Affärsplanering – tips hur du får en effektivare planering

Affärsplanering på ett företag.

Vad är en affärsplan och varför behöver du en?

Lär dig allt om vad en affärsplan är och vad som bör inkluderas för att göra din affärsidé till verklighet. Följ vår guide för att skapa en affärsplan som hjälper dig att nå dina affärsmål.

En affärsplan är en detaljerad beskrivning av ett företags affärsidé, hur du planerar att tjäna pengar på den, mål, målgrupper, produkter/tjänster, konkurrenter, marknadsföring, finansiering och strategier för att nå dessa mål. En affärsplan används som en road map för att hjälpa ett företag att navigera genom de olika stegen i start- och driftsfasen och är ett viktigt verktyg för att öka företagets chanser att lyckas. En affärsplan är en detaljerad beskrivning av din affärsidé och hur du planerar att implementera den.  

En affärsplan är en beskrivning av hur företagets affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål. Affärsplanering innebär vanligtvis att samla in idéer i en formell affärsplan som beskriver företagets nuläge, liksom tillståndet på den bredare marknaden, tillsammans med detaljerade steg som verksamheten kommer att vidta för att förbättra resultatet under den kommande perioden. Det är ett strategidokument med affärsmodellerna i centrum som visar genomförbarheten kring företagets vision.

Vad är en affärsplan och varför behöver du en?

Affärsplaneringen är nödvändig för att leda företaget operativt och för att du ska ha en klar strategi och för att identifiera de utmaningar och möjligheter som kan uppstå längs vägen. Genom att skapa en affärsplan kommer du att tvingas att tänka igenom dina idéer, mål och strategier på ett mer strukturerat sätt. Detta kommer att göra det lättare för dig att fatta beslut och prioritera dina aktiviteter. Affärsplaner handlar inte bara om pengar utan kan även innehålla mer mjukare värden. Målen i affärsplaneringen har under senare år fått ett större fokus kring kundens experience och digitala kundresa. Syftet och målgruppen för affärsplaneringen kan vara internt för att få bättre styrning men även externt exempelvis om företaget ska säljas eller för att förbättra situationen med olika stakeholders, partners, kunder eller investerare.

Att skapa en konkurrenskraftig affärsstrategi från början till slut

Affärsplanen innehåller mycket av det som en investerare eller en ledningsgrupp måste känna till för att fatta finansieringsbeslut. Du behöver skriva strategin från ett kundperspektiv dvs utifrån och in.Affärsplanering

När du skriver affärsplanen bör du ta med olika delar som:
En kortfattad sammanfattning av företaget, dess produkter/tjänster, marknad och mål.

 • En översikt av företagets affärsidé och mål: En affärsöversikt ger en kort beskrivning av din affärsidé och varför du tror att den kommer att lyckas. Det bör inkludera en kort beskrivning av företaget, dina produkter eller tjänster, din målgrupp, organisation, ledning, dina konkurrenter och din differentieringsfaktorer.
 • Marknadsanalys: Hur du undersöker din målgrupp och konkurrenter. En grundlig marknadsanalys eller marknadsundersökning, inklusive en granskning av företagets konkurrenter, trender och framtidsprognoser. Ofta har man också varumärkesundersökning av efterfrågan på företagets produkter eller tjänster .Marknadsanalyse ger en bedömning av marknadens storlek, trender och konkurrens. Det ger också insikt i dina kunders behov och preferenser. Det går ofta att komma långt genom att göra ett utkast med hjälp av artificiell intelligens av innehåll och bilder som åskådliggör olika delar. Att ha med artificiell intelligens för att hjälpa er att utvärdera er strategi men även hur er verksamhet kommer påverkas
 • Affärsstrategi
  När du har definierat din affärsidé och gjort din marknadsanalys är det dags att utveckla din affärsstrategi. Vad är dina mål? Vilken marknadsandel vill du uppnå? Vilka är dina marknadsföringsplaner? Vilka är dina mål för försäljning och intäkter?
  En beskrivning av företagets produkter eller tjänster, inklusive en analys av deras unika fördelar och hur de skiljer sig från konkurrenternas
 • Ekonomisk plan: Skapa en detaljerad budget och finansiell prognos. En finansiell plan, inklusive en prognos för företagets försäljning, kostnader och vinst
 • En plan för hur företaget ska marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster
 • En beskrivning av företagets organisation och ledning, inklusive en lista över företagets grundare, stukturer, resurser, medarbetare
 • En plan för hur företaget ska utvecklas och växa över tid.
 • Ledning och organisation: Hantera personal och resurser, dokumentet bör innehålla ledningsgrupp, employer branding, utbildning, ägare och dess kompetens och viktigaste medarbetare
 • Ägare och styrelse och deras kompetens
 • Teknikutveckling och förmåga att digitalisera verksamheten
 • Kompetensförsörjning
 • Effektivisera verksamheten och kostnader
 • Marknadsplan
 • Affärssystem och organisation
 • Konceptutveckling som tillför värde för kunden
 • Möjlighet att lansera eller digitalisera nya produkter och tjänster
 • Genomförandeplan
 • Lönsamhetsbedömning och finansiering inklusive ekonomi och budget
 • Undersöker alternativa branscher
 • Undersöker strategiska grupper inom en bransch och genomför uppköp
 • Kunder tänk på att se över den digitala kundresan och lojalitets-strategin
 • Leverantörer
 • Risker och möjligheter
 • Framtida visioner
 • Realistiska finansiella prognoser

