Avvisningsfrekvens

Vad är avvisningsfrekvens?

Med avvisningsfrekvens menas andelen besökare på en sajt som lämnar sajten efter enbart ha besökt landningssidan. Det engelska begreppet är bounce rate och det är ett mått som du kan läsa av i Google Analytics.

De som lämnar en  sida utan att gå vidare kallas ibland för pukers (spyare). Det behöver inte alltid vara negativt ifall man hittar den informationen som man söker men det är ofta effektivt och bra att jobba för att få ner avvisningsfrekvensen på en webbplats. En metod som går att använda är att justera avvisnignsfrekvensen med javascript om en person tex stannar längre tid än 15 sekunder på webbplatsen.