Hem » SEO » Att förbättra din CTR (click through rate)
Kvinna som använder mobiltelefon

Att förbättra din CTR (click through rate)

Vad menas med CTR inom marknadsföring?

Definition: Ett CTR - vad är CTRviktigt mått inom Google Ads är CTR  som är en förkortning som står för click through rate). På svenska används även synonymen klickfrekvensen som visar om besökarna klickar på dina annonser. Måttet beräknas genom procentandelen som klickar och du får fram siffran genom att dela antalet klick som du har med antalet gånger de visas (impressions, pageviews etc). Det kan också vara antalet klick delat med antalet e-postmeddelanden som skickas.

Måttet CTR används i olika digitala kanaler som på Google Ads, Microsoft Ads, Facebook och SEO. Måttet visar om annonsen fungerar eller ej. Ett snittvärde på Google Ads är 3%. Ett annat mått som också används är kvalitetsresultat. På Google Ads är en hög kvalitetsresultat (över 7) en indikation att du använder effektiva nyckelord och relevanta och bra annonser och följaktligen innebär ett lågt kvalitetsresultat (under 5) att du bör förändra eller pausa annonserna.

Om du har en webbplats som har kommersiellt syfte är det viktigt att se på helheten så att man får leads och kunder från webbplatsen. Det kan ge rätt mycket att undersöka vad som ger högre konverteringar om tex vissa städer har högre konverteringsgrad än andra orter eller att det finns typer av besökare som konverterar bättre än andra.

Metoder för att förbättra Click Through Rate CTR på Google Ads

Du kan öka upp klick frekvensen på Google Ads genom att skriva bättre annonser men även genom att använda site links och dynamiska site links. Andra metoder att öka CTR:

 • Jobba med den kreativa delen av annonsen och se till att du har bra bilder och copy
 • Ändra på annonser med låg CTR
 • Du kan ha erbjudande i rubriken exempelvis 40% Rea på…Många läser bara rubriken och priset kan ha en avgörande betydelse
 • Se till att säsong och månads erbjudande visas
 • Se till att sökordet finns med i annonsens rubrik eller beskrivning och länk (display URL). URL:en är definitivt en viktig del av din annonstext som många missar att använda sig av
 • Använd call to action
 • Använd negativa sökord och ta bort begrepp som du inte vill synas på
 • Använd en punkt efter den första beskrivningen på Google Ads. I rubriken kan du bara använda 25 tecken medan beskrivningsraderna har 35 tecken. Genom att använda en punkt slås rubriken och beskrivningen ihop till en mening när den ligger högst upp i sökresultatet.

Vad är relativ CTR?

Google har infört relativ CTR för att ge dig en uppfattning om hur dina visningsannonser presterar i förhållande till de andra annonser som körs på samma platser på Google Display-nätverket (GDN).

Om du vill använda relativ CTR som en kolumn, gå till fliken kampanj eller annonsgrupp och klicka på ”Kolumner.” I den gröna rutan som öppnas upp, klickar du på relativ CTR rutan.

Klick frekvensen och konkurrensen

Klick frekvensen varierar beroende på konkurrensen beror på vilken position du har på Google och vad du själv marknadsför och givetvis den underliggande styrkan i ditt varumärke.
Google vill naturligtvis att företagen budar högt för den åtråvärda första placeringen i sökresultatet och helst vill de att du ska buda på ditt egna varumärke. Annonsering på ditt egna varumärke har betydligt högre CTR nivåer för konkurrenter trots det finns det alltid en risk att konkurrenter budar på ditt varumärke!

Om du har ett kvalitetsresultat på 7 och högre anses följande CTR-nivåer bra. CTR:en påverkas i hög grad av vilken position du har (position bias) och vad det är för annonstyp.  Följande CTR nivåer är bra för olika positioner.

 • Position 1: 6%
 • Position 2: 4-5%
 • Position 3: 2-3%
 • Position 4: 1-2%
 • Position 5 och högre 1%

Fördjupande information

Läs artikel hur du kan ta reda på din webbplats CTR genom att använda en kombination av Google Sheet och Google Search Consol API.

 

 

Scroll to Top