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag

Affärsplanen  är också ett viktigt verktyg för att övertyga potentiella investerare eller långivare att investera i ditt företag. En väl genomtänkt affärsplan ger en stark grund för din affärsverksamhet och hjälper dig att ta rätt beslut när det gäller att växa och utveckla ditt företag.

Läs denna handbok som ursprungligen tog fram som en hjälp för de tävlande i affärsplan tävlingen Venture Cup och beskriver hur man grundar innovativa och tillväxt starka företag.
Läs mer om att etablera och utveckla tillväxtföretag, affärsidén, affärsplanens struktur och finansiering.
Ladda ner boken

Företagets digitalisering och artificiell intelligens måste in in affärsplanen

Internet medförde omvälvande förändringar i affärsplanering genom att skapa en hel mängd nya digitala marknadsföringstaktiker. Men nya taktiska alternativ måste marknadschefer prioritera vad de vill uppnå och  bestämma vilken digital marknadsföringstaktik de ska investera i.  Det vi kan se är att de företag som i högre grad digitaliserat sin affär, klarar sig bättre genom kriser och står starkare på sikt. E-handeln till företag, B2B, förutspås omsätta över 150 miljarder kr inom några år enbart i Sverige. I USA har B2B e-handel gått om e-handel till konsumenter redan 2013. Under 2023 har vi sett hur allt fler företag börjat använda artificiell intelligens för att öka sin produktivitet inom tjänstesektorn inom kreativa och högutbildade områden.

Digitaliseringen inom försäljning och marknadsföring har på senaste åren inneburit en ny spelplan där det snabbt går att öka företagets framtida värde med rätt insatser. Digital marknadsföring är affärsdrivande och innebär stora långsiktiga tillväxtvärden.

En seglare på en båt

Många företag har en digital roadmap som kräver investeringar. Genom att årligen satsa på digital marknadsföring är vi övertygade att vi kan förbättra ROI och stärka företagets position på marknaden genom att:

 • Öka försäljningen genom att få det som kallas first mover advantage och ta digitala marknadsandelar från konkurrenter
 • Driva trafik till webbplatsen av bland annat investerare som är den centrala hubben för företagets kommunikation 
 • Ökat aktieägarvärde genom ökad kännedom om varumärket vilket påverkar investerare och olika intressenter
 • Skapa leads till säljorganisationen
 • Öka employer branding vilket ger kvalificerade jobbkandidater
 • Skydda varumärket från digitala marknadsförings attacker. En digital attack är extremt skadligt för företaget om negativa skriverier börjar synas i Googles sökresultat
 • Förstärka företagets rykteshantering på nätet
 • Börja använda AI i olika processer

Läs mer om digitalisering

Få med statistik och det digitala tänkandet tidigt i affärsplanering

Affärsplanen ger ett beslutsstöd på lång sikt. Det är absolut nödvändigt att ha marknadsdata, analys och digitala mål och KPI:er i affärsplaneringen där målen kan sättas i relation till konkurrenterna. De digitala målen går att sätta i realtid och hur väl man uppnår dem förändras i stort sett hela tiden. Från din affärsplanering är det vanligt att skapa en eller flera kommunikationsplaner.

Om du inte har kontroll på hur den digitala miljön ser ut för ditt företag är det stor risk att du har en konkurrent som tar marknadsandelar från ditt företag och tom disruptar hela branschen.

Kontakta oss om du vill veta mer hur du kan få en digital affärsplan

Vi kan hjälpa dig att klargöra din strategi så att den blir en del av affärsplaneringen och ert team kan fatta ännu bättre beslut. Vi använder en kombination av SEO strategi , AI och konkurrentanalys vilket hjälper er att validera er strategi. Med hjälp av AI och annan digital data kan vi ta fram en rapport på några dagar som ni kan använda i ert strategiarbete. Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig!


Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.