A/B-testning

AB-testning

Vad är A/B testning?

A/B-testning är metoder som används för att se hur en sida fungerar när man har olika variationer på sidan. Metoden kallas även split testing och används för att jämföra två versioner av en webbsida för att se vilken som presterar bättre.

Det är en kontrollerad experiment där du visar två olika versioner av en sida till olika grupper av besökare samtidigt och sedan jämför deras resultat. När man gör en A/B test slumpar man mellan sidorna tills man har ett statistiskt resultat vad som fungerar bäst baserat på vilken felmarginal du accepterar. Målet med AB-testning är att förbättra konverteringar, minska avvisningsfrekvenser och öka försäljningen på din webbplats. Genom att använda AB-testning kan du identifiera de bästa elementen på din webbplats och optimera den för bästa prestanda.

Börja med att identifiera dina mål och sätt upp en sida och sidan som ska utmana. Oftast fungerar det bäst att testa en sak i taget men det finns även mulitvariabla tester.

Varför gör man A/B-tester?

Man gör A/B-tester för att undvika satsa resurser på webbsajter som inte är effektiva. Det hjälper dig öka ROI (return on Investment) genom att öka konverteringsgraden och kundlojaliteten.

Det finns en mängd olika verktyg för A/B-testning som:

  • Optimizely
  • Crazy Egg
  • Hotjar
  • Google Optimize 360
  • I Google Ads kan du köra olika annonser hela tiden och ändra utifrån vad som fungerar bäst vilket är en form av användartest.
CRO

Vad är CRO?

CRO är en engelsk förkortning som står för Conversion Rate Optimization vilket på svenska är konverteringsoptimering och är en strategi för att öka andelen besökare …

Vad är CRO? Läs mer »