CTR och konsten att förbättra din Click Through Rate

Kvinna som använder mobiltelefon

Vad är CTR (Click Through Rates) och varför är det viktigt inom online marknadsföring?

Definition: CTR är ett CTR - vad är CTRviktigt mått inom organiskt sök och Google Ads. CTR  är en förkortning som står för (click through rate). Det är ett mått som visar hur många gånger en annons har blivit klickad i förhållande till hur många gånger den har visas.

På svenska används även begreppet klick frekvens som visar om besökarna klickar på sidor som visas på Googles sökresultat eller annonser. Mätetalet används främst inom online-marknadsföring för att mäta effektiviteten av annonsering och marknadsföring. Ju högre CTR, desto mer effektiv är din kampanj i att locka besökare till din webbplats. 

Hur beräknas CTR?

CTR beräknas genom att dividera antalet klick på en annons med antalet gånger de visas (visningar, impressions, page views etc). Det kan också vara antalet klick delat med antalet e-postmeddelanden som skickas. Måttet uttrycks vanligtvis som en procentandel.

CTR är ett viktigt mått för att utvärdera hur effektiv en annons är, eftersom det visar hur många användare som har reagerat på annonsen genom att klicka på den. Ett högt CTR betyder att en stor andel av användarna som har sett annonsen har valt att klicka på den, vilket kan indikera att annonsen är väl mottagen och att den når rätt målgrupp.

Måttet CTR används i olika digitala kanaler som på Google Ads, Microsoft Ads, nyhetsbrev, Facebook och SEO. Måttet visar om annonsen fungerar eller ej. Ett genomsnittsvärde på Google Ads är 3%.

Metoder för att förbättra Click Through Rate CTR på Google Ads

Du kan öka upp klick frekvensen på Google Ads genom att skriva bättre annonser men även genom att använda site links och dynamiska site links. Det finns flera faktorer som kan påverka CTR som annonsens placering, innehållet i annonsen, målgrupp, konkurrensen och den visuella utformningen.

Metoder för att öka och förbättra CTR:en

 • Jobba med den kreativa delen av annonsen och se till att du har bra bilder och copy
 • Ändra på annonser med låg CTR
 • Du kan ha erbjudande i rubriken exempelvis 40% Rea på eller Fri frakt. Många läser bara rubriken och priset kan ha en avgörande betydelse
 • Se till att säsong och månads erbjudande visas
 • Se till att sökordet finns med i annonsens rubrik eller beskrivning och länk (display URL). URL:en är definitivt en viktig del av din annonstext som många missar att använda sig av
 • Använd call to action
 • Använd negativa sökord och ta bort begrepp som du inte vill synas på
 • Använd en punkt efter den första beskrivningen på Google Ads. I rubriken kan du bara använda 25 tecken medan beskrivningarna har 35 tecken. Genom att använda en punkt slås rubriken och beskrivningen ihop till en mening när den ligger högst upp i sökresultatet.

Inom SEO:n och det organiska söket börjar allt fler se på CTR:en och hitta sidor som underpresterar på de olika sökorden

Vad är relativ CTR?

Google har infört relativ CTR för att ge dig en uppfattning om hur dina display annonser presterar i förhållande till de andra annonser som körs på samma platser på Google Display-nätverket (GDN).

Om du vill använda relativ CTR som en kolumn, gå till fliken kampanj eller annons grupp och klicka på ”Kolumner.” I den gröna rutan som öppnas upp, klickar du på relativ CTR rutan.

Klick frekvensen och konkurrensen

Klick frekvensen varierar beroende på konkurrensen beror på vilken position du har på Google och vad du själv marknadsför och givetvis den underliggande styrkan i ditt varumärke.
Google vill naturligtvis att företagen budar högt för den åtråvärda första placeringen i sökresultatet och helst vill de att du ska buda på ditt egna varumärke. Annonsering på ditt egna varumärke har betydligt högre CTR nivåer för konkurrenter trots det finns det alltid en risk att konkurrenter budar på ditt varumärke!

Relaterade nyckeltal som kvalitets resultat påverkar CTR:en

Det går att mäta en webbplats olika CTR nivåer och hitta anomalier och avvikelser som kan förbättras (se bild). Följande CTR nivåer är bra för olika organiska positioner.

 • Position 1: 6%
 • Position 2: 4-5%
 • Position 3: 2-3%
 • Position 4: 1-2%
 • Position 5-9  1%
 • Position 10 0,2%

CTR analys

 

Ett annat relaterat mått som också används inom annonsering är kvalitets resultat. På Google Ads är en hög kvalitets resultat (över 7) en indikation att du använder effektiva nyckelord och relevanta och bra annonser.  Ett lågt kvalitets resultat (under 5) innebär att du bör förändra eller pausa annonserna. CTR:en påverkas i hög grad av vilken position du har (position bias) och vad det är för annons typ.

Om du har en webbplats som har kommersiellt syfte är det viktigt att se på helheten så att du får leads och kunder från webbplatsen. Det kan ge dig insikter att undersöka vad som ger högre konverteringar exempelvis:

 • Om vissa städer har högre konverterings grad än andra orter
 • Om det finns typer av besökare som konverterar bättre än andra.

Fördjupande information

Läs artikel hur du kan ta reda på din webbplats CTR genom att använda en kombination av Google Sheet och Google Search Consol API.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.