Hem » Blogg om Internetmarknadsföring » Affärsplanering – tips hur du får en effektivare plan

Affärsplanering – tips hur du får en effektivare plan

Affärsplanering på ett företag.

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en detaljerad beskrivning av ett företags affärsidé, mål och strategier för att nå dessa mål. En affärsplan används som en road map för att hjälpa ett företag att navigera genom de olika stegen i start- och driftsfasen och är ett viktigt verktyg för att öka företagets chanser att lyckas. En affärsplan innehåller vanligtvis följande element:

En affärsplan är en beskrivning av hur företagets affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål. Affärsplanering innebär vanligtvis att samla in idéer i en formell affärsplan som beskriver företagets nuläge, liksom tillståndet på den bredare marknaden, tillsammans med detaljerade steg som verksamheten kommer att vidta för att förbättra resultatet under den kommande perioden. Det är ett strategidokument med affärsmodellerna i centrum som visar genomförbarheten kring företagets vision.

Affärsplaneringen är nödvändig för att leda företaget operativt. Affärsplaner handlar inte bara om pengar utan kan även innehålla mer mjukare värden. Målen i affärsplaneringen har under senare år fått ett större fokus kring kundens experience och digitala kundresa. Syftet och målgruppen för affärsplaneringen kan vara internt för att få bättre styrning men även externt exempelvis om företaget ska säljas eller för att förbättra situationen med olika stakeholders, partners, kunder eller investerare.

Affärsplan mall och exempel

Affärsplanen innehåller mycket av det som en investerare eller en ledningsgrupp måste känna till för att fatta finansieringsbeslut. Du behöver skriva strategin från ett kundperspektiv dvs utifrån och in.Affärsplanering

 När du skriver affärsplanen bör du ta med olika delar som:

 • En översikt av företagets affärsidé och mål
 • En marknadsanalys, inklusive en granskning av företagets konkurrenter och en undersökning av efterfrågan på företagets produkter eller tjänster
 • En beskrivning av företagets produkter eller tjänster, inklusive en analys av deras unika fördelar och hur de skiljer sig från konkurrenternas
 • En finansiell plan, inklusive en prognos för företagets försäljning, kostnader och vinst
 • En plan för hur företaget ska marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster
 • En beskrivning av företagets organisation och ledning, inklusive en lista över företagets grundare och viktigaste medarbetare
 • En plan för hur företaget ska utvecklas och växa över tid.
 • Ledningsgruppen, ägare och dess kompetens och viktigaste medarbetare
 • Ägare och styrelse och deras kompetens
 • Teknikutveckling och förmåga att digitalisera verksamheten
 • Kompetensförsörjning
 • Effektivisera verksamheten och kostnader
 • Marknadsplan
 • Affärssystem och organisation
 • Konceptutveckling som tillför värde för kunden
 • Möjlighet att lansera eller digitalisera nya produkter och tjänster
 • Genomförandeplan
 • Lönsamhetsbedömning och finansiering
 • Undersöker alternativa branscher
 • Undersöker strategiska grupper inom en bransch och genomför uppköp
 • Kunder tänk på att se över den digitala kundresan och lojalitets-strategin
 • Leverantörer
 • Risker och möjligheter
 • Framtida visioner

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag

Denna handbok togs ursprungligen fram som en hjälp för de tävlande i affärsplan tävlingen Venture Cup och beskriver hur man grundar innovativa och tillväxt starka företag.
Läs mer om att etablera och utveckla tillväxtföretag, affärsidén, affärsplanens struktur och finansiering.
Ladda ner boken

Företagets digitalisering måste in in affärsplanen

Internet medförde omvälvande förändringar i affärsplanering genom att skapa en hel mängd nya digitala marknadsföringstaktiker. Men nya taktiska alternativ måste marknadschefer prioritera vad de vill uppnå och  bestämma vilken digital marknadsföringstaktik de ska investera i.  Det vi kan se är att de företag som i högre grad digitaliserat sin affär, klarar sig bättre genom kriser och står starkare på sikt.
E-handeln till företag, B2B, förutspås omsätta över 150 miljarder kr inom några år enbart i Sverige. I USA har B2B e-handel gått om e-handel till konsumenter redan 2013. 

Digitaliseringen inom försäljning och marknadsföring har på senaste åren inneburit en ny spelplan där det snabbt går att öka företagets framtida värde med rätt insatser. Digital marknadsföring är affärsdrivande och innebär stora långsiktiga tillväxtvärden.

En seglare på en båt

Många företag har en digital roadmap som kräver investeringar. Genom att årligen satsa på digital marknadsföring är vi övertygade att vi kan förbättra ROI och stärka företagets position på marknaden genom att:

 • Öka försäljningen genom att få det som kallas first mover advantage och ta digitala marknadsandelar från konkurrenter
 • Driva trafik till webbplatsen av bland annat investerare som är den centrala hubben för företagets kommunikation 
 • Ökat aktieägarvärde genom ökad kännedom om varumärket vilket påverkar investerare och olika intressenter
 • Skapa leads till säljorganisationen 
 • Öka employer branding vilket ger kvalificerade jobbkandidater
 • Skydda varumärket från digitala marknadsförings attacker. En digital attack är extremt skadligt för företaget om negativa skriverier börjar synas i Googles sökresultat
 • Förstärka företagets rykteshantering på nätet

Få med det digitala tänkandet tidigt i affärsplanering

Affärsplanen ger ett beslutsstöd på lång sikt. Det är absolut nödvändigt att ha med digitala mål och KPI:er i affärsplaneringen där målen kan sättas i relation till konkurrenterna. De digitala målen går att sätta i realtid och hur väl man uppnår dem förändras i stort sett hela tiden. Från din affärsplanering är det vanligt att skapa en eller flera kommunikationsplaner.

Om du inte har kontroll på hur den digitala miljön ser ut för ditt företag är det stor risk att du har en konkurrent som tar marknadsandelar från ditt företag och tom disruptar hela branschen.

Kontakta oss om du vill ha ett bollplank

Vi har ett ödmjukt förhållningssätt och kommer inte skriva er affärsstrategi eller affärsplaner. Men vi kan hjälpa dig att klargöra din SEO strategi så att den blir en del av affärsplaneringen och ert team kan fatta ännu bättre beslut. Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig!


Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top