Tema: Youtube – artiklar så marknadsför du effektivt på Youtube!

Youtube

Youtube är en kanal som växer explosionsartat

Tillväxten inom digital video är enorm speciellt på Youtube. Hos många företag är Youtube en misshandlad digital kanal som de i bästa fall använder som lagringsplats. Vi kommer se hur den här kanalen får alltmer betydelse. Idag är det kanalen där du kan nå yngre målgrupper men kommer växa även hos äldre målgrupper. För annonsöer ger det en stor möjlighet att nå sina målgrupper effektivare än någonsin.

Custom intent audiences (anpassade målgrupper)

Då bör du överväga att använda Googles anpassade målgrupper (Custom Intent Audiences) för att öka inriktningsalternativen i Youtube. Googles anpassade målgrupper gör det möjligt för digitala marknadsförare och annonsörer att rikta in sig mot en viss grupp personer som kan överväga att köpa eller investera i en specifik tjänst.

Podcasts om video marknadsföring

Läs mer om Youtube strategier