Vad är AI-prompting?

AI-promtad bild för AI-promting

En teknik som har banat väg för nya innovationer och revolutionerat flera branscher är AI-prompting. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i ämnet och undersöka dess tillämpningar, utmaningar och framtidsperspektiv.

Vad är AI-prompting?

Artificiell intelligent prompting är en teknik som använder avancerade algoritmer och maskininlärning för att förutsäga och generera textbaserat innehåll. Ett AI-verktyg kan skriva olika typer av kreativt innehåll och svara på dina frågor i text beroende på vad du matar in i det och vill att det ska generera. Textbeskrivningen som du ger AI-verktyget kallas prompt. AI-modellen använder sedan sin artificiella intelligens för att generera ett resultat som passar in på prompten. Prompts är fortfarande under utveckling och inte alltid perfekta.

Material som du får fram kan vara allt från att föreslå kompletteringar i textmeddelanden till att skapa hela artiklar eller berättelser. Genom att analysera stora mängder data och lära sig av tidigare mönster kan AI-prompting generera högkvalitativt innehåll på ett snabbt och effektivt sätt.

Hur generativ AI är uppbyggt och fungerar

Generativ AI är en gren inom artificiell intelligens som syftar till att skapa innehåll – såsom text, bilder eller ljud – utifrån befintliga data för att generera nya mönster eller exempel baserat på den inlärda kunskapen. Det har potential att vara ett kraftfullt verktyg för att automatiskt skapa innehåll och utforska nya mönster. Samtidigt kräver det också noga övervakning och kontroll för att säkerställa att de genererade resultaten är relevanta, korrekta och etiskt godtagbara.

Olika sätt att använda tekniken på

 • Textgenerering: Du kan använda AI-prompting för att generera text i olika stilar och format som dikter, manus, e-post, brev och svar på vanliga frågor (notera att det är möjligt att AI skapar text som inte är i linje med promptens stil eller ton, eller som helt enkelt inte är läsbar, och att det därför är viktigt att granska den genererade texten noggrant innan du använder den)
 • Översättning: Du kan använda AI-prompting för att översätta text från ett språk till ett annat
 • Text-till-text som man ofta gör med ChatGPT
 • Text-till-bild som man ofta gör med Midjourney
 • Text-till-video som man gör i exempelvis Runway
 • Text-till-ljud som röstinläsning eller musikstycken
 • Text-till-kod
 • Analys av sifferserier: Används av verktyg som Code Interpreter.

Läs mer om olika AI-verktyg.

 

10 tips: Hur du skriver engagerande och effektiva prompts

Att bemästra konsten att effektivt prompta är en viktig del av att framgångsrikt använda AI-tekniken. Här är tio praktiska tips för att skriva prompts som ger önskade resultat:

Var så specifik som möjligt i dina prompts: Fokusera på att ge tydliga instruktioner när du promptar. Var specifik om vilket resultat du är ute efter och vilken typ av information du söker. Det är viktigt att vara medveten om den artificiella intelligensens begränsningar och att AI kan generera text som är felaktig eller missvisande – särskilt om prompten är otydlig eller ofullständig.

Använd konkreta exempel: För att underlätta för AI-modellen att förstå vad du vill ha, använd konkreta exempel och relevanta referenser. Det ger modellen tydliga riktlinjer att följa.

Var tydlig med ton och stil: Om du har exakta önskemål om ton och stil i det genererade innehållet, kommunicera detta tydligt i dina prompts. Specificera om du vill ha ett formellt, informellt, humoristiskt eller annat tilltalssätt i texter som du tar fram.

Testa olika varianter: För att få ett varierat och intressant innehåll kan du experimentera med olika varianter på prompts. Prova olika formuleringar och ordval för att se vilka som ger bäst resultat.

Var medveten om längd: Om du har en specifik längd i åtanke för det genererade innehållet, ange detta i din prompt. Det kan vara antalet ord, meningar eller stycken som du önskar för bloggtexter eller inlägg på sociala medier.

Inkludera relevanta LSI-nyckelord: För att förbättra relevansen i det genererade innehållet kan du inkludera relevanta nyckelord för LSI (Latent Semantic Indexing) i dina prompts. Detta hjälper AI-modellen att förstå kontexten och generera mer relevant innehåll.

