamhet, kommunikation, utbildning, hälso- och sjukvård och samhällsservice. Det sker kontinuerligt i samhället genom nya cloud-tjänster, informationstjänster och webbshoppar. E-handel har växt så det knakar och konkurrerat ut företag som inte lyckats digitalisera.

Vad är digitalisering?

Digitaliseringen har möjliggjorts av snabb utveckling inom teknikområdet och har medfört stora förändringar i samhället, både på individnivå och i större samhällssammanhang. Genom digitalisering kan företag och organisationer effektivisera sin verksamhet, förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten för kunder och medborgare samt skapa nya affärsmöjligheter. I Gartners IT-ordlista beskrivs digitaliseringen som ”användningen av digital teknik för att förändra en affärsmodell och ge nya intäkter och värdeproducerande möjligheter; det är processen att över gå över till en digital verksamhet.”

I den första vågen av digitaliseringen var det framförallt start-ups och IT-bolag som var snabba att ta till sig den nya tekniken. På senare år har mognare branscher och större företag digitaliserat eftersom de annars får tryck av konkurrenter. De mindre företagen är ofta digitaliserade från början speciellt i sektorer som Fintech, Cyber, Medtech och Proptech.

Större bolag kommer ofta från traditionella områden där digitalisering måste ske på grund av konkurrens och man sätter igång större förbättrings och digitaliseringsprojekt och transformations projekt med managementkonsulter och change-management konsulter. Många av dessa projekt misslyckas vilket kan bero på gamla etablerade arbetssätt, ledarskap, målstyrning och engagemang.

I dagens konkurrensutsatta och disruptiva värld behöver alla företag ha en digitaliserings strategi för att nå en hög effektivitet. Digitaliseringsstrategin innehåller avsnitt som vision, mål, IT governance, organisation, planer och aktiviteter.

Nya arbetssätt på grund av digitaliseringen 

Digitaliseringen har också inneburit nya arbetssätt där vi använder video konferenser, chattar och botar för att kommunicera. Många företag jobbar med hybrid arbete och speciellt större och traditionella företag brottas med problem som ökade kostnader och beslutsfattande när olika enheter ska digitaliseras. Ny teknik som AI förändrar också hur företag och olika avdelningar kan digitalisera.

Digitalisering inom marknadsföring

Digitaliseringen innebär att ledarna inom organisationer måste förstå dagens medialandskap och kommunikationskanaler.

Reklaminvesteringar och annonskanaler har gått förbi tryckt media. En webbstrategi eller en social media strategi är delar i digitaliseringsstrategin som beskriver syftet med webben, digitala kanaler, annonsering, SEO  och konverteringar. Digitaliseringen handlar inte bara om verktyg utan också om digital kommunikation och digitala mediers påverkan på det sociala livet.

Genom att årligen satsa på digital marknadsföring är vi övertygade att vi kan förbättra ROI och stärka företags position på marknaden genom att:

  • Öka försäljningen genom att få det som kallas first mover advantage och ta digitala marknadsandelar från konkurrenter
  • Driva trafik till webbplatsen av bland annat investerare som är den centrala hubben för företagets kommunikation 
  • Ökat aktieägarvärde genom ökad kännedom om varumärket vilket påverkar investerare och olika intressenter
  • Skapa leads till säljorganisationen 
  • Öka employer branding vilket ger kvalificerade jobbkandidater
  • Skydda varumärket från digitala marknadsförings attacker. En digital marknadsföringsattack skulle kunna vara extremt skadligt för företaget om negativa skriverier börjar synas i Googles sökresultat
  • Förstärka företagets rykteshantering på sajten
  • Använda AI för att effektivisera content produktionen

Hot från digitalisering

Digitaliseringen innebär också utmaningar, som till exempel ökad digital klyfta och ökad sårbarhet för cyberhot och attacker. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att arbeta med säkerhet och säkerställa tillgängligheten av digital infrastruktur och kompetens. Andra hot är arbetslöshet när nya tjänster stöps om från exempelvis artificiell intelligens.

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.