Konkreta exempel på prompts

 • Faktagranskning i texter
  Finns det några fakta som behöver kontrolleras i denna artikel? [länk]. Ja eller nej, om ja skriv ner vad som behöver kontrolleras.
  Eftersom ChatGPT inte kan granska en länk får du skicka en sådan fråga till Google Bard. Alternativt klistra in hela artikeln i din prompt om du ändå vill använda ChatGPT.
 • Konverteringsoptimering av blogginlägg
  Lägg till en CTA-placeholder som ska ligga over the fold på desktop och 2–3 gånger i copy. Placeholdern kan vara ”Lägg in CTA”.
 • Skapa schema
  Skriv Schema.org FAQ-schema för varje FAQ i artikeln [länk] och lägg till en länk till domain.se i slutet av svaret med ankartexten
  ”besök domän.se”.
 • Kvalitetsgranskning av innehåll
  Jämför denna artikel [länk] till Google Helpful Content Guidelines på https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content och kom med rekommendationer kring texten.
 • Pareto principen – kan du ge mig information utifrån pareto principen 80/20 regeln och ge mig några exempel. Det centrala budskapet i Pareto-principen är dock att en oproportionerligt stor effekt ofta kommer från en relativt liten andel av de totala insatserna eller orsakerna.
 • Socialmedia: Ge mig en en bra text till Tiktok om X som är spännande och roligt
 • Försäljning: Ge mig en sales pitch deck om X för kunden vars affärsidé är
 • Framtid: Vad tror du kommer hända om X om 30 år om
 • Ledning: Hur skulle Steve Jobs/Bill Gates/Elon Musk arbeta med den här affärsidén
 • Låt oss föreställa oss att jag är Simon Sinek och granskar ämnet X med hjälp av Golden Circle-modellen som beskriver hur framgångsrika organisationer och ledare tänker, agerar och kommunicerar. Modellen är baserad på tre frågor:
  Varför? (Why?) – Detta är kärnan. Varför gör du vad du gör? Vilket syfte, orsak eller övertygelse driver dig? Detta handlar om vilken vision du tror på, inte om att tjäna pengar.
  Hur? (How?) – Hur realiserar du ditt ”varför”? Hur skiljer sig det du gör från andra och vilka värderingar eller principer leder till framgång?
  Vad? (What?) – Vad är det du faktiskt gör? Detta kan vara produkter, tjänster
 • Agera som en forskare inom pedagogik med specialisering på att skapa en snabbare inlärningskurva. Utifrån din expertis, skissa en tänkt inlärningskurva för [ämne], med viktiga stadier som introduktion, förståelse, platå och avancerad inlärning och förståelse. Tänk på yttre faktorer som kan påverka inlärningen och föreslå metoder för att jämna ut kurvan.Ge en detaljerad analys av hur man går från en fas till en annan och vilka utmaningar som kan uppstå.
 • Rubriksättningar och rubriker inne i texter
  Ge mig 10 rubriker för den här texten…
 • Metabeskrivningar och titlar
  Skriv om de här titlarna som ska innehålla 60 till 70 tecken och dessa metabeskrivningarna som ska innehålla max 158 tecken och vara klickvänliga.

Vad finns det för olika effektiva plugins till ChatGPT?

Det finns olika typer av tillägg som utökar möjligheterna för dig i ChatGPT.

 • Code Interpreter (CI) i GPT4 är ett officiellt tillägg för ChatGPT från OpenAI som ger utvidgade möjligheter kring dataanalys, bildomvandlingar, kodredigering och mycket mer. Med Code Interpreter kan alla dessa uppgifter nu utföras genom textgränssnittet – tekniken är nästan så effektivt att du får tillgång till sin egna dataanalytiker. För att kunna använda Code Interpreter måste du ha den betalda versionen av ChatGPT.
 • AIPRM är ett Chrome-plugin och verktyg för hantering av prompts och fungerar som ett samlat bibliotek där du kan få hjälp att skriva SEO-anpassade artiklar, göra prompts i Midjourney eller skriva bättre artiklar rent generellt.
 • Wolfram är en sökmotor som har plugin för matematiska modeller och beräkningar
 • Zapier – för automatisering och workflow
 • Askyourpdf för att analysera data från PDF-dokument
 • Video insights för att analysera video och få en summering av innehållet

Tillämpningar av AI-prompting

AI-prompting har en rad spännande tillämpningar över olika branscher. Låt oss ta en titt på några av de mest framträdande användningsområdena:

1. Marknadsföring och reklam
Inom digital marknadsföring och reklam kan AI-prompting användas för att skapa engagerande och anpassat innehåll för olika målgrupper. Genom att analysera kunddata och beteendemönster kan det generera texter för annonser, produktbeskrivningar och marknadsföringskampanjer som är skräddarsydda för att locka och engagera kunderna.

2. Kundtjänst och support
AI-prompting kan också vara till hjälp inom kundtjänst och support. Genom att använda AI-drivna chattbotar och virtuella assistenter kan företag erbjuda snabb support till dina kunder. Chattbotar kan svara på kundfrågor, lösa problem och ge produktrekommendationer baserat på tidigare erfarenheter och data. Vad man däremot bör tänka på är att aldrig mata in företagskänslig information i ett AI-verktyg.

3. Utbildning och övningar
Inom utbildning och inlärning kan AI-prompting vara en värdefull resurs. Genom att generera innehåll som handledningar, övningsuppgifter och läromaterial kan AI bidra till en mer interaktiv och anpassad inlärningsupplevelse för elever och studenter. Det kan också hjälpa till att identifiera kunskapsluckor och ge anpassade rekommendationer för vidare studier.

4. Skapande av media och underhållning
AI-prompting har potential att revolutionera skapandet av media och underhållning. Genom att använda AI-drivna verktyg kan författare, filmskapare och musiker få hjälp med att generera idéer, manus och musiktexter. Detta öppnar upp för nya kreativa möjligheter och kan stimulera innovation inom dessa branscher.

5. Forskning och vetenskap
AI-prompting kan komma att spela en betydande roll inom forskning och vetenskap. Genom att analysera och bearbeta enorma mängder forskningsdata kan AI hjälpa forskare att identifiera mönster, förutsäga resultat och generera vetenskapliga rapporter och artiklar. Detta kan i sin tur påskynda forskningsprocessen och leda till nya upptäckter inom olika vetenskapliga områden.

Utmaningar och begränsningar med AI-prompting

Trots de många fördelarna finns det också vissa utmaningar att överväga. Här är några av de viktigaste sådana:

1. Kvalitet och autenticitet
En av de största utmaningarna med AI-prompting är att säkerställa kvaliteten och autenticiteten i det genererade innehållet. Eftersom AI-algoritmerna bygger på tidigare data och mönster kan det vara svårt att skapa helt unikt och originellt innehåll. Det är viktigt att ha mekanismer på plats för att övervaka och redigera det genererade innehållet i syfte att undvika felaktigheter eller plagiat.

2. Etik och integritet
Användningen av AI-verktyg väcker också frågor om etik och integritet. Det är viktigt att följa etiska riktlinjer och se till att den genererade texten inte innehåller olämpligt eller diskriminerande material. Dessutom måste företag och organisationer vara transparenta om användningen av AI-prompting och informera användare om hur deras data används och skyddas.

3. Beroende av teknologi
En annan utmaning är att undvika ett överdrivet beroende av teknologin. AI-prompting är ett kraftfullt verktyg, men det kan aldrig ersätta mänsklig kreativitet och intuition. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan AI-genererat innehåll och mänsklig input för att upprätthålla originalitet, kvalitet och närvaro i texterna.

Framtiden för AI-prompting

Framtiden för denna teknik, som fortfarande är i sin begynnelse men under snabb utveckling, är mycket spännande då den har stor potential. Här är några trender och framtidsperspektiv att hålla ögonen på:

1. Förbättrad kvalitet och precision
Allt eftersom AI-algoritmer och maskininlärning fortsätter att utvecklas förväntas även kvaliteten och precisionen hos AI-prompting förbättras. Genom att använda avancerade modeller och dataset kan vi förvänta oss mer autentiska och högkvalitativa resultat från verktyg inom artificiell intelligens.

2. Skräddarsydd anpassning efter användarna
Framtida AI-prompting kan bli ännu mer anpassad efter användare. Genom att analysera användares preferenser och beteendemönster kan modellerna anpassa sig för att generera innehåll som är mer i linje med deras unika behov och preferenser.

3. Interaktion och samarbete i olika användargrupper
Det är möjligt att framtidens verktyg inom AI-prompting blir mer interaktiva och kan samarbeta med människor på ett mer sömlöst sätt. Detta kan exempelvis leda till att användare kan ge instruktioner och feedback till AI:t för att få önskat resultat och skapa en ännu mer dynamisk arbetsmiljö.

4. Ökad användning och specialisering inom fler branscher
AI-prompting kommer med tiden att få ännu större användning över olika branscher. Vi kan förvänta oss att se fler innovationer och tillämpningar inom områden som medicin, juridik, finans med flera. Denna teknik kan hjälpa till att automatisera rutinuppgifter, underlätta forskning och öppna upp för nya möjligheter till effektivitet och produktivitet.

Vanliga frågor om AI-prompting

Här går vi igenom och besvarar några vanliga frågor om AI-prompting.

Hur fungerar det?
AI-prompting fungerar genom att använda artificiell intelligens för att analysera stora mängder data och generera textbaserat innehåll. Genom att lära sig av tidigare mönster kan AI-prompting förutsäga och skapa texter på ett snabbt och effektivt sätt.

Kan det ersätta mänskliga redaktörer och författare?
Ja till viss del. Även om dessa verktyg kan vara till hjälp för att generera idéer och förslag, är mänsklig kreativitet, intuition och inte minst faktagranskning alltjämt helt avgörande för att skapa unikt och kvalitativt innehåll.

Är det säkert att använda?
Som med alla teknologier finns det risker och utmaningar med AI-prompting. Det är viktigt att vara medveten om och hantera dessa risker, inklusive kvalitetssäkring av det genererade innehållet, skydd av användardata och minimering av plagiarism. Det finns olika verktyg som on-page.ai för att upptäcka plagiarism i texter.

Hur kan det förbättra min produktivitet?
Med hjälp av den nya AI-tekniken kommer du att kunna automatisera uppgifter som tidigare krävde mycket tid. Genom att snabbt generera innehåll och föreslå textkompletteringar kan verktyg för AI-prompting hjälpa dig att effektivisera arbetsflöden och frigöra tid för mer kvalificerade och värdeskapande uppgifter.

Vilka är de mest använda verktygen för AI-prompting?

Det finns flera populära verktyg för AI-prompting på marknaden – OpenAI:s Chat GPT, Googles Cloud AI, Google Bard och Microsofts Azure AI för att nämna några. Dessa verktyg erbjuder olika funktioner och möjligheter för att hjälpa användare att skapa textbaserat innehåll.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.